per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 42 for debet (0.001 sec.)
Muntloon (2) 14508
Steun? Muntloon (2) 20 en 23 juni 2016 Inleiding Dit artikel en het vorige zijn ontstaan als voo ... op nul. 1B. Balans van centrale bank Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Diverse activa 100.000 R ... rde balans van staat en centrale bank Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Diverse activa 100.000 R ... klant. Later komt er een leraar bij. Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Reserves bij centrale ba ... n een bedrag op de bank, verder niks. Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Rekening bij bank 1000 E ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/030seign.htm - [detail] - [similar]
Principe van boekhouden 13532
Principe van boekhouden Debet en credit De kern van de boekhouding is de balans. De balans is ee ... Op de balans staan bezittingen links. Dit zijn de debetposten. Rechts staan de schulden, die zijn credit. ... genaren, daarom is het credit. Het totaal van alle debetposten op de balans moet altijd gelijk zijn aan het ... kopie uit de boekhouding van de bank. Daarom zijn debet en credit daarop net omgekeerd: wat voor de bank e ... en vordering is (debet), is voor de rekeninghouder een schuld (credit). E ...
https://rudhar.com/economi/boekhoud/prcactnl.htm - [detail] - [similar]
Opblaaseffect 9445
Steun? Opblaaseffect 15 juli 2012, correcties 17 juli (eigen vertaling uit het Engels ) Wat gebe ... betekent voor de balans van de bank: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) K ... ieuw krediet van 81 euro te verlenen: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) K ... et uitgeleende geld terugkomt: Stap 5 Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) K ... +90+81) * 10%) = 100 - 27,10 = 72,90. Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) K ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/002multi.htm - [detail] - [similar]
Bank koopt gratis alle staatsschuld? 9166
Steun? Bank koopt gratis alle staatsschuld? 30 maart 2016 Inleiding Kan een bank dankzij geldsch ... kt het uit, het gaat om het principe: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) R ... nieuwe situatie is dus: Kopende bank: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) S ... taalrekeningen 100 Bank van verkoper: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) R ... . De verkopende bank gaat echter van: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) S ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/027bybnd.htm - [detail] - [similar]
Centrale bank financiert overheid? 8624
Steun? Centrale bank financiert overheid? 12–13 augustus 2013 (eigen vertaling uit het Engels ) ... zien wat er gebeurt in de scenario's. Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) G ... anken die er in het echt zouden zijn. Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) K ... de boekhouding van de centrale bank: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) L ... er het verschijnsel van balansverlenging, door aan debetzijde een leningbedrag bij te schrijven, en aan cre ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/022cengo.htm - [detail] - [similar]
Girale financiering 8485
Steun? Girale financiering 25 augustus en 15–16 september 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) ... el 10 boekt de bank eenvoudig het leningbedrag aan debetzijde, en datzelfde bedrag aan de creditkant om aan ... rde: zowel de lening zelf (vordering voor de bank, debetzijde van de balans, links) als de beschikbaarheid ... d gemaakt, was de situatie als volgt: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) C ... klant is bij diezelfde bank. Boeking: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) B ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/011clfnd.htm - [detail] - [similar]
De prins en de huurling 8268
Steun? De prins en de huurling 28 oktober 2017 Vroeger tijden We gaan terug in de tijd, naar de ... tegenhanger is een kostenboeking, ook links ofwel debet, maar dan een toename in plaats van een afname. We ... el, voordat de soldaten betaald zijn: Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Gouden en zilveren munte ... r volsta met plussen (toename) en minnen (afname): Debet (activa) Credit (passiva) Schatkist / centrale ban ... ring De voorraad munten in de schatkist neemt door de betaling af. Aan het eind van het boekjaar moeten opb ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/032kngsl.htm - [detail] - [similar]
Kapitaaleis (II) 8268
Steun? Kapitaaleis (II) 3–4 september 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) Realistischer Als i ... de bank. Voorbeeld van een bankbalans Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) A ... bben. Dat leidt dan tot deze boeking: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) M ... aat. Nieuwe balans die dit weergeeft: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) A ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/009caprq.htm - [detail] - [similar]
Kamerdebat geldstelsel: VVD 7927
Kamerdebat geldstelsel: VDD 22 maart 2016 Geld ingewikkeld? Voor de VVD sprak in het debat Kamer ... iek op banken' en de regels van dubbel boekhouden (debet en credit moeten in balans blijven, debet is bezit ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/dbat1603/VVD.htm - [detail] - [similar]
Toch net een beetje anders 7927
Steun? Toch net een beetje anders 22–23 juni 2013 Inleiding, afbakening Wat ik hier ga bespreken ... gcontract met die bank, dan wordt op de bankbalans debet de waarde van het contract geboekt en credit een f ... reageer daarop: “ [...] dan wordt op de bankbalans debet de waarde van het contract geboekt / ” Inderdaad. ... doordat alleen de creditkant meetelt als geld, de debetkant niet. Kwestie van afspraken, van definities. G ... ank hier twee aparte rekeningen voor gebruikt, één debet en één credit, is ook logisch, en boekhoudkundig k ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2130622.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 3 4 5 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1741 documents and 80582 words.