Compulsar novem dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) Cela indication del dictionario
ia‑ia ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro (exclude ):
Profilos: leger: scriber:

[nl-ia] :aandelenkapitaal /ZN/ : capital actionari/in actiones
[nl-ia] :aanspreken, zijn kapitaal ~ : comenciar a expender su capital
[nl-ia] :aanspreken, zijn kapitaal niet ~ : non toccar a su capital
[nl-ia] :aantrekken, kapitaal ~ : attraher capital
[nl-ia] :aanvallen, frontaal ~ : attaccar frontalmente
[nl-ia] :aanvangskapitaal /ZN/ : capital initial
[nl-ia] :aanzetstaal /ZN/ : affilator de aciero
[nl-ia] :administratief, ~ taalgebruik : linguage administrative
[nl-ia] :adrenogenitaal /BN/ : adrenogenital
[nl-ia] :advocatentaal /ZN/ : linguage de advocatos
[nl-ia] :affineerstaal /ZN/ : aciero de affinamento
[nl-ia] :afpoetsen /WW/ : polir, (van metaal OOK) furbir
[nl-ia] :afzonderen, het metaal uit het erts ~ : separar le metallo del mineral
[nl-ia] :algemeen, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica general
[nl-ia] :algoritmisch, ~e taal : linguage algorithmic
[nl-ia] :alkalimetaal /ZN/ : metallo alcalin
[nl-ia] :ambtenarentaal /ZN/ : prosa administrative, linguage de functionarios (public)
[nl-ia] :analoog-digitaal /BN/ : analogic-digital, analoge-digital (analoge-digital), hybride
[nl-ia] :analoog-digitaalomzetter /ZN/ : convertitor analogic-digital/analoge-digital (analoge-digital)/hybride
[nl-ia] :analytisch, ~e taal : lingua analytic
[nl-ia] :anorectaal /BN/ : anorectal
[nl-ia] :antidotaal /BN/ : antidotal, antitoxic
[nl-ia] :antifrictiemetaal /ZN/ : metallo antifriction
[nl-ia] :antwoord, brutaal ~ : responsa insolente/impertinente
[nl-ia] :antwoord, betaald ~ : responsa pagate
[nl-ia] :antwoord, briefkaart met betaald ~ : carta postal con responsa pagate
[nl-ia] :apentaaltje /ZN/ : linguage de simias
[nl-ia] :Arabisch, ~e taal : lingua arabe
[nl-ia] :arbeid, ~ en kapitaal : travalio e capital, capital e mano de obra
[nl-ia] :archaïsch, ~ taalgebruik : uso linguistic archaic
[nl-ia] :archaïserend, ~ taalgebruik : linguage archaisante
[nl-ia] :armoede, de ~ van een taal : le inopia de un lingua
[nl-ia] :azimutaal /BN/ : azimuthal
[nl-ia] :azimutaal, ~ quantumgetal : numero (numero) quantic azimuthal
[nl-ia] :azimutaal, ~e goniometrie : goniometria (goniometria) azimuthal
[nl-ia] :bakvissentaal /ZN/ : linguage de adolescentas
[nl-ia] :bandstaal /ZN/ : aciero a banda/in bandas
[nl-ia] :bankkapitaal /ZN/ : capital bancari/de banca
[nl-ia] :bankpas /ZN/ : Zie: betaalpas
[nl-ia] :banktaal /ZN/ : linguage bancari
[nl-ia] :Bantoetaal /ZN/ : lingua bantu (bantu)
[nl-ia] :barok, ~ taalgebruik : linguage baroc
[nl-ia] :basipetaal /BN/ : basipete (basipete), basipetal
[nl-ia] :Baskisch, ~e taal : lingua euscare
[nl-ia] :bastaardtaal /ZN/ : lingua bastarde
[nl-ia] :bedrijfskapitaal /ZN/ : capital de exploitation {plwa}
[nl-ia] :bedzeil /ZN/ : Zie: hospitaallinnen
[nl-ia] :beeldend, ~e taal : linguage expressive/evocative/evocatori
[nl-ia] :beeldrijk, ~e taal : linguage metaphoric
[nl-ia] :beeldtaal /ZN/ : linguage in imagines
[nl-ia] :beeldtaal, surrealistische ~ : linguage surrealistic in imagines
[nl-ia] :beginkapitaal /ZN/ : capital initial
[nl-ia] :beginkapitaal /ZN/ : majuscula initial
[nl-ia] :begrippentaal /ZN/ : linguage de notiones/de conceptos
[nl-ia] :behoorlijk, hij heeft een ~ kapitaal : ille possede un capital considerabile
[nl-ia] :beitelstaal /ZN/ : aciero del cisello
[nl-ia] :belang, van vitaal ~ : de importantia vital
[nl-ia] :beledigend, ~e taal : linguage injuriose, injurias
[nl-ia] :beleggen, een kapitaal ~ : investir un capital
[nl-ia] :beleggerstaal /ZN/ : linguage de investitores
[nl-ia] :belegging, ~ van een kapitaal : investimento de un capital
[nl-ia] :benodigd, ~ kapitaal : capital necessari
[nl-ia] :beroepstaal /ZN/ : linguage professional, sociolecto
[nl-ia] :beschikbaar, ~e kapitaal : capital disponibile/liquide
[nl-ia] :beschrijvend, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica descriptive
[nl-ia] :bessemerstaal /ZN/ : aciero Bessemer
[nl-ia] :best, de ~ betaalde banen : le empleos (empleos) le melio pagate
[nl-ia] :betaalautomaat /ZN/ : cassa automatic
[nl-ia] :betaalbaar /BN/ : (niet te duur) que non costa troppo, rationabile, accessibile
[nl-ia] :betaalbaar, kwaliteit voor een ~e prijs : qualitate pro un precio rationabile/accessibile
[nl-ia] :betaalbaar /BN/ : (mogelijk om te betalen) pagabile
[nl-ia] :betaalbaar, ~ aan toonder : pagabile al portator
[nl-ia] :betaalbaar, ~ op zicht : pagabile a vista
[nl-ia] :betaalbaar /BN/ : (disconteerbaar) bancabile
[nl-ia] :betaalbaarstelling /ZN/ : (HAND) domiciliation
[nl-ia] :betaalcheque /ZN/ : cheque (E) certificate/garantite
[nl-ia] :betaald /BN/ : (waarvoor betaald wordt/is) pagate
[nl-ia] :betaald, ~ antwoord : responsa pagate
[nl-ia] :betaald, ~e liefde : prostitution
[nl-ia] :betaald /BN/ : (beroeps) professional
[nl-ia] :betaald, ~ voetbal : football (E) professional
[nl-ia] :betaald /BN/ : (gehuurd) locate
[nl-ia] :betaald /BN/ : 
[nl-ia] :betaald, iemand iets ~ zetten : vengiar se/vindicar se de un persona de un cosa, pagar a un persona un cosa con le mesme moneta
[nl-ia] :betaaldag /ZN/ : jorno/die de paga/de pagamento
[nl-ia] :betaalkaart /ZN/ : cheque (E) de giro garantite/certificate
[nl-ia] :betaalkantoor /ZN/ : cassa
[nl-ia] :betaalkas /ZN/ : cassa de pagamentos
[nl-ia] :betaalkrachtig /BN/ : qui pote pagar
[nl-ia] :betaalmeester /ZN/ : pagator, tresorero
[nl-ia] :betaalmethode /ZN/ : methodo (methodo) de pagar/pagamento
[nl-ia] :betaalmiddel /ZN/ : medio de pagar/pagamento, moneta
[nl-ia] :betaalmiddel, wettig ~ : medio legal de pagamento, moneta/valuta legal
[nl-ia] :betaalpas /ZN/ : carta de cheque (E) certificate/garantite
[nl-ia] :betaalpenning /ZN/ : jeton (F)
[nl-ia] :betaalplicht /ZN/ : obligation de paga/de pagamento
[nl-ia] :betaalstaat /ZN/ : libro de paga, lista de salarios
[nl-ia] :betaaltelevisie /ZN/ : television pagante
[nl-ia] :betaaltijd /ZN/ : termino (termino) de pagamento
[nl-ia] :betaling, goed betaalde baan : travalio ben remunerate
[nl-ia] :betonstaal /ZN/ : aciero pro beton/concreto
[nl-ia] :beuzeltaal /ZN/ : garrulada
[nl-ia] :bewerkbaarheid, ~ van een me-taal : laborabilitate de un metallo
[nl-ia] :bezield, ~e taal : linguage animate
[nl-ia] :bezigen, gezwollen taal ~ : facer uso de/utilisar un linguage pompose
[nl-ia] :bezigen, versluierende taal ~ : emplear un langage pauco/poco clar
[nl-ia] :bijbel, het Kapitaal van Marx is de ~ van de marxisten : le "Capital" de Marx es le evangelio del marxistas
[nl-ia] :bijbeltaal /ZN/ : linguage biblic
[nl-ia] :bijentaal /ZN/ : language del apes/apiculas
[nl-ia] :bilabiodentaal /BN/ : bilabiodental
[nl-ia] :bimetaal /ZN/ : bimetallo, lamina (lamina) bimetallic
[nl-ia] :bimetaalcontact /ZN/ : contacto de bimetallo/de lamina (lamina) bimetallic
[nl-ia] :bimetaalmasker /ZN/ : masca bimetallic
[nl-ia] :bimetaalthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) a bimetallo/a lamina (lamina) bimetallic
[nl-ia] :binnenstromen, het ~ van kapitaal : le influxo de capital
[nl-ia] :Birmaans /ZN/ : (taal) birmano
[nl-ia] :Biskaje, taal/dialect van ~ : biscayino
[nl-ia] :blad /ZN/ : (~ metaal) lamina (lamina)
[nl-ia] :bladmetaal /ZN/ : metallo pellicular/in folios
[nl-ia] :blank, ~ metaal : metallo blanc
[nl-ia] :blik /ZN/ : (metaal) latta
[nl-ia] :blindenhospitaal /ZN/ : hospital pro cecos
[nl-ia] :bloementaal /ZN/ : linguage del flores
[nl-ia] :bloemrijk /BN/ : (van taalgebruik/stijl) ornate, floride, culte, asiatic
[nl-ia] :bloemrijk, ~e taal : linguage floride
[nl-ia] :bloemrijkheid /ZN/ : (van taalgebruik, etc.) floriditate
[nl-ia] :boekachtig, ~e taal : linguage libresc
[nl-ia] :boekentaal /ZN/ : (literaire schrijftaal) linguage litterari
[nl-ia] :boekentaal /ZN/ : (stijve taal) linguage libresc/pompose
[nl-ia] :boekentaal, ~ spreken : parlar como un libro
[nl-ia] :boeventaal /ZN/ : argot (F), jargon furesc
[nl-ia] :bombardement, het stadscentrum werd door de ~en totaal verwoest : le centro del urbe esseva completemente destruite/devastate per le bombardamentos
[nl-ia] :bordeeltaal /ZN/ : linguage obscen/de bordello/de lupanar
[nl-ia] :botsen, frontaal ~ : choccar frontalmente
[nl-ia] :bovendepartementaal /BN/ : interdepartimental
[nl-ia] :brabbelen, een vreemde taal ~ : jargonar un lingua estranie
[nl-ia] :brabbeltaal /ZN/ : linguage bastarde, abracadabra, lal(l)ation, jargon (F), galimatias (galimatias), balbutiamento
[nl-ia] :bravouretaal /ZN/ : parolas de bravura
[nl-ia] :Braziliaans /ZN/ : (taal) brasiliano
[nl-ia] :Bretons /ZN/ : (taal) breton
[nl-ia] :bronnengids, ~ voor de studie van de Nederlandse taal : guida del fontes pro le studio del lingua nederlandese
[nl-ia] :brons /ZN/ : (metaallegering) bronzo
[nl-ia] :brontaal /ZN/ : lingua fonte
[nl-ia] :bruineerstaal /ZN/ : brunitorio
[nl-ia] :brutaal /BN/ : (onbeschoft) insolente, impertinente, impudente, grossier
[nl-ia] :brutaal, ~ gedrag : conducta/comportamento insolente
[nl-ia] :brutaal, ~ antwoord : responsa insolente/impertinente
[nl-ia] :brutaal, ~ tegen iemand zijn : esser insolente con un persona, tractar un persona con insolentia
[nl-ia] :brutaal /BN/ : (vermetel) audace, audaciose
[nl-ia] :brutaaltje /ZN/ : puero (puero)/puera (puera) impertinente
[nl-ia] :brutaalweg /BW/ : impertinentemente, impudentemente, insolentemente
[nl-ia] :buigzaam /BN/ : (van metaal) ductile, malleabile
[nl-ia] :buigzaamheid /ZN/ : (van metaal) ductibilitate, malleabilitate
[nl-ia] :buitenlands, ~e taal : lingua estranier
[nl-ia] :Bulgaars, ~e taal : lingua bulgare
[nl-ia] :Bulgaars /ZN/ : (taal) bulgaro (bulgaro)
[nl-ia] :Calabrisch /ZN/ : (taal) calabrese
[nl-ia] :Cambodjaans /ZN/ : (taal) cambodgiano {djano}
[nl-ia] :Castiliaans /ZN/ : (taal) castiliano
[nl-ia] :cement /ZN/ : (voor metaalbewerking) cemento
[nl-ia] :cementstaal /ZN/ : aciero cementate
[nl-ia] :centripetaal /BN/ : centripete (centripete)
[nl-ia] :centripetaal, ~e kracht : fortia centripete
[nl-ia] :centripetaalkracht /ZN/ : fortia centripete (centripete)
[nl-ia] :centripetaalturbine /ZN/ : turbina centripete (centripete)
[nl-ia] :Chaldeeuws /ZN/ : (taal) chaldeo (chaldeo)
[nl-ia] :chartaal /BN/ : 
[nl-ia] :chartaal, ~ geld : moneta in circulation
[nl-ia] :Chinees, ~e taal : lingua chinese
[nl-ia] :Chinees /ZN/ : (taal) chinese {sj}
[nl-ia] :chroomnikkelstaal /ZN/ : aciero chromonickel
[nl-ia] :chroomstaal /ZN/ : aciero chromate
[nl-ia] :circumzenitaal /BN/ : circumzenital
[nl-ia] :circumzenitaal, ~e ster : stella circumzenital
[nl-ia] :cobol /ZN/ : (programmeertaal) cobol (cobol)
[nl-ia] :codetaal /ZN/ : linguage cifrate, codice (codice)
[nl-ia] :coïtaal /BN/ : coital
[nl-ia] :compositie /ZN/ : (metaalmengsel) alligato
[nl-ia] :compostaal /ZN/ : Zie: compoundstaal
[nl-ia] :compoundstaal /ZN/ : aciero compound (E)
[nl-ia] :computertaal /ZN/ : linguage informatic/binari/de programmation/de computator/de computer (E)
[nl-ia] :congenitaal /BN/ : congenite (congenite), congenital
[nl-ia] :congenitaal, ~e afwijking : anomalia (anomalia) congenite/congenital
[nl-ia] :continentaal /BN/ : continental
[nl-ia] :continentaal, ~ plat : platteforma continental
[nl-ia] :continentaal, ~ stelsel : blocada continental
[nl-ia] :continentaal, ~e mogendheden : potentias continental
[nl-ia] :continentaal,  ~e afzettingen : depositos (depositos)/formationes continental
[nl-ia] :contrastief, ~e taalkunde : linguistica contrastive
[nl-ia] :Cornisch /ZN/ : (taal van Cornwall) cornico
[nl-ia] :Corsicaans /ZN/ : (taal/dialect) corso
[nl-ia] :cultustaal /ZN/ : linguage de culto
[nl-ia] :cultuurtaal /ZN/ : lingua cultural/de cultura, lingua national, lingua official codificate
[nl-ia] :dagelijks, ~e spreektaal : linguage usual/ordinari
[nl-ia] :damaststaal /ZN/ : aciero damascate
[nl-ia] :das, staalgrauwe ~ : cravata gris aciero
[nl-ia] :deelneming, ~ in het kapitaal van een onderneming : participar in le/al capital de un interprisa
[nl-ia] :Deens /ZN/ : (taal) danese
[nl-ia] :dekking /ZN/ : (GELDW) copertura, garantia (garantia), (metaal) reserva de auro
[nl-ia] :dentaal /BN/ : (mbt de tand) dental
[nl-ia] :dentaal /BN/ : (mbt spraakklanken) dental
[nl-ia] :dentaal, ~e medeklinker : consonante dental
[nl-ia] :dentaal, ~e occlusief : occlusiva dental
[nl-ia] :departementaal /BN/ : departimental, del departimento
[nl-ia] :depositokapitaal /ZN/ : capital de deposito (deposito)
[nl-ia] :descriptief, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica descriptive
[nl-ia] :diachron(ist)isch, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica diachronic
[nl-ia] :dichterlijk, ~e taal : linguage poetic
[nl-ia] :dichtertaal /ZN/ : linguage poetic
[nl-ia] :dierentaal /ZN/ : linguage animal/del animales
[nl-ia] :dieventaal /ZN/ : lingua/jargon (F) de fures/de robatores
[nl-ia] :digitaal /BN/ : (mbt de vingers) digital
[nl-ia] :digitaal /BN/ : (cijferverwerkend) digital, numeric
[nl-ia] :digitaal, ~ toestel : apparato digital
[nl-ia] :digitaal, ~e computer : computator/computer (E) digital/numeric
[nl-ia] :digitaal, ~e rekenmachine : calculator digital
