per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 15 for debetzijde (0.001 sec.)
Kapitaaleis (I) 12313
Steun? Kapitaaleis (I) 3 september 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) Basel-akkoorden Tot nu ... zijn als kasgeld of reserves bij de centrale bank (debetzijde, links op de balans). De kapitaaleis betekent dat ... e van de activa van de bank, gewogen naar risico, (debetzijde, links op de balans) aanwezig moet zijn als het to ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/008caprq.htm - [detail] - [similar]
Doorlenen van centraal gecreëerd geld 12313
Steun? Doorlenen van centraal gecreëerd geld 10 en 11 juni 2015, een eigen vertaling van mijn En ... t pool van een niet-centrale bank bevindt zich aan debetzijde van haar balans, dus vertegenwoordigt een vorderin ... r de niet-centrale bank heel simpel: geheel aan de debetzijde van de balans wordt hetzelfde bedrag gecrediteerd ... ven door de boeking die correspondeert met wat aan debetzijde op de balans van de niet-centrale bank is gebeurd: ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/21503P02.htm - [detail] - [similar]
Dakloos door eigenwijsheid (1) 10066
Dakloos door eigenwijsheid (1) 11–13 en 15 juni 2013 Inleiding en samenvatting A. en L. uit A. Z ... zijde van de balans) aan te houden als kasreserve (debetzijde). Die reserve kan bestaan uit contant geld (munten ... de balans van de centrale bank. Ertegenover aan de debetzijde staan inderdaad onder andere goud en andere edelme ... ingen (credit op de balans) ook bezittingen staan (debetzijde), zoals uitstaande leningen, roodstanden, beleggin ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2130611.htm - [detail] - [similar]
Girale financiering 10066
Steun? Girale financiering 25 augustus en 15–16 september 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) ... el 10 boekt de bank eenvoudig het leningbedrag aan debetzijde, en datzelfde bedrag aan de creditkant om aan te g ... rde: zowel de lening zelf (vordering voor de bank, debetzijde van de balans, links) als de beschikbaarheid ervan ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/011clfnd.htm - [detail] - [similar]
Wederzijdse overeenkomst 9178
Steun? Wederzijdse overeenkomst 10 februari 2015, eigen vertaling uit het Engels In het kort Het ... bank. De lener belooft de lening terug te betalen (debetzijde van de bankbalans). De bank belooft het leningsbed ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/024mutag.htm - [detail] - [similar]
Wat is geld? 9178
Steun? Wat is geld? 13 oktober 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) Monetair geld vs. alledaag ... gse type) wordt even veel waarde toegevoegd aan de debetzijde als aan de creditzijde van de bankbalans. De bank ... de bank is. Hetzelfde bedrag wordt ook geboekt aan debetzijde, de bezittingen- en vorderingenzijde. Daar geeft h ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/016money.htm - [detail] - [similar]
Centrale bank financiert overheid? 8290
Steun? Centrale bank financiert overheid? 12–13 augustus 2013 (eigen vertaling uit het Engels ) ... er het verschijnsel van balansverlenging, door aan debetzijde een leningbedrag bij te schrijven, en aan creditzi ... s vandaan komen. Als tegenwicht voor de lening aan debetzijde moet aan creditzijde een tegenpost aanwezig zijn. ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/022cengo.htm - [detail] - [similar]
Andere definitie, zelfde systeem 7837
Steun? Andere definitie, zelfde systeem 14 augustus 2013 Inleiding en afbakening Op de website v ... bij (in de zin van ‘geld als waarde-eenheid') bij (debetzijde balans), maar geeft geld aan de lener (creditzijde ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2130814.htm - [detail] - [similar]
Kamerdebat geldstelsel: PVV (5) 7837
Kamerdebat geldstelsel: PVV (5) 23 en 24 maart 2016 Minimaal een beetje Op 1 h 16 m 10 s in het ... n en dat een balans een activakant (links, ook wel debetzijde genoemd) en een passivakant (rechts, credit) heeft ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/dbat1603/PVV5.htm - [detail] - [similar]
Muntloon (1) 7384
Steun? Muntloon (1) 20 – 23 juni 2016 Terminologie en definitie Het begrip muntloon of sleischat ... ruiken vreemde valuta als reserve, als dekking aan debetzijde van hun eigen geldsoort aan creditzijde. Munten wo ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/029seign.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1742 documents and 80865 words.