Terug naar begin van de uitleg


Eenvoudige HTML en CSS

Entiteiten

Soms is het nodig een tag in de tekst te laten verschijnen als leesbare tekst, zonder dat die tag ook de uitwerking van die tag heeft. Dat zal vooral gebeuren als in een tekst gemaakt in HTML iets wordt uitgelegd over HTML, zoals hier.

Dit is op te lossen met zogenaamde entiteiten. Dit zijn codes die beginnen met het teken & (de ampersand) en eindigen met een ; (puntkomma). Daartussen staan enkele letters die een teken aanduiden, of een codegetal.

Enkele voorbeelden:

Codering Teken
& &
" "
&lt; <
&gt; >
&reg; ®
&copy; ©
&shy; Aanduiding mogelijke
woordafbreking
&uuml; ü
&euml; ë
&aacute; á
&agrave; à
&ecirc; ê
&Ecirc; Ê
&atilde; ã
&otilde; õ
&Atilde; Ã
&Otilde; Õ
&ccedil; ç
&Ccedil; Ç
&szlig; ß
&aelig; æ
&oelig; œ
&AElig; Æ
&OElig; Œ
&aring å
&Aring; Å
&oslash; ø
&Oslash; Ø

Zie voor veel meer mogelijkheden ook deze lijsten voor Latin 1 en Latin 2.

De tekens met accenten mogen ook rechtstreeks in bijvoorbeeld ISO-8859 of Unicode worden ingetypt, mits de juiste tekenset in de kop van het document is aangegeven in een meta-tag.

De entiteiten voor "kleiner dan" en "groter dan" maken het mogelijk tags te laten zien. Als er in de HTML staat:
&lt;p&gt;
dan ziet het er de browser uit als:
<p>
zodat de lezer begrijpt dat in de beschreven HTML de tag voor "paragraph" (= alinea) moet staan.


Terug

Terug naar begin van de uitleg