[nl-ia] :digitaal, ~e berekening : calculo numeric
[nl-ia] :digitaal, ~ uurwerk : horologio digital/numeric
[nl-ia] :digitaal, ~ maken/weergeven : digitalisar
[nl-ia] :digitaalvoltmeter /ZN/ : voltimetro (voltimetro) digital
[nl-ia] :diplomatentaal /ZN/ : linguage diplomatic
[nl-ia] :discursief, ~ taalgebruik : linguage discursive
[nl-ia] :distaal /BN/ : distal
[nl-ia] :dochtertaal /ZN/ : lingua derivate
[nl-ia] :dochtertaal, de ~en van het Latijn : le linguas derivate del latino
[nl-ia] :dodecapetaal /BN/ : dodecapetale
[nl-ia] :dood, ~e taal : lingua morte
[nl-ia] :dood, ~ kapitaal : capital inactive/improductive
[nl-ia] :doodfluiten, de scheidsrechter fluit de wedstrijd totaal dood : sibilante troppo le arbitro (arbitro) guasta le match (E) completemente
[nl-ia] :doorbetalen, doorbetaalde vakantie : vacantias pagate
[nl-ia] :Dorisch /ZN/ : (taal) doriano, dorico
[nl-ia] :dotaal /BN/ : dotal
[nl-ia] :dotaal, ~e goederen : benes dotal
[nl-ia] :dotaal, ~ systeem : systema dotal
[nl-ia] :draaier /ZN/ : (draaier van hout/ivoor/metaal/etc.) tornator
[nl-ia] :drijfwerk /ZN/ : (figuren slaan in metaal) cisellatura, travalio/labor in relievo
[nl-ia] :drijven /WW/ : (figuren slaan in metaal) cisellar
[nl-ia] :drijver /ZN/ : (van metaal) cisellator
[nl-ia] :dronkenmanstaal /ZN/ : linguage de bibitor/bibon/bibulo/alcoholico
[nl-ia] :dubbel, de overuren ~ betaald krijgen : esser pagate duplemente pro le horas extra
[nl-ia] :duidelijk, ~e taal spreken : parlar claro
[nl-ia] :Duits, ~e taal : lingua german
[nl-ia] :Duits /ZN/ : (taal) germano
[nl-ia] :duur, overwinning die ~ betaald is : victoria costose
[nl-ia] :edictaal /BN/ : (JUR) edictal
[nl-ia] :edictaal, citation ~ : edictale citatie
[nl-ia] :eenheid, ~ van taal : unitate linguistic
[nl-ia] :eenheidstaal /ZN/ : Zie: standaardtaal
[nl-ia] :eerzucht, hij heeft totaal geen ~ : ille non ha un minimo (minimo) de ambition
[nl-ia] :Egyptisch /ZN/ : (taal) egyptio, egyptiano
[nl-ia] :eindkwartaal /ZN/ : trimestre final
[nl-ia] :eindtotaal /ZN/ : total final/general
[nl-ia] :elektrostaalgieter /ZN/ : electrometallurgista
[nl-ia] :Engels, ~e taal : lingua anglese
[nl-ia] :Engels /ZN/ : (taal) anglese
[nl-ia] :epicontinentaal /BN/ : epicontinental
[nl-ia] :epicontinentaal, de Noordzee is een ~e zee : le Mar del Nord es un mar epicontinental
[nl-ia] :eremedaille /ZN/ : Zie: eremetaal
[nl-ia] :eremetaal /ZN/ : medalia commemorative/de honor, distinction honorific/honorari
[nl-ia] :erepenning /ZN/ : Zie: eremetaal
[nl-ia] :erfdeel, totaal van een ~ : massa de un patrimonio
[nl-ia] :Ethiopisch, ~e taal : lingua ethiope/ethiopic, ethiope
[nl-ia] :Etruskisch, ~e taal : lingua etrusc
[nl-ia] :Etruskisch /ZN/ : (taal) etrusco
[nl-ia] :evocatief, de ~e kracht van zijn taal : le poter evocative/suggestive de su linguage
[nl-ia] :expeditie, de koper betaalt de ~ : le comprator paga le costos del expedition/invio (invio)/transporto
[nl-ia] :expressief, ~ taalgebruik : linguage expressive
[nl-ia] :exuberant, ~ taalgebruik : linguage exuberante
[nl-ia] :faciliteit /ZN/ : (MV) (voorzieningen voor taalminderheden) facilitates
[nl-ia] :familiekapitaal /ZN/ : capital familiar/familial/de familia
[nl-ia] :fataal /BN/ : fatal, nefaste, fatidic, funeste, calamitose, catastrophal, disastrose, perniciose
[nl-ia] :fataal, ~e fout : error fatal
[nl-ia] :fataal, ~e vrouw : femina (femina) fatal
[nl-ia] :fataal, een ongeluk met ~e gevolgen : un accidente fatal
[nl-ia] :fataal, een ~e afloop krijgen : finir in disastro
[nl-ia] :Fenicisch /ZN/ : (taal) phenicio
[nl-ia] :ferritisch, ~ staal : aciero ferritic
[nl-ia] :figuurlijk, ~ taalgebruik : uso figurate del lingua
[nl-ia] :fijnstaal /ZN/ : aciero fin
[nl-ia] :Fins /ZN/ : (taal) finnese
[nl-ia] :flecterend, ~e taal : lingua flexional/de flexion
[nl-ia] :foelie /ZN/ : (bladmetaal) folio de metallo
[nl-ia] :foetaal /BN/ : fetal
[nl-ia] :foetaal, ~e houding : position fetal
[nl-ia] :fonds /ZN/ : (kapitaal) fundo, capital
[nl-ia] :fonologisch, het ~ systeem van de Nederlandse taal : le systema phonologic del lingua nederlandese
[nl-ia] :fortuin /ZN/ : (kapitaal) fortuna, capital, haber
[nl-ia] :Frankisch, ~e taal : lingua franc/francic
[nl-ia] :Frans /ZN/ : (taal) francese, lingua francese
[nl-ia] :Frans, ~e taal : lingua francese
[nl-ia] :Franstalig /BN/ : (met het Frans als moedertaal) francophone
[nl-ia] :Franstalig /BN/ : (het Frans als hoofdtaal gebruikend) francophone
[nl-ia] :fraseologie /ZN/ : (woordkeus en zinsbouw eigen aan een bepaald taalgebruik) phraseologia (phraseologia)
[nl-ia] :Fries /ZN/ : (taal) frison
[nl-ia] :frontaal /BN/ : frontal
[nl-ia] :frontaal, ~e aanval : attacco frontal
[nl-ia] :frontaal, ~ aanvallen : attaccar frontalmente
[nl-ia] :frontaal, ~e botsing : collision frontal
[nl-ia] :frontaal, ~e luidspreker : altoparlator frontal
[nl-ia] :frontaal /BN/ : (METEO) frontal
[nl-ia] :frontaal, ~e zone : zona frontal
[nl-ia] :frontaal, ~e storing : perturbation frontal
[nl-ia] :frontaal /ZN/ : (frontstuk) frontal
[nl-ia] :ftaalzuur /ZN/ : acido phtalic
[nl-ia] :functioneel, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica functional
[nl-ia] :gaas /ZN/ : (van metaal) rete/tela metallic, filo de ferro tressate, grilliage
[nl-ia] :Gaëlisch /ZN/ : (taal) gaelico
[nl-ia] :Galicisch /ZN/ : (taal) galleco, gallego, galleciano
[nl-ia] :Gallisch, ~e taal : lingua gallic, gallico
[nl-ia] :Gallisch /ZN/ : (taal) lingua gallic, gallico
[nl-ia] :galvaniseren /WW/ : (met een laagje metaal bedekken) galvanisar
[nl-ia] :garantiekapitaal /ZN/ : capital de garantia (garantia)
[nl-ia] :garnizoenshospitaal /ZN/ : hospital de garnison (F)/de guarnition
[nl-ia] :geautoriseerd,  ~ kapitaal : capital autorisate
[nl-ia] :gebarenspraak /ZN/ : Zie: gebarentaal
[nl-ia] :gebarentaal /ZN/ : linguage mimic/gestual/de gestos/de signos, gestos, mimica, pantomima
[nl-ia] :gebarentaal, zich in ~ uitdrukken : exprimer se per gestos/mediante gestos
[nl-ia] :gebrekkig, ~ taal : linguage defectuose
[nl-ia] :gebruiken, gebarentaal ~ : exprimer se per gestos/mediante gestos
[nl-ia] :gedrag, brutaal ~ : comportamento/conducta insolente
[nl-ia] :gegolfd /BN/ : undulate, (karton, metaal OOK) corrugate
[nl-ia] :gegolfd, ~ metaal : metallo corrugate/undulate
[nl-ia] :geheimtaal /ZN/ : linguage cifrate/secrete
[nl-ia] :gekkentaal /ZN/ : Zie: gekkenpraat
[nl-ia] :gekuist /BN/ : (mbt taal/smaak/stijl) caste, pur
[nl-ia] :gelaagd /BN/ : (van metaal/glas/hout, etc.) laminate
[nl-ia] :gelaagdheid /ZN/ : (van metaal/glas/hout, etc.) lamination
[nl-ia] :geleidend, koper is een goed ~ metaal : le cupro es un metallo conductibile/un bon conductor
[nl-ia] :gemakkelijk, Interlingua is een ~e taal : Interlingua es un lingua facile
[nl-ia] :gemeenzaam, ~ taalgebruik : linguage popular/informal/colloquial/familiar/currente
[nl-ia] :gen, letaal ~ : gen lethal
[nl-ia] :generatief, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica generative
[nl-ia] :genetisch, ~e taalverwantschap : affinitate linguistic genetic
[nl-ia] :genitaal /BN/ : genital
[nl-ia] :Georgisch /ZN/ : (taal) georgiano
[nl-ia] :gepeperd, een ~e taal uitslaan : usar un linguage piperate
[nl-ia] :geplaatst, ~ kapitaal : capital subscribite
[nl-ia] :gereedschapsstaal /ZN/ : aciero pro utensiles
[nl-ia] :Germaans /ZN/ : (taal) lingua germanic, germanico
[nl-ia] :geschreven, ~ taal : lingua scripte
[nl-ia] :gespierd, ~e taal gebruiken : utilisar un linguage grossier
[nl-ia] :gesproken, ~ taal : lingua parlate/oral
[nl-ia] :gestaald /BN/ : acierate
[nl-ia] :gettotaal /ZN/ : yiddish
[nl-ia] :gewesttaal /ZN/ : dialecto
[nl-ia] :gezocht, ~e taal : linguage recercate/affectate
[nl-ia] :gezouten, ~ taal : linguage salate/forte
[nl-ia] :gezwollen, ~ taal : grandiloquentia
[nl-ia] :gietmetaal /ZN/ : metallo fundite
[nl-ia] :gietstaal /ZN/ : aciero fundite
[nl-ia] :gietstaalfabricage /ZN/ : fabrication de aciero fundite
[nl-ia] :gietstaalfabriek /ZN/ : fabrica de aciero fundite
[nl-ia] :giftig, lood is een zeer ~ metaal : le plumbo es un metallo multo toxic
[nl-ia] :girobetaalkaart /ZN/ : Zie: girocheque
[nl-ia] :gladweg /BW/ : (totaal) totalmente, completemente
[nl-ia] :glanzen, metaal ~ : polir metallo
[nl-ia] :godentaal /ZN/ : lingua del deos
[nl-ia] :godslasterlijk, ~e taal : parolas blaspheme/blasphematori/impie, blasphemia (blasphemia), profanitate
[nl-ia] :godsliederlijk, ~e taal : linguage obscen
[nl-ia] :goor, ~e taal uitslaan : usar un linguage disgustose/obscen
[nl-ia] :Gotisch /ZN/ : (taal) gothico
[nl-ia] :Gotisch, ~e taal : lingua gothic
[nl-ia] :graveerstaal /ZN/ : burin
[nl-ia] :Grieks, ~e taal : lingua grec
[nl-ia] :Grieks /ZN/ : (taal) greco, lingua grec
[nl-ia] :groepstaal /ZN/ : lingua/linguage de gruppo, jargon, sociolecto
[nl-ia] :grondbeginsel, ~en van een taal : elementos de un lingua
[nl-ia] :grondkapitaal /ZN/ : (beginkapitaal) capital initial/de base
[nl-ia] :grondtaal /ZN/ : (oorspronkelijke taal) lingua original
[nl-ia] :grondtaal /ZN/ : (oertaal) lingua primitive, substrato
[nl-ia] :grootaalmoezenier /ZN/ : grande almosnero
[nl-ia] :grootkapitaal /ZN/ : grande capital, (mundo del) alte financia
[nl-ia] :grootkapitaal /BN/ : 
[nl-ia] :grootkapitaal, in ~ gezet : componite in grande majusculas
[nl-ia] :grootmeester, Vondel, de ~ van de Nederlandse taal : Vondel, le granmaestro del lingua nederlandese
[nl-ia] :grootmetaal /ZN/ : Zie: grootmetaalindustrie
[nl-ia] :grootmetaalindustrie /ZN/ : industria del ferro e aciero, industria pesante
[nl-ia] :haft /ZN/ : (stukje staal aan een geweerloop) tenon
[nl-ia] :halfedel, ~ metaal : metallo semipreciose
[nl-ia] :halfmetaal /ZN/ : semimetallo
[nl-ia] :handelskapitaal /ZN/ : capital (commercial)
[nl-ia] :handelstaal /ZN/ : linguage/terminologia (terminologia) commercial/mercantil
[nl-ia] :harden /WW/ : (van staal) temperar
[nl-ia] :harden, staal ~ : temperar aciero
[nl-ia] :harder /ZN/ : (metaalarbeider) temperator
[nl-ia] :hardheid, ~ van staal : duressa de aciero
[nl-ia] :hardmetaal /ZN/ : carburo metallic
[nl-ia] :hartentaal /ZN/ : linguage del corde
[nl-ia] :Hebreeuws, ~e taal : lingua hebraic
[nl-ia] :Hebreeuws /ZN/ : (taal) hebreo (hebreo)
[nl-ia] :hedendaags, ~ taalgebruik : linguage contemporanee
[nl-ia] :hekeltaal /ZN/ : linguage satiric
[nl-ia] :hel, het voorportaal van de ~ : le antecamera (antecamera)/antesala del inferno
[nl-ia] :heldentaal /ZN/ : linguage heroic (heroic)
[nl-ia] :Hindi /ZN/ : (taal) hindi
[nl-ia] :Hindoestaans /ZN/ : (taal) hindustani
[nl-ia] :historisch, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica historic
[nl-ia] :hoftaal /ZN/ : linguage del corte
[nl-ia] :Hollands /ZN/ : (taal) hollandese, nederlandese
[nl-ia] :hondsbrutaal /BN/ : brutal, impudente, insolente, grossier
[nl-ia] :Hongaars /ZN/ : (taal) hungaro (hungaro)
[nl-ia] :hoofdsom /ZN/ : (kapitaal) capital
[nl-ia] :hoofdsom /ZN/ : (totaal) summa total, total
[nl-ia] :hoogdravend, ~e taal : linguage altisonante, grandiloquentia, declamation
[nl-ia] :hoogleraarschap, een ~ in de taalwetenschap bekleden : occupar le cathedra (cathedra) de linguistica
[nl-ia] :hoogwaardig, ~ staal : aciero de qualitate superior
[nl-ia] :horizontaal /BN/ : horizontal
[nl-ia] :horizontaal, ~e lijn : linea horizontal
[nl-ia] :horizontaal, ~ vlak : plano horizontal
[nl-ia] :horizontaal, ~e projectie : projection horizontal
[nl-ia] :horizontaal, ~e parallax : parallaxe horizontal
[nl-ia] :horizontaal, ~e stand/ligging : horizontalitate
[nl-ia] :horizontaal, ~e eigendommen : proprietates horizontal
[nl-ia] :horizontaal, ~e organisatie : organisation horizontal
[nl-ia] :hospitaal /ZN/ : hospital
[nl-ia] :hospitaal, militair ~ : hospital militar
[nl-ia] :hospitaaldienst /ZN/ : servicio hospitalari
[nl-ia] :hospitaaldoek /ZN/ : Zie: hospitaallinnen
[nl-ia] :hospitaalkoorts /ZN/ : febre del hospitales
[nl-ia] :hospitaallinnen /ZN/ : tela impermeabile/de gumma, lino de hospital
[nl-ia] :hospitaalpersoneel /ZN/ : personal hospitalari
[nl-ia] :Hospitaalridder /ZN/ : (cavallero) hospitalero
[nl-ia] :hospitaalschip /ZN/ : nave sanitari/hospital/ambulantia
[nl-ia] :hospitaalsoldaat /ZN/ : infirmero militar
[nl-ia] :hospitaaltrein /ZN/ : traino hospital/hospitalari/sanitari
[nl-ia] :hulptaal /ZN/ : lingua auxiliar
[nl-ia] :hyperbolisch, ~e taal : linguage hyperbolic
[nl-ia] :idealisme, transcendentaal ~ van Kant : idealismo transcendental de Kant
[nl-ia] :Iers /ZN/ : (taal) irlandese
[nl-ia] :IJslands, ~e taal : lingua islandese
[nl-ia] :IJslands /ZN/ : (taal) lingua islandese, islandese
[nl-ia] :ijzer /ZN/ : (metaal) ferro
[nl-ia] :iliocostaal /BN/ : iliocostal
[nl-ia] :Illyrisch, ~e taal : lingua illyric
[nl-ia] :impertinent /BN/ : (brutaal) impertinente, insolente, impudente
[nl-ia] :improduktiviteit, ~ van een kapitaal : improductivitate de un capital
[nl-ia] :indianentaal /ZN/ : lingua/indian/de indianos
[nl-ia] :industrie, metaalverwerkende ~ : industria metallurgic, metallurgia (metallurgia)
[nl-ia] :inheems, ~e taal : lingua indigena/vernacular
[nl-ia] :inklappen /WW/ : (mentaal instorten) collaber (psychicamente)
[nl-ia] :inlegkapitaal /ZN/ : capital investite
[nl-ia] :inleiding, (als boektitel) ~ tot de taalwetenschap : introduction al linguistica
