per page, with , order by , clip by
Results of 0 - 1 of about 0 (0.000 sec.)
Oriëntatie? Loyaliteit?
@digest: aad797b7d7c033adc7597c56ab15d1f7
@id: 1172
@lang: nl
@size: 4277
@type: text/html
content-type: text/html; charset=UTF-8
viewport: width=device-width, initial-scale=1
#keywords: loyaliteit (19520), nationaliteit (18595), orientatie (18278), loyaliteiten (15368), identificatie (13180), onvoltooid (11917), albayrak (11853), ongevraagd (11426), marokkanen (10781), nederland (9410), disloyaal (7815), fanatieker (7815), songfestivalliedje (7815), klundert (7815), schiedeam (7815), aanstoker (7815), staatssecrarissen (7815), werkgroep (7815), grandola (7620), sinterklaas (7498), nederlanders (7481), italianen (7438), koninginnedag (7159), verbreken (7159), adviseert (6907), anjerrevolutie (6859), georienteerd (6859), aboutaleb (6859), schets (6721), familie (6593), marokkaans (6590), turken (6347)
Oriëntatie? Loyaliteit? 10 maart 2007 Onvoltooid, ruwe schets!! @? @? 10 maart 2007 Met het oog op morgen, aan het begin, een man die vrijwel dezelfde gedachten uitte als ik hier! @? De laatste weken is er in de Nederlandse politiek veel ophef over de dubbele nationaliteit van de nieuwe staatssecrarissen Albayrak (Nederlandse en Turkse), Aboutaleb (Nederlands en Marokkaans) en het Kamerlid Arib . Bij die laatste ging het vooral om haar activiteiten in een werkgroep die een Raad adviseert die de Marokkaanse koning schijnt te willen opzetten. De aanstoker van de onrust is de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, en de VVD praat deze partij soms wat naar de mond, maar steunt geen moties. In het programma Pauw en Witteman van 9 maart 2007 legde VVD-woordvoerder Henk Kamp er de nadruk op niet te willen spreken van loyaliteit aan Nederland, maar van een oriëntatie op Nederland. @? Marokkanen en Turken geheel op Nederlands, banden verbreken. Wat zei hij precies? Kamp is zelf Twent! Eens kijken hoe ik dat beleef. Zelf iets met Rotterdam, hoewel nauwelijks twee jaar daar (Albayrak juist twee jaar niet daar> Iets met Schiedeam. Iet smet Klundert, hoewel nooit daar geweest. Iets met Portugal. Songfestivalliedje Paulo de Carvalho. (die ook Meu Fado van Mariza schreef!) (senha Anjerrevolutie, samen met Grândola) Partijdig geweest als ik in 1973 gekeken had. Maakt dat me disloyaal of niet-georiënteerd op Nederland? (Ex-)Nederlanders in landen als Canada en Australië. Koninginnedag en Sinterklaas vieren, fanatieker dan Nederlanders in Nederland. Polen Ieren en Italianen in Amerika: vooral ook Amerikaans. Latere generaties? Allemaal onschuldig. Ieder mens is een optelsom van genen, ervaringen achtergronden, afstamming, familiebanden enz. Dat mag en is onvermjdelijk. Alleen van Marokkanen en Turken in Nederland wordt verwacht dat ze zich voor 100% orienteren op Nederland. Kamp: koning wil nationaliteit handhaven vanwege geld dat immigranten sturen aan familie. Redenering: als ze hun nationaliteit op zouden geven zouden ze opeens ook geen geld meer sturen. Maar ze doen dat toch omdat het familie is + cultuur van solidarieit met en stuen aan familieleden? Onlogisch. Onvoltooid, ruwe schets!! Zie ook http://www.nrc.nl/binnenland/article773079.ece === Citaat uit het gisteren gepubliceerde rapport Identificatie met Nederland van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): „In een veranderende samenleving als de Nederlandse kunnen mensen meerdere loyaliteiten hebben, zonder dat dit een probleem hoeft te zijn voor de verbondenheid met Nederland.” Nog één: „Identiteit is geen kwestie van kiezen maar van delen”. En: „Er is niet zozeer sprake van een integratieprobleem, maar van een samenlevingsprobleem.” [...] De WRR geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies. Identificatie met Nederland is een ongevraagd advies. === Degene die in de nacht van 1 op 2 nov 2007 in Casa Luna was (naam niet gehoord) had precies dezelfde mening over dubbele loyaliteiten en dat Máxima ook Argentijns mag zijn. === Over de naam Khadija Wilders gaat te ver Politiekmenu Voordeur van deze webstek ...
https://rudhar.com/politics/loyalite.htm - [detail] - [similar]
PREV NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1755 documents and 82130 words.