per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 1 of about 32 for default (0.000 sec.)
Interlingua in Fraktur (well, mathematical symbols)
#score: 14756
@digest: 5edf94f5ee03e015c1c20adcc5408df0
@id: 655
@lang: ia
@size: 3602
@type: text/html
content-type: text/html; charset=UTF-8
viewport: width=device-width, initial-scale=1
#keywords: 0odlzccnw68 (43280), inentity (28134), baseval (24371), fprintf (18756), intag (18756), bold (18102), https (17782), groups (15076), msg (14877), cyrillische (14426), fraktur (12773), break (11826), convert (11794), static (11138), fpo (10338), include (10168), mathematical (10139), int (9495), sci (9378), val (8427), converter (8427), symbols (7994), else (7893), pti54zjybaaj (7815), 0x1d56c (7815), tc8wdd7rbaaj (7815), entonio (7815), btlid623baaj (7815), ght6ecfzbaaj (7815), trjy7cltbaaj (7815), vnzs7llubaaj (7815), 0x1d586 (7815)
Pro un explication, vide illac . /* 25 december 2019: Bij het technisch bewerken van materiaal van het woordenboek Frans-Interlingua van Piet Cleij, toen ik nakeek waar de entity &quot; nou precies voor staat (" dus), stuitte ik op https://dev.w3.org/html5/html-author/charref, waarin veel meer entities staan dan waar ik weet van had. Ze gelden strikt genomen voor HTML5, niet voor versie 4, maar doen het waarschijnlijk daarin toch ook. Onder andere gezien: &ucy; voor de Cyrillische У, en de hele rest van het Cyrillische alfabet, inclusief Servische variant. En Fraktuur-schrift: bijvoorbeeld ?, &Afr; &#x1D504;. Dat blijkt te komen uit een blok voor mathematische symbolen, 1D400-1D7FF Mathematical Alphanumeric Symbols, http://unicode.org/charts/PDF/U1D400.pdf . Daar zit ook nog een andere serie in, vanaf 1D56C, genoemd Bold Fraktur. Voor beide hier een converter. 5 april 2019: See also a similar converter, from ASCII to various Unicode "pseudo fonts", by António Marques. https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/trjy7cltBAAJ https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/vNzS7lluBAAJ https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/ptI54ZJyBAAJ https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/gHT6eCFzBAAJ https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/bTLID623BAAJ https://github.com/entonio/ustyl https://groups.google.com/d/msg/sci.lang/0ODlZcCnW68/tC8WdD7RBAAJ */ #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <string.h> #include <ctype.h> static int convert (int c, FILE *fpi, FILE *fpo, int bold); static int baseval_lower = 0x1D586; static int baseval_upper = 0x1D56C; int main (int argc, char **argv) { FILE *fpi = stdin, *fpo = stdout; int c; int intag = 0, inentity = 0; int bold = 0; if (argc > 1 && strcmp(argv[1], "-bold") == 0) { bold = 1; } while ((c = getc(fpi)) != EOF) { if (!intag && c == '<') intag = 1; else if (intag && c == '>') intag = 0; else if (!inentity && c == '&') inentity = 1; else if (inentity && c == ';') inentity = 0; if (intag || inentity) putc(c, fpo); else convert(c, fpi, fpo, bold); } return 0; } static int convert (int c, FILE *fpi, FILE *fpo, int bold) { if (!isascii(c) || !isalpha(c)) { putc(c, fpo); } else if (bold && islower(c)) { fprintf(fpo, "&#x%05x;", baseval_lower + c - 'a'); } else if (bold && isupper(c)) { fprintf(fpo, "&#x%05x;", baseval_upper + c - 'A'); } else if (strchr("CHIRZ", c)) { int val; switch (c) { case 'C': val = 0x212D; break; case 'H': val = 0x210C; break; case 'I': val = 0x2111; break; case 'R': val = 0x211C; break; case 'Z': val = 0x2128; break; } fprintf(fpo, "&#x%04x;", val); } else { fprintf(fpo, "&%cfr;", c); } return 0; } ...
https://rudhar.com/lingtics/intrlnga/scrptura/ina-Latf.c.htm - [detail] - [similar]
PREV NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1747 documents and 81086 words.