[nl-ia] :instrumentaal /BN/ : instrumental
[nl-ia] :instrumentaal, ~e muziek : musica instrumental
[nl-ia] :instrumentaal, ~ recitatief : recitativo instrumental
[nl-ia] :intercontinentaal /BN/ : intercontinental
[nl-ia] :intercontinentaal, ~ raket : missile intercontinental
[nl-ia] :intercontinentaal, ~e luchtlijn : linea aeree intercontinental
[nl-ia] :intercontinentaal, ~e vluchten : volos intercontinental
[nl-ia] :intercostaal /BN/ : intercostal
[nl-ia] :intercostaal, ~e neuralgie : neuralgia (neuralgia) intercostal
[nl-ia] :interdentaal /ZN/ : consonante interdental
[nl-ia] :interdentaal /BN/ : interdental
[nl-ia] :interdepartementaal /BN/ : interdepartimental
[nl-ia] :interdepartementaal, ~e commissie : commission interdepartimental
[nl-ia] :interdigitaal /BN/ : interdigital
[nl-ia] :interferentie, ~ van moedertaal en vreemde taal : interferentia del linguas materne e estranier
[nl-ia] :Interlingua /ZN EIGN/ : (taal van I.A.L.A.) Interlingua
[nl-ia] :Interlingua /ZN EIGN/ : (taal van G.Peano) Interlingua, Latino sine Flexione
[nl-ia] :internationaal, ~e taal : lingua international
[nl-ia] :interpariëtaal /BN/ : interparietal
[nl-ia] :interpariëtaal, ~ been : osso interparietal
[nl-ia] :intertaal /ZN/ : interlingua
[nl-ia] :intertaal, de ~ betreffend : interlingual
[nl-ia] :intrarectaal /BN/ : intrarectal
[nl-ia] :intrascrotaal /BN/ : intrascrotal
[nl-ia] :Ionisch /ZN/ : (taal) ionico, dialecto ionic
[nl-ia] :Iraans, ~e taal : lingua iranian
[nl-ia] :isolerend, ~e taal : lingua isolator
[nl-ia] :Israëlisch /ZN/ : (taal) hebreo (hebreo)
[nl-ia] :Italiaans, ~e taal : lingua italian
[nl-ia] :italiaans /ZN/ : (taal) italiano
[nl-ia] :Italisch, ~e taal : lingua italic
[nl-ia] :Ivriet /ZN/ : (taal) hebreo (hebreo) moderne
[nl-ia] :jaartotaal /ZN/ : total annue/annual/del anno
[nl-ia] :jagerstaal /ZN/ : linguage/jargon (F) cynegetic/de chassatores {sj}/de venatores, terminos (terminos) cynegetic/de veneria (veneria)
[nl-ia] :Japans, ~e taal : lingua japonese
[nl-ia] :japans /ZN/ : (taal) japonese
[nl-ia] :Javaans /ZN/ : (taal) javanese, lingua javanese
[nl-ia] :Javaans, ~e taal : lingua javanese, javanese
[nl-ia] :jeugdtaal /ZN/ : linguage del juvenes
[nl-ia] :Jiddisch /ZN/ : (taal) yiddish
[nl-ia] :Joegoslavisch /ZN/ : (taal) yugoslavo
[nl-ia] :jongerentaal /ZN/ : linguage de juvenes
[nl-ia] :Joods-Spaans /ZN/ : (taal) judeoespaniol
[nl-ia] :journalistentaal /ZN/ : linguage de jornalistas
[nl-ia] :journalistiek, ~e taal : linguage jornalistic
[nl-ia] :juristentaal /ZN/ : linguage de juristas
[nl-ia] :kaffertaal /ZN/ : lingua del cafres
[nl-ia] :kanselarijtaal /ZN/ : (de in kanselarijen gebruikelijke taal) stilo de cancelleria (cancelleria)
[nl-ia] :kanselarijtaal /ZN/ : (dorre schrijftrant) jargon (F) administrative
[nl-ia] :kanseltaal /ZN/ : linguage del pulpito (pulpito)
[nl-ia] :kapitaal /BN/ : capital
[nl-ia] :kapitaal, ~e fout : error capital
[nl-ia] :kapitaal, ~e boerderij : ferma capital
[nl-ia] :kapitaal, ~ misdrijf : crimine capital
[nl-ia] :kapitaal, ~e som : summa capital
[nl-ia] :kapitaal /BN/ : 
[nl-ia] :kapitaal, ~e letter : littera (littera) majuscule/capital, majuscula, capital
[nl-ia] :kapitaal /ZN/ : (aanzienlijke som geld) fortuna, capital
[nl-ia] :kapitaal, een ~ aan boeken : un capital in libros
[nl-ia] :kapitaal, een ~ kosten : costar un capital
[nl-ia] :kapitaal, een ~ waard zijn : valer un capital
[nl-ia] :kapitaal /ZN/ : (hoofdsom, vermogen, etc.) capital
[nl-ia] :kapitaal, arbeid en ~ : travalio e capital, capital e mano de obra
[nl-ia] :kapitaal, nominaal ~ : capital nominal
[nl-ia] :kapitaal, vast ~ : capital fixe
[nl-ia] :kapitaal, maatschappelijk ~ : capital social
[nl-ia] :kapitaal, rentedragend ~ : capital productive/con interesses
[nl-ia] :kapitaal, renteloos/dood ~ : capital improductive/inactive
[nl-ia] :kapitaal, risicodragend ~ : capital de risco
[nl-ia] :kapitaal, vlottend/omlopend ~ : capital circulante/circulante
[nl-ia] :kapitaal, geplaatst ~ : capital subscribite
[nl-ia] :kapitaal, een ~ beleggen : investir un capital
[nl-ia] :kapitaal, ~ inbrengen/verschaffen : apportar capital
[nl-ia] :kapitaal, ~ vormen/laten aangroeien : capitalisar
[nl-ia] :kapitaal, ~ aantrekken : attraher capital
[nl-ia] :kapitaal, van zijn ~ leven : viver de su capital
[nl-ia] :kapitaal /ZN/ : (hoofdletter) littera (littera) capital/majuscule, capital, majuscula
[nl-ia] :kapitaal, cursieve ~en : majusculas in litteras italic/in characteres (characteres) italic/in italica
[nl-ia] :kapitaalaanbod /ZN/ : offerta de capital
[nl-ia] :kapitaalaanwas /ZN/ : crescimento de capital(es)
[nl-ia] :kapitaalbalans /ZN/ : balancio del capitales
[nl-ia] :kapitaalbehoefte /ZN/ : besonio de capital
[nl-ia] :kapitaalbelegging /ZN/ : investimento/collocation de capitales
[nl-ia] :kapitaalbeweging /ZN/ : movimento de capital
[nl-ia] :kapitaalbezit /ZN/ : possession de capital
[nl-ia] :kapitaalbezitter /ZN/ : possessor de capital
[nl-ia] :kapitaalconcentratie /ZN/ : concentration de capital
[nl-ia] :kapitaalexport /ZN/ : exportation de capitales
[nl-ia] :kapitaalgebrek /ZN/ : scarsitate/insufficientia de capital
[nl-ia] :kapitaalgoederen /ZN MV/ : benes/articulos de capital/de investimento
[nl-ia] :kapitaalheffing /ZN/ : imposto super (super) le capital
[nl-ia] :kapitaalintensief /BN/ : con multe capital investite
[nl-ia] :kapitaalinvestering /ZN/ : investimento de capital
[nl-ia] :kapitaalkrachtig /BN/ : que/qui dispone de medios financiari importante, (mbt persoon OOK) ric, fortunate
[nl-ia] :kapitaalkrachtig, ~ zijn : disponer de medios financiari importante
[nl-ia] :kapitaalkrachtig, ~ bedrijf : interprisa con capital forte
[nl-ia] :kapitaalkringloop /ZN/ : circuito (circuito) de capitales
[nl-ia] :kapitaalmarkt /ZN/ : mercato de capitales/financiari/monetari
[nl-ia] :kapitaaloverdracht /ZN/ : transferimento/transferentia de capital(es)
[nl-ia] :kapitaalrekening /ZN/ : conto de capital
[nl-ia] :kapitaalrente /ZN/ : interesse de capital
[nl-ia] :kapitaalreserve /ZN/ : reserva de capitales
[nl-ia] :kapitaalschaarste /ZN/ : scarsitate/insufficientia/penuria de capitales
[nl-ia] :kapitaalstroom /ZN/ : (toevloed) affluentia/affluxo de capitales
[nl-ia] :kapitaalstroom /ZN/ : (kringloop) fluxo/circuito (circuito) de capitales
[nl-ia] :kapitaalsurplus /ZN/ : surplus (F) de capital
[nl-ia] :kapitaaltheorie /ZN/ : theoria (theoria) del capital
[nl-ia] :kapitaaluitgifte /ZN/ : emission de capital
[nl-ia] :kapitaaluitvoer /ZN/ : Zie: kapitaalexport
[nl-ia] :kapitaalvennootschap /ZN/ : societate de capitales
[nl-ia] :kapitaalverhoging /ZN/ : augmento/augmentation de capital
[nl-ia] :kapitaalverkeer /ZN/ : movimento/circulation/excambio de capitales
[nl-ia] :kapitaalverlies /ZN/ : perdita (perdita) de capital
[nl-ia] :kapitaalvermeerdering /ZN/ : augmento/augmentation de capital
[nl-ia] :kapitaalvermindering /ZN/ : reduction/diminution de capital
[nl-ia] :kapitaalvernietiging /ZN/ : destruction de capital
[nl-ia] :kapitaalverschaffer /ZN/ : fornitor de capital, financero, financiator
[nl-ia] :kapitaalvlucht /ZN/ : evasion/fuga/fugita de capitales
[nl-ia] :kapitaalvoorraad /ZN/ : stock (E) de capital
[nl-ia] :kapitaalvorming /ZN/ : creation/formation/constitution de capitales, capitalisation
[nl-ia] :kapitaalvraag /ZN/ : demanda de capital
[nl-ia] :kapitaalwaarde /ZN/ : valor in capital
[nl-ia] :kapitaalwinst /ZN/ : beneficio de capital
[nl-ia] :kataal /ZN/ : anguilla minute
[nl-ia] :kazernetaal /ZN/ : linguage de caserna
[nl-ia] :kei, Thomas is een ~ in taalkunde : Thomas es un asse in linguistica
[nl-ia] :Keltisch, ~e taal : lingua celtic
[nl-ia] :kennen, een taal ~ : cognoscer/saper un lingua
[nl-ia] :kerkportaal /ZN/ : portal de ecclesia, narthrex (narthrex)
[nl-ia] :kerktaal /ZN/ : lingua liturgic, terminos (terminos) ecclesiastic
[nl-ia] :kindertaal /ZN/ : linguage infantin/infantil/del infante
[nl-ia] :kleinmetaalindustrie /ZN/ : parve industria metallurgic
[nl-ia] :kleutertaal /ZN/ : linguage de juvene infantes
[nl-ia] :klingstaal /ZN/ : aciero a/de laminas (laminas) de spada
[nl-ia] :klokkenmetaal /ZN/ : Zie: klokkebrons
[nl-ia] :klokmetaal /ZN/ : Zie: klokkebrons
[nl-ia] :kobaltstaal /ZN/ : aciero cobaltic
[nl-ia] :Koerdisch /ZN/ : (taal) kurdo
[nl-ia] :koolstofstaal /ZN/ : aciero a carbon
[nl-ia] :koper /ZN/ : (metaal) cupro
[nl-ia] :koperstaal /ZN/ : aciero al cupro
[nl-ia] :Koptisch, ~e taal : lingua copte, copto
[nl-ia] :Koptisch /ZN/ : (taal) copto
[nl-ia] :Koreaans /ZN/ : (taal) coreano
[nl-ia] :kortetermijnkapitaal /ZN/ : capital a curte termino (termino)
[nl-ia] :kost /ZN/ : (meestal MV) (wat betaald moet worden) costo(s), expensas
[nl-ia] :kracht, betaalde ~en : manos de obra pagate
[nl-ia] :krantentaal /ZN/ : linguage de jornal/gazetta
[nl-ia] :kras, dit schuurmiddel maakt geen ~sen op roestvrij staal : iste abrasivo non excoria aciero inoxydabile
[nl-ia] :krijgsmanstaal /ZN/ : linguage martial
[nl-ia] :kringtaal /ZN/ : jargon (F)
[nl-ia] :Kroatisch /ZN/ : (taal) croato
[nl-ia] :kromtaal /ZN/ : jargon (F)/linguage inintelligibile
[nl-ia] :KSG /ZN/ : (Afk.: Kolen- en Staalgemeenschap) CECA (Communitate Economic del Carbon e del Aciero)
[nl-ia] :kunsttaal /ZN/ : lingua artificial, (voor machines, e.d.) linguage artificial
[nl-ia] :kussenmetaal /ZN/ : (TECHN) metallo de cossinetto
[nl-ia] :kwartaal /ZN/ : trimestre, tres menses
[nl-ia] :kwartaal, per ~ betalen : pagar trimestralmente
[nl-ia] :kwartaal, honderd gulden per ~ : cento florinos cata tres menses
[nl-ia] :kwartaalabonnement /ZN/ : abonamento/subscription trimestral
[nl-ia] :kwartaalbericht /ZN/ : reporto/bulletin trimestral
[nl-ia] :kwartaalbetaling /ZN/ : pagamento trimestral
[nl-ia] :kwartaalblad /ZN/ : revista trimestral
[nl-ia] :kwartaalcijfers /ZN MV/ : cifras/datos trimestral
[nl-ia] :kwartaaldividend /ZN/ : dividendo trimestral
[nl-ia] :kwartaaldrinker /ZN/ : dipsomano (dipsomano), dipsomaniaco (dipsomaniaco)
[nl-ia] :kwartaalhuur /ZN/ : (precio de) location trimestral
[nl-ia] :kwartaalrapport /ZN/ : reporto trimestral
[nl-ia] :kwartaalrekening /ZN/ : conto trimestral
[nl-ia] :kwartaalresultaten /ZN MV/ : resultatos trimestral
[nl-ia] :kwartaalschrift /ZN/ : Zie: kwartaalblad
[nl-ia] :kwartaalstaat /ZN/ : stato/lista/balancio trimestral
[nl-ia] :kwartaalzuiper /ZN/ : Zie: kwartaaldrinker
[nl-ia] :kwetsend, ~e taal : linguage offensive
[nl-ia] :kwintaal /ZN/ : quintal
[nl-ia] :labiodentaal /ZN/ : consonante labiodental
[nl-ia] :labiodentaal /BN/ : labiodental
[nl-ia] :labiodentaal, ~e medeklinker : consonante labiodental
[nl-ia] :labiopalataal /ZN/ : labiopalatal
[nl-ia] :labiopalataal, ~e medeklinker : consonante labiopalatal
[nl-ia] :Ladinisch /ZN/ : (taal) ladino
[nl-ia] :Ladino /ZN/ : (taal) judeoespaniol
[nl-ia] :lagermetaal /ZN/ : metallo de cossinetto
[nl-ia] :landstaal /ZN/ : lingua national, (inheemse taal) lingua vernacular/del pais, vernaculo
[nl-ia] :Laplands /ZN/ : (taal) lappon
[nl-ia] :lasterend, ~e taal : Zie: lastertaal
[nl-ia] :lastertaal /ZN/ : parolas calumniatori/diffamatori, calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration
[nl-ia] :lastertaal, afschuwelijke ~ : calumnia odiose
[nl-ia] :Latijn /ZN/ : (de Latijnse taal) latino, lingua latin
[nl-ia] :Latijns, ~e taal : lingua latin, latino
[nl-ia] :leenwoord, vertaald ~ : calco linguistic
[nl-ia] :legeren (legeren), gelegeerd staal : aciero alligate
[nl-ia] :leningkapitaal /ZN/ : capital de presto
[nl-ia] :letaal /BN/ : lethal, mortal
[nl-ia] :letaal, ~ gen : gen lethal
[nl-ia] :letaal, ~e factoren : factores lethal
[nl-ia] :letaal, ~e mutatie : mutation lethal
[nl-ia] :letaal, ~ verlopen : terminar per le morte
[nl-ia] :Letlands /ZN/ : (taal) letto, letton
[nl-ia] :leugentaal /ZN/ : linguage mendace, mendacios, mentitas
[nl-ia] :levend, ~e taal : lingua vivente
[nl-ia] :lexicaal, ~ systeem van een taal : systema lexical de un lingua
[nl-ia] :lichaamstaal /ZN/ : linguage corporal/corporee/del corpore
[nl-ia] :licht, ~ metaal : metallo legier
[nl-ia] :lichtmetaal /ZN/ : metallo/alligato legier
[nl-ia] :liederlijk /BN/ : libertin, depravate, dissolute, corrupte, dissipate, licentiose, (van taal) obscen
[nl-ia] :liefde, betaalde ~ : amor pagate/venal, prostitution
[nl-ia] :liefdetaal /ZN/ : parolas amorose/de amor, linguage del amor
[nl-ia] :liggend /BN/ : (horizontaal) jacente, horizontal
[nl-ia] :Limburgs /ZN/ : (taal) limburgese
[nl-ia] :liquide, het ~e kapitaal : le capital liquide
[nl-ia] :literair, ~ e taal : lingua litterari
[nl-ia] :literatuurtaal /ZN/ : lingua litterari
[nl-ia] :Litouws /ZN/ : (taal) lituano
[nl-ia] :loodmetaal /ZN/ : soldatura
[nl-ia] :losbaar /BN/ : (betaalbaar) pagabile
[nl-ia] :Lydisch /ZN/ : (taal) lydiano, lydie
[nl-ia] :maagd, Vestaalse ~ : virgine vestal
[nl-ia] :maandtotaal /ZN/ : total mensual
[nl-ia] :maatschappelijk, ~ kapitaal : capital social
[nl-ia] :machinetaal /ZN/ : linguage de machina (machina)
[nl-ia] :macrotaal /ZN/ : macrolinguage
[nl-ia] :Maleis /ZN/ : (taal) malay (malay)
[nl-ia] :mangaanstaal /ZN/ : aciero al manganese
[nl-ia] :mannentaal /ZN/ : linguage viril/mascule/forte/de homines, linguage/parolas energic
