Misbruik van wraking

Sinds Bram Moszkowicz het middel in het proces tegen Geert Wilders gebruikte, is wraken populair geworden in de rechtszaal. Te populair naar mijn smaak. Sommigen misbruiken deze wettelijke mogelijkheid alleen maar om hun proces te traineren. Een extra ‘leuk spelletje’ is om ook nog eens de wrakingskamer te wraken.

Gelukkig is de rechterlijke macht hiertegen niet weerloos: artikel 39 lid 4 en artikel 515 lid 4 bepalen vrijwel gelijkluidend:

In geval van misbruik kan [ de meervoudige kamer | het gerecht ] bepalen dat een volgend verzoek niet in behandeling wordt genomen. Hiervan wordt in de beslissing melding gemaakt.

Ik wist dat niet. Ik heb dan ook geen rechten gestudeerd. Hyperlinkpad van mijn ontdekking: hier vanaf hier.


Copyright © 2014 van R. Harmsen, alle rechten voorbehouden.