per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 57 for algemene (0.001 sec.)
Geen directe verantwoordelijkheid voor integriteit 13539
Geen directe verantwoordelijkheid voor integriteit 12 oktober 2007 E-mails Ik zat vandaag eens w ... lde ik via contactformulier van het ministerie van Algemene Zaken het volgende aan de orde: “Onderwerp: Normen ... tactformulier op de website van het ministerie van Algemene Zaken is bedoeld voor vragen of opmerkingen van al ... f zenden aan: De minister-president Ministerie van Algemene Zaken Postbus 20001 2500 EA Den Haag Betreft uw br ...
https://rudhar.com/politics/devmrdzk/2071012a.htm - [detail] - [similar]
Wetswijziging 2.0 11146
Wetswijziging 2.0 31 juli 2013 Achtergrond Hoe ik erbij kwam dit artikel te schrijven, staat in ... gangsrecht, wet aanvullende regels, wet aanvulling algemene wet iets , wet aanvulling iets , wet achterwege la ... afschaffing doodstraf, wet afschaffing iets , wet algemene bepalingen iets , wet belasting zware motorrijtuig ... jkt nog ouder. De Engelstalige Wikipedia heeft dit algemene artikel Revision control . Ik citeer een stukje ui ... ezegd over een kabinet of minister.) Of is dit een algemenere uitdrukking? Volgens Google komt ze vaker op het ...
https://rudhar.com/politics/wetwyz20.htm - [detail] - [similar]
Dat heeft te maken dat 10470
Dat heeft te maken dat 12 januari 2013 Precair In de Tros Nieuwsshow vanmorgen: een nogal precai ... bijzonders op. Ik denk daarom dat het hier om een algemene taaltendens gaat. Over 15 of 25 jaar is misschien ... de algemene opvatting dat ‘het heeft te maken dat' en ‘ik betr ...
https://rudhar.com/lingtics/temaken.htm - [detail] - [similar]
Info per sms 10470
Info per sms 12–13 augustus 2011 Essemessen Sms'en is handig en populair. Eigenlijk raar dat het ... bekocht. Maar uit één geval mag ik natuurlijk geen algemene negatieve conclusies trekken en daarom doe ik dat ... nog opvragen?) Gebruik de dienst vooral voor meer algemene info, zoals inhoud, oppervlakte en een algemene pr ...
https://rudhar.com/economi/2233.htm - [detail] - [similar]
Dat kan ik me wel begrijpen 9104
Dat kan ik me wel begrijpen 10 september 2011 Radio 1 In het Radiojournaal van Radio 1 gehoord o ... ioen Aan het woord was Liane den Haan van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen). Het ging over het ...
https://rudhar.com/lingtics/zixbgryp.htm - [detail] - [similar]
Privacyverklaring R. Harmsen 8767
Privacyverklaring R. Harmsen 16–21 mei 2018. Zie ook de vorige Privacyverklaring uit 2013. 1 Beg ... Europese Unie (2000/C 364/01). 1.5 ‘AVG' De AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ) is de “ VERORDEN ... De Uitvoeringswet is de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming , houdende “ Regel ... gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119 ...
https://rudhar.com/about/privacy/privstnl.htm - [detail] - [similar]
Geen echo per e-mail 8767
Geen echo per e-mail 14 mei 2020 Het uploaden van documenten naar een webpagina, mogelijk gevoel ... zelfs een meldplichtig datalek zijn onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie artikel 33, ...
https://rudhar.com/sfreview/nechomel.htm - [detail] - [similar]
Eenvoudige HTML en CSS - CSS (Cascading Style Sheets) 8767
Eenvoudige HTML en CSS CSS (Cascading Style Sheets) Oorspronkelijk diende HTML om structuur aan ... v hoort dan speciaal bij <li>. Maar ik kan ook een algemene subklasse vastleggen: .disadv { color : green; fon ... en dan in andere stijlbladen staan. Die kunnen het algemene weer oproepen, als volgt: @import url("basis.css") ...
https://rudhar.com/sfreview/html_nl/css.htm - [detail] - [similar]
Rabo special (neg) 8414
Rabo special (neg) 27 april, 23 – 25 juni 2016 Inleiding Zoals in mijn vorige artikel aangekondi ... een omweg gewoon geleend, van de bevolking. “ Ook algemene banken kunnen giraal geld creëren.[11] Dit kunnen ... jdse schuldaanvaarding (zie onder). Geldscheppende algemene banken incasseren in dit geval dus geen geldschepp ... iek “ Dit neemt niet weg dat kredietverlening voor algemene banken wel degelijk een winstgevende aangelegenhei ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2160427b.htm - [detail] - [similar]
Gebiedende wijs met of zonder t? 8076
Gebiedende wijs met of zonder t? 10 februari 2007 Moeilijk Het juiste gebruik van -d, -t, en -dt ... n elk geval, van die dingen met ‘zich'. In de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) zijn zulke zaken wel teru ...
https://rudhar.com/lingtics/spel_dt/neemt_u.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1742 documents and 80865 words.