Pro un explication, vide illac.

/* : Bij het technisch bewerken van materiaal van het
  woordenboek Frans-Interlingua van Piet Cleij, toen ik nakeek waar
  de entity " nou precies voor staat (" dus), stuitte ik op
  https://dev.w3.org/html5/html-author/charref, waarin veel meer
  entities staan dan waar ik weet van had. Ze gelden strikt genomen
  voor HTML5, niet voor versie 4, maar doen het waarschijnlijk daarin
  toch ook.

  Onder andere gezien: у voor de Cyrillische У, en de hele rest
  van het Cyrillische alfabet, inclusief Servische variant. En
  Fraktuur-schrift: bijvoorbeeld 𝔄, 𝔄 𝔄. Dat blijkt te
  komen uit een blok voor mathematische symbolen, 1D400-1D7FF
  Mathematical Alphanumeric Symbols,
  http://unicode.org/charts/PDF/U1D400.pdf . Daar zit ook nog een
  andere serie in, vanaf 1D56C, genoemd Bold Fraktur.

  Voor beide hier een converter.

  5 april 2020:
  See also a similar converter, from ASCII to various Unicode
  "pseudo fonts", by António Marques.

  https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/trjy7cltBAAJ
  https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/vNzS7lluBAAJ
  https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/ptI54ZJyBAAJ
  https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/gHT6eCFzBAAJ
  https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/bTLID623BAAJ
  https://github.com/entonio/ustyl
  https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/tC8WdD7RBAAJ
 */

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

static int convert (int c, FILE *fpi, FILE *fpo, int bold);
static int baseval_lower = 0x1D586;
static int baseval_upper = 0x1D56C;

int main (int argc, char **argv)
{
  FILE *fpi = stdin, *fpo = stdout;
  int c;
  int intag = 0, inentity = 0;
  int bold = 0;

  if (argc > 1 && strcmp(argv[1], "-bold") == 0)
  {
   bold = 1;
  }

  while ((c = getc(fpi)) != EOF)
  {
   if (!intag && c == '<')
     intag = 1;
   else if (intag && c == '>')
     intag = 0;
   else if (!inentity && c == '&')
     inentity = 1;
   else if (inentity && c == ';')
     inentity = 0;

   if (intag || inentity)
     putc(c, fpo);
   else
     convert(c, fpi, fpo, bold);
  }

  return 0;
}

static int convert (int c, FILE *fpi, FILE *fpo, int bold)
{
  if (!isascii(c) || !isalpha(c))
  {
   putc(c, fpo);
  }
  else if (bold && islower(c))
  {
   fprintf(fpo, "&#x%05x;", baseval_lower + c - 'a');
  }
  else if (bold && isupper(c))
  {
   fprintf(fpo, "&#x%05x;", baseval_upper + c - 'A');
  }
  else if (strchr("CHIRZ", c))
  {
   int val;

   switch (c)
   {
     case 'C': val = 0x212D; break;
     case 'H': val = 0x210C; break;
     case 'I': val = 0x2111; break;
     case 'R': val = 0x211C; break;
     case 'Z': val = 0x2128; break;
   }
   fprintf(fpo, "&#x%04x;", val);
  }
  else
  {
   fprintf(fpo, "&%cfr;", c);
  }
  return 0;
}