[nl-ia] :Mantsjoerijs /ZN/ : (taal) manchu (manchu) {tsj}
[nl-ia] :maori /ZN/ : (taal) maori
[nl-ia] :maritaal /BN/ : marital
[nl-ia] :maritaal, ~e macht : autoritate marital
[nl-ia] :Maya /ZN/ : (taal) maya
[nl-ia] :mediopalataal /BN/ : mediopalatal
[nl-ia] :mediopalataal, ~e medeklinker : consonante mediopalatal
[nl-ia] :Medisch /ZN/ : (taal) medo
[nl-ia] :meisjestaal /ZN/ : linguage de pueras (pueras)/de juvenas (juvenas)
[nl-ia] :Melanesisch /ZN/ : (taal) melanesiano
[nl-ia] :mengeltaal /ZN/ : lingua mixte, sabir
[nl-ia] :mengtaal /ZN/ : lingua mixte, sabir (sabir)
[nl-ia] :mensentaal /ZN/ : lingua/linguage human
[nl-ia] :mentaal /BN/ : mental
[nl-ia] :mentaal, ~e klap : colpo mental/dur
[nl-ia] :metaal /ZN/ : metallo
[nl-ia] :metaal, edel ~ : metallo preciose
[nl-ia] :metaal, halfedel ~ : metallo semipreciose
[nl-ia] :metaal, licht ~ : metallo legier
[nl-ia] :metaal, zwaar ~ : metallo pesante
[nl-ia] :metaal, zacht ~ : metallo malleabile
[nl-ia] :metaal, roestvrij ~ : metallo inoxydabile/inalterabile
[nl-ia] :metaal, gemunt ~ : metallo cuneate
[nl-ia] :metaal, een ~ harden : temperar un metallo
[nl-ia] :metaal, van ~, uit ~ vervaardigd : metallic, metallin
[nl-ia] :metaal, stukjes ~ : granalia
[nl-ia] :metaal, studie van ~en : metallographia (metallographia)
[nl-ia] :metaal /ZN/ : (metaalnijverheid) metallurgia (metallurgia)
[nl-ia] :metaal, arbeider in de ~ : obrero/laborator/travaliator metallurgic
[nl-ia] :metaalachtig /BN/ : metallic, metalliforme
[nl-ia] :metaalachtig, ~e glans : brillantia metallic
[nl-ia] :metaalachtig, dat klinkt ~ : isto ha un sono metallic
[nl-ia] :metaalader /ZN/ : filon/vena metallifere/de metallo
[nl-ia] :metaalafval /ZN/ : residuos de metallo
[nl-ia] :metaalarbeider /ZN/ : obrero/laborator/travaliator metallurgic, metallurgo, metallurgista
[nl-ia] :metaalas /ZN/ : cineres metallic
[nl-ia] :metaalbarometer /ZN/ : barometro (barometro) aneroide/metallic
[nl-ia] :metaalbedrijf /ZN/ : interprisa metallurgic
[nl-ia] :metaalbeschrijving /ZN/ : metallographia (metallographia)
[nl-ia] :metaalbevattend /BN/ : metallifere, metallic
[nl-ia] :metaalbewerker /ZN/ : Zie: metaalarbeider
[nl-ia] :metaalbewerking /ZN/ : metallurgia (metallurgia)
[nl-ia] :metaalboor /ZN/ : forator a metallos
[nl-ia] :metaalcarbide /ZN/ : carburo metallic
[nl-ia] :metaalconstructie /ZN/ : construction de metallo
[nl-ia] :metaalconstructiebedrijf /ZN/ : interprisa de constructiones de metallo
[nl-ia] :metaalcorrosie /ZN/ : corrosion metallic
[nl-ia] :metaaldekking /ZN/ : (GELDW) garantia (garantia)/reserva metallic
[nl-ia] :metaaldraad /ZN/ : filo metallic/de metallo
[nl-ia] :metaaldraad /ZN/ : (in lamp) filamento metallic/de metallo
[nl-ia] :metaaldraadlamp /ZN/ : lampa de filamento metallic/de metallo
[nl-ia] :metaaldraaier /ZN/ : tornator de metallo
[nl-ia] :metaaldraaierij /ZN/ : torneria (torneria) de metallo
[nl-ia] :metaalfabriek /ZN/ : fabrica metallurgic
[nl-ia] :metaalgaas /ZN/ : rete/tela/texito metallic
[nl-ia] :metaalgehalte /ZN/ : percentage/tenor de metallo
[nl-ia] :metaalgeld /ZN/ : moneta metallic
[nl-ia] :metaalgieter /ZN/ : funditor de metallos
[nl-ia] :metaalgieterij /ZN/ : (het metaalgieten) fundition
[nl-ia] :metaalgieterij /ZN/ : (plaats) funderia (funderia)
[nl-ia] :metaalglans /ZN/ : lustro/lucentia/brillantia metallic
[nl-ia] :metaalhandel /ZN/ : commercio de metallos
[nl-ia] :metaalhandelaar /ZN/ : commerciante de metallos
[nl-ia] :metaalhoudend /BN/ : metallifere, metallic
[nl-ia] :metaalhoudend, ~e (aard)laag : jacimento metallifere
[nl-ia] :metaalindustrie /ZN/ : industria metallurgic, metallurgia (metallurgia)
[nl-ia] :metaalklank /ZN/ : sono/resonantia metallic
[nl-ia] :metaalkleur /ZN/ : color metallic
[nl-ia] :metaalkleurig /BN/ : de color metallic
[nl-ia] :metaalkleuring /ZN/ : coloration del metallos
[nl-ia] :metaalkoning /ZN/ : (SCHEI) regulo
[nl-ia] :metaalkristal /ZN/ : chrystallo de metallo
[nl-ia] :metaalkunde /ZN/ : metallurgia (metallurgia)
[nl-ia] :metaallaag /ZN/ : strato de metallo
[nl-ia] :metaallegering /ZN/ : alligato (de metallos)
[nl-ia] :metaalmanometer /ZN/ : manometro (manometro) metallic
[nl-ia] :metaalmassa /ZN/ : massa de metallo
[nl-ia] :metaalmoeheid /ZN/ : fatiga del metallo
[nl-ia] :metaalnijverheid /ZN/ : industria metallurgic, metallurgia (metallurgia)
[nl-ia] :metaaloxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de metallo
[nl-ia] :metaalplaat /ZN/ : placa de metallo
[nl-ia] :metaalplastiek /ZN/ : plastica in metallo
[nl-ia] :metaalschaar /ZN/ : cisorios de metallo
[nl-ia] :metaalschroef /ZN/ : vite a/de metallos
[nl-ia] :metaalsculptuur /ZN/ : sculptura in metallo
[nl-ia] :metaalslak /ZN/ : scoria
[nl-ia] :metaalsmelterij /ZN/ : funderia (funderia) de metallos
[nl-ia] :metaalsnede /ZN/ : gravure (F) super (super) metallo
[nl-ia] :metaalspiegel /ZN/ : speculo metallic
[nl-ia] :metaalsplinter /ZN/ : clasma/fragmento de metallo
[nl-ia] :metaalthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) metallic
[nl-ia] :metaalverbinding /ZN/ : juncto metallic
[nl-ia] :metaalverbinding /ZN/ : (SCHEI) composito (composito) metallic/de metallo
[nl-ia] :metaalverf /ZN/ : color pro metallos
[nl-ia] :metaalverwerkend /BN/ : metallurgic
[nl-ia] :metaalverwerkend, ~e industrie : industria metallurgic, metallurgia (metallurgia)
[nl-ia] :metaalvlies /ZN/ : pellicula metallic
[nl-ia] :metaalvoorraad /ZN/ : reserva/stock (E) metallic/in metallo
[nl-ia] :metaalvormig /BN/ : metalliforme
[nl-ia] :metaalvorming /ZN/ : metallisation
[nl-ia] :metaalwaarde /ZN/ : valor metallic/metallurgic
[nl-ia] :metaalwals /ZN/ : laminatorio (a metallos)
[nl-ia] :metaalwaren /ZN MV/ : articulos de/in metallo, quincalia
[nl-ia] :metaalwarenfabriek /ZN/ : fabrica de articulos de/in metallo
[nl-ia] :metaalwarenfabrikant /ZN/ : fabricante de articulos de/in metallo
[nl-ia] :metaalwerker /ZN/ : Zie: metaalarbeider
[nl-ia] :metaalzaag /ZN/ : serra a metallo/pro metallos
[nl-ia] :metaalzaagblad /ZN/ : lamina de serra a metallo/pro metallos
[nl-ia] :metaalzout /ZN/ : sal metallic
[nl-ia] :metataal /ZN/ : metalingua, metalinguage
[nl-ia] :metataalwoorden /ZN MV/ : parolas metalinguistic
[nl-ia] :meteoorstaal /ZN/ : aciero meteoric
[nl-ia] :middenportaal /ZN/ : portal/portico central
[nl-ia] :milieutaal /ZN/ : sociolecto
[nl-ia] :militair, ~ ziekenhuis/hospitaal : hospital militar
[nl-ia] :minnaar, betaalde ~ : gigolo (F)
[nl-ia] :minnetaal /ZN/ : linguage amorose
[nl-ia] :modern, ~e taal : lingua moderne
[nl-ia] :modetaal /ZN/ : linguage al moda
[nl-ia] :moedertaal /ZN/ : (eigen taal) lingua materne/maternal
[nl-ia] :moedertaal /ZN/ : (oorspronkelijke taal) lingua matre
[nl-ia] :moedertaalonderwijs /ZN/ : inseniamento del lingua materne/maternal
[nl-ia] :moedertaalspreker /ZN/ : locutor native
[nl-ia] :Mongools /ZN/ : (taal) mongolico
[nl-ia] :monster /ZN/ : (staal) monstra, specimen (L)
[nl-ia] :monumentaal /BN/ : (van de monumenten) monumental
[nl-ia] :monumentaal, ~e kunst : arte monumental
[nl-ia] :monumentaal /BN/ : (FIG) monumental, imponente
[nl-ia] :monumentaal, ~ standbeeld : statua monumental
[nl-ia] :monumentaal, ~e trap : scala monumental
[nl-ia] :moordstaal /ZN/ : ferro homicida
[nl-ia] :munten, gemunt metaal/geld : metallo monetate/cuneate, specie
[nl-ia] :muzikaliteit, ~ van een taal : musicalitate de un lingua
[nl-ia] :naad /ZN/ : (las, voeg, opening tussen planken) junctura, juncto, (in metaal) soldatura
[nl-ia] :nataal /BN/ : natal
[nl-ia] :Nederlands, ~e taal : lingua nederlandese, nederlandese
[nl-ia] :Nederlands /ZN/ : (taal) nederlandese, hollandese
[nl-ia] :neerslaan, de stroom slaat het metaal neer : le currente precipita le metallo
[nl-ia] :neerslaan, het metaal slaat neer op de elektrode : le metallo se precipita super (super) le electrodo (electrodo)
[nl-ia] :negertaal /ZN/ : lingua de negros
[nl-ia] :neonataal /BN/ : neonatal
[nl-ia] :Nepalees /ZN/ : (taal) nepalese
[nl-ia] :niet, in het geheel ~, volstrekt/totaal ~ : non del toto, nullemente
[nl-ia] :niet-betaald /BN/ : non-pagate
[nl-ia] :niet-metaal /ZN/ : metalloide
[nl-ia] :Nieuwgrieks, ~e taal : lingua romaic (romaic), romaico (romaico)
[nl-ia] :nikkelstaal /ZN/ : aciero nickelate/al nickel
[nl-ia] :nominaal, ~ kapitaal : capital nominal
[nl-ia] :non-ferrometaal /ZN/ : metallo non-ferrose/non-ferree
[nl-ia] :noodhospitaal /ZN/ : hospital de emergentia/urgentia
[nl-ia] :Noors /ZN/ : (taal) norvegiano
[nl-ia] :normatief, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica normative
[nl-ia] :Novial /ZN/ : (taal van Jespersen) Novial
[nl-ia] :nummertje /ZN/ : (staal) exemplo, monstra, specimen (L)
[nl-ia] :objecttaal /ZN/ : (LOGICA) linguage objecto
[nl-ia] :obligatiekapitaal /ZN/ : capital in obligationes
[nl-ia] :obsceen, ~e taal bezigen : usar/utilisar un linguage obscen
[nl-ia] :occidentaal /BN/ : occidental
[nl-ia] :Occidental /ZN/ : (taal van Edgar de Wahl) Occidental
[nl-ia] :occipitaal /BN/ : occipital
[nl-ia] :Occitaans /ZN/ : (taal) occitano
[nl-ia] :Oekraïens /ZN/ : (taal) ukrainiano
[nl-ia] :oertaal /ZN/ : protolingua
[nl-ia] :oertaal /ZN/ : lingua primitive/matre
[nl-ia] :ogentaal /ZN/ : linguage del oculos
[nl-ia] :omgangstaal /ZN/ : lingua/linguage currente/commun/usual/quotidian/colloquial/parlate
[nl-ia] :omlopend, ~ kapitaal : capital circulante
[nl-ia] :omrasteren, 1 : van hout)/de un grilliage (= van metaal)
[nl-ia] :omrastering /ZN/ : (rasterwerk) clausura, inclusura, rete metallic, (van hout) palissada, (van metaal) grilliage
[nl-ia] :omzetten, een tekst in een andere taal ~ : traducer un texto in un altere lingua
[nl-ia] :onafbetaald /BN/ : non (ancora/jam) pagate
[nl-ia] :onafbetaald, ~e schulden : debitas (debitas) non pagate
[nl-ia] :onafgedaan /BN/ : (niet afbetaald) non pagate
[nl-ia] :onbehoorlijk, ~e taal : linguage indecente
[nl-ia] :onbekend, ~ zijn met de taal : non esser familiarisate con le lingua
[nl-ia] :onbeschaafd, ~e taal : linguage vulgar/grossier
[nl-ia] :onbescheiden /BN/ : (brutaal) impertinente
[nl-ia] :onbetaalbaar /BN/ : (niet op te brengen) que on non pote pagar, impossibile de pagar, (zeer duur) que ha un precio prohibitive
[nl-ia] :onbetaalbaar /BN/ : (onschatbaar) inestimabile, inappreciabile, incalculabile
[nl-ia] :onbetaalbaar, een ~e dienst : un servicio inestimabile
[nl-ia] :onbetaalbaar /BN/ : (kostelijk) impagabile, genial
[nl-ia] :onbetaalbaar, een ~e grap : un burla impagabile/genial
[nl-ia] :onbetaald /BN/ : non pagate, non salariate, non remunerate, non retribuite
[nl-ia] :onbetaald, ~e goederen : merces non pagate
[nl-ia] :onbetaald, ~e arbeid/werk : labor/travalio non pagate/non remunerate, (vrijwilligerswerk) labor/travalio voluntari
[nl-ia] :onbetaald, ~e vakantie : vacantias non pagate
[nl-ia] :onderbetalen, onderbetaald werk : labor/travalio mal pagate
[nl-ia] :onderbetalen, onderbetaald worden voor zijn werk : esser mal pagate pro su labor/travalio
[nl-ia] :ondeugend /ZN/ : (brutaal, stout) indisciplinate
[nl-ia] :ongegeneerd /BN/ : (zonder gêne) disinvolte, (brutaal) impertinente
[nl-ia] :ongegrond, het verhaal is totaal ~ : le historia es completemente sin fundamento
[nl-ia] :ongehard /BN/ : (mbt metaal) non temperate
[nl-ia] :ongekuist, ~e taal : linguage grossier/rude
[nl-ia] :ongelegeerd, ~ staal : aciero non alligate
[nl-ia] :ongezouten, ~ taal : linguage rude
[nl-ia] :onhoffelijk, ~e taal : linguage discortese
[nl-ia] :onkinderlijk, ~e taal : linguage pauco infantin
[nl-ia] :onpersoonlijk, ~e taal : linguage impersonal
[nl-ia] :ontkolen /WW/ : (ijzer, staal) discarburar
[nl-ia] :ontkoling /ZN/ : (van ijzer/staal) discarburation
[nl-ia] :ontleding, taalkundige ~ : analyse (-ysis) grammatical/morphologic
[nl-ia] :onvergankelijk, ~ metaal : metallo indestructibile
[nl-ia] :onvertaalbaar /BN/ : intraducibile
[nl-ia] :onvertaalbaar, ~e dichter : poeta intraducibile
[nl-ia] :onvertaalbaar, ~e uitdrukking : expression intraducibile
[nl-ia] :onvertaalbaarheid /ZN/ : intraducibilitate
[nl-ia] :onvertaalbaarheid, ~ van een uitdrukking : intraducibilitate de un expression
[nl-ia] :onvertaald /BN/ : non traducite
[nl-ia] :onvertaald, dit boek is ~ : on non jam ha traducite iste libro
[nl-ia] :onvoldaan /BN/ : (onbetaald) non pagate
[nl-ia] :onvoldoende, ~ voor taal : nota insufficiente in lingua
[nl-ia] :onwelvoeglijk, ~e taal : linguage indecente/inconveniente
[nl-ia] :onzuiver /BN/ : (afwijkend) inaccurate, imprecise, aberrante, deviante, (MUZ) false, (mbt taal) incorrecte
[nl-ia] :oorkondentaal /ZN/ : stilo/linguage de cancelleria (cancelleria)
[nl-ia] :oorspronkelijk, ~ stuk/versie/tekst/taal : original
[nl-ia] :opbrengst /ZN/ : (totaalsom) summa total
[nl-ia] :opgeschroefd, ~e taal : linguage inflate
[nl-ia] :oprichtingskapitaal /ZN/ : capital initial/de fundation
[nl-ia] :opruiend, ~e taal : linguage seditiose/subversive
[nl-ia] :opsouperen, het ~ van een kapitaal : le dilapidation de un capital
[nl-ia] :orakeltaal /ZN/ : (door een orakel verkondigde taal) parolas de oraculo, linguage oracular
[nl-ia] :orakeltaal /ZN/ : (geheimzinnige taal) linguage sybillin/enigmatic/mysteriose
[nl-ia] :orbitaal /BN/ : orbital
