Compulsar novem dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) Cela indication del dictionario
ia‑ia ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro (exclude ):
Profilos: leger: scriber:

[nl-ia] :aansluiting, ~ zoeken bij iemand : cercar a facer cognoscentia con un persona
[nl-ia] :aanzoeken /WW/ : demandar, peter, sollicitar
[nl-ia] :aanzoeken, men heeft hem aangezocht om de leiding op zich te nemen : on le ha petite de prender/assumer le direction
[nl-ia] :aanzoeken /WW/ : facer un proposition de maritage/matrimonio, demandar/peter le mano de
[nl-ia] :afzetgebied, een nieuw ~ zoeken : aperir nove mercatos
[nl-ia] :afzoeken /WW/ : cercar ubique/in omne partes, perquirer
[nl-ia] :afzoeken /WW/ : explorar, scrutinar
[nl-ia] :afzoeken, het ~ : exploration, scrutinio
[nl-ia] :afzoeken, de horizon ~ : explorar/scrutar le horizonte
[nl-ia] :afzoeken, de streek ~ : explorar le zona/region (in cerca de un cosa)
[nl-ia] :afzoeken, de hemel met lichtbundels ~ : explorar le celo con fasces de luce/lumine
[nl-ia] :afzoeken /WW/ : tastar, palpar
[nl-ia] :afzoeken /WW/ : prospectar
[nl-ia] :afzoeken, het ~ : prospection
[nl-ia] :arbeid, ~ zoeken : cercar labor/travalio
[nl-ia] :asiel, ~ zoeken : cercar asylo
[nl-ia] :assistentie, om ~ verzoeken : peter adjuta
[nl-ia] :audiëntie, iemand om ~ verzoeken : demandar un audientia a un persona
[nl-ia] :bereizen /BN/ : viagiar in, (doortrekken) percurrer, transversar, (bezoeken) visitar
[nl-ia] :beschut, een ~ plekje zoeken : cercar un loco secur
[nl-ia] :beschutting, ~ zoeken : cercar protection
[nl-ia] :besnuffelen /WW/ : (snuffelend onderzoeken) olfacer, flairar {e}
[nl-ia] :bespieden /WW/ : (onderzoeken) scrutinar
[nl-ia] :bestuderen /WW/ : (onderzoeken) studiar, examinar, explorar, investigar, recercar
[nl-ia] :betrekkingzoekende /ZN/ : persona qui cerca un empleo (empleo)
[nl-ia] :bezichtigen /WW/ : (bezoeken) visitar
[nl-ia] :bezichtigen /WW/ : (onderzoeken) examinar, inspicer, inspectar
[nl-ia] :bezien /WW/ : (bekijken en onderzoeken) reguardar, examinar, observar, considerar, inspicer, inspectar
[nl-ia] :bezoeken /WW/ : visitar, facer un visita (visita) a
[nl-ia] :bezoeken, een vriend ~ : visitar un amico (amico)
[nl-ia] :bezoeken, vaak/regelmatig ~ : frequentar
[nl-ia] :bezoeken, een school ~ : frequentar un schola
[nl-ia] :bezoeken, een concert ~ : assister a un concerto
[nl-ia] :bezoeken /WW/ : (bezichtigen) visitar
[nl-ia] :bezoeken, een museum ~ : visitar un museo (museo)
[nl-ia] :bezoeken /WW/ : (kwellen) affliger, tribular
[nl-ia] :bezoeken, het ~ : affliction, tribulation
[nl-ia] :bezwering /ZN/ : (het klemmend verzoeken) conjuration, adjuration, imploration, supplication
[nl-ia] :bidden /WW/ : (smeken, dringend verzoeken) precar, implorar, supplicar, exorar
[nl-ia] :bijeenzoeken /WW/ : colliger
[nl-ia] :bijeenzoeken, zijn boeken ~ : colliger su libros
[nl-ia] :bodem, iets tot op de ~ uitzoeken : examinar/investigar un cosa a fundo, ir al fundo de un cosa
[nl-ia] :bodemschat, naar ~ten zoeken : prospectar
[nl-ia] :centrumzoekend /BN/ : centripete (centripete)
[nl-ia] :delfstof, een streek op ~fen onderzoeken : prospectar un region
[nl-ia] :diepgaand, iets ~ onderzoeken : facer un studio approfundate de un cosa, investigar un cosa exhaustivemente
[nl-ia] :doorlichten /WW/ : (licht doen schijnen in alle delen) exclarar, (onderzoeken) examinar/investigar attentemente
[nl-ia] :doorlichten /WW/ : (met röntgenstralen onderzoeken) radiographar, facer un radioscopia (radioscopia), submitter a un examine radioscopic/radiographic
