Wellicht ten overvloede

6–

Hypocriet

Op 5 november schreef Peter Breedveld in het stuk Zwichten voor radicalen:

Weet je wat wel levensgevaarlijk is in Nederland? Een grap maken over Geert Wilders en zijn aanhang! Ik heb het één keer gedaan en ontving daarop honderden doodsbedreigingen, De Telegraaf Media Groep maakt sindsdien jacht op me en nog steeds word ik regelmatig bedreigd. Waarschijnlijk ten overvloede wijs ik daarbij op de twijfelachtige rol die Pownews en GeenStijl daarbij hebben gespeeld.

Wellicht ten overvloede wijs ik op de soortgelijke kwalijke rol die Peter Breedveld zelf speelde in de kwestie van de vermeend antisemitische uitlatingen van Raja Felgata. Voor meer zie mijn vergelijkende artikel Parallellen.