Compulsar novem dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G)
ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro (exclude ):

aandelenkapitaal /ZN/ : capital actionari/in actiones
aanspreken, zijn kapitaal ~ : comenciar a expender su capital
aanspreken, zijn kapitaal niet ~ : non toccar a su capital
aantrekken, kapitaal ~ : attraher capital
aanvallen, frontaal ~ : attaccar frontalmente
aanvangskapitaal /ZN/ : capital initial
aanzetstaal /ZN/ : affilator de aciero
administratief, ~ taalgebruik : linguage administrative
adrenogenitaal /BN/ : adrenogenital
advocatentaal /ZN/ : linguage de advocatos
affineerstaal /ZN/ : aciero de affinamento
afpoetsen /WW/ : polir, (van metaal OOK) furbir
afzonderen, het metaal uit het erts ~ : separar le metallo del mineral
algemeen, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica general
algoritmisch, ~e taal : linguage algorithmic
alkalimetaal /ZN/ : metallo alcalin
ambtenarentaal /ZN/ : prosa administrative, linguage de functionarios (public)
analoog-digitaal /BN/ : analogic-digital, analoge-digital (analoge-digital), hybride
analoog-digitaalomzetter /ZN/ : convertitor analogic-digital/analoge-digital (analoge-digital)/hybride
analytisch, ~e taal : lingua analytic
anorectaal /BN/ : anorectal
antidotaal /BN/ : antidotal, antitoxic
antifrictiemetaal /ZN/ : metallo antifriction
antwoord, brutaal ~ : responsa insolente/impertinente
antwoord, betaald ~ : responsa pagate
antwoord, briefkaart met betaald ~ : carta postal con responsa pagate
apentaaltje /ZN/ : linguage de simias
Arabisch, ~e taal : lingua arabe
arbeid, ~ en kapitaal : travalio e capital, capital e mano de obra
archaïsch, ~ taalgebruik : uso linguistic archaic
archaïserend, ~ taalgebruik : linguage archaisante
armoede, de ~ van een taal : le inopia de un lingua
azimutaal /BN/ : azimuthal
azimutaal, ~ quantumgetal : numero (numero) quantic azimuthal
azimutaal, ~e goniometrie : goniometria (goniometria) azimuthal
bakvissentaal /ZN/ : linguage de adolescentas
bandstaal /ZN/ : aciero a banda/in bandas
bankkapitaal /ZN/ : capital bancari/de banca
bankpas /ZN/ : Zie: betaalpas
banktaal /ZN/ : linguage bancari
Bantoetaal /ZN/ : lingua bantu (bantu)
barok, ~ taalgebruik : linguage baroc
basipetaal /BN/ : basipete (basipete), basipetal
Baskisch, ~e taal : lingua euscare
bastaardtaal /ZN/ : lingua bastarde
bedrijfskapitaal /ZN/ : capital de exploitation {plwa}
bedzeil /ZN/ : Zie: hospitaallinnen
beeldend, ~e taal : linguage expressive/evocative/evocatori
beeldrijk, ~e taal : linguage metaphoric
beeldtaal /ZN/ : linguage in imagines
beeldtaal, surrealistische ~ : linguage surrealistic in imagines
beginkapitaal /ZN/ : capital initial
beginkapitaal /ZN/ : majuscula initial
begrippentaal /ZN/ : linguage de notiones/de conceptos
behoorlijk, hij heeft een ~ kapitaal : ille possede un capital considerabile
beitelstaal /ZN/ : aciero del cisello
belang, van vitaal ~ : de importantia vital
beledigend, ~e taal : linguage injuriose, injurias
beleggen, een kapitaal ~ : investir un capital
beleggerstaal /ZN/ : linguage de investitores
belegging, ~ van een kapitaal : investimento de un capital
benodigd, ~ kapitaal : capital necessari
beroepstaal /ZN/ : linguage professional, sociolecto
beschikbaar, ~e kapitaal : capital disponibile/liquide
beschrijvend, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica descriptive
bessemerstaal /ZN/ : aciero Bessemer
best, de ~ betaalde banen : le empleos (empleos) le melio pagate
betaalautomaat /ZN/ : cassa automatic
betaalbaar /BN/ : (niet te duur) que non costa troppo, rationabile, accessibile
betaalbaar, kwaliteit voor een ~e prijs : qualitate pro un precio rationabile/accessibile
betaalbaar /BN/ : (mogelijk om te betalen) pagabile
betaalbaar, ~ aan toonder : pagabile al portator
betaalbaar, ~ op zicht : pagabile a vista
betaalbaar /BN/ : (disconteerbaar) bancabile
betaalbaarstelling /ZN/ : (HAND) domiciliation
betaalcheque /ZN/ : cheque (E) certificate/garantite
betaald /BN/ : (waarvoor betaald wordt/is) pagate
betaald, ~ antwoord : responsa pagate
betaald, ~e liefde : prostitution
betaald /BN/ : (beroeps) professional
betaald, ~ voetbal : football (E) professional
betaald /BN/ : (gehuurd) locate
betaald /BN/ : 
betaald, iemand iets ~ zetten : vengiar se/vindicar se de un persona de un cosa, pagar a un persona un cosa con le mesme moneta
betaaldag /ZN/ : jorno/die de paga/de pagamento
betaalkaart /ZN/ : cheque (E) de giro garantite/certificate
betaalkantoor /ZN/ : cassa
betaalkas /ZN/ : cassa de pagamentos
betaalkrachtig /BN/ : qui pote pagar
betaalmeester /ZN/ : pagator, tresorero
betaalmethode /ZN/ : methodo (methodo) de pagar/pagamento
betaalmiddel /ZN/ : medio de pagar/pagamento, moneta
betaalmiddel, wettig ~ : medio legal de pagamento, moneta/valuta legal
betaalpas /ZN/ : carta de cheque (E) certificate/garantite
betaalpenning /ZN/ : jeton (F)
betaalplicht /ZN/ : obligation de paga/de pagamento
betaalstaat /ZN/ : libro de paga, lista de salarios
betaaltelevisie /ZN/ : television pagante
betaaltijd /ZN/ : termino (termino) de pagamento
betaling, goed betaalde baan : travalio ben remunerate
betonstaal /ZN/ : aciero pro beton/concreto
beuzeltaal /ZN/ : garrulada
bewerkbaarheid, ~ van een me-taal : laborabilitate de un metallo
bezield, ~e taal : linguage animate
bezigen, gezwollen taal ~ : facer uso de/utilisar un linguage pompose
bezigen, versluierende taal ~ : emplear un langage pauco/poco clar
bijbel, het Kapitaal van Marx is de ~ van de marxisten : le "Capital" de Marx es le evangelio del marxistas
bijbeltaal /ZN/ : linguage biblic
bijentaal /ZN/ : language del apes/apiculas
bilabiodentaal /BN/ : bilabiodental
bimetaal /ZN/ : bimetallo, lamina (lamina) bimetallic
bimetaalcontact /ZN/ : contacto de bimetallo/de lamina (lamina) bimetallic
bimetaalmasker /ZN/ : masca bimetallic
bimetaalthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) a bimetallo/a lamina (lamina) bimetallic
binnenstromen, het ~ van kapitaal : le influxo de capital
Birmaans /ZN/ : (taal) birmano
Biskaje, taal/dialect van ~ : biscayino
blad /ZN/ : (~ metaal) lamina (lamina)
bladmetaal /ZN/ : metallo pellicular/in folios
blank, ~ metaal : metallo blanc
blik /ZN/ : (metaal) latta
blindenhospitaal /ZN/ : hospital pro cecos
bloementaal /ZN/ : linguage del flores
bloemrijk /BN/ : (van taalgebruik/stijl) ornate, floride, culte, asiatic
bloemrijk, ~e taal : linguage floride
bloemrijkheid /ZN/ : (van taalgebruik, etc.) floriditate
boekachtig, ~e taal : linguage libresc
boekentaal /ZN/ : (literaire schrijftaal) linguage litterari
boekentaal /ZN/ : (stijve taal) linguage libresc/pompose
boekentaal, ~ spreken : parlar como un libro
boeventaal /ZN/ : argot (F), jargon furesc
bombardement, het stadscentrum werd door de ~en totaal verwoest : le centro del urbe esseva completemente destruite/devastate per le bombardamentos
bordeeltaal /ZN/ : linguage obscen/de bordello/de lupanar
botsen, frontaal ~ : choccar frontalmente
bovendepartementaal /BN/ : interdepartimental
brabbelen, een vreemde taal ~ : jargonar un lingua estranie
brabbeltaal /ZN/ : linguage bastarde, abracadabra, lal(l)ation, jargon (F), galimatias (galimatias), balbutiamento
bravouretaal /ZN/ : parolas de bravura
Braziliaans /ZN/ : (taal) brasiliano
Bretons /ZN/ : (taal) breton
bronnengids, ~ voor de studie van de Nederlandse taal : guida del fontes pro le studio del lingua nederlandese
brons /ZN/ : (metaallegering) bronzo
brontaal /ZN/ : lingua fonte
bruineerstaal /ZN/ : brunitorio
brutaal /BN/ : (onbeschoft) insolente, impertinente, impudente, grossier
brutaal, ~ gedrag : conducta/comportamento insolente
brutaal, ~ antwoord : responsa insolente/impertinente
brutaal, ~ tegen iemand zijn : esser insolente con un persona, tractar un persona con insolentia
brutaal /BN/ : (vermetel) audace, audaciose
brutaaltje /ZN/ : puero (puero)/puera (puera) impertinente
brutaalweg /BW/ : impertinentemente, impudentemente, insolentemente
buigzaam /BN/ : (van metaal) ductile, malleabile
buigzaamheid /ZN/ : (van metaal) ductibilitate, malleabilitate
buitenlands, ~e taal : lingua estranier
Bulgaars, ~e taal : lingua bulgare
Bulgaars /ZN/ : (taal) bulgaro (bulgaro)
Calabrisch /ZN/ : (taal) calabrese
Cambodjaans /ZN/ : (taal) cambodgiano {djano}
Castiliaans /ZN/ : (taal) castiliano
cement /ZN/ : (voor metaalbewerking) cemento
cementstaal /ZN/ : aciero cementate
centripetaal /BN/ : centripete (centripete)
centripetaal, ~e kracht : fortia centripete
centripetaalkracht /ZN/ : fortia centripete (centripete)
centripetaalturbine /ZN/ : turbina centripete (centripete)
Chaldeeuws /ZN/ : (taal) chaldeo (chaldeo)
chartaal /BN/ : 
chartaal, ~ geld : moneta in circulation
Chinees, ~e taal : lingua chinese
Chinees /ZN/ : (taal) chinese {sj}
chroomnikkelstaal /ZN/ : aciero chromonickel
chroomstaal /ZN/ : aciero chromate
circumzenitaal /BN/ : circumzenital
circumzenitaal, ~e ster : stella circumzenital
cobol /ZN/ : (programmeertaal) cobol (cobol)
codetaal /ZN/ : linguage cifrate, codice (codice)
coïtaal /BN/ : coital
compositie /ZN/ : (metaalmengsel) alligato
compostaal /ZN/ : Zie: compoundstaal
compoundstaal /ZN/ : aciero compound (E)
computertaal /ZN/ : linguage informatic/binari/de programmation/de computator/de computer (E)
congenitaal /BN/ : congenite (congenite), congenital
congenitaal, ~e afwijking : anomalia (anomalia) congenite/congenital
continentaal /BN/ : continental
continentaal, ~ plat : platteforma continental
continentaal, ~ stelsel : blocada continental
continentaal, ~e mogendheden : potentias continental
continentaal,  ~e afzettingen : depositos (depositos)/formationes continental
contrastief, ~e taalkunde : linguistica contrastive
Cornisch /ZN/ : (taal van Cornwall) cornico
Corsicaans /ZN/ : (taal/dialect) corso
cultustaal /ZN/ : linguage de culto
cultuurtaal /ZN/ : lingua cultural/de cultura, lingua national, lingua official codificate
dagelijks, ~e spreektaal : linguage usual/ordinari
damaststaal /ZN/ : aciero damascate
das, staalgrauwe ~ : cravata gris aciero
deelneming, ~ in het kapitaal van een onderneming : participar in le/al capital de un interprisa
Deens /ZN/ : (taal) danese
dekking /ZN/ : (GELDW) copertura, garantia (garantia), (metaal) reserva de auro
dentaal /BN/ : (mbt de tand) dental
dentaal /BN/ : (mbt spraakklanken) dental
dentaal, ~e medeklinker : consonante dental
dentaal, ~e occlusief : occlusiva dental
departementaal /BN/ : departimental, del departimento
depositokapitaal /ZN/ : capital de deposito (deposito)
descriptief, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica descriptive
diachron(ist)isch, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica diachronic
dichterlijk, ~e taal : linguage poetic
dichtertaal /ZN/ : linguage poetic
dierentaal /ZN/ : linguage animal/del animales
dieventaal /ZN/ : lingua/jargon (F) de fures/de robatores
digitaal /BN/ : (mbt de vingers) digital
digitaal /BN/ : (cijferverwerkend) digital, numeric
digitaal, ~ toestel : apparato digital
digitaal, ~e computer : computator/computer (E) digital/numeric
digitaal, ~e rekenmachine : calculator digital
digitaal, ~e berekening : calculo numeric
