per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 6 of about 6 for afneemt (0.001 sec.)
Kapitaaleis (II) 12046
Steun? Kapitaaleis (II) 3–4 september 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) Realistischer Als i ... verlies, waardoor uiteindelijk het eigen vermogen afneemt . Hier geef ik het effect weer als genomen verlies ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/009caprq.htm - [detail] - [similar]
Rente en stabiliteit (II) 9998
Steun? Rente en stabiliteit (II) 9 en 10 oktober 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) Inleidin ... flossingen constant zijn maar de rente geleidelijk afneemt door de dalende hoofdsom. Uiteindelijk toch stabie ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/013rstab.htm - [detail] - [similar]
Banken wel, waarom wij niet? 9998
Steun? Banken wel, waarom wij niet? 2–3 juli 2013 (eigen vertaling uit het Engels ) Vanwege de d ... l voor. Als een bedrijf goederen of diensten koopt/afneemt van een ander bedrijf, betaalt het meestal niet me ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/021bacan.htm - [detail] - [similar]
Kamerdebat geldstelsel: Partij voor de Dieren 8956
Kamerdebat geldstelsel: Partij voor de Dieren 6 april 2016 Debat en partij Aan het woord de heer ... in steeds meer landen de bevolkingsgroei gelukkig afneemt, zodat er vanzelf ook minder economische groei is. ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/dbat1603/PvdD.htm - [detail] - [similar]
Centrale bank financiert overheid? 6891
Steun? Centrale bank financiert overheid? 12–13 augustus 2013 (eigen vertaling uit het Engels ) ... ieringskrediet betekent dat de reserve van de bank afneemt. De bank kan zich dat veroorloven, omdat haar rese ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/022cengo.htm - [detail] - [similar]
Rabo special (neg) 6891
Rabo special (neg) 27 april, 23 – 25 juni 2016 Inleiding Zoals in mijn vorige artikel aangekondi ... hicago Plan is dat de netto staatsschuld drastisch afneemt. De overheid verstrekt de banken immers de benodig ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2160427b.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1740 documents and 80427 words.