[nl-ia] :doorzoeken (doorzoeken) /WW/ : explorar, recercar, perquirer, scrutinar
[nl-ia] :doorzoeken (doorzoeken), de politie heeft de auto doorzocht : le policia (policia) ha perquirite le auto(mobile)
[nl-ia] :doorzoeken (doorzoeken) /WW/ : continuar a cercar, continuar le recerca
[nl-ia] :dringend, ~ verzoeken : urger
[nl-ia] :eenzaamheid, de ~ zoeken : cercar le solitude/solitate
[nl-ia] :eerbiedig, ~ verzoeken : requestar respectuosemente
[nl-ia] :exploreren /WW/ : (op bodemschatten onderzoeken) explorar, prospectar
[nl-ia] :fortuin, zijn ~ zoeken : cercar fortuna
[nl-ia] :frequentie, uit de ~ van zijn bezoeken kun je afleiden dat : ab le frequentia de su visitas (visitas) on pote inferer/deducer que
[nl-ia] :gaslek, naar een ~ zoeken : cercar le fonte de un fuga de gas
[nl-ia] :gehoor, om een ~ verzoeken : peter un audientia
[nl-ia] :geluk, het ~ zoeken : cercar le fortuna
[nl-ia] :Graal, het zoeken naar de Heilige ~ : le questa del Sancte Gra(a)l
[nl-ia] :grondig, iets ~ bekijken/onderzoeken : examinar un cosa minutiosemente/a fundo, approfundar un cosa, facer un recerca profunde/approfundate de un cosa
[nl-ia] :grot, ~ten onderzoeken : explorar cavas
[nl-ia] :gunst, de ~ zoeken van : cortesar
[nl-ia] :haarfijn, iets ~ onderzoeken : examinar un cosa minutiosemente/in detalio
[nl-ia] :heenkomen, een goed ~ zoeken : cercar un refugio/un salvation, cercar le securitate in le fuga, salvar se, discampar
[nl-ia] :heil, zijn ~ in de vlucht zoeken : cercar le salvation in le fuga
[nl-ia] :heul, zijn ~ zoeken bij iemand : cercar refugio con un persona
[nl-ia] :hooiberg, een naald in een ~ zoeken : cercar un agulia/aco in un pila de feno
[nl-ia] :horizon, de ~ afzoeken : explorar/scrutar le horizonte
[nl-ia] :hulp, ~ zoeken : cercar adjuta/succurso
[nl-ia] :klem, met ~ verzoeken : adjurar
[nl-ia] :koelte, de ~ opzoeken : cercar un loco fresc, mitter se al umbra
[nl-ia] :kracht, middelpuntzoekende ~ : fortia centripete
[nl-ia] :lantaarn, dat zul je met een ~tje moeten zoeken : tu debera (debera) cercar lo con lupa
[nl-ia] :loden /WW/ : (onderzoeken of iets loodrecht staat) plumbar
[nl-ia] :middelpuntzoekend /BN/ : centripete (centripete)
[nl-ia] :middelpuntzoekend, ~e kracht : fortia centripete
[nl-ia] :moeilijkheid, ~en zoeken : complicar se le vita
[nl-ia] :naald, een ~ in een hooiberg zoeken : cercar un aco/un agulia in un pila de feno
[nl-ia] :nakijken /WW/ : (opzoeken) cercar
[nl-ia] :naslaan /WW/ : (opzoeken) cercar in, consultar, compulsar
[nl-ia] :nazien /WW/ : (nagaan, uitzoeken) examinar, verificar, controlar
[nl-ia] :nazoeken /WW/ : (onderzoek doen) cercar, recercar, investigar, examinar
[nl-ia] :nazoeken /WW/ : (opzoeken, naslaan) cercar
[nl-ia] :nazoeken, iets ~ in een encyclopedie : cercar un cosa in un encyclopedia (encyclopedia)
[nl-ia] :omkijken /WW/ : (zoeken) cercar
[nl-ia] :omwroeten /WW/ : (zoeken naar) cercar
[nl-ia] :ondergang, iemands ~ zoeken : cercar le ruina de un persona
[nl-ia] :onderkomen, een ~ zoeken/vinden : cercar/trovar un allogio/un allogiamento
[nl-ia] :onderzoeken /WW/ : examinar, investigar, scrutar, scrutinar, recercar, inquirer, perquirer, studiar
[nl-ia] :onderzoeken, in detail ~ : perscrutar
[nl-ia] :onderzoeken, de mogelijkheden ~ : studiar le possibilitates
[nl-ia] :onderzoeken, een weefsel met de mi-croscoop ~ : examinar un texito al microscopio
[nl-ia] :onderzoeken /WW/ : (MED) examinar, explorar
[nl-ia] :onderzoeken, een zieke ~ : examinar un malado
[nl-ia] :onderzoeken, een inwendig orgaan ~ : examinar/explorar un organo (organo) interne
