per page, with , order by , clip by
Results of 91 - 100 of about 331 for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 22070 definition WIT... (0.984 sec.)
Symbol 3 or 6 for open schwa? 0
Note 11: Symbol 3 or 6 for open schwa? For the first vowel in catedral © I chose to use the symbol /3/ . The real IPA symbol for this is a turned Greek epsilon, Unicode symbol hexadecimal 025C. It denotes a lower-mid central unrounded vowel. Other sources, such as XSAMPA and Teach Yourse ...
https://rudhar.com/foneport/en/noteport/notep011.htm - [detail] - [similar]
Lenen banken rente weer uit? 0
Lenen banken rente weer uit? 8–10 februari 2015, eigen vertaling uit het Engels . Wat? Dat is een idee dat steeds weer terugkomt in dingen die mensen schrijven. Welk idee? Dat banken de rente die leners aan ze betalen, weer uitlenen tegen meer rente. Voor nieuwe leningen moet nieuwe rent ...
https://rudhar.com/economi/monydebt/nl/023rlend.htm - [detail] - [similar]
Io non es folle, io es un philosopho 0
Io non es folle, io es un philosopho Le 17 e 18 de martio 2018 Introduction In iste file es le phrases in interlingua, ex mi proprie obra, que io ha convertite del scriptura roman normal, al scriptura grec, usante un schema que io ha concipite. Google Translate pensa que iste ‘greco' es ...
https://rudhar.com/lingtics/machtrns/ia05.htm - [detail] - [similar]
Eenvoudige HTML en CSS - entiteiten 0
Terug naar begin van de uitleg Eenvoudige HTML en CSS Entiteiten Soms is het nodig een tag in de tekst te laten verschijnen als leesbare tekst, zonder dat die tag ook de uitwerking van die tag heeft. Dat zal vooral gebeuren als in een tekst gemaakt in HTML iets wordt uitgelegd over HTML, ...
https://rudhar.com/sfreview/html_nl/entities.htm - [detail] - [similar]
Simple HTML and CSS - entities 0
Back to the start of this explanation Simple HTML and CSS Entities Sometimes it is necessary to make a tag appear in a text as it is, without it being interpreted as a tag by the browser. That will primarily happen in a text created in HTML, which is intended to explain HTML, such as thi ...
https://rudhar.com/sfreview/html_en/entities.htm - [detail] - [similar]
Demmink schorsen! Nu! 0
Verantwoording (10 oktober 2010): Deze pagina heb ik pas in oktober 2010 voltooid, op basis van een nog onaf, maar toen al wel gepubliceerd concept uit februari/maart 2009. Uitgangspunt voor de voltooiing nu is hoe ik de zaak nu zie, wat overigens niet eens zo veel verschilt van mijn vis ...
https://rudhar.com/politics/intnlgov/2090312.htm - [detail] - [similar]
Choice of phonemes and allophones 0
Note 5: Choice of phonemes and allophones Sounds written s and z I consider the sound written s in words like fazes to be an allophone of the phoneme /s/ , although in Portugal it nearly always sounds the same or practically the same as phoneme /S/ . By considering this [S] as a fully pr ...
https://rudhar.com/foneport/en/noteport/notep005.htm - [detail] - [similar]
Overzicht correspondentie TK inzake Demmink 0
Verantwoording (1 en 10 oktober 2010): Deze webpagina schreef ik in maart 2009. Door tijdgebrek, maar belangrijker, door groeiende twijfel , is de pagina niet meer voltooid. Ik heb in september 2010 de kwestie heroverwogen en besloten het onafgemaakte concept hier ongewijzigd te laten st ...
https://rudhar.com/politics/intnlgov/2090312w/Mailovzt.htm - [detail] - [similar]
Special meaning of êm when final, in verbal forms 0
Note 17: Special meaning of êm when final, in verbal forms The grapheme êm is not always pronounced with this double nasalised diphthong , but only in some words, like têm © , vêm and mantêm © , and other verbal forms derived from verbs "ter" and "vir". (Are there any other examples? I a ...
https://rudhar.com/foneport/en/noteport/notep017.htm - [detail] - [similar]
Links to linguistic and phonetic glossaries and explanations 0
Links to linguistic and phonetic glossaries and explanations Many terms from linguistics and from phonetic and phonological theory are used in this document without explanation. Instead of setting up a glossary of terms myself, I refer to some sites on Internet where you might find some ...
https://rudhar.com/foneport/en/lingglos.htm - [detail] - [similar]
PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NEXT
Powered by Hyper Estraier 1.4.13, with 1768 documents and 82864 words.