digitaal, ~ uurwerk : horologio digital/numeric
digitaal, ~ maken/weergeven : digitalisar
digitaalvoltmeter /ZN/ : voltimetro (voltimetro) digital
diplomatentaal /ZN/ : linguage diplomatic
discursief, ~ taalgebruik : linguage discursive
distaal /BN/ : distal
dochtertaal /ZN/ : lingua derivate
dochtertaal, de ~en van het Latijn : le linguas derivate del latino
dodecapetaal /BN/ : dodecapetale
dood, ~e taal : lingua morte
dood, ~ kapitaal : capital inactive/improductive
doodfluiten, de scheidsrechter fluit de wedstrijd totaal dood : sibilante troppo le arbitro (arbitro) guasta le match (E) completemente
doorbetalen, doorbetaalde vakantie : vacantias pagate
Dorisch /ZN/ : (taal) doriano, dorico
dotaal /BN/ : dotal
dotaal, ~e goederen : benes dotal
dotaal, ~ systeem : systema dotal
draaier /ZN/ : (draaier van hout/ivoor/metaal/etc.) tornator
drijfwerk /ZN/ : (figuren slaan in metaal) cisellatura, travalio/labor in relievo
drijven /WW/ : (figuren slaan in metaal) cisellar
drijver /ZN/ : (van metaal) cisellator
dronkenmanstaal /ZN/ : linguage de bibitor/bibon/bibulo/alcoholico
dubbel, de overuren ~ betaald krijgen : esser pagate duplemente pro le horas extra
duidelijk, ~e taal spreken : parlar claro
Duits, ~e taal : lingua german
Duits /ZN/ : (taal) germano
duur, overwinning die ~ betaald is : victoria costose
edictaal /BN/ : (JUR) edictal
edictaal, citation ~ : edictale citatie
eenheid, ~ van taal : unitate linguistic
eenheidstaal /ZN/ : Zie: standaardtaal
eerzucht, hij heeft totaal geen ~ : ille non ha un minimo (minimo) de ambition
Egyptisch /ZN/ : (taal) egyptio, egyptiano
eindkwartaal /ZN/ : trimestre final
eindtotaal /ZN/ : total final/general
elektrostaalgieter /ZN/ : electrometallurgista
Engels, ~e taal : lingua anglese
Engels /ZN/ : (taal) anglese
epicontinentaal /BN/ : epicontinental
epicontinentaal, de Noordzee is een ~e zee : le Mar del Nord es un mar epicontinental
eremedaille /ZN/ : Zie: eremetaal
eremetaal /ZN/ : medalia commemorative/de honor, distinction honorific/honorari
erepenning /ZN/ : Zie: eremetaal
erfdeel, totaal van een ~ : massa de un patrimonio
Ethiopisch, ~e taal : lingua ethiope/ethiopic, ethiope
Etruskisch, ~e taal : lingua etrusc
Etruskisch /ZN/ : (taal) etrusco
evocatief, de ~e kracht van zijn taal : le poter evocative/suggestive de su linguage
expeditie, de koper betaalt de ~ : le comprator paga le costos del expedition/invio (invio)/transporto
expressief, ~ taalgebruik : linguage expressive
exuberant, ~ taalgebruik : linguage exuberante
faciliteit /ZN/ : (MV) (voorzieningen voor taalminderheden) facilitates
familiekapitaal /ZN/ : capital familiar/familial/de familia
fataal /BN/ : fatal, nefaste, fatidic, funeste, calamitose, catastrophal, disastrose, perniciose
fataal, ~e fout : error fatal
fataal, ~e vrouw : femina (femina) fatal
fataal, een ongeluk met ~e gevolgen : un accidente fatal
fataal, een ~e afloop krijgen : finir in disastro
Fenicisch /ZN/ : (taal) phenicio
ferritisch, ~ staal : aciero ferritic
figuurlijk, ~ taalgebruik : uso figurate del lingua
fijnstaal /ZN/ : aciero fin
Fins /ZN/ : (taal) finnese
flecterend, ~e taal : lingua flexional/de flexion
foelie /ZN/ : (bladmetaal) folio de metallo
foetaal /BN/ : fetal
foetaal, ~e houding : position fetal
fonds /ZN/ : (kapitaal) fundo, capital
fonologisch, het ~ systeem van de Nederlandse taal : le systema phonologic del lingua nederlandese
fortuin /ZN/ : (kapitaal) fortuna, capital, haber
Frankisch, ~e taal : lingua franc/francic
Frans /ZN/ : (taal) francese, lingua francese
Frans, ~e taal : lingua francese
Franstalig /BN/ : (met het Frans als moedertaal) francophone
Franstalig /BN/ : (het Frans als hoofdtaal gebruikend) francophone
fraseologie /ZN/ : (woordkeus en zinsbouw eigen aan een bepaald taalgebruik) phraseologia (phraseologia)
Fries /ZN/ : (taal) frison
frontaal /BN/ : frontal
frontaal, ~e aanval : attacco frontal
frontaal, ~ aanvallen : attaccar frontalmente
frontaal, ~e botsing : collision frontal
frontaal, ~e luidspreker : altoparlator frontal
frontaal /BN/ : (METEO) frontal
frontaal, ~e zone : zona frontal
frontaal, ~e storing : perturbation frontal
frontaal /ZN/ : (frontstuk) frontal
ftaalzuur /ZN/ : acido phtalic
functioneel, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica functional
gaas /ZN/ : (van metaal) rete/tela metallic, filo de ferro tressate, grilliage
Gaëlisch /ZN/ : (taal) gaelico
Galicisch /ZN/ : (taal) galleco, gallego, galleciano
Gallisch, ~e taal : lingua gallic, gallico
Gallisch /ZN/ : (taal) lingua gallic, gallico
galvaniseren /WW/ : (met een laagje metaal bedekken) galvanisar
garantiekapitaal /ZN/ : capital de garantia (garantia)
garnizoenshospitaal /ZN/ : hospital de garnison (F)/de guarnition
geautoriseerd,  ~ kapitaal : capital autorisate
gebarenspraak /ZN/ : Zie: gebarentaal
gebarentaal /ZN/ : linguage mimic/gestual/de gestos/de signos, gestos, mimica, pantomima
gebarentaal, zich in ~ uitdrukken : exprimer se per gestos/mediante gestos
gebrekkig, ~ taal : linguage defectuose
gebruiken, gebarentaal ~ : exprimer se per gestos/mediante gestos
gedrag, brutaal ~ : comportamento/conducta insolente
gegolfd /BN/ : undulate, (karton, metaal OOK) corrugate
gegolfd, ~ metaal : metallo corrugate/undulate
geheimtaal /ZN/ : linguage cifrate/secrete
gekkentaal /ZN/ : Zie: gekkenpraat
gekuist /BN/ : (mbt taal/smaak/stijl) caste, pur
gelaagd /BN/ : (van metaal/glas/hout, etc.) laminate
gelaagdheid /ZN/ : (van metaal/glas/hout, etc.) lamination
geleidend, koper is een goed ~ metaal : le cupro es un metallo conductibile/un bon conductor
gemakkelijk, Interlingua is een ~e taal : Interlingua es un lingua facile
gemeenzaam, ~ taalgebruik : linguage popular/informal/colloquial/familiar/currente
gen, letaal ~ : gen lethal
generatief, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica generative
genetisch, ~e taalverwantschap : affinitate linguistic genetic
genitaal /BN/ : genital
Georgisch /ZN/ : (taal) georgiano
gepeperd, een ~e taal uitslaan : usar un linguage piperate
geplaatst, ~ kapitaal : capital subscribite
gereedschapsstaal /ZN/ : aciero pro utensiles
Germaans /ZN/ : (taal) lingua germanic, germanico
geschreven, ~ taal : lingua scripte
gespierd, ~e taal gebruiken : utilisar un linguage grossier
gesproken, ~ taal : lingua parlate/oral
gestaald /BN/ : acierate
gettotaal /ZN/ : yiddish
gewesttaal /ZN/ : dialecto
gezocht, ~e taal : linguage recercate/affectate
gezouten, ~ taal : linguage salate/forte
gezwollen, ~ taal : grandiloquentia
gietmetaal /ZN/ : metallo fundite
gietstaal /ZN/ : aciero fundite
gietstaalfabricage /ZN/ : fabrication de aciero fundite
gietstaalfabriek /ZN/ : fabrica de aciero fundite
giftig, lood is een zeer ~ metaal : le plumbo es un metallo multo toxic
girobetaalkaart /ZN/ : Zie: girocheque
gladweg /BW/ : (totaal) totalmente, completemente
glanzen, metaal ~ : polir metallo
godentaal /ZN/ : lingua del deos
godslasterlijk, ~e taal : parolas blaspheme/blasphematori/impie, blasphemia (blasphemia), profanitate
godsliederlijk, ~e taal : linguage obscen
goor, ~e taal uitslaan : usar un linguage disgustose/obscen
Gotisch /ZN/ : (taal) gothico
Gotisch, ~e taal : lingua gothic
graveerstaal /ZN/ : burin
Grieks, ~e taal : lingua grec
Grieks /ZN/ : (taal) greco, lingua grec
groepstaal /ZN/ : lingua/linguage de gruppo, jargon, sociolecto
grondbeginsel, ~en van een taal : elementos de un lingua
grondkapitaal /ZN/ : (beginkapitaal) capital initial/de base
grondtaal /ZN/ : (oorspronkelijke taal) lingua original
grondtaal /ZN/ : (oertaal) lingua primitive, substrato
grootaalmoezenier /ZN/ : grande almosnero
grootkapitaal /ZN/ : grande capital, (mundo del) alte financia
grootkapitaal /BN/ : 
grootkapitaal, in ~ gezet : componite in grande majusculas
grootmeester, Vondel, de ~ van de Nederlandse taal : Vondel, le granmaestro del lingua nederlandese
grootmetaal /ZN/ : Zie: grootmetaalindustrie
grootmetaalindustrie /ZN/ : industria del ferro e aciero, industria pesante
haft /ZN/ : (stukje staal aan een geweerloop) tenon
halfedel, ~ metaal : metallo semipreciose
halfmetaal /ZN/ : semimetallo
handelskapitaal /ZN/ : capital (commercial)
handelstaal /ZN/ : linguage/terminologia (terminologia) commercial/mercantil
harden /WW/ : (van staal) temperar
harden, staal ~ : temperar aciero
harder /ZN/ : (metaalarbeider) temperator
hardheid, ~ van staal : duressa de aciero
hardmetaal /ZN/ : carburo metallic
hartentaal /ZN/ : linguage del corde
Hebreeuws, ~e taal : lingua hebraic
Hebreeuws /ZN/ : (taal) hebreo (hebreo)
hedendaags, ~ taalgebruik : linguage contemporanee
hekeltaal /ZN/ : linguage satiric
hel, het voorportaal van de ~ : le antecamera (antecamera)/antesala del inferno
heldentaal /ZN/ : linguage heroic (heroic)
Hindi /ZN/ : (taal) hindi
Hindoestaans /ZN/ : (taal) hindustani
historisch, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica historic
hoftaal /ZN/ : linguage del corte
Hollands /ZN/ : (taal) hollandese, nederlandese
hondsbrutaal /BN/ : brutal, impudente, insolente, grossier
Hongaars /ZN/ : (taal) hungaro (hungaro)
hoofdsom /ZN/ : (kapitaal) capital
hoofdsom /ZN/ : (totaal) summa total, total
hoogdravend, ~e taal : linguage altisonante, grandiloquentia, declamation
hoogleraarschap, een ~ in de taalwetenschap bekleden : occupar le cathedra (cathedra) de linguistica
hoogwaardig, ~ staal : aciero de qualitate superior
horizontaal /BN/ : horizontal
horizontaal, ~e lijn : linea horizontal
horizontaal, ~ vlak : plano horizontal
horizontaal, ~e projectie : projection horizontal
horizontaal, ~e parallax : parallaxe horizontal
horizontaal, ~e stand/ligging : horizontalitate
horizontaal, ~e eigendommen : proprietates horizontal
horizontaal, ~e organisatie : organisation horizontal
hospitaal /ZN/ : hospital
hospitaal, militair ~ : hospital militar
hospitaaldienst /ZN/ : servicio hospitalari
hospitaaldoek /ZN/ : Zie: hospitaallinnen
hospitaalkoorts /ZN/ : febre del hospitales
hospitaallinnen /ZN/ : tela impermeabile/de gumma, lino de hospital
hospitaalpersoneel /ZN/ : personal hospitalari
Hospitaalridder /ZN/ : (cavallero) hospitalero
hospitaalschip /ZN/ : nave sanitari/hospital/ambulantia
hospitaalsoldaat /ZN/ : infirmero militar
hospitaaltrein /ZN/ : traino hospital/hospitalari/sanitari
hulptaal /ZN/ : lingua auxiliar
hyperbolisch, ~e taal : linguage hyperbolic
idealisme, transcendentaal ~ van Kant : idealismo transcendental de Kant
Iers /ZN/ : (taal) irlandese
IJslands, ~e taal : lingua islandese
IJslands /ZN/ : (taal) lingua islandese, islandese
ijzer /ZN/ : (metaal) ferro
iliocostaal /BN/ : iliocostal
Illyrisch, ~e taal : lingua illyric
impertinent /BN/ : (brutaal) impertinente, insolente, impudente
improduktiviteit, ~ van een kapitaal : improductivitate de un capital
indianentaal /ZN/ : lingua/indian/de indianos
industrie, metaalverwerkende ~ : industria metallurgic, metallurgia (metallurgia)
inheems, ~e taal : lingua indigena/vernacular
inklappen /WW/ : (mentaal instorten) collaber (psychicamente)
inlegkapitaal /ZN/ : capital investite
inleiding, (als boektitel) ~ tot de taalwetenschap : introduction al linguistica
instrumentaal /BN/ : instrumental
