per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 1 of about 1 for (ˈ) (0.000 sec.)
Niet-meeontleende klemtoon 9414
Niet-meeontleende klemtoon 26 maart 2013 Tros Het was me jaren geleden al eens bij toeval opgeva ... De klemtoonsymbolen zijn Unicode 02CC (ˌ) en 02C8 (ˈ). Woordenboeken Woorden­boek insider, outsider insi ... de ˈinˌside, ˈoutˌside ˌinˈside, ˌoutˈside TenBrug (ˈ)inˈsider, ˈoutˈsider, outˈsider ˈinˈside, ook ˈinsi ...
https://rudhar.com/fonetics/insidenl.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1742 documents and 80862 words.