per page, with , order by , clip by
Results of 0 - 1 of about 0 (0.000 sec.)
Meer geheugen voor min drie cent
@digest: b0f1b29b44ec66bb572b561db2efecb2
@id: 1545
@lang: nl
@size: 2277
@type: text/html
content-type: text/html; charset=UTF-8
description: Tilaa VPS, virtual private server, flexibel configureerbaar.
viewport: width=device-width, initial-scale=1
#keywords: geheugen (25358), onderbreking (15368), tilaavps (15368), upgrade (13013), cent (9146), maanden (8536), 100sten (7815), prutste (7815), afrondingsdingetje (7815), configureerbaar (7815), processorkernen (7498), experimenten (7005), evaluaties (6721), verrekening (6590), grappig (6553), afgelopen (6388), dynamisch (6127), toegewezen (5991), uitproberen (5894), flexibel (5894), nieuwsgierig (5713), komende (5341), experiment (5027), voorval (4947), goedkoper (4525), benieuwd (4265), hoeveelheid (3731), server (3372), inclusief (2996), ondanks (2373), logisch (2273), twitter (1786)
Meer geheugen voor min drie cent 19 maart (Twitter), 2 april 2019 (website) Grappig voorval met mijn VPS bij @tilaavps : ik wilde iets wat traag liep eens uitproberen met meer geheugen. Niet 1 GB, maar 2, dan 4. Daar lag het niet aan, bleek, maar aan iets anders. Iets met remote surfen via een tunnel. Niet nuttig, wel grappig, en ik was nieuwsgierig. Dus ik upgrade mijn server, upgrade nog verder, prutste wat aan mijn experimenten, en zette de hoeveelheid geheugen na ruim een uur weer terug op wat het was. Dat kan allemaal flexibel bij @TilaaVPS, zonder onderbreking. Dat kost natuurlijk wel wat extra, logisch. Vandaag zag ik de rekening voor de komende 3 maanden (inclusief verrekening over de afgelopen 3 maanden). Benieuwd hoe duur het was geweest. Maar liefst 3 cent!!! Want ze hadden echt alleen de tijd geteld die ik gebruikt had. Maar nu het mooie: door een afrondingsdingetje met 100sten van maanden, ging er ook weer 6 cent af, dus per saldo kreeg ik de afgelopen 3 maanden mijn server 3 cent goedkoper, ondanks dat experiment met meer geheugen! O ja, bij meer geheugen horen ook meer (delen van) processorkernen, die worden ook dynamisch toegewezen, zonder onderbreking configureerbaar . Software-evaluaties en -tips Voordeur van deze webstek ...
https://rudhar.com/sfreview/tilaadyn.htm - [detail] - [similar]
PREV NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1762 documents and 82327 words.