[nl-ia] :orbitaalsnelheid /ZN/ : velocitate orbital
[nl-ia] :organisme, de taal is een levend ~ : le lingua es un organismo vivente/vive
[nl-ia] :oriëntaal /BN/ : oriental
[nl-ia] :oriëntaals /BN/ : oriental
[nl-ia] :ornamentaal, ornamenteel /BN/ : ornamental, decorative
[nl-ia] :ornamentaal, ornamenteel, de ~e functie der hoofdletters : le function ornamental del majusculas
[nl-ia] :ornamentaal, ornamenteel, ~e kunst : arte ornamental/decorative
[nl-ia] :Oudduits /ZN/ : (taal) ancian germano
[nl-ia] :Oudfries /ZN/ : (taal) ancian/vetere frison
[nl-ia] :Oudgermaans /ZN/ : (taal) proto-germano
[nl-ia] :Oudgrieks /BN/ : (mbt de taal) in ancian/vetere grec
[nl-ia] :Oudhoogduits /ZN/ : (taal) ancian/vetere alte germano
[nl-ia] :Oudnederlands /ZN/ : (taal) ancian/vetere nederlandese
[nl-ia] :Oudnoors /ZN/ : (taal) ancian/vetere norvegiano
[nl-ia] :Oudsaksisch /ZN/ : (taal) ancian/vetere saxone (saxone)
[nl-ia] :Oudspaans /ZN/ : (taal) ancian/vetere castiliano
[nl-ia] :Oudsyrisch /ZN/ : (taal) syriaco (syriaco)
[nl-ia] :Oudvlaams /ZN/ : (taal) ancian/vetere flamingo
[nl-ia] :overdracht /ZN/ : (mbt taalgebruik) metaphora (metaphora)
[nl-ia] :overloop /ZN/ : (trapportaal) corridor del scalas
[nl-ia] :overuren, de ~en dubbel betaald krijgen : esser pagate duplemente pro le horas extra
[nl-ia] :overwinning, ~ die duur betaald is : victoria costose
[nl-ia] :Pakistaans, een officiële ~e taal is het urdu : un lingua official pakistani es le urdu (urdu)
[nl-ia] :pal /BW/ : (frontaal) justo, (loodrecht) perpendicularmente
[nl-ia] :palataal /BN/ : palatal
[nl-ia] :palataal, ~ medeklinker : consonante palatal
[nl-ia] :palataal, ~e klinker : vocal palatal
[nl-ia] :palataal, ~e klank : sono palatal
[nl-ia] :palataal, ~e articulatie : articulation palatal
[nl-ia] :palataal /ZN/ : sono palatal, palatal
[nl-ia] :pantserstaal /ZN/ : aciero de blindage
[nl-ia] :Papoeaas /ZN/ : (taal) papu (papu)
[nl-ia] :Papoeataal /ZN/ : papu (papu)
[nl-ia] :paradentaal /BN/ : paradental, paradentari
[nl-ia] :pararectaal /BN/ : pararectal
[nl-ia] :parastataal /BN/ : semigovernamental
[nl-ia] :parastataal, ~e instelling : institution semigovernamental
[nl-ia] :parataal /ZN/ : paralinguage
[nl-ia] :parentaal /BN/ : parental
[nl-ia] :parentaal,  ~ type : typo parental
[nl-ia] :pariëtaal /BN/ : parietal
[nl-ia] :pariëtaal, ~e lob/hersenkwab : lobo parietal
[nl-ia] :Parnastaal /ZN/ : linguage poetic, (PEJ) linguage pompose
[nl-ia] :particulier, ~ kapitaal : capital private
[nl-ia] :pascal /ZN/ : (computertaal) pascal
[nl-ia] :passen, die taal past niet in de mond van kinderen : iste linguage es inconveniente in le bucca de un infante
[nl-ia] :pentapetaal /BN/ : pentapetale
[nl-ia] :perinataal /BN/ : perinatal
[nl-ia] :perinataal, ~e geneeskunde : perinatalogia (perinatalogia)
[nl-ia] :perinataal, ~e periode : periodo (periodo) perinatal, perinatalitate
[nl-ia] :perinataal, ~e sterfte : mortalitate perinatal
[nl-ia] :persen, geperst staal : aciero pressate
[nl-ia] :Perzisch, ~e taal : lingua perse, persa
[nl-ia] :Perzisch /ZN/ : (taal) persa, lingua perse
[nl-ia] :plaatmetaal /ZN/ : metallo in lamina (lamina)/in placa
[nl-ia] :plaatstaal /ZN/ : aciero in lamina (lamina)/in placa
[nl-ia] :planeren, metaal ~ : planar metallo
[nl-ia] :plat /BN/ : (horizontaal) horizontal
[nl-ia] :plat, ~te taal : linguage grossier/vulgar
[nl-ia] :plat /ZN/ : (streektaal) lingua popular/local/regional, dialecto
[nl-ia] :plat, continentaal ~ : platteforma/terrassa continental
[nl-ia] :plechtig, ~e taal : linguage ceremoniose
[nl-ia] :poespas /ZN/ : (brabbeltaal) abracadabra
[nl-ia] :poetsen /WW/ : (schoonmaken) nettar, (wrijven, schuren) fricar, (metaal) furbir, polir, brunir, lustrar
[nl-ia] :poetser /ZN/ : lustrator, (van metaal) politor, furbitor, brunitor
[nl-ia] :polijsten /WW/ : polir, lisiar, (van metaal OOK) furbir, brunir, (van glas) lustrar
[nl-ia] :polijststaal /ZN/ : brunitorio
[nl-ia] :Polynesisch /ZN/ : (taal) polynesiano
[nl-ia] :polytonisch, het Litouws is een ~e taal : le lituano es un lingua polytonic
[nl-ia] :ponsen /WW/ : (mbt metaal) stampar
[nl-ia] :ponser /ZN/ : (mbt metaal) stampator
[nl-ia] :ponsmachine /ZN/ : (voor metaal) stampator
[nl-ia] :Pools /ZN/ : (taal) polonese, polaco
[nl-ia] :portaal /ZN/ : portal, portico
[nl-ia] :portaalkraan /ZN/ : grue a portal/a portico
[nl-ia] :Portugees /ZN/ : (taal) portugese
[nl-ia] :postaal /BN/ : postal, per le posta
[nl-ia] :postaal, ~e recherche : policia (policia) postal
[nl-ia] :postaal, ~e aangelegenheden : affaires (F) postal
[nl-ia] :postaal, een pakje ~ verzenden : inviar un pacchetto per le posta
[nl-ia] :postfrontaal /BN/ : (METEO) postfrontal
[nl-ia] :postmortaal /BN/ : post le decesso, postmortal
[nl-ia] :postmortaal, ~ onderzoek : examine postmortal/de un cadavere, autopsia (autopsia)
[nl-ia] :postnataal /BN/ : postnatal
[nl-ia] :postnataal, ~e depressie : depression postnatal
[nl-ia] :praat /ZN/ : (taal) linguage
[nl-ia] :prefrontaal /BN/ : (METEO) prefrontal, precedente le fronte
[nl-ia] :prelude /ZN/ : (MUZ) (instrumentaal muziekstuk) preludio
[nl-ia] :premaritaal /BN/ : premarital, prematrimonial
[nl-ia] :prenataal /BN/ : prenatal, antenatal
[nl-ia] :prenataal, ~ leven van de foetus : vita prenatal del feto
[nl-ia] :prenataal, ~e ontwikkeling : disveloppamento prenatal
[nl-ia] :prenataal, ~e zorg : cura prenatal/antenatal
[nl-ia] :prenataal, ~e ziekten : maladias (maladias) prenatal/antenatal
[nl-ia] :prenataal, ~e sterfte : mortalitate prenatal/antenatal
[nl-ia] :prepalataal /BN/ : prepalatal
[nl-ia] :prepalataal, ~e medeklinker : consonante prepalatal
[nl-ia] :prepalataal, ~e articulatie : articula-tion prepalatal
[nl-ia] :priestertaal /ZN/ : lingua hieratic
[nl-ia] :probleemgeoriënteerd, ~e taal : lingage orientate verso le problema
[nl-ia] :produktiefactor, de drie ~en: natuur, kapitaal en arbeid : le tres factores de production: natura, capital e labor
[nl-ia] :produktiekapitaal /ZN/ : capital de production
[nl-ia] :proef /ZN/ : (staal) specimen (L), exemplo, monstra
[nl-ia] :proefstuk /ZN/ : (staal, proef) monstra, specimen (L)
[nl-ia] :profetentaal /ZN/ : linguage de propheta
[nl-ia] :profielstaal /ZN/ : aciero profilate
[nl-ia] :programmeertaal /ZN/ : (COMP) linguage de programmation/de computator/de computer (E)
[nl-ia] :programmeertaal, hogere ~ : linguage de alte nivello
[nl-ia] :programmeertaal, lagere ~ : linguage de basse nivello
[nl-ia] :prosodisch, de ~e kenmerken van een taal : le characteristicas prosodic de un lingua
[nl-ia] :prototaal /ZN/ : protolingua
[nl-ia] :Provençaals /ZN/ : (taal) provencial
[nl-ia] :Pruisisch, ~e taal : prusso, (oud-Pruisische taal) borusso
[nl-ia] :Pruisisch /ZN/ : (taal) prusso, (oude taal) borusso
[nl-ia] :psalter /ZN/ : (boek met vertaalde psalmen) psalterio
[nl-ia] :puddelstaal /ZN/ : aciero puddelate
[nl-ia] :puit, puitaal /ZN/ : lota
[nl-ia] :puntentotaal /ZN/ : (numero (numero)) total de punctos, score (E)
[nl-ia] :Quechua /ZN/ : (officiële taal in het Incarijk) Quechua {tsj}
[nl-ia] :raadseltaal /ZN/ : linguage enigmatic
[nl-ia] :railstaal /ZN/ : aciero pro rails (E)
[nl-ia] :raken, dat raakt me totaal niet : isto non me tocca del toto
[nl-ia] :rammelen /WW/ : (klepperen) streper, (van metaal) tintinnar
[nl-ia] :rechtstaal /ZN/ : linguage/terminologia (terminologia) juridic/forense
[nl-ia] :recitatief, instrumentaal ~ : recitativo instrumental
[nl-ia] :rectaal /BN/ : rectal
[nl-ia] :rectaal, ~ onderzoek : examine/exploration rectal
[nl-ia] :rectaal, de temperatuur ~ opnemen : prender le temperatura (per via) rectal, prender rectalmente le temperatura
[nl-ia] :rectogenitaal /BN/ : rectogenital
[nl-ia] :redelijk, ~ betaald worden : esser pagate convenibilemente
[nl-ia] :rederijkerstaal /ZN/ : linguage del rhetoricos
[nl-ia] :regel, per ~ betaald worden : esser pagate per linea
[nl-ia] :rekentaal /ZN/ : linguage de computator/de computer (E)
[nl-ia] :renderend, een kapitaal ~ maken : render productive un capital
[nl-ia] :renteloos, ~ kapitaal : capital improductive
[nl-ia] :reserve /ZN/ : (kapitaal) reserva
[nl-ia] :reserve, opname van de ~s in het kapitaal : incorporation del reservas al capital
[nl-ia] :reservekapitaal /ZN/ : capital de reserva
[nl-ia] :Reto-romaans /ZN/ : (taal) rhetoromano, ladino
[nl-ia] :retrorectaal /BN/ : retrorectal
[nl-ia] :richten, (mbt taal) zich ~ : accordar se (con), concordar (con)
[nl-ia] :rijk, ~e taal : lingua ric
[nl-ia] :rijkdom, de ~ van onze taal : le ricchessa de nostre lingua
[nl-ia] :risicodragend, ~ kapitaal : capital speculative/de speculation
[nl-ia] :Roemeens /ZN/ : (taal) romaniano, rumano
[nl-ia] :roesten, de klinknagel is in het staal geroest : le rivete se ha incrustate in le aciero
[nl-ia] :roestvrij, ~ staal : aciero inoxydabile
[nl-ia] :roestvrij, ~ metaal : metallo inoxydabile
[nl-ia] :Romanche /ZN/ : (taal) romancio
[nl-ia] :romaniseren, het Engels is een sterk geromaniseerde Germaanse taal : le anglese es un lingua germanic fortemente romanisate
[nl-ia] :rottigheid /ZN/ : (vuile taal) obscenitates, porcheria (porcheria)
[nl-ia] :ruig, ~e taal : linguage grossier
[nl-ia] :Russisch /ZN/ : (taal) russo
[nl-ia] :ruw, ~e taal : linguage grossier/vulgar
[nl-ia] :ruwstaal /ZN/ : aciero crude/brute
[nl-ia] :Sabijns /ZN/ : (taal) sabino, dialecto del sabinos
[nl-ia] :sacerdotaal /BN/ : sacerdotal
[nl-ia] :sagittaal /BN/ : sagittal
[nl-ia] :sagittaal, ~ vlak : plano sagittal
[nl-ia] :Samaritaans /ZN/ : (taal) lingua samaritan, samaritano
[nl-ia] :Samojeeds /ZN/ : (taal) samoyede
[nl-ia] :Sardinisch /ZN/ : (taal) sardo
[nl-ia] :Sardisch /ZN/ : (taal) sardo
[nl-ia] :schaamteloos, ~e taal : linguage impudente
[nl-ia] :schendtaal /ZN/ : Zie: lastertaal
[nl-ia] :scherp, ~e taal : linguage trenchante
[nl-ia] :schilderachtig, ~e taal : linguage pictoresc
[nl-ia] :schimptaal /ZN/ : linguage insultante/ultragiante/ultragiose/injuriose
[nl-ia] :schooltaal /ZN/ : linguage scholar/scholastic
[nl-ia] :Schots, ~e taal : lingua scotese
[nl-ia] :schraapstaal /ZN/ : grattator, raspator
[nl-ia] :schriftloos, ~e taal : lingua analphabetic
[nl-ia] :schrijftaal /ZN/ : lingua/linguage scripte
[nl-ia] :schrijftaalwoord /ZN/ : parola/vocabulo del lingua/linguage scripte
[nl-ia] :schroot /ZN/ : (metaalafval) ferralia
[nl-ia] :schrot /ZN/ : (metaalafval) ferralias
[nl-ia] :schuifraam /ZN/ : (horizontaal schuivend) fenestra glissante/pulsabile, (verticaal schuivend) fenestra a/de guillotina {gi}
[nl-ia] :schuttingtaal /ZN/ : linguage/parolas obscen
[nl-ia] :schuttingtaal, ~ uitslaan : dicer obscenitates
[nl-ia] :Scythisch /ZN/ : (taal) scythico
[nl-ia] :segmentaal /BN/ : segmental, segmentar
[nl-ia] :Servokroatisch, ~e taal : lingua serbocroate
[nl-ia] :Servokroatisch /ZN/ : (taal) serbocroato
[nl-ia] :siliciumstaal /ZN/ : aciero al silicium (silicium)
[nl-ia] :slak /ZN/ : (afval van metaalerts) scoria
[nl-ia] :Slavisch /ZN/ : (taal) lingua slave, slavo
[nl-ia] :Slavonisch /ZN/ : (taal) slavono
[nl-ia] :slecht, ~ betaald : mal pagate
[nl-ia] :slijpstaal /ZN/ : affilator, acutiator
[nl-ia] :slordigheid /ZN/ : (in taalgebruik) incorrection
[nl-ia] :Sloveens /ZN/ : (taal) sloveno
[nl-ia] :Slowaaks /ZN/ : (taal) slovaco
[nl-ia] :smeedbaar, ~ metaal : metallo ductile
[nl-ia] :smeedstaal /ZN/ : aciero forgiabile/forgiate
[nl-ia] :smerig, ~e taal uitslaan : usar un linguage obscen/immoral, dicer obscenitates
[nl-ia] :smeuïg, ~e taal : linguage saporose
[nl-ia] :snelstaal /ZN/ : aciero rapide
[nl-ia] :snoeftaal /ZN/ : Zie: opschepperij
[nl-ia] :Soendanees /ZN/ : (taal) sundanese
[nl-ia] :soldatentaal /ZN/ : linguage/slang (E)/argot (F) militar/soldatesc
[nl-ia] :soldeermetaal /ZN/ : Zie: soldeer
[nl-ia] :som /ZN/ : (totaal) summa, total
[nl-ia] :Spaans, ~e taal : lingua espaniol
[nl-ia] :Spaans /ZN/ : (taal) espaniol, hispano
[nl-ia] :sporttaal /ZN/ : linguage sportive/del sports (E)
[nl-ia] :spraak /ZN/ : (persoonlijk taalgebruik) linguage, ideolecto
[nl-ia] :spraak /ZN/ : (taal) lingua, linguage
[nl-ia] :spreektaal /ZN/ : lingua/linguage parlate/oral/colloquial/del conversation
[nl-ia] :spreken, ~ door gebarentaal : parlar per gestos
[nl-ia] :staafstaal /ZN/ : aciero in barras
[nl-ia] :staal /ZN/ : (metaal) aciero
[nl-ia] :staal, roestvrij ~ : aciero inoxydabile
[nl-ia] :staal, gelegeerd ~ : aciero alligate
[nl-ia] :staal, hard ~ : aciero dur
[nl-ia] :staal, buigzaam ~ : aciero malleabile
[nl-ia] :staal, hoogwaardig ~ : aciero de qualitate superior
[nl-ia] :staal, hardheid van ~ : duressa de aciero
[nl-ia] :staal, ~ harden : temperar aciero
[nl-ia] :staal, ~ ontharden : distemperar aciero
[nl-ia] :staal,  het moordend ~ : le aciero homicida
[nl-ia] :staal, zo hard als ~ : dur como le aciero
[nl-ia] :staal /ZN/ : (monster) monstra
[nl-ia] :staal, ~en zenden : inviar monstras
[nl-ia] :staal, boek met ~en : libros de monstras
[nl-ia] :staal /ZN/ : (proef, blijk) monstra, exemplo, specimen (L)
[nl-ia] :staal, een ~tje van zijn bekwaamheid geven : dar un monstra de su capacitates
[nl-ia] :staal /ZN/ : (ondergrond) base
[nl-ia] :staal, ~ van een dijk : base de un dica
[nl-ia] :staal /ZN/ : (grond waarop gebouwd wordt) base, fundamento
[nl-ia] :staalader /ZN/ : vena de aciero