instrumentaal, ~e muziek : musica instrumental
instrumentaal, ~ recitatief : recitativo instrumental
intercontinentaal /BN/ : intercontinental
intercontinentaal, ~ raket : missile intercontinental
intercontinentaal, ~e luchtlijn : linea aeree intercontinental
intercontinentaal, ~e vluchten : volos intercontinental
intercostaal /BN/ : intercostal
intercostaal, ~e neuralgie : neuralgia (neuralgia) intercostal
interdentaal /ZN/ : consonante interdental
interdentaal /BN/ : interdental
interdepartementaal /BN/ : interdepartimental
interdepartementaal, ~e commissie : commission interdepartimental
interdigitaal /BN/ : interdigital
interferentie, ~ van moedertaal en vreemde taal : interferentia del linguas materne e estranier
Interlingua /ZN EIGN/ : (taal van I.A.L.A.) Interlingua
Interlingua /ZN EIGN/ : (taal van G.Peano) Interlingua, Latino sine Flexione
internationaal, ~e taal : lingua international
interpariëtaal /BN/ : interparietal
interpariëtaal, ~ been : osso interparietal
intertaal /ZN/ : interlingua
intertaal, de ~ betreffend : interlingual
intrarectaal /BN/ : intrarectal
intrascrotaal /BN/ : intrascrotal
Ionisch /ZN/ : (taal) ionico, dialecto ionic
Iraans, ~e taal : lingua iranian
isolerend, ~e taal : lingua isolator
Israëlisch /ZN/ : (taal) hebreo (hebreo)
Italiaans, ~e taal : lingua italian
italiaans /ZN/ : (taal) italiano
Italisch, ~e taal : lingua italic
Ivriet /ZN/ : (taal) hebreo (hebreo) moderne
jaartotaal /ZN/ : total annue/annual/del anno
jagerstaal /ZN/ : linguage/jargon (F) cynegetic/de chassatores {sj}/de venatores, terminos (terminos) cynegetic/de veneria (veneria)
Japans, ~e taal : lingua japonese
japans /ZN/ : (taal) japonese
Javaans /ZN/ : (taal) javanese, lingua javanese
Javaans, ~e taal : lingua javanese, javanese
jeugdtaal /ZN/ : linguage del juvenes
Jiddisch /ZN/ : (taal) yiddish
Joegoslavisch /ZN/ : (taal) yugoslavo
jongerentaal /ZN/ : linguage de juvenes
Joods-Spaans /ZN/ : (taal) judeoespaniol
journalistentaal /ZN/ : linguage de jornalistas
journalistiek, ~e taal : linguage jornalistic
juristentaal /ZN/ : linguage de juristas
kaffertaal /ZN/ : lingua del cafres
kanselarijtaal /ZN/ : (de in kanselarijen gebruikelijke taal) stilo de cancelleria (cancelleria)
kanselarijtaal /ZN/ : (dorre schrijftrant) jargon (F) administrative
kanseltaal /ZN/ : linguage del pulpito (pulpito)
kapitaal /BN/ : capital
kapitaal, ~e fout : error capital
kapitaal, ~e boerderij : ferma capital
kapitaal, ~ misdrijf : crimine capital
kapitaal, ~e som : summa capital
kapitaal /BN/ : 
kapitaal, ~e letter : littera (littera) majuscule/capital, majuscula, capital
kapitaal /ZN/ : (aanzienlijke som geld) fortuna, capital
kapitaal, een ~ aan boeken : un capital in libros
kapitaal, een ~ kosten : costar un capital
kapitaal, een ~ waard zijn : valer un capital
kapitaal /ZN/ : (hoofdsom, vermogen, etc.) capital
kapitaal, arbeid en ~ : travalio e capital, capital e mano de obra
kapitaal, nominaal ~ : capital nominal
kapitaal, vast ~ : capital fixe
kapitaal, maatschappelijk ~ : capital social
kapitaal, rentedragend ~ : capital productive/con interesses
kapitaal, renteloos/dood ~ : capital improductive/inactive
kapitaal, risicodragend ~ : capital de risco
kapitaal, vlottend/omlopend ~ : capital circulante/circulante
kapitaal, geplaatst ~ : capital subscribite
kapitaal, een ~ beleggen : investir un capital
kapitaal, ~ inbrengen/verschaffen : apportar capital
kapitaal, ~ vormen/laten aangroeien : capitalisar
kapitaal, ~ aantrekken : attraher capital
kapitaal, van zijn ~ leven : viver de su capital
kapitaal /ZN/ : (hoofdletter) littera (littera) capital/majuscule, capital, majuscula
kapitaal, cursieve ~en : majusculas in litteras italic/in characteres (characteres) italic/in italica
kapitaalaanbod /ZN/ : offerta de capital
kapitaalaanwas /ZN/ : crescimento de capital(es)
kapitaalbalans /ZN/ : balancio del capitales
kapitaalbehoefte /ZN/ : besonio de capital
kapitaalbelegging /ZN/ : investimento/collocation de capitales
kapitaalbeweging /ZN/ : movimento de capital
kapitaalbezit /ZN/ : possession de capital
kapitaalbezitter /ZN/ : possessor de capital
kapitaalconcentratie /ZN/ : concentration de capital
kapitaalexport /ZN/ : exportation de capitales
kapitaalgebrek /ZN/ : scarsitate/insufficientia de capital
kapitaalgoederen /ZN MV/ : benes/articulos de capital/de investimento
kapitaalheffing /ZN/ : imposto super (super) le capital
kapitaalintensief /BN/ : con multe capital investite
kapitaalinvestering /ZN/ : investimento de capital
kapitaalkrachtig /BN/ : que/qui dispone de medios financiari importante, (mbt persoon OOK) ric, fortunate
kapitaalkrachtig, ~ zijn : disponer de medios financiari importante
kapitaalkrachtig, ~ bedrijf : interprisa con capital forte
kapitaalkringloop /ZN/ : circuito (circuito) de capitales
kapitaalmarkt /ZN/ : mercato de capitales/financiari/monetari
kapitaaloverdracht /ZN/ : transferimento/transferentia de capital(es)
kapitaalrekening /ZN/ : conto de capital
kapitaalrente /ZN/ : interesse de capital
kapitaalreserve /ZN/ : reserva de capitales
kapitaalschaarste /ZN/ : scarsitate/insufficientia/penuria de capitales
kapitaalstroom /ZN/ : (toevloed) affluentia/affluxo de capitales
kapitaalstroom /ZN/ : (kringloop) fluxo/circuito (circuito) de capitales
kapitaalsurplus /ZN/ : surplus (F) de capital
kapitaaltheorie /ZN/ : theoria (theoria) del capital
kapitaaluitgifte /ZN/ : emission de capital
kapitaaluitvoer /ZN/ : Zie: kapitaalexport
kapitaalvennootschap /ZN/ : societate de capitales
kapitaalverhoging /ZN/ : augmento/augmentation de capital
kapitaalverkeer /ZN/ : movimento/circulation/excambio de capitales
kapitaalverlies /ZN/ : perdita (perdita) de capital
kapitaalvermeerdering /ZN/ : augmento/augmentation de capital
kapitaalvermindering /ZN/ : reduction/diminution de capital
kapitaalvernietiging /ZN/ : destruction de capital
kapitaalverschaffer /ZN/ : fornitor de capital, financero, financiator
kapitaalvlucht /ZN/ : evasion/fuga/fugita de capitales
kapitaalvoorraad /ZN/ : stock (E) de capital
kapitaalvorming /ZN/ : creation/formation/constitution de capitales, capitalisation
kapitaalvraag /ZN/ : demanda de capital
kapitaalwaarde /ZN/ : valor in capital
kapitaalwinst /ZN/ : beneficio de capital
kataal /ZN/ : anguilla minute
kazernetaal /ZN/ : linguage de caserna
kei, Thomas is een ~ in taalkunde : Thomas es un asse in linguistica
Keltisch, ~e taal : lingua celtic
kennen, een taal ~ : cognoscer/saper un lingua
kerkportaal /ZN/ : portal de ecclesia, narthrex (narthrex)
kerktaal /ZN/ : lingua liturgic, terminos (terminos) ecclesiastic
kindertaal /ZN/ : linguage infantin/infantil/del infante
kleinmetaalindustrie /ZN/ : parve industria metallurgic
kleutertaal /ZN/ : linguage de juvene infantes
klingstaal /ZN/ : aciero a/de laminas (laminas) de spada
klokkenmetaal /ZN/ : Zie: klokkebrons
klokmetaal /ZN/ : Zie: klokkebrons
kobaltstaal /ZN/ : aciero cobaltic
Koerdisch /ZN/ : (taal) kurdo
koolstofstaal /ZN/ : aciero a carbon
koper /ZN/ : (metaal) cupro
koperstaal /ZN/ : aciero al cupro
Koptisch, ~e taal : lingua copte, copto
Koptisch /ZN/ : (taal) copto
Koreaans /ZN/ : (taal) coreano
kortetermijnkapitaal /ZN/ : capital a curte termino (termino)
kost /ZN/ : (meestal MV) (wat betaald moet worden) costo(s), expensas
kracht, betaalde ~en : manos de obra pagate
krantentaal /ZN/ : linguage de jornal/gazetta
kras, dit schuurmiddel maakt geen ~sen op roestvrij staal : iste abrasivo non excoria aciero inoxydabile
krijgsmanstaal /ZN/ : linguage martial
kringtaal /ZN/ : jargon (F)
Kroatisch /ZN/ : (taal) croato
kromtaal /ZN/ : jargon (F)/linguage inintelligibile
KSG /ZN/ : (Afk.: Kolen- en Staalgemeenschap) CECA (Communitate Economic del Carbon e del Aciero)
kunsttaal /ZN/ : lingua artificial, (voor machines, e.d.) linguage artificial
kussenmetaal /ZN/ : (TECHN) metallo de cossinetto
kwartaal /ZN/ : trimestre, tres menses
kwartaal, per ~ betalen : pagar trimestralmente
kwartaal, honderd gulden per ~ : cento florinos cata tres menses
kwartaalabonnement /ZN/ : abonamento/subscription trimestral
kwartaalbericht /ZN/ : reporto/bulletin trimestral
kwartaalbetaling /ZN/ : pagamento trimestral
kwartaalblad /ZN/ : revista trimestral
kwartaalcijfers /ZN MV/ : cifras/datos trimestral
kwartaaldividend /ZN/ : dividendo trimestral
kwartaaldrinker /ZN/ : dipsomano (dipsomano), dipsomaniaco (dipsomaniaco)
kwartaalhuur /ZN/ : (precio de) location trimestral
kwartaalrapport /ZN/ : reporto trimestral
kwartaalrekening /ZN/ : conto trimestral
kwartaalresultaten /ZN MV/ : resultatos trimestral
kwartaalschrift /ZN/ : Zie: kwartaalblad
kwartaalstaat /ZN/ : stato/lista/balancio trimestral
kwartaalzuiper /ZN/ : Zie: kwartaaldrinker
kwetsend, ~e taal : linguage offensive
kwintaal /ZN/ : quintal
labiodentaal /ZN/ : consonante labiodental
labiodentaal /BN/ : labiodental
labiodentaal, ~e medeklinker : consonante labiodental
labiopalataal /ZN/ : labiopalatal
labiopalataal, ~e medeklinker : consonante labiopalatal
Ladinisch /ZN/ : (taal) ladino
Ladino /ZN/ : (taal) judeoespaniol
lagermetaal /ZN/ : metallo de cossinetto
landstaal /ZN/ : lingua national, (inheemse taal) lingua vernacular/del pais, vernaculo
Laplands /ZN/ : (taal) lappon
lasterend, ~e taal : Zie: lastertaal
lastertaal /ZN/ : parolas calumniatori/diffamatori, calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration
lastertaal, afschuwelijke ~ : calumnia odiose
Latijn /ZN/ : (de Latijnse taal) latino, lingua latin
Latijns, ~e taal : lingua latin, latino
leenwoord, vertaald ~ : calco linguistic
legeren (legeren), gelegeerd staal : aciero alligate
leningkapitaal /ZN/ : capital de presto
letaal /BN/ : lethal, mortal
letaal, ~ gen : gen lethal
letaal, ~e factoren : factores lethal
letaal, ~e mutatie : mutation lethal
letaal, ~ verlopen : terminar per le morte
Letlands /ZN/ : (taal) letto, letton
leugentaal /ZN/ : linguage mendace, mendacios, mentitas
levend, ~e taal : lingua vivente
lexicaal, ~ systeem van een taal : systema lexical de un lingua
lichaamstaal /ZN/ : linguage corporal/corporee/del corpore
licht, ~ metaal : metallo legier
lichtmetaal /ZN/ : metallo/alligato legier
liederlijk /BN/ : libertin, depravate, dissolute, corrupte, dissipate, licentiose, (van taal) obscen
liefde, betaalde ~ : amor pagate/venal, prostitution
liefdetaal /ZN/ : parolas amorose/de amor, linguage del amor
liggend /BN/ : (horizontaal) jacente, horizontal
Limburgs /ZN/ : (taal) limburgese
liquide, het ~e kapitaal : le capital liquide
literair, ~ e taal : lingua litterari
literatuurtaal /ZN/ : lingua litterari
Litouws /ZN/ : (taal) lituano
loodmetaal /ZN/ : soldatura
losbaar /BN/ : (betaalbaar) pagabile
Lydisch /ZN/ : (taal) lydiano, lydie
maagd, Vestaalse ~ : virgine vestal
maandtotaal /ZN/ : total mensual
maatschappelijk, ~ kapitaal : capital social
machinetaal /ZN/ : linguage de machina (machina)
macrotaal /ZN/ : macrolinguage
Maleis /ZN/ : (taal) malay (malay)
mangaanstaal /ZN/ : aciero al manganese
mannentaal /ZN/ : linguage viril/mascule/forte/de homines, linguage/parolas energic
Mantsjoerijs /ZN/ : (taal) manchu (manchu) {tsj}
maori /ZN/ : (taal) maori
maritaal /BN/ : marital
