per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 1 of about 1 for algra (0.000 sec.)
Wachten op herziening?
#score: 9414
@digest: 1f42a79f46a4470970a2f8b8ab72f636
@id: 982
@lang: nl
@size: 3474
@type: text/html
content-type: text/html; charset=UTF-8
viewport: width=device-width, initial-scale=1
#keywords: herziening (9344), oordelen (8300), waardiger (7815), aarzelt (7815), toewijst (7815), verzieningsverzoek (7815), juridsch (7815), ongeloof (7815), afgewacht (7498), fijnheden (7438), redeneer (7438), bewijsmiddelen (7323), wachten (7247), onregelmatigheden (7213), herzieningsprocedure (6676), opheldering (6548), waarheidsvinding (6058), meegaan (5991), onafhankelijk (5920), starten (5802), herzieningsverzoek (5684), rechtszaal (5492), moordzaak (5474), verzamelen (5440), tussentijd (5317), bewijsmateriaal (5293), twijfels (5090), deventer (5055), aangepakt (5027), lopende (4557), eerlijke (4362), gebleken (4187)
Wachten op herziening? 15 februari 2007 Veel politici, o.a. Kamerlid De Wit van de SP, zijn van mening dat het lopende herzieningsverzoek in de Deventer moordzaak moet worden afgewacht. In die tussentijd zou de Tweede Kamer geen opheldering moeten vragen aan de minister van Justitie over de vele onregelmatigheden, en zou geen onafhankelijk onderzoek kunnen starten. Ik kan ten dele daar wel in meegaan, omdat: ook ik vind dat het recht zijn loop moet hebben, en dat rechters onafhankelijk moeten kunnen oordelen; Maurice de Hond en anderen de laatste maanden steeds meer materiaal verzamelen waardoor de eerdere bewijsmiddelen ongeloof­waardiger worden. Toch heb ik grote twijfels of er langs deze weg recht gedaan zal worden: De juridische fijnheden van het begrip ‘novum' schijnen nogal ingewikkeld te zijn. Het is de vraag of onjuist gebleken bewijsmateriaal nog wel invloed heeft. Ik kan dat als leek op juridisch gebied niet beoordelen. Ik redeneer niet juridsch, maar moreel. Dat schijnt niet altijd op hetzelfde neer te komen. Stel dát de Hoge Raad het verzieningsverzoek toewijst. Dan komt er weer een nieuw proces bij een andere rechtbank? Dat kan goed zijn, maar wel speelt daarbij weer dat OM een rol, waarvan al duidelijk is dat het zijn rol niet weet te bepalen , het niet bezig is met eerlijke waarheidsvinding, en niet aarzelt om bewijs achter te houden en gewoon te liegen ook in de rechtszaal. Hoe kunnen we erop vertrouwen dat de rechter in een nieuw proces wél eerlijk zal kunnen oordelen, met álle feiten op tafel? Moet niet eerst het OM eens aangepakt worden door de politiek, juist en vooral vóór de uitspraak in de herzieningsprocedure? © 2007 R. Harmsen Mijn vorige artikel over de Deventer moordzaak Mijn volgende artikel over de Deventer moordzaak Over de Deventer moordzaak (menu) Politiekmenu Voordeur van deze webstek Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden ...
https://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070215b.htm - [detail] - [similar]
PREV NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1762 documents and 82327 words.