per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 533 for artikel (0.001 sec.)
Privacyverklaring R. Harmsen 9275
Privacyverklaring R. Harmsen 16–21 mei 2018. Zie ook de vorige Privacyverklaring uit 2013. 1 Beg ... dende autoriteit in de zin van Hoofdstuk VI, vanaf Artikel 51 van de AVG. 1.8 ‘VPS' De VPS is mijn Virtual Pr ... et deze privacyverklaring beoog ik te voldoen aan: Artikel 13/14 van de AVG Waar het persoonsgegeven vooral b ... ks te benaderen voor het verstrekken van de in die artikelen bedoelde informatie. Het identificeren van de ev ... e ik niet heb en niet wil hebben. Gelukkig bepaalt Artikel 11 van de AVG dat ik “ niet verplicht [ben] om, ui ...
https://rudhar.com/about/privacy/privstnl.htm - [detail] - [similar]
Tegen de tegenargumenten tegen de Europese Grondwet 8290
Tegen de tegenargumenten tegen de Europese Grondwet 18–25 mei 2005 Inleiding Ik ga op 1 juni zek ... Wilders citeert op de website van zijn partij een artikel van hemzelf in de Volkskrant van 15 februari 2005. ... rdaad. Vandaar ook dat de Europese Grondwet stelt: Artikel I-3 : De doelstellingen van de Unie lid 3: [...] D ... ing van het Europees cultureel erfgoed. En verder: Artikel I-5 : De betrekkingen tussen de Unie en de lidstat ... ale veiligheid. Ook staat in de Europese Grondwet: Artikel III-280 : Cultuur 1. De Unie draagt bij tot ontplo ...
https://rudhar.com/politics/EUgrondw/tegen2.htm - [detail] - [similar]
Toch net een beetje anders 6925
Steun? Toch net een beetje anders 22–23 juni 2013 Inleiding, afbakening Wat ik hier ga bespreken ... is een artikel op de website van Ad Broere, getiteld “ Hypotheken ... en fractioneel bankieren ”. (Het artikel is voor zover ik zien kan ongedateerd, maar werd d ... .) Ik kijk dus naar het tweede deel van Ad Broeres artikel, zijn antwoord op de “ Vraag: Banken scheppen geld ... blijkt uit het eenvoudige voorbeeld in mijn eerste artikel , en het hangt samen met de monetaire definitie va ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2130622.htm - [detail] - [similar]
Wetswijziging 2.0 (aanleiding) 6925
Wetswijziging 2.0 (aanleiding) 31 juli 2013 Waarom? In dit artikel beschrijf ik details over hoe ... ik ertoe kwam dit veel boeiender artikel te schrijven. Die details zijn nogal droog en niet ... inspirerend, vandaar dat ik ze uit het eigenlijke artikel heb gehaald. De zorgvuldigheid gebiedt echter de g ... k, bij het schrijven van de delen 05 en 06 van een artikelserie, aan het zoeken in een zogeheten Memorie van ... houden daar rekening mee bij het toepassen van wetsartikelen, en ik probeerde rechterlijke uitspraken te begr ...
https://rudhar.com/politics/wetwyy20.htm - [detail] - [similar]
E-mail R. Harmsen aan Tweede Kamerfracties, 18 augustus 2008 6778
E-mail R. Harmsen aan Tweede Kamerfracties, 18 augustus 2008 Verzonden: Mon Aug 18 15:49:49 2008 ... terie. Ik citeer uit de Nederlandse Grondwet : === Artikel 50 De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele ... Nederlandse volk. [...] Artikel 54 1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstr ... van Nederlanders die geen ingezetenen zijn. [...] Artikel 60 Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de ... wet en een getrouwe vervulling van hun ambt. [...] Artikel 67 [...] 3. De leden stemmen zonder last. [...] Ar ...