maritaal, ~e macht : autoritate marital
Maya /ZN/ : (taal) maya
mediopalataal /BN/ : mediopalatal
mediopalataal, ~e medeklinker : consonante mediopalatal
Medisch /ZN/ : (taal) medo
meisjestaal /ZN/ : linguage de pueras (pueras)/de juvenas (juvenas)
Melanesisch /ZN/ : (taal) melanesiano
mengeltaal /ZN/ : lingua mixte, sabir
mengtaal /ZN/ : lingua mixte, sabir (sabir)
mensentaal /ZN/ : lingua/linguage human
mentaal /BN/ : mental
mentaal, ~e klap : colpo mental/dur
metaal /ZN/ : metallo
metaal, edel ~ : metallo preciose
metaal, halfedel ~ : metallo semipreciose
metaal, licht ~ : metallo legier
metaal, zwaar ~ : metallo pesante
metaal, zacht ~ : metallo malleabile
metaal, roestvrij ~ : metallo inoxydabile/inalterabile
metaal, gemunt ~ : metallo cuneate
metaal, een ~ harden : temperar un metallo
metaal, van ~, uit ~ vervaardigd : metallic, metallin
metaal, stukjes ~ : granalia
metaal, studie van ~en : metallographia (metallographia)
metaal /ZN/ : (metaalnijverheid) metallurgia (metallurgia)
metaal, arbeider in de ~ : obrero/laborator/travaliator metallurgic
metaalachtig /BN/ : metallic, metalliforme
metaalachtig, ~e glans : brillantia metallic
metaalachtig, dat klinkt ~ : isto ha un sono metallic
metaalader /ZN/ : filon/vena metallifere/de metallo
metaalafval /ZN/ : residuos de metallo
metaalarbeider /ZN/ : obrero/laborator/travaliator metallurgic, metallurgo, metallurgista
metaalas /ZN/ : cineres metallic
metaalbarometer /ZN/ : barometro (barometro) aneroide/metallic
metaalbedrijf /ZN/ : interprisa metallurgic
metaalbeschrijving /ZN/ : metallographia (metallographia)
metaalbevattend /BN/ : metallifere, metallic
metaalbewerker /ZN/ : Zie: metaalarbeider
metaalbewerking /ZN/ : metallurgia (metallurgia)
metaalboor /ZN/ : forator a metallos
metaalcarbide /ZN/ : carburo metallic
metaalconstructie /ZN/ : construction de metallo
metaalconstructiebedrijf /ZN/ : interprisa de constructiones de metallo
metaalcorrosie /ZN/ : corrosion metallic
metaaldekking /ZN/ : (GELDW) garantia (garantia)/reserva metallic
metaaldraad /ZN/ : filo metallic/de metallo
metaaldraad /ZN/ : (in lamp) filamento metallic/de metallo
metaaldraadlamp /ZN/ : lampa de filamento metallic/de metallo
metaaldraaier /ZN/ : tornator de metallo
metaaldraaierij /ZN/ : torneria (torneria) de metallo
metaalfabriek /ZN/ : fabrica metallurgic
metaalgaas /ZN/ : rete/tela/texito metallic
metaalgehalte /ZN/ : percentage/tenor de metallo
metaalgeld /ZN/ : moneta metallic
metaalgieter /ZN/ : funditor de metallos
metaalgieterij /ZN/ : (het metaalgieten) fundition
metaalgieterij /ZN/ : (plaats) funderia (funderia)
metaalglans /ZN/ : lustro/lucentia/brillantia metallic
metaalhandel /ZN/ : commercio de metallos
metaalhandelaar /ZN/ : commerciante de metallos
metaalhoudend /BN/ : metallifere, metallic
metaalhoudend, ~e (aard)laag : jacimento metallifere
metaalindustrie /ZN/ : industria metallurgic, metallurgia (metallurgia)
metaalklank /ZN/ : sono/resonantia metallic
metaalkleur /ZN/ : color metallic
metaalkleurig /BN/ : de color metallic
metaalkleuring /ZN/ : coloration del metallos
metaalkoning /ZN/ : (SCHEI) regulo
metaalkristal /ZN/ : chrystallo de metallo
metaalkunde /ZN/ : metallurgia (metallurgia)
metaallaag /ZN/ : strato de metallo
metaallegering /ZN/ : alligato (de metallos)
metaalmanometer /ZN/ : manometro (manometro) metallic
metaalmassa /ZN/ : massa de metallo
metaalmoeheid /ZN/ : fatiga del metallo
metaalnijverheid /ZN/ : industria metallurgic, metallurgia (metallurgia)
metaaloxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de metallo
metaalplaat /ZN/ : placa de metallo
metaalplastiek /ZN/ : plastica in metallo
metaalschaar /ZN/ : cisorios de metallo
metaalschroef /ZN/ : vite a/de metallos
metaalsculptuur /ZN/ : sculptura in metallo
metaalslak /ZN/ : scoria
metaalsmelterij /ZN/ : funderia (funderia) de metallos
metaalsnede /ZN/ : gravure (F) super (super) metallo
metaalspiegel /ZN/ : speculo metallic
metaalsplinter /ZN/ : clasma/fragmento de metallo
metaalthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) metallic
metaalverbinding /ZN/ : juncto metallic
metaalverbinding /ZN/ : (SCHEI) composito (composito) metallic/de metallo
metaalverf /ZN/ : color pro metallos
metaalverwerkend /BN/ : metallurgic
metaalverwerkend, ~e industrie : industria metallurgic, metallurgia (metallurgia)
metaalvlies /ZN/ : pellicula metallic
metaalvoorraad /ZN/ : reserva/stock (E) metallic/in metallo
metaalvormig /BN/ : metalliforme
metaalvorming /ZN/ : metallisation
metaalwaarde /ZN/ : valor metallic/metallurgic
metaalwals /ZN/ : laminatorio (a metallos)
metaalwaren /ZN MV/ : articulos de/in metallo, quincalia
metaalwarenfabriek /ZN/ : fabrica de articulos de/in metallo
metaalwarenfabrikant /ZN/ : fabricante de articulos de/in metallo
metaalwerker /ZN/ : Zie: metaalarbeider
metaalzaag /ZN/ : serra a metallo/pro metallos
metaalzaagblad /ZN/ : lamina de serra a metallo/pro metallos
metaalzout /ZN/ : sal metallic
metataal /ZN/ : metalingua, metalinguage
metataalwoorden /ZN MV/ : parolas metalinguistic
meteoorstaal /ZN/ : aciero meteoric
middenportaal /ZN/ : portal/portico central
milieutaal /ZN/ : sociolecto
militair, ~ ziekenhuis/hospitaal : hospital militar
minnaar, betaalde ~ : gigolo (F)
minnetaal /ZN/ : linguage amorose
modern, ~e taal : lingua moderne
modetaal /ZN/ : linguage al moda
moedertaal /ZN/ : (eigen taal) lingua materne/maternal
moedertaal /ZN/ : (oorspronkelijke taal) lingua matre
moedertaalonderwijs /ZN/ : inseniamento del lingua materne/maternal
moedertaalspreker /ZN/ : locutor native
Mongools /ZN/ : (taal) mongolico
monster /ZN/ : (staal) monstra, specimen (L)
monumentaal /BN/ : (van de monumenten) monumental
monumentaal, ~e kunst : arte monumental
monumentaal /BN/ : (FIG) monumental, imponente
monumentaal, ~ standbeeld : statua monumental
monumentaal, ~e trap : scala monumental
moordstaal /ZN/ : ferro homicida
munten, gemunt metaal/geld : metallo monetate/cuneate, specie
muzikaliteit, ~ van een taal : musicalitate de un lingua
naad /ZN/ : (las, voeg, opening tussen planken) junctura, juncto, (in metaal) soldatura
nataal /BN/ : natal
Nederlands, ~e taal : lingua nederlandese, nederlandese
Nederlands /ZN/ : (taal) nederlandese, hollandese
neerslaan, de stroom slaat het metaal neer : le currente precipita le metallo
neerslaan, het metaal slaat neer op de elektrode : le metallo se precipita super (super) le electrodo (electrodo)
negertaal /ZN/ : lingua de negros
neonataal /BN/ : neonatal
Nepalees /ZN/ : (taal) nepalese
niet, in het geheel ~, volstrekt/totaal ~ : non del toto, nullemente
niet-betaald /BN/ : non-pagate
niet-metaal /ZN/ : metalloide
Nieuwgrieks, ~e taal : lingua romaic (romaic), romaico (romaico)
nikkelstaal /ZN/ : aciero nickelate/al nickel
nominaal, ~ kapitaal : capital nominal
non-ferrometaal /ZN/ : metallo non-ferrose/non-ferree
noodhospitaal /ZN/ : hospital de emergentia/urgentia
Noors /ZN/ : (taal) norvegiano
normatief, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica normative
Novial /ZN/ : (taal van Jespersen) Novial
nummertje /ZN/ : (staal) exemplo, monstra, specimen (L)
objecttaal /ZN/ : (LOGICA) linguage objecto
obligatiekapitaal /ZN/ : capital in obligationes
obsceen, ~e taal bezigen : usar/utilisar un linguage obscen
occidentaal /BN/ : occidental
Occidental /ZN/ : (taal van Edgar de Wahl) Occidental
occipitaal /BN/ : occipital
Occitaans /ZN/ : (taal) occitano
Oekraïens /ZN/ : (taal) ukrainiano
oertaal /ZN/ : protolingua
oertaal /ZN/ : lingua primitive/matre
ogentaal /ZN/ : linguage del oculos
omgangstaal /ZN/ : lingua/linguage currente/commun/usual/quotidian/colloquial/parlate
omlopend, ~ kapitaal : capital circulante
omrasteren, 1 : van hout)/de un grilliage (= van metaal)
omrastering /ZN/ : (rasterwerk) clausura, inclusura, rete metallic, (van hout) palissada, (van metaal) grilliage
omzetten, een tekst in een andere taal ~ : traducer un texto in un altere lingua
onafbetaald /BN/ : non (ancora/jam) pagate
onafbetaald, ~e schulden : debitas (debitas) non pagate
onafgedaan /BN/ : (niet afbetaald) non pagate
onbehoorlijk, ~e taal : linguage indecente
onbekend, ~ zijn met de taal : non esser familiarisate con le lingua
onbeschaafd, ~e taal : linguage vulgar/grossier
onbescheiden /BN/ : (brutaal) impertinente
onbetaalbaar /BN/ : (niet op te brengen) que on non pote pagar, impossibile de pagar, (zeer duur) que ha un precio prohibitive
onbetaalbaar /BN/ : (onschatbaar) inestimabile, inappreciabile, incalculabile
onbetaalbaar, een ~e dienst : un servicio inestimabile
onbetaalbaar /BN/ : (kostelijk) impagabile, genial
onbetaalbaar, een ~e grap : un burla impagabile/genial
onbetaald /BN/ : non pagate, non salariate, non remunerate, non retribuite
onbetaald, ~e goederen : merces non pagate
onbetaald, ~e arbeid/werk : labor/travalio non pagate/non remunerate, (vrijwilligerswerk) labor/travalio voluntari
onbetaald, ~e vakantie : vacantias non pagate
onderbetalen, onderbetaald werk : labor/travalio mal pagate
onderbetalen, onderbetaald worden voor zijn werk : esser mal pagate pro su labor/travalio
ondeugend /ZN/ : (brutaal, stout) indisciplinate
ongegeneerd /BN/ : (zonder gêne) disinvolte, (brutaal) impertinente
ongegrond, het verhaal is totaal ~ : le historia es completemente sin fundamento
ongehard /BN/ : (mbt metaal) non temperate
ongekuist, ~e taal : linguage grossier/rude
ongelegeerd, ~ staal : aciero non alligate
ongezouten, ~ taal : linguage rude
onhoffelijk, ~e taal : linguage discortese
onkinderlijk, ~e taal : linguage pauco infantin
onpersoonlijk, ~e taal : linguage impersonal
ontkolen /WW/ : (ijzer, staal) discarburar
ontkoling /ZN/ : (van ijzer/staal) discarburation
ontleding, taalkundige ~ : analyse (-ysis) grammatical/morphologic
onvergankelijk, ~ metaal : metallo indestructibile
onvertaalbaar /BN/ : intraducibile
onvertaalbaar, ~e dichter : poeta intraducibile
onvertaalbaar, ~e uitdrukking : expression intraducibile
onvertaalbaarheid /ZN/ : intraducibilitate
onvertaalbaarheid, ~ van een uitdrukking : intraducibilitate de un expression
onvertaald /BN/ : non traducite
onvertaald, dit boek is ~ : on non jam ha traducite iste libro
onvoldaan /BN/ : (onbetaald) non pagate
onvoldoende, ~ voor taal : nota insufficiente in lingua
onwelvoeglijk, ~e taal : linguage indecente/inconveniente
onzuiver /BN/ : (afwijkend) inaccurate, imprecise, aberrante, deviante, (MUZ) false, (mbt taal) incorrecte
oorkondentaal /ZN/ : stilo/linguage de cancelleria (cancelleria)
oorspronkelijk, ~ stuk/versie/tekst/taal : original
opbrengst /ZN/ : (totaalsom) summa total
opgeschroefd, ~e taal : linguage inflate
oprichtingskapitaal /ZN/ : capital initial/de fundation
opruiend, ~e taal : linguage seditiose/subversive
opsouperen, het ~ van een kapitaal : le dilapidation de un capital
orakeltaal /ZN/ : (door een orakel verkondigde taal) parolas de oraculo, linguage oracular
orakeltaal /ZN/ : (geheimzinnige taal) linguage sybillin/enigmatic/mysteriose
orbitaal /BN/ : orbital
orbitaalsnelheid /ZN/ : velocitate orbital
organisme, de taal is een levend ~ : le lingua es un organismo vivente/vive
oriëntaal /BN/ : oriental
oriëntaals /BN/ : oriental
