Benut die gegevens dan!

Toeslag

Toevallig, ik weet niet meer waarom, was ik op 22 november jongstleden op de site Toeslagen.nl, of Mijn.Toeslagen.nl, of MijnToeslagen.nl, dat is min of meer allemaal hetzelfde. Ik had toen net een berekening gemaakt van mijn inkomsten in 2022, als voorbereiding op iets wat ik op 1 december zou gaan doen (zie lager). In mijn situatie en voor dat jaar, anders dan eerdere jaren, kan ik dat vrijwel tot op de euro nauwkeurig vooraf uitrekenen.

Ik zag dat je bij op die toeslagensite een schatting voor 2022 kunt doorgeven, en dat getal had ik: meteen opgegeven. Handig. Zes dagen later, op 28 november kwam er een e-mail van de berichten­box op MijnOverheid.nl, of Mijn.Overheid.nl, dat is hetzelfde, dat er een bericht klaarstond. Dus ik lezen. Het was een beschikking zorgtoeslag. O handig, dacht ik, die hebben ze natuurlijk ge­baseerd op die opgave die ik pas nog heb gedaan.

Maar nee hoor. Ze bleken te zijn uitgegaan van een schatting die ze zelf, op 5 oktober, hadden gemaakt, op basis waarvan staat er niet bij, maar ik denk gegevens van eerdere jaren, die in mijn situatie totaal niet kloppen.

Nu ik dit artikel schrijf, zie ik er op 30 november weer een beschikking is uitgevaardigd, nu wel op basis van mijn opgave. Beter, maar nog steeds niet goed. Want waarom twee keer iets doen, als je het ook meteen goed zou kunnen doen?

Inkomstenbelasting

Voor belastingjaar 2021 had ik zelf pas later, toen ik beter wist wat de situatie werd, opgaven gedaan, met als gevolg dat ik dat jaar wel drie verschillende voorlopige aanslagen heb gehad, met maande­lijkse afrekeningen in een deel van dat jaar. Dat vind ik rommelig, dat wil ik voortaan anders. Dus ik had me voorgenomen op de vroegste datum daarop dat mogelijk is, namelijk 1 december 2021, zelf een voorlopige aanslag aan te vragen, met, door om­standig­heden bekend, vrijwel exact mijn inkomen van 2022.

Eerder had ik een onderneming, dus altijd een variabel inkomen, in een deel van 2021 was ik niet met pensioen en een ander deel wel, maar vanaf 2022 blijvend met pensioen. Dus de eerdere variabiliteit is nu ten einde. Allemaal volledig voorspelbaar en voorzienbaar, en bij de Belastingdienst weten ze dat ook allemaal, of kunnen ze dat gemakkelijk weten.

Maar tot mijn grote verbazing, of eigenlijk was ik er stilletjes al wel bang voor dat het zo zou gaan, is de aanslag waarover ik vandaag, 8 december, werd geïnformeerd, ook weer NIET op basis van de keurig, en keurig op tijd, door mij aangeleverde zeer betrouwbare en realistische inkomensgegevens, maar van mijn laatste opgave van 2021. Een jaar waarin mijn situatie anders was dan in 2022 en volgende jaren, en waarvan de gegevens dus niets zeggen en onbruikbaar zijn. Ook de belastingdienst kan dat weten, gewoon door te kijken naar mijn geboortedatum, en ik heb de WEL juiste gegevens dus een week geleden aangeleverd!

Waarom gebruiken ze die dan niet? Ik erger me daaraan.

Ik lees berichten over de Toeslagenaffaire, dat de Belastingdienst gegevens heeft gebruikt die niet ter zake deden, die ze volgens de privacywet ook niet mochten gebruiken, of niet op die manier mochten gebruiken. En nu hebben ze gegevens die WEL ter zake doen, die namelijk precies passend zijn voor de te stellen vraag, en waarbij privacy geen rol speelt, omdat ik ze zelf als belasting­plichtige geheel vrijwillig heb verstrekt, en ik ook wettelijk verplicht ben die, in elk geval uiteindelijk, te verstrekken. En die gebruiken ze dan NIET. Waar slaat dat op?


Copyright © 2021 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved.

Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden