Google
 

Rechterlijke uitspraken DMZ

(DMZ = de Deventer moordzaak)

Rechterlijke uitspraken

Doorklikbare datum
(dd-mm-jjjj)
Korte omschrijving
09-03-2000Rechtbank Zwolle-Lelystad (vrijspraak)
22-12-2000Hoger beroep Gerechtshof Arnhem (12 jaar)
20-11-2001Cassatie Hoge Raad (verworpen)
01-07-2003Herziening Hoge Raad (toegewezen)
09-02-2004Hoger Beroep Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (12 jaar)
22-02-2005Cassatie Hoge Raad (verworpen)
09-11-2006Rechtb. ’s-Gravenhage (kort geding onderzoek mes in graf)
22-12-2006Rechtbank Amsterdam (beperking uitingsvrijheid MdH)
26-07-2006Verzoek tot herziening (mr. Knoops)
02-08-2006Aanvulling verrzoek tot herziening (mr. Knoops)
20-03-2007Conclusie van A.G. Machielse van de Hoge Raad
05-04-2007Reactie van Knoops op conclusie 20-03-2007 (ook hier)
24-04-2007Kort geding om persbericht OM (OM hoeft niet te rectificeren)
25-04-2007Rechtb. A’dam (MdH moet ton schadeverg. + rente + kosten betalen), en moet voortaan zwijgen over MdJ en MW. Zie ook het hoger beroep.
05-06-2007Tussenarrest Hoge Raad (nader onderzoek)
22-11-2007MdH veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, wegens smaad en smaadschrift. Zie ook het hoger beroep.
22-01-2008Aanvullende conclusie van A.G. Machielse van de Hoge Raad
08-02-2008 Persbericht ter aankondiging van de reactie van Knoops op aanvullende conclusie van 22-01-2008
13-03-2008 Dwangsommen niet van MdH opeisbaar; kan slechts in bodemprocedure; beslag op huis MdH blijft gehandhaafd, maar huis wordt niet geveild. Zie ook het hoger beroep.
18-03-2008 Hoge Raad: geen herziening van vonnis 09-02-2004 ’s-Hertogenbosch.
28-08-2008 Gerechtshof Amsterdam: hoger beroep op kort geding van 13 maart 2008: geen beslag op huis De Hond; De Hond mag in het openbaar wel feiten noemen.
18-12-2008 Rechtbank 's-Gravenhage: mediaverbod Louwes is in zoverre rechtmatig dat hij steeds toestemming moet vragen aan het OM.
07-04-2009 Gerechtshof Amsterdam: door Maurice de Hond te betalen schadevergoeding (zie 25-04-2007) in hoger beroep aanzienlijk verlaagd. Zie ook cassatie.
22-04-2009 Ernest Louwes vrijgelaten na 2/3 van zijn straf van 12 jaar te hebben uitgezeten.
13-10-2009 Gerechtshof Amsterdam: veroordeling wegens smaad en smaadschrift van 22-11-2007 in hoger beroep bevestigd.
08-07-2009 Rechtbank Zutphen: R. Eikelenboom (voormalig medewerker NFI) hoeft vragen van Louwes over DNA niet te beantwoorden.
01-06-2010 Rechtbank Zutphen: Wim Dankbaar moet beschuldigingen richting politiemensen over schrijfproeven verwijderen en mag die politiemensen niet meer noemen of benaderen.
01-10-2010 Hoge Raad: cassatie verworpen in civiele zaak Maurice de Hond.
14-06-2011 Hoge Raad: cassatie verworpen in strafrechtzaak van Maurice de Hond, wegens smaad. De advocaat-generaal had anders geadviseerd.

Naar boven