An explanation is here.

Un explanation es hic.


  .   e   b   g   d   A   E
# Tempo 48
8
# Pythagoras, major chord
8        3 81/64   5
# Aristoxenos, major chord
8        3  5/4   5
# and again
8        3 81/64   5
8        3  5/4   5
#    e   b   g   d   A   E
8
# Pythagoras, minor chord
8        3 32/27   5
# Aristoxenos, minor chord
8        3  6/5   5
# and again
8        3 32/27   5
8        3  6/5   5