Dunning-Kruger in het wild (2)

[Dit is een vervolg op dit artikel.]

Discussie

In het vorige artikel was ik aangekomen bij de reacties op mijn opmerking van 30 juni 2010 om 12:04, dat “Integraal overnemen en herpubliceren van artikelen van anderen [] niet [mag] volgens de auteurswet.

Die reacties kwamen van blogster Ada zelf, en van stamgasten Siem en VIPje. (Of VIPje of VP echt een stamgast is, weet ik niet zeker, hij of zij gebruikte waarschijnlijk vroeger een ander pseudoniem. Ik ga dat allemaal niet bijhouden.)

Webmistress en stamgasten kende ik al langer van vele verhitte discussies over de Deventer moordzaak. Mijn stellige indruk was toen dat er zelden of nooit met argumenten werd ingegaan op wat ik schreef, uit vooringenomenheid omdat ik weigerde de op het inmiddels gesloten weblog heersende mening te delen dat Ernest Louwes de moordenaar was en terecht gevangen zat. (Die mening deel ik ook nu, feb. 2011, nog niet, maar daar gaat dit artikel niet over.)

Misschien was de reden van de houding van de reageerders in juni/juli 2010 die zelfde vooringenomenheid, en speelde het Dunning-Kruger-effect geen rol. Of misschien was het vooringenomenheid én Dunning-Kruger.

Hoe dan ook, mijn beoordeling van de discussie is en was dat ze me probeerden weg te bluffen met ongefundeerde argumenten (”delen” zou niet betekenen ‘iemand erop wijzen’ (Engels: share this with a friend), maar integraal overnemen; bronvermelding zou voldoende zijn om alles te mogen overnemen);
en met vage verwijten dat ik niet goed kan lezen, zonder concreet aan te geven wat ik dan precies verkeerd gelezen zou hebben en hoe je dat wél moet interpreteren.

Wie wil mag het zelf beoordelen. Echt boeiend is het niet, eerder flauw en kinderachtig. Ik kan, mag en wil lezing dus niet aanraden.

Op één opmerking van Ada wil ik hier nog wel ingaan. Zij schreef:

Kennelijk hou jij je nog vast aan een achterhaald stukje wet dat allang bijgesteld had moeten zijn.

Ik maak hieruit op dat Ada de Graaf anarchiste is. Zij redeneert kennelijk: ‘Als ik een wet achterhaald vind, dan geldt die niet voor mij.’

Ik vind dat fout. Ik denk zo niet. Ik ben democraat.