ornamentaal, ornamenteel /BN/ : ornamental, decorative
ornamentaal, ornamenteel, de ~e functie der hoofdletters : le function ornamental del majusculas
ornamentaal, ornamenteel, ~e kunst : arte ornamental/decorative
Oudduits /ZN/ : (taal) ancian germano
Oudfries /ZN/ : (taal) ancian/vetere frison
Oudgermaans /ZN/ : (taal) proto-germano
Oudgrieks /BN/ : (mbt de taal) in ancian/vetere grec
Oudhoogduits /ZN/ : (taal) ancian/vetere alte germano
Oudnederlands /ZN/ : (taal) ancian/vetere nederlandese
Oudnoors /ZN/ : (taal) ancian/vetere norvegiano
Oudsaksisch /ZN/ : (taal) ancian/vetere saxone (saxone)
Oudspaans /ZN/ : (taal) ancian/vetere castiliano
Oudsyrisch /ZN/ : (taal) syriaco (syriaco)
Oudvlaams /ZN/ : (taal) ancian/vetere flamingo
overdracht /ZN/ : (mbt taalgebruik) metaphora (metaphora)
overloop /ZN/ : (trapportaal) corridor del scalas
overuren, de ~en dubbel betaald krijgen : esser pagate duplemente pro le horas extra
overwinning, ~ die duur betaald is : victoria costose
Pakistaans, een officiële ~e taal is het urdu : un lingua official pakistani es le urdu (urdu)
pal /BW/ : (frontaal) justo, (loodrecht) perpendicularmente
palataal /BN/ : palatal
palataal, ~ medeklinker : consonante palatal
palataal, ~e klinker : vocal palatal
palataal, ~e klank : sono palatal
palataal, ~e articulatie : articulation palatal
palataal /ZN/ : sono palatal, palatal
pantserstaal /ZN/ : aciero de blindage
Papoeaas /ZN/ : (taal) papu (papu)
Papoeataal /ZN/ : papu (papu)
paradentaal /BN/ : paradental, paradentari
pararectaal /BN/ : pararectal
parastataal /BN/ : semigovernamental
parastataal, ~e instelling : institution semigovernamental
parataal /ZN/ : paralinguage
parentaal /BN/ : parental
parentaal,  ~ type : typo parental
pariëtaal /BN/ : parietal
pariëtaal, ~e lob/hersenkwab : lobo parietal
Parnastaal /ZN/ : linguage poetic, (PEJ) linguage pompose
particulier, ~ kapitaal : capital private
pascal /ZN/ : (computertaal) pascal
passen, die taal past niet in de mond van kinderen : iste linguage es inconveniente in le bucca de un infante
pentapetaal /BN/ : pentapetale
perinataal /BN/ : perinatal
perinataal, ~e geneeskunde : perinatalogia (perinatalogia)
perinataal, ~e periode : periodo (periodo) perinatal, perinatalitate
perinataal, ~e sterfte : mortalitate perinatal
persen, geperst staal : aciero pressate
Perzisch, ~e taal : lingua perse, persa
Perzisch /ZN/ : (taal) persa, lingua perse
plaatmetaal /ZN/ : metallo in lamina (lamina)/in placa
plaatstaal /ZN/ : aciero in lamina (lamina)/in placa
planeren, metaal ~ : planar metallo
plat /BN/ : (horizontaal) horizontal
plat, ~te taal : linguage grossier/vulgar
plat /ZN/ : (streektaal) lingua popular/local/regional, dialecto
plat, continentaal ~ : platteforma/terrassa continental
plechtig, ~e taal : linguage ceremoniose
poespas /ZN/ : (brabbeltaal) abracadabra
poetsen /WW/ : (schoonmaken) nettar, (wrijven, schuren) fricar, (metaal) furbir, polir, brunir, lustrar
poetser /ZN/ : lustrator, (van metaal) politor, furbitor, brunitor
polijsten /WW/ : polir, lisiar, (van metaal OOK) furbir, brunir, (van glas) lustrar
polijststaal /ZN/ : brunitorio
Polynesisch /ZN/ : (taal) polynesiano
polytonisch, het Litouws is een ~e taal : le lituano es un lingua polytonic
ponsen /WW/ : (mbt metaal) stampar
ponser /ZN/ : (mbt metaal) stampator
ponsmachine /ZN/ : (voor metaal) stampator
Pools /ZN/ : (taal) polonese, polaco
portaal /ZN/ : portal, portico
portaalkraan /ZN/ : grue a portal/a portico
Portugees /ZN/ : (taal) portugese
postaal /BN/ : postal, per le posta
postaal, ~e recherche : policia (policia) postal
postaal, ~e aangelegenheden : affaires (F) postal
postaal, een pakje ~ verzenden : inviar un pacchetto per le posta
postfrontaal /BN/ : (METEO) postfrontal
postmortaal /BN/ : post le decesso, postmortal
postmortaal, ~ onderzoek : examine postmortal/de un cadavere, autopsia (autopsia)
postnataal /BN/ : postnatal
postnataal, ~e depressie : depression postnatal
praat /ZN/ : (taal) linguage
prefrontaal /BN/ : (METEO) prefrontal, precedente le fronte
prelude /ZN/ : (MUZ) (instrumentaal muziekstuk) preludio
premaritaal /BN/ : premarital, prematrimonial
prenataal /BN/ : prenatal, antenatal
prenataal, ~ leven van de foetus : vita prenatal del feto
prenataal, ~e ontwikkeling : disveloppamento prenatal
prenataal, ~e zorg : cura prenatal/antenatal
prenataal, ~e ziekten : maladias (maladias) prenatal/antenatal
prenataal, ~e sterfte : mortalitate prenatal/antenatal
prepalataal /BN/ : prepalatal
prepalataal, ~e medeklinker : consonante prepalatal
prepalataal, ~e articulatie : articula-tion prepalatal
priestertaal /ZN/ : lingua hieratic
probleemgeoriënteerd, ~e taal : lingage orientate verso le problema
produktiefactor, de drie ~en: natuur, kapitaal en arbeid : le tres factores de production: natura, capital e labor
produktiekapitaal /ZN/ : capital de production
proef /ZN/ : (staal) specimen (L), exemplo, monstra
proefstuk /ZN/ : (staal, proef) monstra, specimen (L)
profetentaal /ZN/ : linguage de propheta
profielstaal /ZN/ : aciero profilate
programmeertaal /ZN/ : (COMP) linguage de programmation/de computator/de computer (E)
programmeertaal, hogere ~ : linguage de alte nivello
programmeertaal, lagere ~ : linguage de basse nivello
prosodisch, de ~e kenmerken van een taal : le characteristicas prosodic de un lingua
prototaal /ZN/ : protolingua
Provençaals /ZN/ : (taal) provencial
Pruisisch, ~e taal : prusso, (oud-Pruisische taal) borusso
Pruisisch /ZN/ : (taal) prusso, (oude taal) borusso
psalter /ZN/ : (boek met vertaalde psalmen) psalterio
puddelstaal /ZN/ : aciero puddelate
puit, puitaal /ZN/ : lota
puntentotaal /ZN/ : (numero (numero)) total de punctos, score (E)
Quechua /ZN/ : (officiële taal in het Incarijk) Quechua {tsj}
raadseltaal /ZN/ : linguage enigmatic
railstaal /ZN/ : aciero pro rails (E)
raken, dat raakt me totaal niet : isto non me tocca del toto
rammelen /WW/ : (klepperen) streper, (van metaal) tintinnar
rechtstaal /ZN/ : linguage/terminologia (terminologia) juridic/forense
recitatief, instrumentaal ~ : recitativo instrumental
rectaal /BN/ : rectal
rectaal, ~ onderzoek : examine/exploration rectal
rectaal, de temperatuur ~ opnemen : prender le temperatura (per via) rectal, prender rectalmente le temperatura
rectogenitaal /BN/ : rectogenital
redelijk, ~ betaald worden : esser pagate convenibilemente
rederijkerstaal /ZN/ : linguage del rhetoricos
regel, per ~ betaald worden : esser pagate per linea
rekentaal /ZN/ : linguage de computator/de computer (E)
renderend, een kapitaal ~ maken : render productive un capital
renteloos, ~ kapitaal : capital improductive
reserve /ZN/ : (kapitaal) reserva
reserve, opname van de ~s in het kapitaal : incorporation del reservas al capital
reservekapitaal /ZN/ : capital de reserva
Reto-romaans /ZN/ : (taal) rhetoromano, ladino
retrorectaal /BN/ : retrorectal
richten, (mbt taal) zich ~ : accordar se (con), concordar (con)
rijk, ~e taal : lingua ric
rijkdom, de ~ van onze taal : le ricchessa de nostre lingua
risicodragend, ~ kapitaal : capital speculative/de speculation
Roemeens /ZN/ : (taal) romaniano, rumano
roesten, de klinknagel is in het staal geroest : le rivete se ha incrustate in le aciero
roestvrij, ~ staal : aciero inoxydabile
roestvrij, ~ metaal : metallo inoxydabile
Romanche /ZN/ : (taal) romancio
romaniseren, het Engels is een sterk geromaniseerde Germaanse taal : le anglese es un lingua germanic fortemente romanisate
rottigheid /ZN/ : (vuile taal) obscenitates, porcheria (porcheria)
ruig, ~e taal : linguage grossier
Russisch /ZN/ : (taal) russo
ruw, ~e taal : linguage grossier/vulgar
ruwstaal /ZN/ : aciero crude/brute
Sabijns /ZN/ : (taal) sabino, dialecto del sabinos
sacerdotaal /BN/ : sacerdotal
sagittaal /BN/ : sagittal
sagittaal, ~ vlak : plano sagittal
Samaritaans /ZN/ : (taal) lingua samaritan, samaritano
Samojeeds /ZN/ : (taal) samoyede
Sardinisch /ZN/ : (taal) sardo
Sardisch /ZN/ : (taal) sardo
schaamteloos, ~e taal : linguage impudente
schendtaal /ZN/ : Zie: lastertaal
scherp, ~e taal : linguage trenchante
schilderachtig, ~e taal : linguage pictoresc
schimptaal /ZN/ : linguage insultante/ultragiante/ultragiose/injuriose
schooltaal /ZN/ : linguage scholar/scholastic
Schots, ~e taal : lingua scotese
schraapstaal /ZN/ : grattator, raspator
schriftloos, ~e taal : lingua analphabetic
schrijftaal /ZN/ : lingua/linguage scripte
schrijftaalwoord /ZN/ : parola/vocabulo del lingua/linguage scripte
schroot /ZN/ : (metaalafval) ferralia
schrot /ZN/ : (metaalafval) ferralias
schuifraam /ZN/ : (horizontaal schuivend) fenestra glissante/pulsabile, (verticaal schuivend) fenestra a/de guillotina {gi}
schuttingtaal /ZN/ : linguage/parolas obscen
schuttingtaal, ~ uitslaan : dicer obscenitates
Scythisch /ZN/ : (taal) scythico
segmentaal /BN/ : segmental, segmentar
Servokroatisch, ~e taal : lingua serbocroate
Servokroatisch /ZN/ : (taal) serbocroato
siliciumstaal /ZN/ : aciero al silicium (silicium)
slak /ZN/ : (afval van metaalerts) scoria
Slavisch /ZN/ : (taal) lingua slave, slavo
Slavonisch /ZN/ : (taal) slavono
slecht, ~ betaald : mal pagate
slijpstaal /ZN/ : affilator, acutiator
slordigheid /ZN/ : (in taalgebruik) incorrection
Sloveens /ZN/ : (taal) sloveno
Slowaaks /ZN/ : (taal) slovaco
smeedbaar, ~ metaal : metallo ductile
smeedstaal /ZN/ : aciero forgiabile/forgiate
smerig, ~e taal uitslaan : usar un linguage obscen/immoral, dicer obscenitates
smeuïg, ~e taal : linguage saporose
snelstaal /ZN/ : aciero rapide
snoeftaal /ZN/ : Zie: opschepperij
Soendanees /ZN/ : (taal) sundanese
soldatentaal /ZN/ : linguage/slang (E)/argot (F) militar/soldatesc
soldeermetaal /ZN/ : Zie: soldeer
som /ZN/ : (totaal) summa, total
Spaans, ~e taal : lingua espaniol
Spaans /ZN/ : (taal) espaniol, hispano
sporttaal /ZN/ : linguage sportive/del sports (E)
spraak /ZN/ : (persoonlijk taalgebruik) linguage, ideolecto
spraak /ZN/ : (taal) lingua, linguage
spreektaal /ZN/ : lingua/linguage parlate/oral/colloquial/del conversation
spreken, ~ door gebarentaal : parlar per gestos
staafstaal /ZN/ : aciero in barras
staal /ZN/ : (metaal) aciero
staal, roestvrij ~ : aciero inoxydabile
staal, gelegeerd ~ : aciero alligate
staal, hard ~ : aciero dur
staal, buigzaam ~ : aciero malleabile
staal, hoogwaardig ~ : aciero de qualitate superior
staal, hardheid van ~ : duressa de aciero
staal, ~ harden : temperar aciero
staal, ~ ontharden : distemperar aciero
staal,  het moordend ~ : le aciero homicida
staal, zo hard als ~ : dur como le aciero
staal /ZN/ : (monster) monstra
staal, ~en zenden : inviar monstras
staal, boek met ~en : libros de monstras
staal /ZN/ : (proef, blijk) monstra, exemplo, specimen (L)
staal, een ~tje van zijn bekwaamheid geven : dar un monstra de su capacitates
staal /ZN/ : (ondergrond) base
staal, ~ van een dijk : base de un dica
staal /ZN/ : (grond waarop gebouwd wordt) base, fundamento
staalader /ZN/ : vena de aciero
staalankerplaat /ZN/ : placa de ancorage in/de aciero
staalarbeider /ZN/ : obrero del aciero, siderurgista
staalartsenij /ZN/ : medicamento ferruginose
staalbad /ZN/ : banio ferruginose
staalbedrijf /ZN/ : acieria (acieria)