https://rudhar.com/politics/devmrdzk/20080824/email1.htm - [detail] - [similar]
Geen inhoud in ons programmma! 6724
Geen inhoud in ons programmma! Uitzending 11 februari, uitwerking 12 februari 2012 Inleiding en ... ier en hier meer info van en over haar). Toch over artikelen Bert van Slooten leidde in: “ In meer dan 20 lan ... erdragsconform is, maar ze maakte zich zorgen over artikel 7. In artikel 8 staat dat op last van een rechter ... an een site verwijderd moet kunnen worden. Maar in artikel 7 staat dat als het ook kan via administratieve pr ... dan ” – in de woorden van mevrouw Hildebrandt – “ artikel 8 ook geldt ”. Ik ben zelf ook erg van de artikele ...
https://rudhar.com/politics/gninhoud.htm - [detail] - [similar]
Persexceptie? 6677
Persexceptie? Ergernis: 27 april, tekst: 7 en 8 mei 2011 Irritatie Ik nam me eerder al voor me n ... raal uit het AD gepikt^H^H^H^H^H^Hovergenomen had: Artikel in het Algemeen Dagblad Artikel bij Ada de Graaf ' ... l valt op: de tussenkopjes – in het oorspronkelijk artikel vetgedrukt, op een aparte regel en met wit erboven ... (pasfoto's) bestaat. Deze foto staat bij beide bronartikelen in het AD. De tweede keer staat erbij: © AFP. AF ... up, nog een keer! Toen ik gisteren (7 mei) aan dit artikel begon en de hyperlinks nakeek, zag ik dat inmiddel ...
https://rudhar.com/politics/2110507.htm - [detail] - [similar]
Koningshuisfoto's 6429
Koningshuisfoto's Dit is een e-mail van mij, Ruud Harmsen aan Micha Kat, verzonden op 11 augustu ... oningshuisfoto's http://www.klokkenluideronline.is/artikel/2183/breaking-klink-lult-zich-vast.html noot 1 === ... 08-2009) in mijn e-mail Micha Kat op het verkeerde artikel van zijn hand gewezen te hebben. De citeerde tekst ... en staan namelijk niet in dit artikel maar in dit artikel . Ik heb het nu (20 oktober 20 ... k (de e-mail was pure tekst) wel naar het correcte artikel laten verwijzen. Dat klikt handiger. Terug naar ve ...
https://rudhar.com/politics/intnlgov/2100918/konhfot1.htm - [detail] - [similar]
De zinloze petitie van Henk Bres (1) 6281
De zinloze petitie van Henk Bres (1) 20–21 augustus 2011 Samenvatting Henk Bres is een petitie g ... rden, ongeveer gaan zeggen wat ik hieronder in dit artikel zal uitleggen. Aan de wetten zal niets veranderen ... on verbieden, dus ook een vereniging. Dat staat in artikel 20 van deel 2 van het Burgerlijk Wetboek: “ Artike ... niging, dat moet namelijk volgens de Kieswet , zie artikel G1. Dus zou de rechter ook een politieke partij ku ... Dat staat namelijk in de Nederlandse grondwet : “ Artikel 8: Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de w ...
https://rudhar.com/politics/vrenmrtn/nl01.htm - [detail] - [similar]
"Wij van het parlement adviseren het parlement" 6188
“Wij van het parlement adviseren het parlement” 18 november 2007 Inleiding Ik zocht laatst het e ... ik o.a. aan dit adres ook een tekstversie van mijn artikel van 12 november jl. Dit keer kreeg ik zowaar een a ... dat u nu eens serieus ingaat op de inhoud van het artikel dat ik u toezond. Helaas gebeurt dat in de corresp ... voor een deel doordat de versie die ik u van mijn artikel toezond, puur de tekst bevatte, maar niet de verwi ... htm , staat een duidelijker weergave van hetzelfde artikel. Ook wijs ik erop dat dit artikel deel uitmaakt va ...
https://rudhar.com/politics/devmrdzk/2071118.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1742 documents and 80865 words.