[nl-ia] :staalankerplaat /ZN/ : placa de ancorage in/de aciero
[nl-ia] :staalarbeider /ZN/ : obrero del aciero, siderurgista
[nl-ia] :staalartsenij /ZN/ : medicamento ferruginose
[nl-ia] :staalbad /ZN/ : banio ferruginose
[nl-ia] :staalbedrijf /ZN/ : acieria (acieria)
[nl-ia] :staalbeton /ZN/ : beton/concreto armate
[nl-ia] :staalbewerking /ZN/ : tractamento de aciero
[nl-ia] :staalbezem /ZN/ : scopa metallic
[nl-ia] :staalblauw /ZN/ : blau (de) aciero
[nl-ia] :staalblik /ZN/ : lamina (lamina) de aciero
[nl-ia] :staalboek /ZN/ : Zie: stalenboek
[nl-ia] :staalborstel /ZN/ : brossa metallic
[nl-ia] :staalbron /ZN/ : fonte ferruginose
[nl-ia] :staalbrons /ZN/ : bronzo acierate
[nl-ia] :staalconcern /ZN/ : compania (compania)/trust (E) del aciero
[nl-ia] :staalconstructeur /ZN/ : constructor in/de aciero
[nl-ia] :staalconstructie /ZN/ : construction in/de aciero
[nl-ia] :staalconstructiebedrijf /ZN/ : interprisa de constructiones in/de aciero
[nl-ia] :staaldivisie /ZN/ : division del aciero
[nl-ia] :staaldraad /ZN/ : filo de aciero
[nl-ia] :staaldraadkabel /ZN/ : cablo de aciero
[nl-ia] :staaldraadmatras /ZN/ : matras de filos de aciero
[nl-ia] :staaldraadschijf /ZN/ : polea (polea) pro cablos metallic
[nl-ia] :staaldraadstrop /ZN/ : sling de aciero
[nl-ia] :staaldrank /ZN/ : solution/bibita (bibita) ferruginose
[nl-ia] :staaldruppels /ZN MV/ : guttas ferruginose
[nl-ia] :staalerts /ZN/ : mineral de aciero
[nl-ia] :staalfabricage /ZN/ : fabrication de aciero
[nl-ia] :staalfabriek /ZN/ : acieria (acieria), fabrica de aciero
[nl-ia] :staalfabrikant /ZN/ : fabricante de aciero
[nl-ia] :staalfabrikant, ijzer- en ~ : siderurgista
[nl-ia] :staalfundering /ZN/ : fundation de aciero
[nl-ia] :staalgieter /ZN/ : funditor de aciero
[nl-ia] :staalgieterij /ZN/ : funderia (funderia) de aciero, acieria (acieria)
[nl-ia] :staalgrauw /BN/ : gris aciero
[nl-ia] :staalgrauw, ~e das : cravata gris aciero
[nl-ia] :staalgraveur /ZN/ : gravator in/super (super) aciero
[nl-ia] :staalgravure /ZN/ : gravure (F) in/super (super) aciero, siderographia (siderographia)
[nl-ia] :staalgrijs /BN/ : gris de aciero
[nl-ia] :staalgrit /ZN/ : Zie: staalgruis
[nl-ia] :staalgruis /ZN/ : pulvere de aciero
[nl-ia] :staalhandel /ZN/ : commercio de aciero
[nl-ia] :staalhandelaar /ZN/ : commerciante de aciero
[nl-ia] :staalhard /BN/ : dur como le aciero, durissime (durissime)
[nl-ia] :staalhoudend /BN/ : que contine aciero
[nl-ia] :staalindustrie /ZN/ : industria del aciero
[nl-ia] :staalindustrie, ijzer- en ~ : industria siderurgic, siderurgia (siderurgia)
[nl-ia] :staalkaart /ZN/ : carta de monstras
[nl-ia] :staalkabel /ZN/ : cablo de aciero
[nl-ia] :staalkleur /ZN/ : color de aciero
[nl-ia] :staalkleurig /BN/ : de color de aciero
[nl-ia] :staalkoning /ZN/ : rege del aciero
[nl-ia] :staalkrullen /ZN MV/ : retalios de aciero
[nl-ia] :staallaag(je) /ZN/ : strato de aciero
[nl-ia] :staallaag(je), een ~ aanbrengen : acierar
[nl-ia] :staallaag(je), het ~ van een ~ : acierage, acieration
[nl-ia] :staallegering /ZN/ : alligato de aciero, aciero alligate
[nl-ia] :staalleverancier /ZN/ : fornitor de aciero
[nl-ia] :staalmagneet /ZN/ : magnete de aciero
[nl-ia] :staalmeester /ZN/ : (GESCH) syndico
[nl-ia] :staalnijverheid /ZN/ : Zie: staalindustrie
[nl-ia] :staalpil /ZN/ : pilula ferruginose, comprimito (a base) de ferro
[nl-ia] :staalplaat /ZN/ : placa de aciero, (dun) lamina (lamina) de aciero
[nl-ia] :staalproduct /ZN/ : producto de aciero
[nl-ia] :staalproductie /ZN/ : production de aciero
[nl-ia] :staalskelet /ZN/ : skeleto (skeleto)/structura/carcassa in/de aciero, ossatura metallic
[nl-ia] :staalsmederij /ZN/ : acieria (acieria)
[nl-ia] :staalsoort /ZN/ : specie de aciero
[nl-ia] :staalsteen /ZN/ : ferro spatic
[nl-ia] :staalstempeldruk /ZN/ : impression super (super) placa de aciero
[nl-ia] :staaltinctuur /ZN/ : guttas ferruginose
[nl-ia] :staaltje /ZN/ : Zie: staal-3
[nl-ia] :staaltrust /ZN/ : trust (E) del aciero
[nl-ia] :staalvijlsel /ZN/ : limatura de aciero
[nl-ia] :staalwalserij /ZN/ : laminatorio de aciero
[nl-ia] :staalwaren /ZN MV/ : articulos/objectos de aciero
[nl-ia] :staalwater /ZN/ : aqua ferruginose
[nl-ia] :staalwaterbron /ZN/ : fonte ferruginose
[nl-ia] :staalwerk /ZN/ : obra de aciero
[nl-ia] :staalwerker /ZN/ : Zie: staalarbeider
[nl-ia] :staalwijn /ZN/ : vino ferruginose
[nl-ia] :staalwol /ZN/ : lana de aciero
[nl-ia] :stadhuistaal /ZN/ : linguage official/ceremonial/formal
[nl-ia] :stalen /WW/ : (tot staal maken) acierar, temperar
[nl-ia] :stamkapitaal /ZN/ : capital original/initial
[nl-ia] :stampen /WW/ : (een vorm persen in metaal) stampar
[nl-ia] :stamtaal /ZN/ : lingua matre
[nl-ia] :standaardtaal /ZN/ : lingua/linguage standard (E)/correcte
[nl-ia] :standbeeld, monumentaal ~ : statua monumental
[nl-ia] :standpenning /ZN/ : (munt als wettig betaalmiddel voor alle betalingen) moneta legal/currente
[nl-ia] :startkapitaal /ZN/ : capital initial/de partita
[nl-ia] :stelsel, continentaal ~ : systema/blocada continental
[nl-ia] :stemmentotaal /ZN/ : total de votos
[nl-ia] :sternocostaal /BN/ : sternocostal
[nl-ia] :stichtingskapitaal /ZN/ : capital de fundation
[nl-ia] :stock /ZN/ : (kapitaal) capital commercial
[nl-ia] :straattaal /ZN/ : linguage stratal/del strata, linguage vulgar/grossier
[nl-ia] :straf, ~fe taal : linguage sever
[nl-ia] :streekspraak /ZN/ : Zie: streektaal
[nl-ia] :streektaal /ZN/ : lingua regional/vernacular, vernaculo, dialecto, idioma
[nl-ia] :streektaalliteratuur /ZN/ : litteratura dialectal
[nl-ia] :streektaalvariant /ZN/ : dialectalismo
[nl-ia] :strijken, een mes langs het wetstaal ~ : affilar un cultello
[nl-ia] :structureel, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica structural
[nl-ia] :studententaal /ZN/ : linguage/jargon (F)/slang (E) del studentes/studiantes
[nl-ia] :stuitend, ~e taal : linguage choccante/disgustose
[nl-ia] :stukwerk /ZN/ : (per stuk afgeleverd/betaald werk) travalio/labor per/al pecia
[nl-ia] :subletaal /BN/ : sublethal
[nl-ia] :suboccipitaal /BN/ : suboccipital
[nl-ia] :suboccipitaal, ~e punctie : punction suboccipital
[nl-ia] :subtotaal /ZN/ : subtotal, total partial
[nl-ia] :Sumerisch /ZN/ : (taal) sumeriano
[nl-ia] :supravitaal /BN/ : supravital
[nl-ia] :supravitaal, ~e kleuring : coloration supravital
[nl-ia] :Surinaams /ZN/ : (taal) surinamese
[nl-ia] :swahili /ZN/ : (taal) swahili
[nl-ia] :symbolentaal /ZN/ : linguage del symbolos (symbolos), symbolismo
[nl-ia] :synchronisch, ~e taalwetenschap : linguistica synchronic
[nl-ia] :synchroon, ~e taalbeschrijving : description synchrone del lingua
[nl-ia] :syntactisch, ~e structuur van een taal : structura syntactic de un lingua
[nl-ia] :synthetisch, ~e taal : lingua synthetic
[nl-ia] :Syrisch /ZN/ : (taal) syrio, syriaco (syriaco), syriano
[nl-ia] :systeem, ~ van een taal : systema/structura de un lingua
[nl-ia] :taaiheid /ZN/ : (mbt vaste stoffen/voorwerpen) duressa, tenacitate, resistentia, (van metaal) ductilitate
[nl-ia] :taaiheid, ~ van een metaal : tenacitate/ductilitate de un metallo
[nl-ia] :taal /ZN/ : lingua
[nl-ia] :taal, vreemde ~ : lingua estranier
[nl-ia] :taal, klassieke ~ : lingua classic
[nl-ia] :taal, moderne ~ : lingua moderne
[nl-ia] :taal, dode ~ : lingua morte
[nl-ia] :taal, levende ~ : lingua vivente/vive
[nl-ia] :taal, geschreven ~ : lingua scripte
[nl-ia] :taal, gesproken ~ : lingua parlate/oral
[nl-ia] :taal, analytische ~ : lingua analytic
[nl-ia] :taal, synthetische ~ : lingua synthetic
[nl-ia] :taal, agglutinerende ~ : lingua agglutinante
[nl-ia] :taal, schriftloze ~ : lingua analphabetic
[nl-ia] :taal, internationale ~ : lingua international
[nl-ia] :taal, universele ~ : lingua universal
[nl-ia] :taal, oosterse ~ : lingua oriental
[nl-ia] :taal, Nederlandse ~ : lingua nederlandese
[nl-ia] :taal, Engelse ~ : lingua anglese
[nl-ia] :taal, Keltische ~ : lingua celtic
[nl-ia] :taal, Scandinavische ~en : linguas scandinave
[nl-ia] :taal, creoolse ~en : linguas creol
[nl-ia] :taal, Indo-Europese ~en : linguas indoeuropee (indoeuropee)
[nl-ia] :taal, Germaanse ~en : linguas germanic
[nl-ia] :taal, Kaukasische ~en : linguas caucasian
[nl-ia] :taal, Slavische ~en : linguas slave
[nl-ia] :taal, inheemse ~ : lingua indigena (indigena)
[nl-ia] :taal, gewestelijke ~ : lingua regional, dialecto
[nl-ia] :taal, aanleg voor ~en : dono pro le/de linguas
[nl-ia] :taal, een ~ kennen : saper un lingua
[nl-ia] :taal, een ~ spreken : parlar un lingua
[nl-ia] :taal, dezelfde ~ spreken : parlar le mesme lingua
[nl-ia] :taal, een ~ beheersen : dominar/posseder/maestrar un lingua
[nl-ia] :taal, in twee ~en : bilingue
[nl-ia] :taal, in drie ~en : trilingue
[nl-ia] :taal, in alle ~en zwijgen : esser completemente silente, esser un sepulcro
[nl-ia] :taal /ZN/ : (taalgebruik) linguage, parolas
[nl-ia] :taal, gewone ~ : linguage currente/familiar/usual/commun/quotidian
[nl-ia] :taal, beeldende ~ : linguage expressive
[nl-ia] :taal, technische ~ : linguage technic
[nl-ia] :taal, bloemrijke ~ : linguage floride
[nl-ia] :taal, godslasterlijke ~ : parolas impie
[nl-ia] :taal, verstandige ~ : linguage rationabile
[nl-ia] :taal, ruwe ~ : linguage vulgar/grossier
[nl-ia] :taal, duidelijke ~ spreken : parlar claro
[nl-ia] :taal /ZN/ : (communicatiesysteem) linguage
[nl-ia] :taal, ~ der bloemen : linguage del flores
[nl-ia] :taal, ~ der liefde : linguage del amor
[nl-ia] :taal, ~ van de hartstocht : linguage del passion
[nl-ia] :taal, ~ der ogen : linguage del oculos
[nl-ia] :taal, ~ van het lichaam : linguage del corpore
[nl-ia] :taal, ~ der bijen : linguage del apes
[nl-ia] :taal, ~ der vogels : linguage del aves
[nl-ia] :taal, de cijfers spreken een duidelijke ~ : le cifras es multo clar
[nl-ia] :taal, ~ noch teken geven : non dar signos/signales de vita
[nl-ia] :taalachterstand /ZN/ : retardo/arretrato/lacunas linguistic
[nl-ia] :taalakte /ZN/ : diploma/certificato de inseniamento de un lingua
[nl-ia] :taalanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del lingua
[nl-ia] :taalarm /BN/ : cuje linguage es povre/paupere, de linguage povre/paupere
[nl-ia] :taalarmoede /ZN/ : deficientia linguistic
[nl-ia] :taalatlas /ZN/ : atlas (atlas)/mappa linguistic
[nl-ia] :taalbarrière /ZN/ : barriera linguistic
[nl-ia] :taalbederf /ZN/ : deterioration/corruption del linguage
[nl-ia] :taalbederver /ZN/ : corruptor del linguage
[nl-ia] :taalbeeld /ZN/ : aspecto del lingua
[nl-ia] :taalbegrip /ZN/ : (opvatting van taal) concepto/notion philologic/linguistic/del lingua
[nl-ia] :taalbegrip /ZN/ : (taalinzicht) idea (idea) de grammatica
[nl-ia] :taalbeheersing /ZN/ : (taalvaardigheid) maestria (maestria) de un lingua, facilitate de expression, cognoscentias/cognoscimentos linguistic
[nl-ia] :taalbeheersing /ZN/ : (vakgebied) dominio del lingua, dominio del medios expressive, linguistica applicate
[nl-ia] :taalbeoefenaar /ZN/ : philologo (philologo)
[nl-ia] :taalbeoefening /ZN/ : philologia (philologia)
[nl-ia] :taalbeschouwing /ZN/ : reflexion super (super) le lingua
[nl-ia] :taalbeschrijving /ZN/ : description linguistic/del lingua(s)
[nl-ia] :taalbestand /ZN/ : vocabulario
[nl-ia] :taalbeweging /ZN/ : movimento linguistic
[nl-ia] :taalbewustzijn /ZN/ : conscientia linguistic
[nl-ia] :taalboek /ZN/ : manual de lingua
[nl-ia] :taalcompensatie /ZN/ : compensation linguistic
[nl-ia] :taalcompetentie /ZN/ : competentia linguistic
[nl-ia] :taalcongres /ZN/ : congresso philologic/linguistic/de linguistas/de linguistica
[nl-ia] :taalconsulent /ZN/ : consiliero linguistic
[nl-ia] :taalcursus /ZN/ : curso de lingua
[nl-ia] :taaldeel /ZN/ : parte del oration
[nl-ia] :taaldiploma /ZN/ : diploma de lingua
[nl-ia] :taaldomein /ZN/ : campo linguistic
[nl-ia] :taaleenheid /ZN/ : unitate linguistic/de(l) lingua
[nl-ia] :taaleigen /ZN/ : idioma, usos idiomatic
[nl-ia] :taaleigen, het Nederlandse ~ : le idioma nederlandese
[nl-ia] :taaleigenaardigheid /ZN/ : idiotismo
[nl-ia] :taaleigenaardigheid, Engelse ~ : anglicismo
[nl-ia] :taaleigenaardigheid, Franse ~ : gallicismo
[nl-ia] :taaleigenaardigheid, Duitse ~ : germanismo
[nl-ia] :taaleiland /ZN/ : insula linguistic
[nl-ia] :taalelement /ZN/ : elemento linguistic
[nl-ia] :taalervaring /ZN/ : experientia linguistic
[nl-ia] :taalevolutie /ZN/ : evolution linguistic
[nl-ia] :taalexamen /ZN/ : examine de lingua
[nl-ia] :taalexpansie /ZN/ : expansion linguistic
[nl-ia] :taalfactor /ZN/ : factor linguistic
[nl-ia] :taalfamilie /ZN/ : familia linguistic/de linguas
[nl-ia] :taalfilosofie /ZN/ : philosophia (philosophia) linguistic/del lingua/del linguage
[nl-ia] :taalfout /ZN/ : error/falta linguistic/de linguage, (grammaticaal) error/falta de grammatica
[nl-ia] :taalfunctie /ZN/ : function linguistic
[nl-ia] :taalgebied /ZN/ : (streek) region/territorio linguistic
[nl-ia] :taalgebied, het Franse ~ : le region/paises francophone, le francophonia (francophonia)
[nl-ia] :taalgebied /ZN/ : (alles mbt de taal) dominio/campo linguistic/del lingua/del linguistica
[nl-ia] :taalgebied, op ~ : in linguistica
[nl-ia] :taalgebied, de nieuwe opvattingen op ~ : le nove conceptiones linguistic
