Stem Van Buitenen in het Europees parlement!

Europa Transparant

Posters

Naschrift: 15 april 2005:
Ruzie in de fractie. Dat was niet de bedoeling. Ik heb nu spijt van mijn stem, en trek mijn morele steun alsnog in.

Naschrift: 30 januari 2008: Krantenbericht NRC:
Van Buitenen heft eigen partij op.