[nl-ia] :onderzoekend /BN/ : scrutator, investigator
[nl-ia] :onophoudelijk, ~ zoeken wij naar nieuwe technieken : nos cerca continuemente nove technicas
[nl-ia] :openbaarheid, de ~ zoeken : cercar le publicitate
[nl-ia] :opsnorren /WW/ : (zoeken) cercar
[nl-ia] :opzoeken /WW/ : (opsporen) cercar, recercar
[nl-ia] :opzoeken, het ~ : recerca
[nl-ia] :opzoeken, een brief ~ : cercar un littera (littera)
[nl-ia] :opzoeken, een woord in een woordenboek ~ : cercar un parola in un dictionario
[nl-ia] :opzoeken /WW/ : (trachten te ontmoeten) ir in cerca de
[nl-ia] :opzoeken /WW/ : (bezoeken) visitar
[nl-ia] :opzoeken, iemand gaan ~ : facer un visita (visita) a un persona
[nl-ia] :opzoeken /WW/ : (als verblijfplaats kiezen) installar se
[nl-ia] :opzoeken, de schaduw ~ : installar/mitter se in le umbra
[nl-ia] :patiënt, zijn ~en bezoeken : visitar su malados
[nl-ia] :peilstift, onderzoeken met de ~ : sondar
[nl-ia] :pieren /WW/ : (pieren zoeken) cercar vermes
[nl-ia] :plant, ~en zoeken : herborisar
[nl-ia] :plant, het ~en zoeken : herborisation
[nl-ia] :proberen /WW/ : (onderzoeken) essayar
[nl-ia] :psychotechnisch, iemand ~ onderzoeken : submitter un persona a tests (E) psychotechnic/a un examine psychotechnic
[nl-ia] :publiciteit, ~ zoeken : cercar publicitate
[nl-ia] :raadplegen /WW/ : (opzoeken) cercar in, consultar, (inzien) compulsar
[nl-ia] :rechtzoekende /ZN/ : persona qui cerca justitia, (rechtzoekende partij) litigante
[nl-ia] :richting, iets in een bepaalde ~ zoeken : cercar un cosa in un direction determinate
[nl-ia] :rondkijken /WW/ : (zoeken) cercar
[nl-ia] :rondzien /WW/ : (zoeken naar) cercar
[nl-ia] :rondzoeken /WW/ : cercar ubique/in tote le directiones/in tote le locos
[nl-ia] :schatzoeken /WW/ : cercar un tresor/tresores
[nl-ia] :school, (als leerling) een ~ bezoeken, op een ~ zitten : frequentar un schola
[nl-ia] :schuilen /WW/ : (beschutting zoeken) refugiar se, cercar un refugio
[nl-ia] :schuilplaats, een ~ zoeken : cercar un refugio
[nl-ia] :scouting /ZN/ : (zoeken naar talenten) ir in cerca de talentos
[nl-ia] :snuffelen /WW/ : (onderzoeken) investigar, scrutinar
[nl-ia] :sonderen /WW/ : (MED) (met een sonde onderzoeken) sondar, catheterisar
[nl-ia] :speld, een ~ in een hooiberg zoeken : cercar un spinula un un pila de feno
[nl-ia] :speuren /WW/ : (onderzoekend kijken) examinar, cercar, explorar, scrutar
[nl-ia] :spoorzoeken /WW/ : traciar, cercar le tracias de
[nl-ia] :sputum, het ~ onderzoeken : examinar le expectorationes
[nl-ia] :steen, de ~ der wijzen zoeken : cercar le petra philosophal
[nl-ia] :stelselmatig, iets ~ onderzoeken : investigar/examinar un cosa systematicamente/methodicamente
[nl-ia] :stilte, ~ zoeken : cercar silentio/quiete
[nl-ia] :tasten /WW/ : (de hand zoekend bewegen) cercar tastante/tactilemente
[nl-ia] :terugzoeken /WW/ : essayar de retrovar, recercar
[nl-ia] :terugzoeken, een passage in een boek ~ : cercar (de novo)/recercar un passage in un libro
[nl-ia] :tevergeefs, ~ zoeken : cercar in van
[nl-ia] :toenadering, ~ zoeken tot iemand : essayar de approchar {sj} un persona
[nl-ia] :toetsen /WW/ : (onderzoeken) testar, controlar, examinar, facer le proba/prova de, provar, probar
[nl-ia] :toevlucht, een ~ zoeken : cercar un refugio, refugiar se
[nl-ia] :toucheren /WW/ : (inwendig onderzoeken) explorar al tacto, toccar, palpar
[nl-ia] :troost, ~ zoeken in het geloof : cercar reconforto in le religion
[nl-ia] :truffel, ~s zoeken : cercar trufas
[nl-ia] :uitcijferen /WW/ : (nauwkeurig onderzoeken) examinar scrupulosemente