staalbeton /ZN/ : beton/concreto armate
staalbewerking /ZN/ : tractamento de aciero
staalbezem /ZN/ : scopa metallic
staalblauw /ZN/ : blau (de) aciero
staalblik /ZN/ : lamina (lamina) de aciero
staalboek /ZN/ : Zie: stalenboek
staalborstel /ZN/ : brossa metallic
staalbron /ZN/ : fonte ferruginose
staalbrons /ZN/ : bronzo acierate
staalconcern /ZN/ : compania (compania)/trust (E) del aciero
staalconstructeur /ZN/ : constructor in/de aciero
staalconstructie /ZN/ : construction in/de aciero
staalconstructiebedrijf /ZN/ : interprisa de constructiones in/de aciero
staaldivisie /ZN/ : division del aciero
staaldraad /ZN/ : filo de aciero
staaldraadkabel /ZN/ : cablo de aciero
staaldraadmatras /ZN/ : matras de filos de aciero
staaldraadschijf /ZN/ : polea (polea) pro cablos metallic
staaldraadstrop /ZN/ : sling de aciero
staaldrank /ZN/ : solution/bibita (bibita) ferruginose
staaldruppels /ZN MV/ : guttas ferruginose
staalerts /ZN/ : mineral de aciero
staalfabricage /ZN/ : fabrication de aciero
staalfabriek /ZN/ : acieria (acieria), fabrica de aciero
staalfabrikant /ZN/ : fabricante de aciero
staalfabrikant, ijzer- en ~ : siderurgista
staalfundering /ZN/ : fundation de aciero
staalgieter /ZN/ : funditor de aciero
staalgieterij /ZN/ : funderia (funderia) de aciero, acieria (acieria)
staalgrauw /BN/ : gris aciero
staalgrauw, ~e das : cravata gris aciero
staalgraveur /ZN/ : gravator in/super (super) aciero
staalgravure /ZN/ : gravure (F) in/super (super) aciero, siderographia (siderographia)
staalgrijs /BN/ : gris de aciero
staalgrit /ZN/ : Zie: staalgruis
staalgruis /ZN/ : pulvere de aciero
staalhandel /ZN/ : commercio de aciero
staalhandelaar /ZN/ : commerciante de aciero
staalhard /BN/ : dur como le aciero, durissime (durissime)
staalhoudend /BN/ : que contine aciero
staalindustrie /ZN/ : industria del aciero
staalindustrie, ijzer- en ~ : industria siderurgic, siderurgia (siderurgia)
staalkaart /ZN/ : carta de monstras
staalkabel /ZN/ : cablo de aciero
staalkleur /ZN/ : color de aciero
staalkleurig /BN/ : de color de aciero
staalkoning /ZN/ : rege del aciero
staalkrullen /ZN MV/ : retalios de aciero
staallaag(je) /ZN/ : strato de aciero
staallaag(je), een ~ aanbrengen : acierar
staallaag(je), het ~ van een ~ : acierage, acieration
staallegering /ZN/ : alligato de aciero, aciero alligate
staalleverancier /ZN/ : fornitor de aciero
staalmagneet /ZN/ : magnete de aciero
staalmeester /ZN/ : (GESCH) syndico
staalnijverheid /ZN/ : Zie: staalindustrie
staalpil /ZN/ : pilula ferruginose, comprimito (a base) de ferro
staalplaat /ZN/ : placa de aciero, (dun) lamina (lamina) de aciero
staalproduct /ZN/ : producto de aciero
staalproductie /ZN/ : production de aciero
staalskelet /ZN/ : skeleto (skeleto)/structura/carcassa in/de aciero, ossatura metallic
staalsmederij /ZN/ : acieria (acieria)
staalsoort /ZN/ : specie de aciero
staalsteen /ZN/ : ferro spatic
staalstempeldruk /ZN/ : impression super (super) placa de aciero
staaltinctuur /ZN/ : guttas ferruginose
staaltje /ZN/ : Zie: staal-3
staaltrust /ZN/ : trust (E) del aciero
staalvijlsel /ZN/ : limatura de aciero
staalwalserij /ZN/ : laminatorio de aciero
staalwaren /ZN MV/ : articulos/objectos de aciero
staalwater /ZN/ : aqua ferruginose
staalwaterbron /ZN/ : fonte ferruginose
staalwerk /ZN/ : obra de aciero
staalwerker /ZN/ : Zie: staalarbeider
staalwijn /ZN/ : vino ferruginose
staalwol /ZN/ : lana de aciero
stadhuistaal /ZN/ : linguage official/ceremonial/formal
stalen /WW/ : (tot staal maken) acierar, temperar
stamkapitaal /ZN/ : capital original/initial
stampen /WW/ : (een vorm persen in metaal) stampar
stamtaal /ZN/ : lingua matre
standaardtaal /ZN/ : lingua/linguage standard (E)/correcte
standbeeld, monumentaal ~ : statua monumental
standpenning /ZN/ : (munt als wettig betaalmiddel voor alle betalingen) moneta legal/currente
startkapitaal /ZN/ : capital initial/de partita
stelsel, continentaal ~ : systema/blocada continental
stemmentotaal /ZN/ : total de votos
sternocostaal /BN/ : sternocostal
stichtingskapitaal /ZN/ : capital de fundation
stock /ZN/ : (kapitaal) capital commercial
straattaal /ZN/ : linguage stratal/del strata, linguage vulgar/grossier
straf, ~fe taal : linguage sever
streekspraak /ZN/ : Zie: streektaal
streektaal /ZN/ : lingua regional/vernacular, vernaculo, dialecto, idioma
streektaalliteratuur /ZN/ : litteratura dialectal
streektaalvariant /ZN/ : dialectalismo
strijken, een mes langs het wetstaal ~ : affilar un cultello
structureel, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica structural
studententaal /ZN/ : linguage/jargon (F)/slang (E) del studentes/studiantes
stuitend, ~e taal : linguage choccante/disgustose
stukwerk /ZN/ : (per stuk afgeleverd/betaald werk) travalio/labor per/al pecia
subletaal /BN/ : sublethal
suboccipitaal /BN/ : suboccipital
suboccipitaal, ~e punctie : punction suboccipital
subtotaal /ZN/ : subtotal, total partial
Sumerisch /ZN/ : (taal) sumeriano
supravitaal /BN/ : supravital
supravitaal, ~e kleuring : coloration supravital
Surinaams /ZN/ : (taal) surinamese
swahili /ZN/ : (taal) swahili
symbolentaal /ZN/ : linguage del symbolos (symbolos), symbolismo
synchronisch, ~e taalwetenschap : linguistica synchronic
synchroon, ~e taalbeschrijving : description synchrone del lingua
syntactisch, ~e structuur van een taal : structura syntactic de un lingua
synthetisch, ~e taal : lingua synthetic
Syrisch /ZN/ : (taal) syrio, syriaco (syriaco), syriano
systeem, ~ van een taal : systema/structura de un lingua
taaiheid /ZN/ : (mbt vaste stoffen/voorwerpen) duressa, tenacitate, resistentia, (van metaal) ductilitate
taaiheid, ~ van een metaal : tenacitate/ductilitate de un metallo
taal /ZN/ : lingua
taal, vreemde ~ : lingua estranier
taal, klassieke ~ : lingua classic
taal, moderne ~ : lingua moderne
taal, dode ~ : lingua morte
taal, levende ~ : lingua vivente/vive
taal, geschreven ~ : lingua scripte
taal, gesproken ~ : lingua parlate/oral
taal, analytische ~ : lingua analytic
taal, synthetische ~ : lingua synthetic
taal, agglutinerende ~ : lingua agglutinante
taal, schriftloze ~ : lingua analphabetic
taal, internationale ~ : lingua international
taal, universele ~ : lingua universal
taal, oosterse ~ : lingua oriental
taal, Nederlandse ~ : lingua nederlandese
taal, Engelse ~ : lingua anglese
taal, Keltische ~ : lingua celtic
taal, Scandinavische ~en : linguas scandinave
taal, creoolse ~en : linguas creol
taal, Indo-Europese ~en : linguas indoeuropee (indoeuropee)
taal, Germaanse ~en : linguas germanic
taal, Kaukasische ~en : linguas caucasian
taal, Slavische ~en : linguas slave
taal, inheemse ~ : lingua indigena (indigena)
taal, gewestelijke ~ : lingua regional, dialecto
taal, aanleg voor ~en : dono pro le/de linguas
taal, een ~ kennen : saper un lingua
taal, een ~ spreken : parlar un lingua
taal, dezelfde ~ spreken : parlar le mesme lingua
taal, een ~ beheersen : dominar/posseder/maestrar un lingua
taal, in twee ~en : bilingue
taal, in drie ~en : trilingue
taal, in alle ~en zwijgen : esser completemente silente, esser un sepulcro
taal /ZN/ : (taalgebruik) linguage, parolas
taal, gewone ~ : linguage currente/familiar/usual/commun/quotidian
taal, beeldende ~ : linguage expressive
taal, technische ~ : linguage technic
taal, bloemrijke ~ : linguage floride
taal, godslasterlijke ~ : parolas impie
taal, verstandige ~ : linguage rationabile
taal, ruwe ~ : linguage vulgar/grossier
taal, duidelijke ~ spreken : parlar claro
taal /ZN/ : (communicatiesysteem) linguage
taal, ~ der bloemen : linguage del flores
taal, ~ der liefde : linguage del amor
taal, ~ van de hartstocht : linguage del passion
taal, ~ der ogen : linguage del oculos
taal, ~ van het lichaam : linguage del corpore
taal, ~ der bijen : linguage del apes
taal, ~ der vogels : linguage del aves
taal, de cijfers spreken een duidelijke ~ : le cifras es multo clar
taal, ~ noch teken geven : non dar signos/signales de vita
taalachterstand /ZN/ : retardo/arretrato/lacunas linguistic
taalakte /ZN/ : diploma/certificato de inseniamento de un lingua
taalanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del lingua
taalarm /BN/ : cuje linguage es povre/paupere, de linguage povre/paupere
taalarmoede /ZN/ : deficientia linguistic
taalatlas /ZN/ : atlas (atlas)/mappa linguistic
taalbarrière /ZN/ : barriera linguistic
taalbederf /ZN/ : deterioration/corruption del linguage
taalbederver /ZN/ : corruptor del linguage
taalbeeld /ZN/ : aspecto del lingua
taalbegrip /ZN/ : (opvatting van taal) concepto/notion philologic/linguistic/del lingua
taalbegrip /ZN/ : (taalinzicht) idea (idea) de grammatica
taalbeheersing /ZN/ : (taalvaardigheid) maestria (maestria) de un lingua, facilitate de expresssion, cognoscentias/cognoscimentos linguistic
taalbeheersing /ZN/ : (vakgebied) dominio del lingua, dominio del medios expressive, linguistica applicate
taalbeoefenaar /ZN/ : philologo (philologo)
taalbeoefening /ZN/ : philologia (philologia)
taalbeschouwing /ZN/ : reflexion super (super) le lingua
taalbeschrijving /ZN/ : description linguistic/del lingua(s)
taalbestand /ZN/ : vocabulario
taalbeweging /ZN/ : movimento linguistic
taalbewustzijn /ZN/ : conscientia linguistic
taalboek /ZN/ : manual de lingua
taalcompensatie /ZN/ : compensation linguistic
taalcompetentie /ZN/ : competentia linguistic
taalcongres /ZN/ : congresso philologic/linguistic/de linguistas/de linguistica
taalconsulent /ZN/ : consiliero linguistic
taalcursus /ZN/ : curso de lingua
taaldeel /ZN/ : parte del oration
taaldiploma /ZN/ : diploma de lingua
taaldomein /ZN/ : campo linguistic
taaleenheid /ZN/ : unitate linguistic/de(l) lingua
taaleigen /ZN/ : idioma, usos idiomatic
taaleigen, het Nederlandse ~ : le idioma nederlandese
taaleigenaardigheid /ZN/ : idiotismo
taaleigenaardigheid, Engelse ~ : anglicismo
taaleigenaardigheid, Franse ~ : gallicismo
taaleigenaardigheid, Duitse ~ : germanismo
taaleiland /ZN/ : insula linguistic
taalelement /ZN/ : elemento linguistic
taalervaring /ZN/ : experientia linguistic
taalevolutie /ZN/ : evolution linguistic
taalexamen /ZN/ : examine de lingua
taalexpansie /ZN/ : expansion linguistic
taalfactor /ZN/ : factor linguistic
taalfamilie /ZN/ : familia linguistic/de linguas
taalfilosofie /ZN/ : philosophia (philosophia) linguistic/del lingua/del linguage
taalfout /ZN/ : error/falta linguistic/de linguage, (grammaticaal) error/falta de grammatica
taalfunctie /ZN/ : function linguistic
taalgebied /ZN/ : (streek) region/territorio linguistic
taalgebied, het Franse ~ : le region/paises francophone, le francophonia (francophonia)
taalgebied /ZN/ : (alles mbt de taal) dominio/campo linguistic/del lingua/del linguistica
taalgebied, op ~ : in linguistica
taalgebied, de nieuwe opvattingen op ~ : le nove conceptiones linguistic
taalgebied, op ~ munt hij niet uit : ille non excella in linguas, ille non es multo bon in linguas
taalgebonden /BN/ : (door een bepaalde taal) specific pro un lingua
taalgebonden /BN/ : (door het verschijnsel taal) determinate linguisticamente
taalgebrek /ZN/ : defecto de linguage
taalgebruik /ZN/ : uso/usage linguistic/de lingua, linguage
taalgebruik, correct ~ : usage linguistic correcte
