per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 1 of about 3 for betekenisloos (0.000 sec.)
Volksverlakkerij
#score: 11570
@digest: 0879c2b9439e879310d4f068e68694ad
@id: 1198
@lang: nl
@size: 7780
@type: text/html
content-type: text/html; charset=UTF-8
viewport: width=device-width, initial-scale=1
#keywords: inkomen (35786), volksverlakkerij (30814), tarief (20437), noodweer (15368), verdonk (15083), belasting (13463), miljoen (9180), rutte (8810), euro (8282), aftrekpost (7815), huurwaardeforfait (7815), betalen (7657), rekenfout (7438), campagnes (7438), heffingskortingen (7268), gestegen (7159), helft (7112), parlementsverkiezingen (7107), guldens (6812), hypotheekrente (6386), 1800 (6235), ondernemers (6127), politici (5468), klassieke (5246), hypotheek (5112), verdient (4706), eventuele (4676), tenslotte (4494), aanzienlijk (4362), berekening (4292), volgend (4150), vroegere (4089)
Volksverlakkerij 21 april 2006 Volgend jaar komen er weer parlementsverkiezingen in Nederland, dus beginnen nu al de campagnes. Zoals zo vaak gaan politici zich weer te buiten aan volksverlakkerij: Verdonk van de VVD haalt weer eens de klassieke rekenfout van stal dat mensen bij een tarief van 52% de helft van hun inkomen aan belasting betalen. Om in dat hoge tarief te vallen moet je wel eerst heel veel verdienen, namelijk meer dan 52.229 euro per jaar. Let wel, een eventuele aftrekpost wegens hypotheekrente (en bijna iedereen met zo'n inkomen heeft die wel) is er dan al af. Hetzelfde geldt voor een eventuele ondernemers­aftrek. Tenslotte gaan er bij iedereen nog heffingskortingen af van de te betalen belasting. Zelfs wie dan met een stukje van zijn inkomen in dat hoge tarief komt, betaalt nog steeds minder dan de helft, omdat over een aanzienlijk deel van het inkomen een lager tarief geldt. Voorbeeld: hypotheek 250.000 euro tegen 4%, dus 10.000 euro rente per jaar. Stel WOZ-waarde is 300.000 (huis is flink in waarde gestegen). Dit geeft een huurwaardeforfait van 1800 euro. Bij iemand die 90.000 euro (bijna twee ton, in de vroegere guldens!) per jaar verdient, is dan de berekening: 90.000 - 10000 + 1800 = 81.800 34,15% van 17.046 = 5821 41,45% van (30.631 - 17.046) = 5519 42,00% van (52.228 - 30.631) = 9070 52,00% van (81.800 - 52.228) = 15.377 Totale belasting: 35.788. Daar gaat in elk geval de algemene heffingskorting van 1999 euro vanaf en meestal ook de arbeidskorting van 1357. Blijft over 32.441, ofwel 36% van het inkomen. Dat is lang niet de helft! Goed, negentig duizend is ook wel een erg laag inkomen (is dat zo?). Doen we er ruim twee euroton bij, om op een inkomen van 300.000 euro per jaar uit te komen. De belasting is dan 47,2%, nog steeds niet de helft. Maar ja, het gros van de mensen kan niet rekenen, en dat weet mevrouw Verdonk, dus denkt ze met deze scheve voorstelling van zaken weg te kunnen komen. En dat kan ze ook, want niemand stelt vragen, niemand rekent iets na. Haar voorstel om de schijf van 52% te verlagen naar 48% is dan symbolisch, betekenisloos en onzinnig. Pure volksverlakkerij. Naschrift: als je BTW, accijnzen, motorrijtuigenbelasting, OZB, waterschaps­lasten enz. er ook bij betrekt kom je wel weer op heel andere cijfers. Maar daar had Verdonk het allemaal niet over, dus ik ook niet. Rutte, Verdonks concurrent als kandidaatlijsttrekker van de VVD, roept dat bij geweldmisdrijven waarbij de dader zelf met geweld bedreigd werd, altijd vrijspraak moet volgen. Hoezo altijd ? Er zijn wetten, die principes beschrijven. In het strafrecht zijn al lang geleden de begrippen noodweer en noodweer-exces opgenomen. Het is aan de rechter om te beoordelen welke wetsartikelen in hoeverre op een concrete situatie (die bijna altijd gecompliceerd is) van toepassing zijn. Het woord altijd hoort dus niet in wetgeving thuis. Een politicus die zulke voorstellen doet, begrijpt niets van staatsrecht (trias politica, scheiding van uitvoerende macht, wetgevende macht en rechtelijke macht). Maar zo dom zal Rutte toch wel niet zijn? Dus weet hij waarschijnlijk heel goed dat hij onzin kletst. Hij zegt dit alleen maar om in te spelen op sentimenten bij sommige kiezers. Als hij de verkiezingen wint en in een regering komt, gaat hij deze slogan niet uitvoeren, want dat kan staatsrechtelijk helemaal niet, de Eerste Kamer zal dat ongetwijfeld tegenhouden, omdat het in strijd is met alle beginselen van rechtspraak in een rechtsstaat. De uitspraak van Rutte is ook gewoon volksverlakkerij. Ondertussen heeft de regering (CDA, VDD, D'66) 750 miljoen euro (andere bronnen zeggen 680) vrijgemaakt voor koopkrachtherstel. 750 miljoen euro! Dat is een hoop geld! Ze menen het toch weer goed met de mensen. Maar reken even mee. Nederland heeft ruim 16 miljoen inwoners. Het gaat dus om nauwelijks 50 euro per persoon voor een heel jaar. Dat schiet niet op. Twee of drie keer naar de supermarkt en het is alweer op. Bovendien is het een sigaar uit eigen doos: of het moet uit belastingopbrengsten komen, of uit bezuinigingen, of de staatsschuld wordt weer verhoogd, waar we zelf de rente van betalen (die vervolgens weer terugkomt, want heel veel van die staatsleningen komt van pensioenfondsen). Het gaat me niet om de politieke kleur: Wouter Bos heeft een tijd geleden ook van dit soort rare uitspraken gedaan. Maar ik herinner me die onvoldoende om er zinnig op te reageren. Dat politici in een verkiezingscampagne zulke flauwekul te berde brengen is niet eens zo erg. Dat hoort erbij. Maar waarom zijn pers, radio en tv hier niet kritischer over? Waarom bijna nooit vragen als 'klopt dat eigenlijk wel?' , 'kan dat eigenlijk wel?' , 'wie gaat dat betalen?' ? Winstvrijstelling Economiemenu Politiekmenu Voordeur van deze webstek Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden ...
https://rudhar.com/politics/vlksvrlk.htm - [detail] - [similar]
PREV NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1747 documents and 81033 words.