per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 10 of about 33 for activa (0.001 sec.)
Muntloon (2) 15144
Steun? Muntloon (2) 20 en 23 juni 2016 Inleiding Dit artikel en het vorige zijn ontstaan als voo ... . 1B. Balans van centrale bank Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Diverse activa 100.000 Reserves ... ans van staat en centrale bank Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Diverse activa 100.000 Reserves ... Later komt er een leraar bij. Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Reserves bij centrale bank 10.00 ... edrag op de bank, verder niks. Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Rekening bij bank 1000 Eigen ver ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/030seign.htm - [detail] - [similar]
Kapitaaleis (II) 11053
Steun? Kapitaaleis (II) 3–4 september 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) Realistischer Als i ... gen, in het bijzonder die tussen de risicodragende activa en het eigen vermogen van de bank. Dat eigen vermo ... dienen, voor het geval dat de waarde van bepaalde activa op onplezierige wijze verandert. Daarom zijn er in ... . Voorbeeld van een bankbalans Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Aandelenk ... tier 1 -kapitaal. Securitisatie De risicodragende activa bestaan hier uit gewone leningen – dat is de kerna ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/009caprq.htm - [detail] - [similar]
Kapitaaleis (I) 10363
Steun? Kapitaaleis (I) 3 september 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) Basel-akkoorden Tot nu ... en moeten minstens 8 procent van hun risicogewogen activa als kapitaal (eigen vermogen) aanhouden. Achteraf ... el 10 hadden we deze situatie: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Contanten ... r van 100%. In het voorbeeld zijn de risicogewogen activa dus: 0% * 100 + 100% * 900 = 900. Het minimaal ver ... aan en kom dan op deze balans: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Aandelenk ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/008caprq.htm - [detail] - [similar]
Opblaaseffect 9433
Steun? Opblaaseffect 15 juli 2012, correcties 17 juli (eigen vertaling uit het Engels ) Wat gebe ... nt voor de balans van de bank: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Kas 100 B ... ediet van 81 euro te verlenen: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Kas 19 Be ... eleende geld terugkomt: Stap 5 Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Kas 100 B ... * 10%) = 100 - 27,10 = 72,90. Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Kas 27,10 ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/002multi.htm - [detail] - [similar]
Girale financiering 8936
Steun? Girale financiering 25 augustus en 15–16 september 2012 (eigen vertaling uit het Engels ) ... bank niet ‘rijker' heeft gemaakt: ze heeft nu meer activa (vorderingen), maar ook meer passiva (verplichting ... kt, was de situatie als volgt: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Contanten ... s bij diezelfde bank. Boeking: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Betaalrek ... C 90 Uitwerking op de balans : Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Contanten ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/011clfnd.htm - [detail] - [similar]
Bank koopt gratis alle staatsschuld? 8871
Steun? Bank koopt gratis alle staatsschuld? 30 maart 2016 Inleiding Kan een bank dankzij geldsch ... uit, het gaat om het principe: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Reservere ... situatie is dus: Kopende bank: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Staatsobl ... eningen 100 Bank van verkoper: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Reservere ... rkopende bank gaat echter van: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Staatsobl ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/027bybnd.htm - [detail] - [similar]
Centrale bank financiert overheid? 8679
Steun? Centrale bank financiert overheid? 12–13 augustus 2013 (eigen vertaling uit het Engels ) ... t er gebeurt in de scenario's. Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Goud 100 ... ie er in het echt zouden zijn. Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Kapitaal ... khouding van de centrale bank: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Lening aa ... verzoek van de centrale bank: Omschrijving Debet (activa, vorderingen) Credit (passiva, schulden) Schatkist ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/022cengo.htm - [detail] - [similar]
Eeuwigdurende renteloze obligaties? 8679
Steun? Eeuwigdurende renteloze obligaties? Mei en juni 2015 ( details ), een eigen vertaling van ... bank creëert moet natuurlijk gedekt zijn, er zijn activa nodig die de balans in evenwicht houden. Er is wat ... ies. Het probleem dat ik daarmee zie, is dat zulke activa in wezen waardeloos zijn. Dus zal al het geschapen ... geld met die activa als dekking, eveneens waardeloos zijn. Na de voorg ... y proposal in balance sheets staat een noot bij de activapost (bovenin links in de balans van de Bank of Eng ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/21503P01.htm - [detail] - [similar]
De prins en de huurling 8374
Steun? De prins en de huurling 28 oktober 2017 Vroeger tijden We gaan terug in de tijd, naar de ... die edele metalen en de ervan geslagen munten, als activa; en rechts het eigen vermogen, in het Engels equit ... rdat de soldaten betaald zijn: Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Gouden en zilveren munten 10 000 ... a met plussen (toename) en minnen (afname): Debet (activa) Credit (passiva) Schatkist / centrale bank: - Gou ... De wijziging in de boeken wordt nu echter: Debet (activa) Credit (passiva) Schatkist / centrale bank: Goude ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/032kngsl.htm - [detail] - [similar]
Muntloon (1) 8310
Steun? Muntloon (1) 20 – 23 juni 2016 Terminologie en definitie Het begrip muntloon of sleischat ... en de renteopbrengsten en beleggingsresultaten van activa die banken aanhouden als dekking voor chartaal en ... n, machines en eigen vermogen. Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Basismaterialen voor munten 80 M ... het slaan van de munten wordt: Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Basismaterialen voor munten 40 G ... ad er bijvoorbeeld zo uitzien: Omschrijving Debet (activa) Credit (passiva) Papier om bankbiljetten van te m ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/029seign.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 3 4 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1742 documents and 80862 words.