taalgebruik, verkeerd ~ : usage linguistic incorrecte/erronee
taalgebruik, schriftelijk ~ : linguage scripte
taalgebruik, mondeling ~ : linguage oral/parlate
taalgebruik, gemeenzaam ~ : linguage colloquial/familiar/popular/informal
taalgebruik, grof/ruw ~ : linguage grossier/vulgar
taalgebruik, technisch ~ : linguage technic
taalgebruik, figuurlijk ~ : linguage figurate/metaphoric
taalgebruik, dichterlijk/poëtisch ~ : linguage poetic
taalgebruik, administratief ~ : linguage/phraseologia (phraseologia) administrative
taalgebruik, expressief ~ : linguage expressive
taalgebruik, discursief ~ : linguage discursive
taalgebruik, wetenschappelijk ~ : linguage/phraseologia (phraseologia) scientific
taalgebruik, hedendaags ~ : linguage contemporanee
taalgebruik, exuberant ~ : linguage exuberante
taalgebruik, hij heeft zijn ~ bijgeschaafd : ille ha polite su linguage
taalgebruiker /ZN/ : usator del lingua
taalgedrag /ZN/ : comportamento linguistic
taalgeleerde /ZN/ : linguista
taalgemeenschap /ZN/ : communitate linguistic
taalgeografie /ZN/ : geographia (geographia) linguistic
taalgeschiedenis /ZN/ : historia linguistic/del lingua, linguistica historic
taalgeslacht /ZN/ : genere grammatical
taalgevoel /ZN/ : intuition/instincto/sentimento/sensibilitate/conscientia linguistic, sentimento/senso del lingua
taalgevoeligheid /ZN/ : Zie: taalgevoel
taalgezag /ZN/ : autoritate linguistic
taalgids /ZN/ : guida/manual de conversation
taalgoed /ZN/ : tresor linguistic
taalgrens /ZN/ : frontiera linguistic
taalgroep /ZN/ : (mensen) gruppo linguistic
taalgroep /ZN/ : (talen) gruppo/familia de linguas
taalhandeling /ZN/ : acto de linguage
taalhervormer /ZN/ : reformator de un lingua
taalhervorming /ZN/ : reforma de un lingua
taalhistorie /ZN/ : Zie: taalgeschiedenis
taalhistorisch /BN/ : linguohistoric
taalkaart /ZN/ : mappa/carta linguistic
taalkenner /ZN/ : philologo (philologo), linguista
taalkennis /ZN/ : cognoscientias/cognoscimentos linguistic/de un lingua/de linguas
taalkennis, zijn ~ uitbreiden : ampliar su cognoscentias/cognoscimentos linguistic
taalkern /ZN/ : nucleo linguistic
taalkiezer /ZN/ : selector de lingua
taalklank /ZN/ : phonema
taalkunde /ZN/ : linguistica, glottologia (glottologia)
taalkunde, descriptieve/beschrijvende ~ : linguistica descriptive
taalkunde, synchronische ~ : linguistica synchronic
taalkunde, diachronische ~ : linguistica diachronic
taalkunde, normatieve ~ : linguistica normative
taalkunde, toegepaste ~ : linguistica applicate
taalkunde, vergelijkende ~ : linguistica comparative
taalkunde, historische ~ : linguistica historic
taalkunde, algemene ~ : linguistica general
taalkunde, functionele ~ : linguistica functional
taalkunde, generatieve ~ : linguistica generative
taalkunde, structurele ~ : linguistica structural
taalkunde, Nederlandse taal- en letterkunde : lingua e litteratura nederlandese, philologia (philologia) nederlandese
taalkundig /BN/ : linguistic, glottologic
taalkundig, ~e ontleding : analyse (analyse) (-ysis) grammatical/morphologic
taalkundig, ~ ontleden : facer un analyse (analyse) (-ysis) grammatical/morphologic
taalkundig, een ~ toegelichte uitgave : un edition accompaniate de annotationes linguistic, edition annotate
taalkundige /ZN/ : linguista, glottologo (glottologo), glottologista
taalkundige /ZN/ : philologo (philologo)
taalkundige /ZN/ : grammatico
taalkunstenaar /ZN/ : artista/virtuoso del linguage
taalkwestie /ZN/ : question linguistic
taalleraar /ZN/ : professor de lingua(s)
taallerares /ZN/ : professora de lingua(s)
taalles /ZN/ : lection de lingua
taalmateriaal /ZN/ : material linguistic
taalmeester /ZN/ : Zie: taalleraar
taalmethode /ZN/ : methodo (methodo) de lingua
taalminderheid /ZN/ : minoritate linguistic
taalmoeilijkheden /ZN MV/ : difficultates linguistic
taalmonument /ZN/ : monumento linguistic/de lingua
taalnieuwigheid /ZN/ : innovation linguistic, neologismo
taalnorm /ZN/ : norma linguistic
taalnuance /ZN/ : nuance (F) linguistic/de linguage
taaloefening /ZN/ : exercitio linguistic/de lingua/de grammatica
taalonderricht /ZN/ : Zie: taalonderwijs
taalonderwijs /ZN/ : inseniamento de linguas/de un lingua
taalonderzoek /ZN/ : examine del lingua
taalontwikkeling /ZN/ : (mbt de taal) Zie: taalevolutie
taalontwikkeling /ZN/ : (mbt een persoon) disveloppamento linguistic
taalopvatting /ZN/ : conception del linguage
taalparticularisme /ZN/ : particularismo linguistic
taalperiode /ZN/ : periodo (periodo) del lingua
taalpolitiek /ZN/ : politica linguistic
taalpolitiek /BN/ : relative al politica linguistic
taalprobleem /ZN/ : problema linguistic/del lingua
taalpsychologie /ZN/ : psycholinguistica
taalpsychologisch /BN/ : psycholinguistic
taalregel /ZN/ : regula grammatical/de grammatica
taalregister /ZN/ : registro del lingua
taalritme /ZN/ : rhythmo de un/del lingua
taalschat /ZN/ : tresor linguistic/de un lingua/del lingua, patrimonio lexical, lexico
taalschepping /ZN/ : creation linguistic
taalschikking /ZN/ : syntaxe (-axis (-axis))
taalschrift /ZN/ : quaderno pro exercitios de grammatica
taalsociologie /ZN/ : sociologia (sociologia) linguistic, sociolinguistica
taalsociologisch /BN/ : sociolinguistic
taalsocioloog /ZN/ : sociolinguista
taalstatuut /ZN/ : (in België) statuto super (super) le uso del linguas
taalstrijd /ZN/ : rivalitate del linguas, antagonismo/querela/conflicto linguistic, lucta inter (inter) duo linguas
taalstrijd, de ~ in België : le conflicto linguistic in Belgio/Belgica
taalstudie /ZN/ : (studie van één of meer talen) studio linguistic/de un lingua/de linguas
taalstudie /ZN/ : (studie van de taal als verschijnsel) linguistica
taalsysteem /ZN/ : systema linguistic
taalteken /ZN/ : signo linguistic
taaltheorie /ZN/ : theoria (theoria) del lingua
taaltypologie /ZN/ : typologia (typologia) linguistic
taaluiting /ZN/ : manifestation/acto linguistic, enunciato
taalvaardigheid /ZN/ : Zie: taalbeheersing
taalvariant /ZN/ : variante linguistic
taalverandering /ZN/ : cambio linguistic
taalverarming /ZN/ : impovrimento del/de un lingua
taalverbastering /ZN/ : barbarismo
taalveredeling /ZN/ : innobilimento del/de un lingua
taalvergelijking /ZN/ : linguistica comparative, philologia (philologia)
taalvernieuwing /ZN/ : neologia (neologia)
taalverrijking /ZN/ : inricchimento del/de un lingua
taalverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) linguistic
taalverschil /ZN/ : differentia linguistic/de lingua(s)
taalvervuiling /ZN/ : Zie: taalbederf
taalverwantschap /ZN/ : parentato/affinitate linguistic/de linguas
taalverwantschap, typologische ~ : affinitate linguistic typologic
taalverwantschap, genetische ~ : affinitate linguistic genetic
taalverwerving /ZN/ : acquisition linguistic/de un lingua
taalvirtuoos /ZN/ : virtuoso de linguage
taalvorm /ZN/ : forma linguistic/de linguage
taalvorser /ZN/ : linguista
taalwet /ZN/ : (vaste regel in een taal) lege linguistic/del grammatica/del syntaxe (-axis (-axis))
taalwet /ZN/ : (wettelijk voorschrift in een land) lege linguistic
taalwetenschap /ZN/ : linguistica, scientia del lingua/del linguage
taalwetenschap, algemene ~ : linguistica general
taalwetenschap, vergelijkende ~ : linguistica comparative
taalwetenschap, normative ~ : linguistica normative
taalwetenschap, beschrijvende/descriptieve ~ : linguistica descriptive
taalwetenschap, toegepaste ~ : linguistica applicate
taalwetenschap, historische ~ : linguistica historic
taalwetenschap, diacronische ~ : linguistica diachronic
taalwetenschap, synchronische ~ : linguistica synchronic
taalwetenschap, functionele ~ : linguistica functional
taalwetenschap, generatieve ~ : linguistica generative
taalwetenschap, structurele ~ : linguistica structural
taalzuiveraar /ZN/ : purista
taalzuiverheid /ZN/ : puressa del lingua
taalzuivering /ZN/ : epuration del lingua, purismo
Tahitiaans /ZN/ : (taal) tahitiano
talen, hij taalde niet naar zijn familie : ille non monstrava interesse in su familia
talen, ik taal niet meer naar sigaretten : le cigarettas ha perdite su attraction pro me
talen, zij hebben nooit naar luxe getaald : illes non ha nunquam (nunquam) aspirate al luxo
Tamil /ZN/ : (taal) tamil
tantaal /ZN/ : tantalium (tantalium)
technisch, ~e taal(gebruik) : linguage technic
tegumentaal /BN/ : tegumentari
tegumentaal, ~ membraan : membrana tegumentari
teken, taal noch ~ geven : non dar signo de vita
temperen /WW/ : (mbt de ijzer- en staalbewerking) temperar
temporofrontaal /BN/ : temporofrontal
terugbetaalbaar /BN/ : reimbursibile, restituibile
terugbetalen, iemand die iets terugbetaalt : restitutor
terugvertalen /WW/ : (weer in de oorspronkelijke taal overbrengen) traducer al lingua original, retranslatar, retraducer, facer un retroversion
thermietstaal /ZN/ : aciero al thermite
thermoregulateur, ~ met bimetaal : thermoregulator a lamina (lamina) bimetallic
thomasstaal /ZN/ : aciero Thomas (Thomas)
Thracisch /ZN/ : (taal) thrace
thrermietstaal /ZN/ : aciero al thermite
thuistaal /ZN/ : linguage familial
thuistaal /ZN/ : dialecto local
tijdig, niet ~ betaalde rekeningen : facturas non pagate a tempore
tijdschrift, ~ voor taalstudie : revista de linguistica
tin /ZN/ : (metaal) stanno
Tirools /ZN/ : (taal) tirolese
tochtportaal /ZN/ : (aan ingang van kerk, etc.) cancello
toegankelijk, Interlingua is een voor allen ~e taal : Interlingua es un lingua accessibile a totes
toegepast, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica applicate
toestroming, ~ van buitenlands kapitaal : affluentia/affluxo de capitales exterior
toetsen /WW/ : (mbt edel metaal) essayar
toetsing /ZN/ : test (E), controlo, verification, prova, proba, (mbt edel metaal) essayo (essayo)
toevloed, ~ van buitenlands kapitaal : affluxo/affluentia de capitales exterior
toneeltaal /ZN/ : (taal zoals op het toneel gesproken wordt) linguage theatral
toneeltaal /ZN/ : (toneeljargon) jargon (F) scenic
Tonkinees /ZN/ : (taal) tonkinese
toonder, betaalbaar aan ~ : pagabile al portator
toontaal /ZN/ : lingua a tono
Toscaans /ZN/ : (taal) toscano
totaal /ZN/ : total, totalitate, toto, insimul, summa
totaal, ~ generaal, algemeen ~ : total general
totaal, het ~ opmaken van : totalisar
totaal, de ~en bij elkaar optellen : additionar le totales
totaal, in ~ : in total, in totalitate
totaal /BN/ : total, complete, integre (integre)
totaal, ~ zonsverduistering : eclipse (-ipsis (-ipsis)) total del sol
totaal, ~e uitverkoop : liquidation total (del stock)
totaal, ~e bedrag : summa/amonta total
totaal, ~e oorlog : guerra total
totaal, ~e arbeid : travalio total
totaal, ~e kosten van het project : costos total del projecto
totaal, het feest was een ~e mislukking : le festa ha essite un disastro total
totaal, tegen ~ verlies : contra perdita (perdita) total
totaal, iets ~ anders : un cosa completemente differente/distincte
totaal, ik ben ~ vergeten te betalen : io ha completemente oblidate de pagar
totaal, ik ben ~ op : io es extenuate
totaal, het is f. 30,- ~ : isto face 30 florinos in toto
totaal, ~ niet : nullemente, non ... del toto, absolutemente non
totaalbedrag /ZN/ : summa/amonta total, total
totaalbeeld /ZN/ : vista/vision general/global/del insimul (insimul)
