per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 11 for bijwoord (0.001 sec.)
Bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in het Nederlands 13763
Bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in het Nederlands In het Nederlands hebben bijwoorden die ... eid versterkt "hele" echter "rare", dus het is een bijwoord. Deze vorm wordt steeds meer gebruikt, en steeds m ... saus "lekker pittig" is, dus lekker als onverbogen bijwoord bij pittig. Maar wat is "lekker pittig"? Bestaat " ... dit een on verbogen bijvoeglijk naamwoord is, geen bijwoord, tegenover het ver bogen bijwoord "hele". Taalmenu ...
https://rudhar.com/lingtics/nladverb.htm - [detail] - [similar]
Publiekelijk publiek maken 10900
Publiekelijk publiek maken 14 september 2011 Bijwoord nodig Op 8 september schreef de redactie v ... iet over een zelfstandig naamwoord. Dan heb je een bijwoord nodig, niet een bijvoeglijk naamwoord. Dat bijwoor ... rvoegsel ‘-lijk', dat van bijvoeglijke naamwoorden bijwoorden kan maken, is natuurlijk verwant met het Engelse ... een is een bijvoeglijk naamwoord en het ander een bijwoord. Bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) geven nade ... matie over wat een zelfstandig naamwoord uitdrukt, bijwoorden ( adverbia ) doen hetzelfde met werkwoorden of b ...
https://rudhar.com/lingtics/publiekl.htm - [detail] - [similar]
Niet-meeontleende klemtoon 8784
Niet-meeontleende klemtoon 26 maart 2013 Tros Het was me jaren geleden al eens bij toeval opgeva ... klemtoon vooraan zouden hebben, en als voorzetsel, bijwoord en bijvoeglijk naamwoord op de tweede lettergreep, ... en dat ‘insider' en ‘outsider' dan van het bijwoord afgeleid zouden zijn. Maar de woordenboeken bevest ...
https://rudhar.com/fonetics/insidenl.htm - [detail] - [similar]
Koning! 8535
Koning! 3 oktober 2012 Live Zojuist live waargenomen, in het wild: een nieuw woordgebruik: ‘koni ... de taal! Bijwerking 7 oktober 2012 Ook gebruik als bijwoord blijkt mogelijk. Gisteravond waargenomen: “Dat is ...
https://rudhar.com/lingtics/koning.htm - [detail] - [similar]
Ook in een hoofdzin 8410
Ook in een hoofdzin 25 juni 2019 Nu eens niet in een bijzin, en de werkwoordelijke elementen sta ... de. De verschillen zitten nu in het voorzetsel, of bijwoord, of wat het ook is, ik ben daar nooit zo goed. Ik ...
https://rudhar.com/lingtics/toegesta/toegst44.htm - [detail] - [similar]
Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 8161
Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 20 december 2006 Eindelijk weer eens meegedaan. Ik had 'ma ... afé'? Ik had 'half buiten stond', met 'buiten' als bijwoord. Maar nee, 'buitenstaan' blijkt als zodanig in de ...
https://rudhar.com/lingtics/grdictee.htm - [detail] - [similar]
Scenaria's 8161
Scenaria's 14 september 2011 Niet waar Scenaria's? Nee, dat zei ze niet. Ze zei scenaria. Dat is ... ervoud hebben op ‘-a'. Een museum, twee musea. Een bijwoord wordt ook wel adverbium genoemd, het Nederlands he ...
https://rudhar.com/lingtics/scenaria.htm - [detail] - [similar]
Uitgeteld 8161
Uitgeteld 21 november 2012 Bloeddonatie De niet nader te noemen huisgenoot tevens levenspartner ... n' is een zelfstandig werkwoord en ‘uitgeteld' een bijwoord. Maar ook dan moet het werkwoord in een bijzin dwi ...
https://rudhar.com/lingtics/toegesta/toegst20.htm - [detail] - [similar]
'Zeldzaam' komt mij merkwaardig voor 7788
‘Zeldzaam' komt mij merkwaardig voor 27 februari 2012 Krant Via een commentaar van vandaag om 12 ... die taal ook bijvoeglijk naamwoord is, niet alleen bijwoord zoals Nederlands ‘zelden' – en niet met Duits ‘sel ...
https://rudhar.com/lingtics/sltsamnl.htm - [detail] - [similar]
Kolom 7663
Kolom 4 april 2012 Tellen is schrappen Raar eigenlijk dat voor stukjes in kranten en tijdschrift ... gina 249 beginnende paragraaf 4.8.6. getiteld “Het bijwoord niet ”. Software reviews Taalmenu Voordeur van dez ...
https://rudhar.com/lingtics/kolomnl.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1742 documents and 80862 words.