per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 142 for betekenis (0.001 sec.)
Woorden onthouden, en etymologie 10884
This page in English Latere toevoeging, 17 maart 2002 Woorden onthouden, en etymologie Bij het l ... taal gebruik ik graag een woordenboek dat behalve betekenis ook wat etymologie geeft. Ook al zal ik die herkom ... pt die historische achtergrond me vaak om woord en betekenis te onthouden, omdat het dan beter te plaatsen is, ... it gelukt als ik in het woordenboek alleen maar de betekenis had gevonden. De schrijver is J. Rentes de Carvalh ... bon geschreven. Het woord agasalhar blijkt in deze betekenis niet erg gebruikelijk te zijn, al hoeft dat een li ...
https://rudhar.com/etymolog/rentesnl.htm - [detail] - [similar]
'Zeldzaam' komt mij merkwaardig voor 10694
‘Zeldzaam' komt mij merkwaardig voor 27 februari 2012 Krant Via een commentaar van vandaag om 12 ... tse woord heeft volgens mijn taalgevoel een andere betekenis. Hoe ik dat weet, weet ik niet meer. Ik zal het we ... ht recht begreiflich; eigenartig, merkwürdig ” Die betekenis past perfect in de situatie. Het zou daarom heel g ... an Dale Nederlands-Duits , onderscheidt een tweede betekenis van Nederlands ‘zeldzaam', namelijk ‘vreemd', en s ... entalige driedelige Van Dale geeft voor een tweede betekenis van ‘zeldzaam' de synoniemen of omschrijvingen ‘vr ...
https://rudhar.com/lingtics/sltsamnl.htm - [detail] - [similar]
Aandoen 10208
Aandoen 31 december 2016 Spontaan Nederlands is een moeilijke taal. Een kleine verandering aan e ... en zin kan de betekenis totaal veranderen. Dat geldt ook voor het ogenschi ... jnlijk tamelijk betekenisloze woordje ‘er'. Een voorbeeld, spontaan vanmorge ... en, het proberen op te lossen. Een compleet andere betekenis, puur door toevoeging van “ er ”. De klemtoon vers ... met een goed woordenboek is het niet makkelijk de betekenis van zulke uitingen te doorgronden, want je moet ma ...
https://rudhar.com/lingtics/aandoen.htm - [detail] - [similar]
Sprankelend! 9543
Sprankelend! Idee: 25/26 mei, uitwerking 9 juni 2011 Sprankelend Sprankelend! Wat een sprankelen ... landse woord eigenlijk alleen maar een figuurlijke betekenis. Of is de letterlijke betekenis het geluid van een ... s: “ spranke, spranc, sprankel ”. Deze letterlijke betekenis heeft als synoniem “ vonkelen ”, de figuurlijke (a ... en fonkelnieuwe auto, maar niet met de figuurlijke betekenis van ‘sprankelend'. Betekenissen verschuiven, kenne ... us vonken of vonkelen. Past bij de oorspronkelijke betekenis van het Nederlandse woord ‘sprankelen' (zie Van Da ...
https://rudhar.com/lingtics/sprankel.htm - [detail] - [similar]
Wat debatteert-ie daar? 9448
Wat debatteert-ie daar? 15 november 2013 Drie verschillene woorden Een grappige verspreking in e ... s het werkwoord ‘debuteren' foutief in de bedoelde betekenis te horen gebruiken. Die ongetwijfeld beoogde betek ... een nieuwere ) waarvan het lemma “ 2 debiteren ”, betekenis 2 . Debiteren dus, niet debuteren en ook niet deba ... n iets heel anders. Te berde brengen, zo zou je de betekenis van ‘debiteren' voor mijn gevoel ook kunnen weerge ...