totaalcijfer /ZN/ : cifra total, total
totaalenergie /ZN/ : energia (energia) total
totaalgewicht /ZN/ : peso total
totaalindruk /ZN/ : impression general/de insimul (insimul)
totaalintensiteit /ZN/ : intensitate total
totaalinvestering /ZN/ : investimento global/integral
totaalkolom /ZN/ : columna/colonna del totales
totaaloverzicht /ZN/ : Zie: totaalbeeld
totaalplanning /ZN/ : planification del insimul (insimul)
totaalprijs /ZN/ : precio total/global
totaalprogramma /ZN/ : programma complete
totaalquantumgetal /ZN/ : numero (numero) quantic total
totaaltheater /ZN/ : theatro total
totaalvoetbal /ZN/ : football (E) total/complete
totaalvoetbal, ~ spelen : practicar un football total
totaalwasmiddel /ZN/ : detergente complete
totaalweigeraar /ZN/ : objector total
totaliseren /WW/ : (het totaal opmaken van) totalisar, additionar
transcendentaal /BN/ : transcendental, transcendente
transcendentaal, ~e filosofie : philosophia (philosophia) transcendental
transcendentaal, ~ idealisme van Kant : idealismo transcendental de Kant
transcontinentaal /BN/ : transcontinental
transcontinentaal, ~e luchtlijn : linea aeree transcontinental
transcontinentaal, ~e spoorlijn : linea ferroviari transcontinental
transpariëtaal /BN/ : transparietal
trapportaal /ZN/ : corridor del scala(s)
trekbank /ZN/ : (om metaaldraad te maken) filiera
Tsjechisch /ZN/ : (taal) tcheco {tsj}
Tupi /ZN/ : (taal) tupi
Turks /ZN/ : (taal) turco
typologisch, ~ taalverwantschap : affinitate linguistic typologic
uitbeelden, iets in gebarentaal ~ : representar/exprimer un cosa per medio del linguage del gestos/per mimica/per gestos
uitdrukken, zich in gebarentaal ~ : exprimer se per gestos
uitdrukking, ~ uit de volkstaal : expression popular
uitdrukking, ~ uit de omgangstaal  : expression familiar
uitgeput, totaal ~ : in un stato de exhaustion complete
uitslaan, vuile taal ~ : dicer obscenitates, imprecar
uitsplitsen, een totaalbedrag ~ per artikel : subdivider/detaliar le total per articulos
uitverkocht, wij zijn totaal ~ : nos ha exhaurite nostre stock (E)
uitvreten, de roest vreet het staal uit : le oxydo (oxydo) corrode le aciero
uitwonen, ze hebben het huis totaal uitgewoond : illes ha ruinate le casa, illes ha facite un ruina del casa
uitzetting, ~ van een huurder die zijn huur niet betaalt : expulsion de un locatario qui non paga su location
universeel, ~e taal : lingua universal
urogenitaal /BN/ : urogenital, genito-urinari
urogenitaal, ~ systeem : systema urogenita/genito-urinari
uterorectaal /BN/ : uterorectal
uur, per uur betaald worden : esser pagate al hora
uurwerk, digitaal ~ : horologio digital
vakantie, betaalde ~ : vacantias pagate
vaktaal /ZN/ : jargon (F)/linguage professional/technic, technolecto
valuta /ZN/ : (geldig betaalmiddel) moneta
valuta /ZN/ : (dag vanaf welke men rente ontvangt/betaalt) valor
vast, ~ kapitaal : capital fixe
vastleggen /WW/ : (mbt kapitaal) investir a longe termino (termino), immobilisar
vegetaal /BN/ : vegetal
veldhospitaal /ZN/ : hospital mobile/ambulante/de campania, ambulantia
veldlazaret /ZN/ : Zie: veldhospitaal
vennootschap, ~ met veranderlijk aandelenkapitaal : societate a capital variabile
verbasteren, een taal ~ : corrumper un lingua
verbijsterd, hij was totaal ~ door de schok : le choc {sj} le habeva totalmente disconcertate
verderven /WW/ : (totaal bederven) corrumper, depravar, perverter
verertsing /ZN/ : (van metaal) mineralisation
verfijnen, zijn taalgebruik ~ : raffinar su linguage
vergelijkend, ~e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek : linguistica comparative/comparate
vergiftig, lood is een ~ metaal : le plumbo es un metallo toxic
vergroten, zijn kapitaal ~ : augmentar su capital
verharden, de tegenslagen hadden hem totaal verhard : le contrarietates le habeva indurate completemente
verkeerd, ~ taalgebruik : linguage incorrecte/erronee
verloedering, ~ van de taal : corruption del lingua
verouderd, gebruiker van ~e taal : archaista
verruwen, haar taalgebruik verruwt : su linguage deveni vulgar
verslaan, totaal ~ : deroutar {oe}
versluieren, in versluierde taal : in terminos (terminos) velate
verstaald /BN/ : acierate
verstaald, ~e schaatsen : patines acierate
verstaanbaar, ~e taal : linguage intelligibile
verstalen /WW/ : (tot staal maken) acierar
vertaalbaar /BN/ : traducibile
vertaalbaar, moeilijk ~ : difficilemente traducibile
vertaalbaarheid /BN/ : traducibilitate
vertaalbaarheid, ~ van een tekst : traducibilitate de un texto
vertaalbureau /ZN/ : officio/agentia/bureau (F) de traduction/de translation
vertaalcomputer /ZN/ : computator/computer (E) de traduction/de translation
vertaaldienst /ZN/ : servicio de traduction/de translation
vertaalfout /ZN/ : falta/error de traduction/de translation
vertaalkunst /ZN/ : arte de traducer/de translatar
vertaalmachine /ZN/ : machina (machina) a/de traducer/translatar
vertaalmethode /ZN/ : methodo (methodo) de traduction/translation
vertaaloefening /ZN/ : exercitio de traduction/translation
vertaalprogramma /ZN/ : (COMP) programma de traduction/de translation
vertaalrecht /ZN/ : derecto de traducer/de traduction/de translatar/de translation
vertaalwerk /ZN/ : traductiones, translationes
vertaalwoede /ZN/ : mania (mania) de traducer/translatar
vertaalwoordenboek /ZN/ : (voor twee talen) dictionario bilingue, (voor drie talen) dictionario trilingue, (voor meer/veel talen) dictionario multilingue
vertalen, iemand die letterlijk vertaalt : metaphraste
vertolking /ZN/ : (het vertalen/vertaald worden) traduction, translation
vervuiler, de ~ betaalt : ille qui contamina paga
verwaterd, ~ kapitaal : capital diluite
verwerken, deze fabriek verwerkt duizend ton staal per jaar : iste fabrica tracta mille tonnas de aciero per anno
verwoest, het door de brand totaal ~e gebouw : le edificio totalmente destruite per le foco
verwoesten, het stadscentrum werd door de bombardementen totaal verwoest : le centro del urbe esseva completemente destruite/devastate per le bombardamentos
verworden, het worden en ~ van onze taal : le formation e le transformationes de nostre lingua, le nascentia e le disveloppamento de nostre lingua
verzorgd, ~ taalgebruik : linguage curate
vesicorectaal /BN/ : vesicorectal
Vestaals /BN/ : (van Vesta) vestal
Vestaals /BN/ : (van een Vestaalse maagd) vestal
Vestaals, ~e maagd : virgine vestal, vestal
Vietnamees /ZN/ : (taal) vietnamese
vingertaal /ZN/ : Zie: vingerspraak
vitaal /BN/ : vital
vitaal, ~e functies : functiones vital
vitaal, ~e (onder)delen : partes vital
vitaal, ~e warmte : calor vital
vitaal, van ~ belang : de importantia vital
vitaal, ~e kwestie : problema/question vital
vitaal, hij is erg ~ : ille ha multe vitalitate
Vlaams /ZN/ : (taal) flamingo
vleitaal /ZN/ : parolas flattante/adulante
vloeistaal /ZN/ : aciero fundite
vlottend, ~ kapitaal : capital flottante
vluchtkapitaal /ZN/ : capital emigrate
voering /ZN/ : (van metaal) revestimento
voertaal /ZN/ : lingua vehicular, (op congres, etc.) lingua (de communication) official
voertaal, Interlingua is de ~ van deze conferentie : Interlingua es le lingua official de iste conferentia
voertuig, de taal is het ~ van de gedachten : le lingua es le vehiculo del pensata/pensamento
voetbal, betaald ~ : football professional/pagate
voldaan /BN/ : (betaald) pagate
volgestort, ~ kapitaal : capital integremente versate
volkstaal /ZN/ : (nationale taal) lingua national/vulgar
volkstaal /ZN/ : (informele taal) lingua/linguage popular
volkstaal, uitdrukking uit de ~ : parola popular
volstorten /WW/ : (mbt aandelen) liberar/pagar integremente/totalmente, (mbt kapitaal) versar integremente
volstorting /ZN/ : (mbt aandelen) liberation total, (mbt kapitaal) versamento integral
voltekend, ~ kapitaal : capital subscribite
voordat, ~ je betaalt, moet je alles goed natellen : ante que tu paga, tu debe verificar toto, verifica toto ante de pagar
voorlettertaal /ZN/ : lingua per initiales
voorportaal /ZN/ : (van kerk) portal de ingresso/entrata, nartrex (nartrex), (van huis) vestibulo, hall (E), (van de hel) limbo
voorportaal,  het ~ van de hel : le antesala/antecamera (antecamera) del inferno
vreemdetaalverwerving /ZN/ : acquisition de un lingua estranier
vrijmaken /WW/ : (van kapitaal) mobilisar
vulgair, ~e taal : porcheria (porcheria)
vunzig, ~e taal : linguage obscen/depravate
waarborgkapitaal /ZN/ : Zie: waarborgfonds
wals /ZN/ : (pletrol) rolo/cylindro compressor, (voor metaal) laminator, (toestel met pletrollen) laminatorio
walsstaal /ZN/ : aciero laminabile/a laminatorio
wantaal /ZN/ : mal linguage, linguage improprie/incorrecte, (onjuiste constructie) solecismo, (onjuist woordgebruik) barbarismo
wartaal /ZN/ : linguage obscur e confuse, rationamento confuse, abracadabra, galimatias (galimatias), nonsenso
wartaal, ~ uitslaan : dicer cosas incoherente
Wels /ZN/ : (taal) gallese
welstaal /ZN/ : aciero soldabile
wereldhulptaal /ZN/ : lingua auxiliar mundial
wereldtaal /ZN/ : lingua mundial/universal/international
werkkapitaal /ZN/ : capital de exploitation {plwa}
wetenschappelijk, ~ taalgebruik/jargon : phraseologia (phraseologia)/linguage scientific
wetstaal /ZN/ : (aanzetstaal) affilator, acutiator
wetstaal /ZN/ : (terminologie) linguage/terminologia (terminologia) juridic
wettig, ~ betaalmiddel : moneta legal
willekeurig, het ~e karakter van een taalteken : le arbitrarietate de un signo linguistic
winterkwartaal /ZN/ : trimestre hibernal/de hiberno
wissel, ~ betaalbaar aan toonder : effecto pagabile al portator
witmetaal /ZN/ : metallo blanc
witten /WW/ : (mbt kapitaal) blanchir
wolfraamstaal /ZN/ : aciero al/de wolfram (D)/tungsten (Zw)
wollig, ~ taalgebruik : linguage vage/obscur
woodsmetaal /ZN/ : metallo de Wood
woordspeling, onvertaalbare ~ : joco de parolas intraducibile
zacht, ~ metaal : metallo dulce/malleabile
zangerig, ~e taal : lingua melodiose
zeehospitaal /ZN/ : nave hospital/hospitalari
zeemanstaal /ZN/ : linguage nautic/de marinero
zeldzame-aardmetaal /ZN/ : elemento de terra rar
zendingshospitaal /ZN/ : hospital del mission
zigeunertaal /ZN/ : lingua tsigan, tsigano
zijportaal /ZN/ : portal lateral
zilver /ZN/ : (metaal) argento
zinspeling, het poëtisch taalgebruik zit vol ~en : le linguage del poesia (poesia) es allusive
zodra, ik betaal u, ~ ik het geld heb : io vos paga(ra (ra)), si tosto que io ha(bera (bera)) le moneta
zomerkwartaal /ZN/ : trimestre estive/de estate
zondigen, tegen een taalregel ~ : peccar contra/violar/transgreder un regula de grammatica
zover, ~ ik weet is dat nog niet betaald : secundo mi cognoscentia/cognoscimento on non jam lo ha pagate
zuiveraar /ZN/ : nettator, purificator, (van taal) purista, (van boek, etc.) expurgator, (raffinadeur) raffinator
zuiveren, een metaal ~ : purgar/affinar un metallo
zuiveren, de taal ~ : epurar/expurgar le linguage
zwaarwichtig, ~ taalgebruik : linguage pompose
Zwabisch /ZN/ : (taal) suabo
zwakjes, in taal is hij ~ : in linguas ille es assatis (assatis) debile
zwartkijker /ZN/ : (iemand die geen kijkgeld betaalt) telespectator clandestin
Zweeds /ZN/ : (taal) svedo, svedese, lingua svedese
zwevend, ~ taalgebruik : linguage flottante/incerte
Zwitsers /ZN/ : (taal, dialect) suisso