Er zijn nog meer van zulke generieke - algemeen bruikbare - fontnamen:

   serif
   sans-serif
   cursive
   fantasy
   monospace


Terug