per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 1 of about 5 for besparingen (0.000 sec.)
NMa wordt ACM. Zinloze verspilling
#score: 10957
@digest: 651b7c4fcdd7d97b68018fdc57ed0df9
@id: 70
@lang: nl
@size: 4248
@type: text/html
content-type: text/html; charset=UTF-8
keywords: merk, merkenrecht, naamsbekendheid, omzet, marktaandeel, kapitaal­vernietiging, immateriële activa, zinloze verandering, veranderingsmanagement, veranderen om het veranderen, management, sturen, besturen, rust, stabiliteit
viewport: width=device-width, initial-scale=1
#keywords: consumentenautoriteit (15497), balkenendenorm (15497), autoriteit (12619), zinloze (12025), bedrijfsnaam (11604), verspilling (10985), onderdirecteuren (7882), gefuseerd (7882), verkijken (7882), deeltijdbanen (7882), balkenendenormsalarissen (7882), directiefuncties (7882), mededingingsautoriteit (7882), deeltaken (7882), hoofddirecteur (7882), besparingseffect (7882), naamswijzigingen (7498), telecommunicatie (7498), opta (7380), langzamerhand (6676), volstaan (6676), fusies (6633), acm (6590), nma (6506), financiele (6109), ingeburgerd (6092), afleveringen (6024), senternovem (5802), tegenargumenten (5742), schiet (5599), havelaar (5492), aanpassen (5415)
NMa wordt ACM. Zinloze verspilling 4 oktober 2011 Serie Er begint zo langzamerhand een serie uit te groeien, uit mijn niet aflatende hekeling van zinloze naamswijzigingen en fusies. Eerdere afleveringen: ‘ Andere bedrijfsnaam? Doe het niet!', met naschriften , ‘ Max Havelaar zit zichzelf dwars', ‘ SenterNovem wordt Agentschap NL! Waarom?', ‘ Andere bedrijfsnaam? Doe het niet!'. Vandaag weer een nieuwe: De NRC bericht dat CDA-minister Maxime Verhagen van Economische Zaken heeft besloten dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) en de Consumentenautoriteit gefuseerd zullen worden tot de Autoriteit Consument en Markt, ofwel de ACM. Tegenargumenten Al mijn bezwaren gelden ook nu weer: Als namen eenmaal ingeburgerd zijn, maakt het niet meer uit of ze duidelijk zijn of niet. De Consumentenautoriteit kende ik niet. Maar de NMa en de Opta zijn heel bekend. Namen dus niet aanpassen. Dat is mijn te laat komende, maar dan wel weer geheel gratis en voor niks voor iedereen beschikbare advies. Fusies kosten veel geld en leveren meestal niks op. Niet in beter functioneren en ook niet in financiële besparingen. Stel dat de huidige drie instanties directeuren hebben die ieder de balkenendenorm (of spel je dat ‘Balkenendenorm' en zo ja waarom?) verdienen of misschien wel dik twee keer zo veel. Als voor de nieuwe organisatie dan kan worden volstaan met één zo'n directeur, dan had je hetzelfde besparingseffect kunnen bereiken door van de eerdere directiefuncties deeltijdbanen te maken. Kennelijk is er dan maar zo veel werk aan. Is het toch veel werk (ik kan het me niet voorstellen, maar ik weet dan ook niet wat zo iemand de hele dag doet, daar kun je je gemakkelijk op verkijken), dan komen er bij de nieuwe organisaties, naast de hoofddirecteur, vast drie onderdirecteuren voor elk van de deeltaken, zodat je per saldo VIER balkenendenormsalarissen kwijt bent. Het kost geld en je schiet er niks mee op. Niet doen dus. Simpel. Conclusie Dat was de financiële kant. Ook meer in het algemeen geldt: Het kost geld en je schiet er niks mee op. Niet doen dus. Simpel. Copyright © 2011 by R. Harmsen , all rights reserved, alle rechten voorbehouden. Politiekmenu Economiemenu Voordeur van deze webstek Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden ...
https://rudhar.com/economi/NMa2ACM.htm - [detail] - [similar]
PREV NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1747 documents and 81033 words.