per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 9 of about 9 for deposito (0.003 sec.)
Toch net een beetje anders 11737
Steun? Toch net een beetje anders 22–23 juni 2013 Inleiding, afbakening Wat ik hier ga bespreken ... rde van het contract geboekt en credit een fictief deposito van hetzelfde bedrag door de bank, dus een IOU van ... gbetalen. Wel echt geld! “ / en credit een fictief deposito van hetzelfde bedrag door de bank, dus een IOU van ... r: artikel 11 . Dat het hier niet om een “ fictief deposito ” gaat, blijkt ook uit het volgende: geld (anders ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2130622.htm - [detail] - [similar]
Steeds net bijna goed (1) 10874
Steeds net bijna goed (1) 11 april 2016 Inleiding [Opmerking 2 juli 2017: NB Het materiaal van O ... Private banken kunnen simpelweg geld creëren door deposito's aan hun balansen toe te voegen. ” Is waar. Maar ... komt?) een cruciaal punt weggelaten: tegenover dat deposito aan de rechterkant (dat is het geschapen geld; ove ... ordt verwezen met de termen ‘bankkrediet', en ‘bankdeposito's'. ” Ik ruik hier weer een vertaalfout. Numbers , ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2160411b.htm - [detail] - [similar]
Steeds net bijna goed (3) 10030
Steeds net bijna goed (3) 12 april 2016 In twee stappen [Opmerking 2 juli 2017: NB Het materiaal ... is echter onjuist. In feite creëren de banken een deposito wanneer zij geld uitlenen. ” Een schijntegenstelli ... het minst omdat “banken krediet verlenen, daarmee deposito's creëren en later naar de reserves zoeken.” Natuu ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2160411d.htm - [detail] - [similar]
Rabo special (pos) 9598
Rabo special (pos) 27 en 28 april 2016 Inleiding Op Twitter werd ik ruim een week geleden geweze ... aarvan, en over de recent gepropageerde variant de depositobank , wat kennelijk min of meer hetzelfde is. “ Di ... go Plan vooral bepaald door de drang van banken om deposito's te creëren. Dit is natuurlijk een karikatuur van ... en graag krediet verlenen en de daarbij gecreëerde deposito's zijn daarvan een uitvloeisel. En uiteraard hebbe ... eid om het aan te houden in de vorm van een termijndeposito. [...] ” Precies. Alleen al daarom gaat dat natuur ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2160427a.htm - [detail] - [similar]
Kamerdebat geldstelsel: PVV (2) 9167
Kamerdebat geldstelsel: PVV (2) 21 maart 2016 Staatsbank? Ik citeer nog even verder waar ik voor ... gezinsproporties, zo vormen banken grote en kleine deposito's van velerlei typen en looptijden om naar grote e ... . Andere sprekers in het debat hadden het over een depositobank, die als ik het goed begrijp wel spaarmiddelen ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/dbat1603/PVV2.htm - [detail] - [similar]
Kamerdebat geldstelsel: SP (geldscheppingswinst) 8735
Kamerdebat geldstelsel: SP (geldscheppingswinst) 4 april 2016 Citaat Ik citeer weer verder van w ... en van een krediet en het scheppen van een bancair deposito meteen een winst wordt geboekt. ” Ik had dat comme ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/dbat1603/SP2.htm - [detail] - [similar]
Nog steeds niet gelezen 8304
Steun? Nog steeds niet gelezen 15 en 16 augustus 2013 Inleiding Net als in het vorige artikel re ... t de banken elkaar bezitten en samen zorgen dat ze deposito's hebben waarmee ze nieuw geld kunnen scheppen, ad ... ie ze op een zakelijke spaarrekening of als termijndeposito bij de bank stallen, of door de bank laten verreke ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2130815b.htm - [detail] - [similar]
Interlingua, a grammar of the international language 6165
Interlingua a grammar of the international language, prepared by Alexander Gode and Hugh E. Blai ... grano ⇒ granario; nove formation: feno ⇒ fenario: deposito de feno; -astro 1. 'inferior or worthless ...' e.g ...
https://rudhar.com/lingtics/intrlnga/gramiaan/gramiaan.htm - [detail] - [similar]
Grammatica de interlingua 6165
Author: Allan Kiviaho
GRAMMATICA DE INTERLINGUA de Alexander Gode & Hugh E. Blair traducite ex anglese a interlingua p ... rano –> granario; nove formation: feno –> fenario: deposito de feno; -astro 1. = persona inferior o sin valor; ...
https://rudhar.com/lingtics/intrlnga/gramiava/gramiaan.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1741 documents and 80582 words.