Hieronder staat een vergelijkende tabel van het gewicht, de waarde en de afmetingen van goud. De tabel is gebaseerd op de goudprijzen van 22-02-2023:

1844,63 USD/oz. of 1740,25 EUR/oz.

De laatste twee kolommen geven de lengte van een zijde (in millimeter en inch) van een kubus goud (dus met gelijke hoogte, breedte en lengte) van het gegeven gewicht en de waarde. De bedoeling is dat de lezer zo een beter idee krijgt van de grootte van zo'n hoeveelheid goud.

De berekeningen zijn gebaseerd op puur goud, d.w.z. 24-karaats. Voor het maken van juwelen gebruikt een goudsmid normaal minder zuivere legeringen, waarin voor een deel ook koper, zilver of palladium zit. De reden is dat zulke goudlegeringen betere mechanische eigenschappen hebben. Ook is zo de kleur te variëren.

Door het bijmengen van die andere, lichtere metalen wordt de legering lichter dan 24-karaats (24 kt) zuiver goud.


Avoirdupois
pound
Troy
pound
Troy
ounce (oz.)
grain gram USD EUR cm3 zijde (mm) zijde ('')
1/7000 1/5760 1/480 1.000 0.065 3.84 3.63 0.0034 1.500 0.059
0.00220 0.00268 0.032 15.432 1.000 59.31 55.95 0.0521 3.735 0.147
0.00372 0.00452 0.054 26.021 1.686 100.00 94.34 0.088 4.445 0.175
0.00394 0.00479 0.057 27.582 1.787 106.00 100.00 0.093 4.532 0.178
0.04233 0.05144 0.617 296.301 19.200 1 138.68 1 074.25 1.000 10.0 0.394
0.06857 1/12 1.000 480 31.103 1 844.63 1 740.25 1.620 11.7 0.462
0.694 0.843 10.116 4 856 315 18 660 17 604 16.387 25.4 1.000
0.823 1.000 12.000 5 760 373 22 136 20 883 19.440 26.9 1.059
2.205 2.679 32.151 15 432 1 000 59 306 55 950 52.083 37.3 1.470
27.429 33.333 400.000 192 000 12 441 737 852 696 100 648 86.5 3.407
42.329 51.441 617.294 296 301 19 200 1 138 680 1 074 247 1000 100.0 3.937
Avoirdupois
pound
Troy
pound
Troy
ounce (oz.)
grain gram USD EUR cm3 zijde (mm) zijde ('')

Bovenstaande tabel is ook beschikbaar als Excel-rekenblad. In dit rekenblad kunt u de actuele goudprijs in dollar en euro wijzigen, waarna door een simpele druk op de knop (F9) alle andere getallen opnieuw berekend worden.


Copyright © 2009 van R. Harmsen.
19 april 2009, een eigen vertaling van het Engelse origineel. 20 januari 2012: hyperlink naar donatie verwijderd.