per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 38 for bijzondere (0.001 sec.)
Het voortschrijden der tijd (1) 13742
Het voortschrijden der tijd (1) 19 december 2006 Vonnis In het vonnis van 9 februari 2004, waari ... n telefoontje toch in Deventer werd opgepikt, door bijzondere atmosferische omstandigheden waardoor de radiosign ... zou slechts mogelijk zijn indien er sprake is van bijzondere propagatie­verhoudingen, bijv. weers­omstandig­hed ... 3.8. Het hof tekent hierbij aan dat van dergelijke bijzondere weersomstandigheden niet is gebleken. Weliswaar is ... G. Brussaard, gespecialiseerd in het onderzoek van bijzondere effecten van radiopropagatie en de eigenschappen v ...
https://rudhar.com/politics/devmrdzk/2061220.htm - [detail] - [similar]
Hoe verhoudt zich dat tot ...? 13129
Hoe verhoudt zich dat tot …? 30 mei 2016, vanaf even voor 7h00B Medische missers Een bericht gis ... gegevens vallen meen ik onder de zware categorie “bijzondere persoonskenmerken”. Vanuit de privacywetgeving (Eu ... e reden tot het verwerken van persoonsgegeven (ook bijzondere) kan o.a. zijn een wettelijke verplichting. In de ... geef het op en ga gewoon door) over het omgaan met bijzondere persoonsgegevens? hier over persoonsgegevens op in ... forumbeheer: “ De beheerder [...] mag echter geen 'bijzondere persoonsgegevens' (b.v. godsdienst, gezondheid of ...
https://rudhar.com/politics/verhoutt.htm - [detail] - [similar]
Een bijzondere zwemslag 10031
Een bijzondere zwemslag 13 februari 2020, door de auteur vertaald uit het Interlingua . Jaren ze ...
https://rudhar.com/sport/stilnata/nl.htm - [detail] - [similar]
Uitlegbrief; meer tweets 9623
Uitlegbrief; meer tweets 7 juni 2011 Had wel gemoeten Op 17 maart uit tijdgebrek en eind mei/beg ... n) met je poten van vrouwen af, tenzij het in heel bijzondere omstandigheden acceptabel is een vrouw wel aan te ... Voor westerlingen is een beleefde begroeting zo'n bijzondere omstandigheid, voor sommige anderen niet. Alleen d ...
https://rudhar.com/religion/hndnirbg/nl03.htm - [detail] - [similar]
Mais fado 9418
Ementa principal Ementa de música Ementa ‘mais fado' Cores: fastidiosas fatídicas Recargar a pág ... azar Molina e Joana Negrão @? Keltische invloeden, bijzondere instrumentatie, maar ook Portugese gitaar. @? Em p ...
https://rudhar.com/musica/maisfado/dazkarpt.htm - [detail] - [similar]
Het voortschrijden der tijd (2) 9418
Het voortschrijden der tijd (2) 22 januari 2007 Inleiding Sinds het schrijven van Het voortschri ... n (neemt kwadratisch af met de afstand, hoewel bij bijzondere propagatie waarschijnlijk veel minder) en er kan s ... rdig dat steeds werd uitgegaan van de noodzaak van bijzondere propagatie­omstandigheden, terwijl de afstand met ... et zichtcontact en dus GSM-contact m.i. ook zonder bijzondere propagatie­omstandigheden mogelijk zijn geweest. D ...
https://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070122.htm - [detail] - [similar]
Tangconstructies 8994
Tangconstructies 9 februari 2017 Tangconstructies: ik vergeet steeds wat het inhoudt, maar ik bl ... In de Biesbosch komt nu eindelijk weer de om zijn bijzondere geurstof, zachte pels en milieuvriendelijke activi ...
https://rudhar.com/lingtics/tangcons.htm - [detail] - [similar]
Sportmenu / sports menu 8176
Sportmenu / sports menu About football/soccer / Over voetbal Written in / geschreven in het Publ ... m Title / titel Nederlands 11–13 februari 2020 Een bijzondere zwemslag Interlingua Le 11–13 de februario 2020 Na ...
https://rudhar.com/sport/index.htm - [detail] - [similar]
Gele vlek 8176
Gele vlek 10 januari 2016 Mensen zien vooral met hun gele vlek. Het stukje waar ze op focussen e ... het waarnemen van uitzonderingen, afwijkingen, het bijzondere, opvallendheden. Niet zo vreemd – en dan kom ik to ...
https://rudhar.com/nature/geevlknl.htm - [detail] - [similar]
400 gulden per maand! 7767
400 gulden per maand! 24 mei 2014 Knipsels Ik ben ruimte aan het maken en daarom onder andere kn ... ou ik zeggen, dat doe ik ook. We leven in een heel bijzondere tijd. Copyright © 2014 R. Harmsen all rights reser ...
https://rudhar.com/sfreview/dnet1-84/duur.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 3 4 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1740 documents and 80427 words.