Randomly selected pages from this site

Niet naar buiten brengen

Bitwise explanation of UTF8

Artikelen over Geert Wilders en de PVV

Breve Grammatica de Interlingua

Automatisch trefwoordenregister

Homophoonsch Woordenlijst – Voorwoord

Un chorda multo basse

Context and word boundaries

Het was een parodie!

Internet radio streams

Eeuwigdurende renteloze obligaties?

(Translator's) chat links

Ora tamen

De mol is iemand anders

Versvoeten

Personagens (opmerkingen van vertaler)