[nl-ia] :uitkammen /WW/ : (doorzoeken) pectinar, cercar minutiosemente, passar al setasso
[nl-ia] :uitweg, een ~ zoeken : cercar un expediente
[nl-ia] :uitzoeken /WW/ : (uitpuzzelen) examinar, recercar, investigar
[nl-ia] :uitzoeken, iets tot op de bodem ~ : examinar/investigar un cosa a fundo
[nl-ia] :uitzoeken /WW/ : (sorteren) assortir, classar, classificar
[nl-ia] :uitzoeken /WW/ : (uitkiezen) eliger, seliger, selectionar
[nl-ia] :vaak, iemand ~ bezoeken : frequentar un persona
[nl-ia] :veilig, een ~e schuilplaats zoeken : cercar un refugio secur
[nl-ia] :ver, de vrede is nog ~ te zoeken : le pace es ancora lontan
[nl-ia] :vergetelheid, ~ zoeken in de alcohol : cercar oblivion in le alcohol
[nl-ia] :verkennen /WW/ : (afzoeken) prospectar
[nl-ia] :verlichting, ~ zoeken/vinden : cercar/trovar consolation
[nl-ia] :verschansen, (bescherming zoeken) zich ~ : fortificar se, barricadar se
[nl-ia] :verzoeken /WW/ : (vragen) demandar, peter, requestar, rogar
[nl-ia] :verzoeken, de heren wordt verzocht hierheen te komen : on requesta le seniores de venir hic
[nl-ia] :verzoeken, men wordt verzocht hier niet te roken : nos requesta/roga que vos non fuma hic
[nl-ia] :verzoeken, ik verzoek om stilte : silentio, per favor
[nl-ia] :verzoeken, dringend ~ : precar, supplicar, conjurar, adjurar, sollicitar
[nl-ia] :verzoeken, vriendelijk ~ : peter amabilemente
[nl-ia] :verzoeken /WW/ : (uitnodigen) invitar (a)
[nl-ia] :verzoeken /WW/ : (beproeven) tentar, inducer in tentation
[nl-ia] :verzoeken, God ~ : tentar Deo
[nl-ia] :verzoeken, de hemel ~ : tentar le celo
[nl-ia] :vluchten /WW/ : (een toevlucht zoeken) refugiar se, prender refugio
[nl-ia] :voelen /WW/ : (tastend onderzoeken) sentir
[nl-ia] :voorwendsel, ~s zoeken : cercar pretextos
[nl-ia] :vossen /WW/ : (een verborgen zender opzoeken) deteger/detectar un emissor clandestin
[nl-ia] :vragen /WW/ : (verzoeken) demandar, requestar, peter
[nl-ia] :vreedzaam, een ~e oplossing zoeken : cercar un solution pacific
[nl-ia] :waarheid, het zoeken naar de ~ : le recerca del veritate
[nl-ia] :wanhopig, ~ zoeken naar iets : cercar un cosa desperatemente
[nl-ia] :werk, ~ zoeken : cercar labor/travalio
[nl-ia] :werkzoekende /ZN/ : persona in cerca de un empleo (empleo), disoccupato
[nl-ia] :woningzoekende /ZN/ : demandante de habitation/casa/allogio
[nl-ia] :woonruimte, ~ zoeken : cercar allogio
[nl-ia] :zoeken /WW/ : cercar, recercar, querer
[nl-ia] :zoeken, het ~ : cerca, recerca, questa, quesita
[nl-ia] :zoeken, een voorwerp ~ : cercar un objecto
[nl-ia] :zoeken, iemand ~ : cercar un persona
[nl-ia] :zoeken, asiel ~ : cercar asylo
[nl-ia] :zoeken, werk ~ : cercar travalio/labor
[nl-ia] :zoeken, moeilijkheden ~ : cercar difficultates
[nl-ia] :zoeken, naar de zin van het leven ~ : cercar le senso del vita
[nl-ia] :zoeken, een goed heenkomen ~ : prender le fuga
[nl-ia] :zoeken, de reden is niet ver te ~ : le ration es evidente
[nl-ia] :zoeken,  achter alles iets ~ : vider malitia a/in toto, esser diffidente
[nl-ia] :zoeken, iets niet achter iemand ~ : non creder un persona capace de un tal cosa
[nl-ia] :zoeken, hulp/liefde bij iemand ~ : refugiar se in le bracios de un persona
[nl-ia] :zoeken, de regering zoekt het in bezuinigingen : le governamento cerca le solution in restrictiones
[nl-ia] :zoeken, naar gas ~ : cercar gas
[nl-ia] :zoeken, spijkers op laag water ~ : secar/finder le capillos in quatro
[nl-ia] :zoeken, iemand die iets zoekt : cercator, recercator
[nl-ia] :zoeken, ver gezocht : inverosimile