per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 1 of about 1 for [ɔ] (0.000 sec.)
Aan toekomstige taalvorsers (2c) 9414
Dit is een latere opmerking bij deel 2b . Er is ook een nog latere opmerking . Aan toekomstige t ... elatief open klanken aan, dus [ε] versus [e] resp. [ɔ] versus [o]. Deze tekens zullen dan in bepaalde kri ...
https://rudhar.com/lingtics/tuktalvr/nl02c.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1741 documents and 80582 words.