[nl-ia] :taalgebied, op ~ munt hij niet uit : ille non excella in linguas, ille non es multo bon in linguas
[nl-ia] :taalgebonden /BN/ : (door een bepaalde taal) specific pro un lingua
[nl-ia] :taalgebonden /BN/ : (door het verschijnsel taal) determinate linguisticamente
[nl-ia] :taalgebrek /ZN/ : defecto de linguage
[nl-ia] :taalgebruik /ZN/ : uso/usage linguistic/de lingua, linguage
[nl-ia] :taalgebruik, correct ~ : usage linguistic correcte
[nl-ia] :taalgebruik, verkeerd ~ : usage linguistic incorrecte/erronee
[nl-ia] :taalgebruik, schriftelijk ~ : linguage scripte
[nl-ia] :taalgebruik, mondeling ~ : linguage oral/parlate
[nl-ia] :taalgebruik, gemeenzaam ~ : linguage colloquial/familiar/popular/informal
[nl-ia] :taalgebruik, grof/ruw ~ : linguage grossier/vulgar
[nl-ia] :taalgebruik, technisch ~ : linguage technic
[nl-ia] :taalgebruik, figuurlijk ~ : linguage figurate/metaphoric
[nl-ia] :taalgebruik, dichterlijk/poëtisch ~ : linguage poetic
[nl-ia] :taalgebruik, administratief ~ : linguage/phraseologia (phraseologia) administrative
[nl-ia] :taalgebruik, expressief ~ : linguage expressive
[nl-ia] :taalgebruik, discursief ~ : linguage discursive
[nl-ia] :taalgebruik, wetenschappelijk ~ : linguage/phraseologia (phraseologia) scientific
[nl-ia] :taalgebruik, hedendaags ~ : linguage contemporanee
[nl-ia] :taalgebruik, exuberant ~ : linguage exuberante
[nl-ia] :taalgebruik, hij heeft zijn ~ bijgeschaafd : ille ha polite su linguage
[nl-ia] :taalgebruiker /ZN/ : usator del lingua
[nl-ia] :taalgedrag /ZN/ : comportamento linguistic
[nl-ia] :taalgeleerde /ZN/ : linguista
[nl-ia] :taalgemeenschap /ZN/ : communitate linguistic
[nl-ia] :taalgeografie /ZN/ : geographia (geographia) linguistic
[nl-ia] :taalgeschiedenis /ZN/ : historia linguistic/del lingua, linguistica historic
[nl-ia] :taalgeslacht /ZN/ : genere grammatical
[nl-ia] :taalgevoel /ZN/ : intuition/instincto/sentimento/sensibilitate/conscientia linguistic, sentimento/senso del lingua
[nl-ia] :taalgevoeligheid /ZN/ : Zie: taalgevoel
[nl-ia] :taalgezag /ZN/ : autoritate linguistic
[nl-ia] :taalgids /ZN/ : guida/manual de conversation
[nl-ia] :taalgoed /ZN/ : tresor linguistic
[nl-ia] :taalgrens /ZN/ : frontiera linguistic
[nl-ia] :taalgroep /ZN/ : (mensen) gruppo linguistic
[nl-ia] :taalgroep /ZN/ : (talen) gruppo/familia de linguas
[nl-ia] :taalhandeling /ZN/ : acto de linguage
[nl-ia] :taalhervormer /ZN/ : reformator de un lingua
[nl-ia] :taalhervorming /ZN/ : reforma de un lingua
[nl-ia] :taalhistorie /ZN/ : Zie: taalgeschiedenis
[nl-ia] :taalhistorisch /BN/ : linguohistoric
[nl-ia] :taalkaart /ZN/ : mappa/carta linguistic
[nl-ia] :taalkenner /ZN/ : philologo (philologo), linguista
[nl-ia] :taalkennis /ZN/ : cognoscientias/cognoscimentos linguistic/de un lingua/de linguas
[nl-ia] :taalkennis, zijn ~ uitbreiden : ampliar su cognoscentias/cognoscimentos linguistic
[nl-ia] :taalkern /ZN/ : nucleo linguistic
[nl-ia] :taalkiezer /ZN/ : selector de lingua
[nl-ia] :taalklank /ZN/ : phonema
[nl-ia] :taalkunde /ZN/ : linguistica, glottologia (glottologia)
[nl-ia] :taalkunde, descriptieve/beschrijvende ~ : linguistica descriptive
[nl-ia] :taalkunde, synchronische ~ : linguistica synchronic
[nl-ia] :taalkunde, diachronische ~ : linguistica diachronic
[nl-ia] :taalkunde, normatieve ~ : linguistica normative
[nl-ia] :taalkunde, toegepaste ~ : linguistica applicate
[nl-ia] :taalkunde, vergelijkende ~ : linguistica comparative
[nl-ia] :taalkunde, historische ~ : linguistica historic
[nl-ia] :taalkunde, algemene ~ : linguistica general
[nl-ia] :taalkunde, functionele ~ : linguistica functional
[nl-ia] :taalkunde, generatieve ~ : linguistica generative
[nl-ia] :taalkunde, structurele ~ : linguistica structural
[nl-ia] :taalkunde, Nederlandse taal- en letterkunde : lingua e litteratura nederlandese, philologia (philologia) nederlandese
[nl-ia] :taalkundig /BN/ : linguistic, glottologic
[nl-ia] :taalkundig, ~e ontleding : analyse (analyse) (-ysis) grammatical/morphologic
[nl-ia] :taalkundig, ~ ontleden : facer un analyse (analyse) (-ysis) grammatical/morphologic
[nl-ia] :taalkundig, een ~ toegelichte uitgave : un edition accompaniate de annotationes linguistic, edition annotate
[nl-ia] :taalkundige /ZN/ : linguista, glottologo (glottologo), glottologista
[nl-ia] :taalkundige /ZN/ : philologo (philologo)
[nl-ia] :taalkundige /ZN/ : grammatico
[nl-ia] :taalkunstenaar /ZN/ : artista/virtuoso del linguage
[nl-ia] :taalkwestie /ZN/ : question linguistic
[nl-ia] :taalleraar /ZN/ : professor de lingua(s)
[nl-ia] :taallerares /ZN/ : professora de lingua(s)
[nl-ia] :taalles /ZN/ : lection de lingua
[nl-ia] :taalmateriaal /ZN/ : material linguistic
[nl-ia] :taalmeester /ZN/ : Zie: taalleraar
[nl-ia] :taalmethode /ZN/ : methodo (methodo) de lingua
[nl-ia] :taalminderheid /ZN/ : minoritate linguistic
[nl-ia] :taalmoeilijkheden /ZN MV/ : difficultates linguistic
[nl-ia] :taalmonument /ZN/ : monumento linguistic/de lingua
[nl-ia] :taalnieuwigheid /ZN/ : innovation linguistic, neologismo
[nl-ia] :taalnorm /ZN/ : norma linguistic
[nl-ia] :taalnuance /ZN/ : nuance (F) linguistic/de linguage
[nl-ia] :taaloefening /ZN/ : exercitio linguistic/de lingua/de grammatica
[nl-ia] :taalonderricht /ZN/ : Zie: taalonderwijs
[nl-ia] :taalonderwijs /ZN/ : inseniamento de linguas/de un lingua
[nl-ia] :taalonderzoek /ZN/ : examine del lingua
[nl-ia] :taalontwikkeling /ZN/ : (mbt de taal) Zie: taalevolutie
[nl-ia] :taalontwikkeling /ZN/ : (mbt een persoon) disveloppamento linguistic
[nl-ia] :taalopvatting /ZN/ : conception del linguage
[nl-ia] :taalparticularisme /ZN/ : particularismo linguistic
[nl-ia] :taalperiode /ZN/ : periodo (periodo) del lingua
[nl-ia] :taalpolitiek /ZN/ : politica linguistic
[nl-ia] :taalpolitiek /BN/ : relative al politica linguistic
[nl-ia] :taalprobleem /ZN/ : problema linguistic/del lingua
[nl-ia] :taalpsychologie /ZN/ : psycholinguistica
[nl-ia] :taalpsychologisch /BN/ : psycholinguistic
[nl-ia] :taalregel /ZN/ : regula grammatical/de grammatica
[nl-ia] :taalregister /ZN/ : registro del lingua
[nl-ia] :taalritme /ZN/ : rhythmo de un/del lingua
[nl-ia] :taalschat /ZN/ : tresor linguistic/de un lingua/del lingua, patrimonio lexical, lexico
[nl-ia] :taalschepping /ZN/ : creation linguistic
[nl-ia] :taalschikking /ZN/ : syntaxe (-axis (-axis))
[nl-ia] :taalschrift /ZN/ : quaderno pro exercitios de grammatica
[nl-ia] :taalsociologie /ZN/ : sociologia (sociologia) linguistic, sociolinguistica
[nl-ia] :taalsociologisch /BN/ : sociolinguistic
[nl-ia] :taalsocioloog /ZN/ : sociolinguista
[nl-ia] :taalstatuut /ZN/ : (in België) statuto super (super) le uso del linguas
[nl-ia] :taalstrijd /ZN/ : rivalitate del linguas, antagonismo/querela/conflicto linguistic, lucta inter (inter) duo linguas
[nl-ia] :taalstrijd, de ~ in België : le conflicto linguistic in Belgio/Belgica
[nl-ia] :taalstudie /ZN/ : (studie van één of meer talen) studio linguistic/de un lingua/de linguas
[nl-ia] :taalstudie /ZN/ : (studie van de taal als verschijnsel) linguistica
[nl-ia] :taalsysteem /ZN/ : systema linguistic
[nl-ia] :taalteken /ZN/ : signo linguistic
[nl-ia] :taaltheorie /ZN/ : theoria (theoria) del lingua
[nl-ia] :taaltypologie /ZN/ : typologia (typologia) linguistic
[nl-ia] :taaluiting /ZN/ : manifestation/acto linguistic, enunciato
[nl-ia] :taalvaardigheid /ZN/ : Zie: taalbeheersing
[nl-ia] :taalvariant /ZN/ : variante linguistic
[nl-ia] :taalverandering /ZN/ : cambio linguistic
[nl-ia] :taalverarming /ZN/ : impovrimento del/de un lingua
[nl-ia] :taalverbastering /ZN/ : barbarismo
[nl-ia] :taalveredeling /ZN/ : innobilimento del/de un lingua
[nl-ia] :taalvergelijking /ZN/ : linguistica comparative, philologia (philologia)
[nl-ia] :taalvernieuwing /ZN/ : neologia (neologia)
[nl-ia] :taalverrijking /ZN/ : inricchimento del/de un lingua
[nl-ia] :taalverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) linguistic
[nl-ia] :taalverschil /ZN/ : differentia linguistic/de lingua(s)
[nl-ia] :taalvervuiling /ZN/ : Zie: taalbederf
[nl-ia] :taalverwantschap /ZN/ : parentato/affinitate linguistic/de linguas
[nl-ia] :taalverwantschap, typologische ~ : affinitate linguistic typologic
[nl-ia] :taalverwantschap, genetische ~ : affinitate linguistic genetic
[nl-ia] :taalverwerving /ZN/ : acquisition linguistic/de un lingua
[nl-ia] :taalvirtuoos /ZN/ : virtuoso de linguage
[nl-ia] :taalvorm /ZN/ : forma linguistic/de linguage
[nl-ia] :taalvorser /ZN/ : linguista
[nl-ia] :taalwet /ZN/ : (vaste regel in een taal) lege linguistic/del grammatica/del syntaxe (-axis (-axis))
[nl-ia] :taalwet /ZN/ : (wettelijk voorschrift in een land) lege linguistic
[nl-ia] :taalwetenschap /ZN/ : linguistica, scientia del lingua/del linguage
[nl-ia] :taalwetenschap, algemene ~ : linguistica general
[nl-ia] :taalwetenschap, vergelijkende ~ : linguistica comparative
[nl-ia] :taalwetenschap, normative ~ : linguistica normative
[nl-ia] :taalwetenschap, beschrijvende/descriptieve ~ : linguistica descriptive
[nl-ia] :taalwetenschap, toegepaste ~ : linguistica applicate
[nl-ia] :taalwetenschap, historische ~ : linguistica historic
[nl-ia] :taalwetenschap, diacronische ~ : linguistica diachronic
[nl-ia] :taalwetenschap, synchronische ~ : linguistica synchronic
[nl-ia] :taalwetenschap, functionele ~ : linguistica functional
[nl-ia] :taalwetenschap, generatieve ~ : linguistica generative
[nl-ia] :taalwetenschap, structurele ~ : linguistica structural
[nl-ia] :taalzuiveraar /ZN/ : purista
[nl-ia] :taalzuiverheid /ZN/ : puressa del lingua
[nl-ia] :taalzuivering /ZN/ : epuration del lingua, purismo
[nl-ia] :Tahitiaans /ZN/ : (taal) tahitiano
[nl-ia] :talen, hij taalde niet naar zijn familie : ille non monstrava interesse in su familia
[nl-ia] :talen, ik taal niet meer naar sigaretten : le cigarettas ha perdite su attraction pro me
[nl-ia] :talen, zij hebben nooit naar luxe getaald : illes non ha nunquam (nunquam) aspirate al luxo
[nl-ia] :Tamil /ZN/ : (taal) tamil
[nl-ia] :tantaal /ZN/ : tantalium (tantalium)
[nl-ia] :technisch, ~e taal(gebruik) : linguage technic
[nl-ia] :tegumentaal /BN/ : tegumentari
[nl-ia] :tegumentaal, ~ membraan : membrana tegumentari
[nl-ia] :teken, taal noch ~ geven : non dar signo de vita
[nl-ia] :temperen /WW/ : (mbt de ijzer- en staalbewerking) temperar
[nl-ia] :temporofrontaal /BN/ : temporofrontal
[nl-ia] :terugbetaalbaar /BN/ : reimbursibile, restituibile
[nl-ia] :terugbetalen, iemand die iets terugbetaalt : restitutor
[nl-ia] :terugvertalen /WW/ : (weer in de oorspronkelijke taal overbrengen) traducer al lingua original, retranslatar, retraducer, facer un retroversion
[nl-ia] :thermietstaal /ZN/ : aciero al thermite
[nl-ia] :thermoregulateur, ~ met bimetaal : thermoregulator a lamina (lamina) bimetallic
[nl-ia] :thomasstaal /ZN/ : aciero Thomas (Thomas)
[nl-ia] :Thracisch /ZN/ : (taal) thrace
[nl-ia] :thrermietstaal /ZN/ : aciero al thermite
[nl-ia] :thuistaal /ZN/ : linguage familial
[nl-ia] :thuistaal /ZN/ : dialecto local
[nl-ia] :tijdig, niet ~ betaalde rekeningen : facturas non pagate a tempore
[nl-ia] :tijdschrift, ~ voor taalstudie : revista de linguistica
[nl-ia] :tin /ZN/ : (metaal) stanno
[nl-ia] :Tirools /ZN/ : (taal) tirolese
[nl-ia] :tochtportaal /ZN/ : (aan ingang van kerk, etc.) cancello
[nl-ia] :toegankelijk, Interlingua is een voor allen ~e taal : Interlingua es un lingua accessibile a totes
[nl-ia] :toegepast, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica applicate
[nl-ia] :toestroming, ~ van buitenlands kapitaal : affluentia/affluxo de capitales exterior
[nl-ia] :toetsen /WW/ : (mbt edel metaal) essayar
[nl-ia] :toetsing /ZN/ : test (E), controlo, verification, prova, proba, (mbt edel metaal) essayo (essayo)
[nl-ia] :toevloed, ~ van buitenlands kapitaal : affluxo/affluentia de capitales exterior
[nl-ia] :toneeltaal /ZN/ : (taal zoals op het toneel gesproken wordt) linguage theatral
[nl-ia] :toneeltaal /ZN/ : (toneeljargon) jargon (F) scenic
[nl-ia] :Tonkinees /ZN/ : (taal) tonkinese
[nl-ia] :toonder, betaalbaar aan ~ : pagabile al portator
[nl-ia] :toontaal /ZN/ : lingua a tono
[nl-ia] :Toscaans /ZN/ : (taal) toscano
[nl-ia] :totaal /ZN/ : total, totalitate, toto, insimul, summa
[nl-ia] :totaal, ~ generaal, algemeen ~ : total general
[nl-ia] :totaal, het ~ opmaken van : totalisar
[nl-ia] :totaal, de ~en bij elkaar optellen : additionar le totales
[nl-ia] :totaal, in ~ : in total, in totalitate
[nl-ia] :totaal /BN/ : total, complete, integre (integre)
[nl-ia] :totaal, ~ zonsverduistering : eclipse (-ipsis (-ipsis)) total del sol
[nl-ia] :totaal, ~e uitverkoop : liquidation total (del stock)
[nl-ia] :totaal, ~e bedrag : summa/amonta total
[nl-ia] :totaal, ~e oorlog : guerra total
[nl-ia] :totaal, ~e arbeid : travalio total
[nl-ia] :totaal, ~e kosten van het project : costos total del projecto
[nl-ia] :totaal, het feest was een ~e mislukking : le festa ha essite un disastro total
[nl-ia] :totaal, tegen ~ verlies : contra perdita (perdita) total
[nl-ia] :totaal, iets ~ anders : un cosa completemente differente/distincte
[nl-ia] :totaal, ik ben ~ vergeten te betalen : io ha completemente oblidate de pagar
[nl-ia] :totaal, ik ben ~ op : io es extenuate
