Andere bedrijfsnaam? Doe het niet!

15 juni 2009: dit artikel over Casema en Ziggo is verplaatst naar een nieuw menu over economische onderwerpen.


Copyright © 2008-2009 by R. Harmsen.