Huismeid

Staal

Op het soms verguisde usenet komen af en toe toch wel fraaie staaltjes voorbij. Zo ontstond in nl.taal zo tussen 20 en 23 december onderstaande dialoog:

Dialoogje

L. Etterpletter:

"de stof" hoort in de chemie thuis
"het stof" in de stofzuiger

Ruud Harmsen:
Uit welke stof bestaat dat fijnstof eigenlijk voornamelijk? Roet?

De Vergeten Traan:
Huismeid.

Rudolpho:
Eén van de taken van een huismeid is het bestrijden van huismijt.

L. Etterpletter:
Heel juist: huismijtuitsmijtmeid.

Mooi

Ik vind het mooi gevonden.