[nl-ia] :totaal, het is f. 30,- ~ : isto face 30 florinos in toto
[nl-ia] :totaal, ~ niet : nullemente, non ... del toto, absolutemente non
[nl-ia] :totaalbedrag /ZN/ : summa/amonta total, total
[nl-ia] :totaalbeeld /ZN/ : vista/vision general/global/del insimul (insimul)
[nl-ia] :totaalcijfer /ZN/ : cifra total, total
[nl-ia] :totaalenergie /ZN/ : energia (energia) total
[nl-ia] :totaalgewicht /ZN/ : peso total
[nl-ia] :totaalindruk /ZN/ : impression general/de insimul (insimul)
[nl-ia] :totaalintensiteit /ZN/ : intensitate total
[nl-ia] :totaalinvestering /ZN/ : investimento global/integral
[nl-ia] :totaalkolom /ZN/ : columna/colonna del totales
[nl-ia] :totaaloverzicht /ZN/ : Zie: totaalbeeld
[nl-ia] :totaalplanning /ZN/ : planification del insimul (insimul)
[nl-ia] :totaalprijs /ZN/ : precio total/global
[nl-ia] :totaalprogramma /ZN/ : programma complete
[nl-ia] :totaalquantumgetal /ZN/ : numero (numero) quantic total
[nl-ia] :totaaltheater /ZN/ : theatro total
[nl-ia] :totaalvoetbal /ZN/ : football (E) total/complete
[nl-ia] :totaalvoetbal, ~ spelen : practicar un football total
[nl-ia] :totaalwasmiddel /ZN/ : detergente complete
[nl-ia] :totaalweigeraar /ZN/ : objector total
[nl-ia] :totaliseren /WW/ : (het totaal opmaken van) totalisar, additionar
[nl-ia] :transcendentaal /BN/ : transcendental, transcendente
[nl-ia] :transcendentaal, ~e filosofie : philosophia (philosophia) transcendental
[nl-ia] :transcendentaal, ~ idealisme van Kant : idealismo transcendental de Kant
[nl-ia] :transcontinentaal /BN/ : transcontinental
[nl-ia] :transcontinentaal, ~e luchtlijn : linea aeree transcontinental
[nl-ia] :transcontinentaal, ~e spoorlijn : linea ferroviari transcontinental
[nl-ia] :transpariëtaal /BN/ : transparietal
[nl-ia] :trapportaal /ZN/ : corridor del scala(s)
[nl-ia] :trekbank /ZN/ : (om metaaldraad te maken) filiera
[nl-ia] :Tsjechisch /ZN/ : (taal) tcheco {tsj}
[nl-ia] :Tupi /ZN/ : (taal) tupi
[nl-ia] :Turks /ZN/ : (taal) turco
[nl-ia] :typologisch, ~ taalverwantschap : affinitate linguistic typologic
[nl-ia] :uitbeelden, iets in gebarentaal ~ : representar/exprimer un cosa per medio del linguage del gestos/per mimica/per gestos
[nl-ia] :uitdrukken, zich in gebarentaal ~ : exprimer se per gestos
[nl-ia] :uitdrukking, ~ uit de volkstaal : expression popular
[nl-ia] :uitdrukking, ~ uit de omgangstaal  : expression familiar
[nl-ia] :uitgeput, totaal ~ : in un stato de exhaustion complete
[nl-ia] :uitslaan, vuile taal ~ : dicer obscenitates, imprecar
[nl-ia] :uitsplitsen, een totaalbedrag ~ per artikel : subdivider/detaliar le total per articulos
[nl-ia] :uitverkocht, wij zijn totaal ~ : nos ha exhaurite nostre stock (E)
[nl-ia] :uitvreten, de roest vreet het staal uit : le oxydo (oxydo) corrode le aciero
[nl-ia] :uitwonen, ze hebben het huis totaal uitgewoond : illes ha ruinate le casa, illes ha facite un ruina del casa
[nl-ia] :uitzetting, ~ van een huurder die zijn huur niet betaalt : expulsion de un locatario qui non paga su location
[nl-ia] :universeel, ~e taal : lingua universal
[nl-ia] :urogenitaal /BN/ : urogenital, genito-urinari
[nl-ia] :urogenitaal, ~ systeem : systema urogenita/genito-urinari
[nl-ia] :uterorectaal /BN/ : uterorectal
[nl-ia] :uur, per uur betaald worden : esser pagate al hora
[nl-ia] :uurwerk, digitaal ~ : horologio digital
[nl-ia] :vakantie, betaalde ~ : vacantias pagate
[nl-ia] :vaktaal /ZN/ : jargon (F)/linguage professional/technic, technolecto
[nl-ia] :valuta /ZN/ : (geldig betaalmiddel) moneta
[nl-ia] :valuta /ZN/ : (dag vanaf welke men rente ontvangt/betaalt) valor
[nl-ia] :vast, ~ kapitaal : capital fixe
[nl-ia] :vastleggen /WW/ : (mbt kapitaal) investir a longe termino (termino), immobilisar
[nl-ia] :vegetaal /BN/ : vegetal
[nl-ia] :veldhospitaal /ZN/ : hospital mobile/ambulante/de campania, ambulantia
[nl-ia] :veldlazaret /ZN/ : Zie: veldhospitaal
[nl-ia] :vennootschap, ~ met veranderlijk aandelenkapitaal : societate a capital variabile
[nl-ia] :verbasteren, een taal ~ : corrumper un lingua
[nl-ia] :verbijsterd, hij was totaal ~ door de schok : le choc {sj} le habeva totalmente disconcertate
[nl-ia] :verderven /WW/ : (totaal bederven) corrumper, depravar, perverter
[nl-ia] :verertsing /ZN/ : (van metaal) mineralisation
[nl-ia] :verfijnen, zijn taalgebruik ~ : raffinar su linguage
[nl-ia] :vergelijkend, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica comparative/comparate
[nl-ia] :vergiftig, lood is een ~ metaal : le plumbo es un metallo toxic
[nl-ia] :vergroten, zijn kapitaal ~ : augmentar su capital
[nl-ia] :verharden, de tegenslagen hadden hem totaal verhard : le contrarietates le habeva indurate completemente
[nl-ia] :verkeerd, ~ taalgebruik : linguage incorrecte/erronee
[nl-ia] :verloedering, ~ van de taal : corruption del lingua
[nl-ia] :verouderd, gebruiker van ~e taal : archaista
[nl-ia] :verruwen, haar taalgebruik verruwt : su linguage deveni vulgar
[nl-ia] :verslaan, totaal ~ : deroutar {oe}
[nl-ia] :versluieren, in versluierde taal : in terminos (terminos) velate
[nl-ia] :verstaald /BN/ : acierate
[nl-ia] :verstaald, ~e schaatsen : patines acierate
[nl-ia] :verstaanbaar, ~e taal : linguage intelligibile
[nl-ia] :verstalen /WW/ : (tot staal maken) acierar
[nl-ia] :vertaalbaar /BN/ : traducibile
[nl-ia] :vertaalbaar, moeilijk ~ : difficilemente traducibile
[nl-ia] :vertaalbaarheid /BN/ : traducibilitate
[nl-ia] :vertaalbaarheid, ~ van een tekst : traducibilitate de un texto
[nl-ia] :vertaalbureau /ZN/ : officio/agentia/bureau (F) de traduction/de translation
[nl-ia] :vertaalcomputer /ZN/ : computator/computer (E) de traduction/de translation
[nl-ia] :vertaaldienst /ZN/ : servicio de traduction/de translation
[nl-ia] :vertaalfout /ZN/ : falta/error de traduction/de translation
[nl-ia] :vertaalkunst /ZN/ : arte de traducer/de translatar
[nl-ia] :vertaalmachine /ZN/ : machina (machina) a/de traducer/translatar
[nl-ia] :vertaalmethode /ZN/ : methodo (methodo) de traduction/translation
[nl-ia] :vertaaloefening /ZN/ : exercitio de traduction/translation
[nl-ia] :vertaalprogramma /ZN/ : (COMP) programma de traduction/de translation
[nl-ia] :vertaalrecht /ZN/ : derecto de traducer/de traduction/de translatar/de translation
[nl-ia] :vertaalwerk /ZN/ : traductiones, translationes
[nl-ia] :vertaalwoede /ZN/ : mania (mania) de traducer/translatar
[nl-ia] :vertaalwoordenboek /ZN/ : (voor twee talen) dictionario bilingue, (voor drie talen) dictionario trilingue, (voor meer/veel talen) dictionario multilingue
[nl-ia] :vertalen, iemand die letterlijk vertaalt : metaphraste
[nl-ia] :vertolking /ZN/ : (het vertalen/vertaald worden) traduction, translation
[nl-ia] :vervuiler, de ~ betaalt : ille qui contamina paga
[nl-ia] :verwaterd, ~ kapitaal : capital diluite
[nl-ia] :verwerken, deze fabriek verwerkt duizend ton staal per jaar : iste fabrica tracta mille tonnas de aciero per anno
[nl-ia] :verwoest, het door de brand totaal ~e gebouw : le edificio totalmente destruite per le foco
[nl-ia] :verwoesten, het stadscentrum werd door de bombardementen totaal verwoest : le centro del urbe esseva completemente destruite/devastate per le bombardamentos
[nl-ia] :verworden, het worden en ~ van onze taal : le formation e le transformationes de nostre lingua, le nascentia e le disveloppamento de nostre lingua
[nl-ia] :verzorgd, ~ taalgebruik : linguage curate
[nl-ia] :vesicorectaal /BN/ : vesicorectal
[nl-ia] :Vestaals /BN/ : (van Vesta) vestal
[nl-ia] :Vestaals /BN/ : (van een Vestaalse maagd) vestal
[nl-ia] :Vestaals, ~e maagd : virgine vestal, vestal
[nl-ia] :Vietnamees /ZN/ : (taal) vietnamese
[nl-ia] :vingertaal /ZN/ : Zie: vingerspraak
[nl-ia] :vitaal /BN/ : vital
[nl-ia] :vitaal, ~e functies : functiones vital
[nl-ia] :vitaal, ~e (onder)delen : partes vital
[nl-ia] :vitaal, ~e warmte : calor vital
[nl-ia] :vitaal, van ~ belang : de importantia vital
[nl-ia] :vitaal, ~e kwestie : problema/question vital
[nl-ia] :vitaal, hij is erg ~ : ille ha multe vitalitate
[nl-ia] :Vlaams /ZN/ : (taal) flamingo
[nl-ia] :vleitaal /ZN/ : parolas flattante/adulante
[nl-ia] :vloeistaal /ZN/ : aciero fundite
[nl-ia] :vlottend, ~ kapitaal : capital flottante
[nl-ia] :vluchtkapitaal /ZN/ : capital emigrate
[nl-ia] :voering /ZN/ : (van metaal) revestimento
[nl-ia] :voertaal /ZN/ : lingua vehicular, (op congres, etc.) lingua (de communication) official
[nl-ia] :voertaal, Interlingua is de ~ van deze conferentie : Interlingua es le lingua official de iste conferentia
[nl-ia] :voertuig, de taal is het ~ van de gedachten : le lingua es le vehiculo del pensata/pensamento
[nl-ia] :voetbal, betaald ~ : football professional/pagate
[nl-ia] :voldaan /BN/ : (betaald) pagate
[nl-ia] :volgestort, ~ kapitaal : capital integremente versate
[nl-ia] :volkstaal /ZN/ : (nationale taal) lingua national/vulgar
[nl-ia] :volkstaal /ZN/ : (informele taal) lingua/linguage popular
[nl-ia] :volkstaal, uitdrukking uit de ~ : parola popular
[nl-ia] :volstorten /WW/ : (mbt aandelen) liberar/pagar integremente/totalmente, (mbt kapitaal) versar integremente
[nl-ia] :volstorting /ZN/ : (mbt aandelen) liberation total, (mbt kapitaal) versamento integral
[nl-ia] :voltekend, ~ kapitaal : capital subscribite
[nl-ia] :voordat, ~ je betaalt, moet je alles goed natellen : ante que tu paga, tu debe verificar toto, verifica toto ante de pagar
[nl-ia] :voorlettertaal /ZN/ : lingua per initiales
[nl-ia] :voorportaal /ZN/ : (van kerk) portal de ingresso/entrata, nartrex (nartrex), (van huis) vestibulo, hall (E), (van de hel) limbo
[nl-ia] :voorportaal,  het ~ van de hel : le antesala/antecamera (antecamera) del inferno
[nl-ia] :vreemdetaalverwerving /ZN/ : acquisition de un lingua estranier
[nl-ia] :vrijmaken /WW/ : (van kapitaal) mobilisar
[nl-ia] :vulgair, ~e taal : porcheria (porcheria)
[nl-ia] :vunzig, ~e taal : linguage obscen/depravate
[nl-ia] :waarborgkapitaal /ZN/ : Zie: waarborgfonds
[nl-ia] :wals /ZN/ : (pletrol) rolo/cylindro compressor, (voor metaal) laminator, (toestel met pletrollen) laminatorio
[nl-ia] :walsstaal /ZN/ : aciero laminabile/a laminatorio
[nl-ia] :wantaal /ZN/ : mal linguage, linguage improprie/incorrecte, (onjuiste constructie) solecismo, (onjuist woordgebruik) barbarismo
[nl-ia] :wartaal /ZN/ : linguage obscur e confuse, rationamento confuse, abracadabra, galimatias (galimatias), nonsenso
[nl-ia] :wartaal, ~ uitslaan : dicer cosas incoherente
[nl-ia] :Wels /ZN/ : (taal) gallese
[nl-ia] :welstaal /ZN/ : aciero soldabile
[nl-ia] :wereldhulptaal /ZN/ : lingua auxiliar mundial
[nl-ia] :wereldtaal /ZN/ : lingua mundial/universal/international
[nl-ia] :werkkapitaal /ZN/ : capital de exploitation {plwa}
[nl-ia] :wetenschappelijk, ~ taalgebruik/jargon : phraseologia (phraseologia)/linguage scientific
[nl-ia] :wetstaal /ZN/ : (aanzetstaal) affilator, acutiator
[nl-ia] :wetstaal /ZN/ : (terminologie) linguage/terminologia (terminologia) juridic
[nl-ia] :wettig, ~ betaalmiddel : moneta legal
[nl-ia] :willekeurig, het ~e karakter van een taalteken : le arbitrarietate de un signo linguistic
[nl-ia] :winterkwartaal /ZN/ : trimestre hibernal/de hiberno
[nl-ia] :wissel, ~ betaalbaar aan toonder : effecto pagabile al portator
[nl-ia] :witmetaal /ZN/ : metallo blanc
[nl-ia] :witten /WW/ : (mbt kapitaal) blanchir
[nl-ia] :wolfraamstaal /ZN/ : aciero al/de wolfram (D)/tungsten (Zw)
[nl-ia] :wollig, ~ taalgebruik : linguage vage/obscur
[nl-ia] :woodsmetaal /ZN/ : metallo de Wood
[nl-ia] :woordspeling, onvertaalbare ~ : joco de parolas intraducibile
[nl-ia] :zacht, ~ metaal : metallo dulce/malleabile
[nl-ia] :zangerig, ~e taal : lingua melodiose
[nl-ia] :zeehospitaal /ZN/ : nave hospital/hospitalari
[nl-ia] :zeemanstaal /ZN/ : linguage nautic/de marinero
[nl-ia] :zeldzame-aardmetaal /ZN/ : elemento de terra rar
[nl-ia] :zendingshospitaal /ZN/ : hospital del mission
[nl-ia] :zigeunertaal /ZN/ : lingua tsigan, tsigano
[nl-ia] :zijportaal /ZN/ : portal lateral
[nl-ia] :zilver /ZN/ : (metaal) argento
[nl-ia] :zinspeling, het poëtisch taalgebruik zit vol ~en : le linguage del poesia (poesia) es allusive
[nl-ia] :zodra, ik betaal u, ~ ik het geld heb : io vos paga(ra (ra)), si tosto que io ha(bera (bera)) le moneta
[nl-ia] :zomerkwartaal /ZN/ : trimestre estive/de estate
[nl-ia] :zondigen, tegen een taalregel ~ : peccar contra/violar/transgreder un regula de grammatica
[nl-ia] :zover, ~ ik weet is dat nog niet betaald : secundo mi cognoscentia/cognoscimento on non jam lo ha pagate
[nl-ia] :zuiveraar /ZN/ : nettator, purificator, (van taal) purista, (van boek, etc.) expurgator, (raffinadeur) raffinator
[nl-ia] :zuiveren, een metaal ~ : purgar/affinar un metallo
[nl-ia] :zuiveren, de taal ~ : epurar/expurgar le linguage
[nl-ia] :zwaarwichtig, ~ taalgebruik : linguage pompose
[nl-ia] :Zwabisch /ZN/ : (taal) suabo
[nl-ia] :zwakjes, in taal is hij ~ : in linguas ille es assatis (assatis) debile
[nl-ia] :zwartkijker /ZN/ : (iemand die geen kijkgeld betaalt) telespectator clandestin
[nl-ia] :Zweeds /ZN/ : (taal) svedo, svedese, lingua svedese
[nl-ia] :zwevend, ~ taalgebruik : linguage flottante/incerte
[nl-ia] :Zwitsers /ZN/ : (taal, dialect) suisso