per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 11 for adressen (0.001 sec.)
Privacyverklaring R. Harmsen 11771
Privacyverklaring R. Harmsen 16–21 mei 2018. Zie ook de vorige Privacyverklaring uit 2013. 1 Beg ... ongeoorloofd binnen te dringen in het systeem. IP-adressen van zulke pogingen worden vastgelegd. 3.2.2 Verwer ... itvorming plaats, op basis waarvan aan bepaalde IP-adressen middels een firewall de verdere toegang ontzegd wo ... aan de mogelijke personen achter de betreffende IP-adressen, “ nuttige informatie over de onderliggende logica ... s die in zulke berichten kunnen voorkomen zijn: IP-adressen (vroeger niet, nu vaak wel, afhankelijk van techni ...
https://rudhar.com/about/privacy/privstnl.htm - [detail] - [similar]
Titulatuur 11220
Titulatuur 5 september 2014 Brief Bij het doorkijken van een map met oude papieren viel me de ad ... n hadden willen maken. Die leestekens laten we bij adressen tegenwoordig, en al heel lang, weg. Maar in die ti ... e deel, blz. 3187.: “ s.s.t.t. (et h.) [Lat.], (op adressen) salvis titulis (et honoribus), behoudens titels ( ...
https://rudhar.com/lingtics/titulatr.htm - [detail] - [similar]
Kwalijke e-mails 10953
Kwalijke e-mails 16 september 2011 Walgelijk Zoals ik in mijn vorige artikel al vertelde, heb ik ... ten in de regel vanaf een viertal verschillende IP-adressen. Dat is op zich niets vreemds; alletwee een PC thu ... s niet waar, Lagonda --- toch niet van dezélfde IP-adressen? Jazeker, kijkbuiskindertjes, van dezélfde IP-adre ...
https://rudhar.com/recensie/pbreedv/2110916a.htm - [detail] - [similar]
Dieplinken en rechtspraak 10669
Dieplinken en rechtspraak 14 juni 2009 Informatie over vonnissen In mijn vorige artikel maakte i ... ook bij dat niet gegarandeerd kan worden dat zulke adressen in de toekomst blijven werken. Van de korte adress ...
https://rudhar.com/politics/diplrext.htm - [detail] - [similar]
Wi-Fi-extender 8481
Wi-Fi-extender 13 december 2014 (Oorspronkelijk een e-mail aan mijn dochter, maar na lichte bewe ... rk konden. Het werkt met een tabelletje met de MAC-adressen van toegestane devices. Waar ik niet aan gedacht h ...
https://rudhar.com/technica/wifixtnd.htm - [detail] - [similar]
Parlementaire slakkenpost? 8215
Parlementaire slakkenpost? 16 maart 2009 Curieus Op maandag 19 januari 2009 om 10:55:06 GMT ontv ... men: Ik ontving soms meldingen over niet bestaande adressen, zoals dat van mevrouw De Roos van de SP. Het adre ...
https://rudhar.com/politics/parlslak.htm - [detail] - [similar]
Vaagtaal 7397
Vaagtaal 5 en 6 april 2015 Inleiding Dit stuk heet nie foor niks ‘Vaagtaal' dus ik laat de inlei ... eer niet over. Tja. “ Deze persoon heeft heel veel adressen van mensen, en inmiddels bedreigde ze er al meer d ...
https://rudhar.com/politics/swapchou/vaagtaal.htm - [detail] - [similar]
Tips voor het maken van een eigen webstek 7397
Tips voor het maken van een eigen webstek 15 juni 2000 of eerder Een webstek maken kan op allerl ... de volledig, en verving zelfs relatieve verwijzingsadressen naar andere bestanden, die bedoeld waren om overdr ... kt, onafhankelijk van de domeinnaam, door absolute adressen waarin de driveletter C voorkwam! <A TARGET=_top H ...
https://rudhar.com/sfreview/html_nl/makpagnl.htm - [detail] - [similar]
Ontevreden over antwoord CDA-fractie 7397
Ontevreden over antwoord CDA-fractie 13, 18-20 en 23 april 2008 E-mails Op 28 februari 2008 stuu ... t CDA in de Tweede Kamer, inderdaad ook een van de adressen waaraan ik mijn e-mail gericht had. Ik was zeer on ...
https://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080413.htm - [detail] - [similar]
Boek of dagboek? 7112
Boek of dagboek? 17 (grootste deel tekst) en 18 (voltooiing en nacontrole) december; naschriften ... n, zo ook mij in kennis te stellen van de namen en adressen van alle eventuele derden die al dan niet via u de ...
https://rudhar.com/politics/vaatstra/boekdagb.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1742 documents and 80862 words.