https://rudhar.com/lingtics/debattrn.htm - [detail] - [similar]
Benijdt 9258
Benijdt 14 mei 2013 Onbegrip In de Usenet-nieuwsgroep nl.taal (maar overgewaaid vanuit nl.politi ... l duidelijk zou zijn dat ik gewoon bedoelde dat de betekenis van de betreffende uitdrukking mij niet duidelijk ... nlijk, kan gebeuren]. Dat wil zeggen, ik kan me de betekenis ondanks het opzoeken niet herinneren, waarschijnli ... d wordt, kon ik dat niet rijmen met de mij bekende betekenis(sen) van het werkwoord ‘benijden', hoewel ik dat w ... f') en Portugees (‘a despeito de') begrijp ik deze betekenis wel, maar het was niet bij me opgekomen dat het in ...
https://rudhar.com/lingtics/benijdt.htm - [detail] - [similar]
Besmet, gemoeid, vermist, gesteld, gegijzeld, ondervoed, bemand, gedateerd 9151
Besmet, gemoeid, vermist, gesteld, gegijzeld, ondervoed, bemand, gedateerd 2000 Besmet Radio 3, ... dat vermeldt dit nieuwsbericht naar de woordelijke betekenis niet, hoewel dat nou net wel precies is wat het be ... dat ‘nog' in de zin wordt extra benadrukt dat die betekenis niet bedoeld kan zijn, het kan alleen gaan om een ... is dat de werkwoordsvolgorde op subtiele wijze de betekenis van ‘nog' kan verduidelijken. De nu gebruikte volg ... n de richting van een waarschijnlijk niet bedoelde betekenis: Ik denk dat ‘nog' hier betekent ‘nog steeds, als ...
https://rudhar.com/lingtics/toegesta/toegst02.htm - [detail] - [similar]
Klik en win! 9056
Klik en win! 23 en 26–27 november 2012 Radioreclames Belisol ® blijkt 'n Belgisch bedrijf, want ... ngeduid. Ik schreef er hier in ander verband over. Betekenis Die gebruikte grammaticale vormen kloppen niet met ... de betekenis. Want die bestaat uit een combinatie van een aansp ... krijgen' hebben in het Nederlands de veel neutrale betekenis van verwerven, bekomen. Dat ‘bekomen' wordt in het ... van onze zuiderburen nog wel gebruikt in dezelfde betekenis als van Duits ‘bekommen', maar bij ons (in Nederla ...
https://rudhar.com/lingtics/kliknwin.htm - [detail] - [similar]
Mist 8961
Mist 23 mei 2014 Alsnog Bij het opruimen gisteren van oude papieren die al 10 jaar of meer in ee ... verder omlaag … … verder omlaag … Opsomming Dose , betekenis 1 of 2. Nederlands: blik of blikje, ook voor bier. ... oud, die Kästen (of ook Kasten), meervoud) kan die betekenis hebben. Een Nederlandse kist is vertaalbaar, ook w ... , niedlich. eng . Het Nederlandse woord kan ook de betekenis nauw, dicht op elkaar, dicht bij elkaar, krap, met ... e, hebben, maar meestal gebruiken we de verschoven betekenis naar, vervelend, onaangenaam, angstaanjagend. deft ...
https://rudhar.com/recensie/mist.htm - [detail] - [similar]
Die is zo vol! 8000
Die is zo vol! Aanleiding 21 januari, tekst 23 januari 2012 Gescoord Mijn vrouw had bij de Actio ... aan te wijden al gevallen was. Alleen, die andere betekenis slaat hier nergens op, zodat de clou mislukt is en ... minste. Wat bedoel ik eigenlijk? O ja, en die twee betekenissen van ‘zo' zijn voor de taalgevoelige lezer natuu ... k niet. Daarom onthul ik het hier: De wel bedoelde betekenis: nr. 4 van VD13 : aanstonds, onmiddellijk. Scherpe ... itst op de situatie: gauw, snel. Ook met de juiste betekenis maar veel te formeel: spoedig. De betekenis die oo ...
https://rudhar.com/lingtics/iszovol.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1741 documents and 80460 words.