per page, with , order by , clip by
Results of 1 - 1 of about 12 for alfabet (0.000 sec.)
Kleurenvlucht, door A. Viruly
#score: 13938
@digest: c4737232a2892142228c1887f76684b8
@id: 1387
@lang: nl
@size: 6752
@type: text/html
content-type: text/html; charset=UTF-8
viewport: width=device-width, initial-scale=1
#keywords: kleurenvlucht (18278), millioen (15368), piloten (15368), uitgegeven (13303), 1948 (12544), schiphol (12185), ingeplakt (7815), egberts (7815), publicatiejaar (7815), fotoboek (7815), melbournevlucht (7815), pelikaan (7815), kerstvlucht (7815), verwachtten (7815), volendamse (7815), verhalen (7736), batavia (7438), bombardement (7380), puin (7323), plaatselijk (7159), tachtigjarige (7107), boekenkast (7107), guldens (6812), opruimen (6721), boek (6235), voorwoord (6127), blz (5910), afvragen (5713), berekend (5684), alfabet (5223), omgezet (4831), oorlog (4541)
Terug naar deel 1 Kleurenvlucht Maar wat ik eigenlijk zeggen wou: ik was dus mijn boekenkast aan het opruimen , toen ik het fotoboek (of eigenlijk fotoalbum, met gespaarde en ingeplakte platen) getiteld ‘Kleurenvlucht' tegenkwam. Ik heb het al zolang ik me herinner. Ik heb er nooit plaatjes ingeplakt. Dat hebben mijn ouders dus waarschijnlijk gedaan. Nu ik er weer inkijk blijkt het uitgegeven te zijn door Douwe Egberts in Utrecht en Joure. Dat was me nooit eerder opgevallen. Waarschijnlijk kreeg je vroeger album en kleurenplaten als je koffiepunten spaarde? Ik zal het boek ook eens aan mijn zoon laten zien, vindt hij vast nu wel interessant, ook al is het boek natuurlijk zwaar verouderd. Oud? Merkwaardig is dat men in die tijd zelden een jaar van uitgave in boeken vermeldde. Alsof ze in het heden leefden, zonder veel aandacht voor de toekomst en het verleden. Alsof ze niet verwachtten dat later iemand zo'n boek nog eens zou inzien en zich afvragen hoe oud het al is. Ik daarentegen stel me soms wel voor hoe mensen in bijvoorbeeld 2068 dit artikel zullen vinden en lezen, weer zestig jaar later, en 500 jaar na het begin van de Tachtigjarige Oorlog . Er zijn wel diverse aanwijzingen van wanneer het boek is uitgegeven: De fotograaf, Wim Berssenbrugge, schrijft in zijn verantwoording op blz. 71: “Tenslotte zij hier hartelijk dank gebracht aan mijn vele vrienden en kennissen, binnen en buiten de K.L.M., die mij op allerlei wijze bij mijn werk van dienst waren, ook na beëindiging van mijn dienstverband bij de afdeling publiciteit van de K.L.M. in September 1947.” Kennelijk is het boek dus na september (sic, huidige spelling) 1947 uitgebracht. Op blz. 7, over Schiphol na de Tweede Wereldoorlog, staat: “In 1948 vonden opnieuw 7000 personen werk op de luchthaven. [...] Nog bevindt Schiphol zich in staat van opbouw — zonder twijfel zal Amsterdam in 1950 over een der eerste luchthavens van Europa beschikken.” Dus in 1948 of later, maar voor 1950. Op blz. 10 wordt de PH-PEP in een verkeerstorendialoog uitgespeld als Peter Easy Peter en de PH-PAT als Peter Able Tare . Op blz. 12 is sprake van een toestel Peter Dog Dog . In 2008 is gemakkelijk na te gaan dat dit namen zijn uit het zogenoemde Joint Army/Navy Phonetic Alphabet . Ook civiele piloten namen dit na de oorlog over. Het alfabet bleef in gebruik tot 1956. Het boek dateert dus van voor die tijd. Op blz. 19 wordt verteld dat “in 1947 [] op de Volendamse afslag voor een millioen [werd] omgezet.” (Sic: millioen, niet miljoen; en het waren natuurlijk guldens, geen euro's). Boek dus uitgegeven toen deze cijfers al, zonder computers, berekend waren, dus niet eerder dan in de loop van 1948. In zijn voorwoord op blz. 5 noemt de schrijver, de heer A. Viruly , gebeurtenissen van “ongeveer 15 jaar geleden” : de Kerstvlucht naar Batavia van de Pelikaan en de Melbournevlucht van de Uiver. Dat was in december 1933 resp. oktober 1934, dus daaruit volgt een publicatiejaar 1948. Boeiend In het boek staan diverse verhalen, waarvan ik er enkele als kind al interessant vond. Er is bijvoorbeeld een foto (blz. 37) van Rotterdam vóór het bombardement van 1940. Ik hoorde wel eens verhalen dat een oom van me, toen kind, later in het puin ging spelen (mocht dat?), of in plaatselijk dialect (als ik het goed onthouden heb) de puin. Op bladzijde 41 een foto van een feloranje Sykorski [sic] S51 , enkele meters boven de grond hangend. Het instrumentenpaneel van een Dakota op blz. 25, met oranje schermen voor de ramen. Er staat bij dat leerling-piloten een blauwe bril op kregen, die het oranje licht absorbeerde, zodat ze niks zagen bij het oefenen in blindvliegen. De instructeur had geen bril op en zag wel alles! Begin van dit artikel Alle recensies Voordeur van deze webstek Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden ...
https://rudhar.com/recensie/viruly2.htm - [detail] - [similar]
PREV NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1747 documents and 81086 words.