Compulsar novem dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) Cela indication del dictionario
ia‑ia ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro (exclude ):
Profilos: leger: scriber:

[nl-ia] :acrobatisch, ~e toeren uithalen : facer acrobatias (acrobatias)
[nl-ia] :dal, iemand uit het ~ halen : traher un persona del puteo
[nl-ia] :doos, (uitpakken) uit de ~ halen : discassar, disincassar
[nl-ia] :doos, het uit de ~ halen : discassage, discassamento, disincassamento
[nl-ia] :eruithalen /WW/ : extraher
[nl-ia] :geweldig, ~e stommiteiten uithalen : committer stupiditates enorme/stupende
[nl-ia] :goocheltoer, ~en/s uithalen met cijfers : jocular con le cifras
[nl-ia] :goot,  iemand uit de ~ halen : traher un persona del guttiera/fango
[nl-ia] :halen, er uit ~ wat er in zit : tirar le maximo (maximo) de un cosa
[nl-ia] :halen, iemand onderuit ~ : facer cader un persona
[nl-ia] :halen, iemand uit zijn slaap ~ : tirar un persona de su somno
[nl-ia] :halen, uit de circulatie ~ : retirar del circulation
[nl-ia] :halen, erts uit de grond ~ : extraher mineral del solo
[nl-ia] :halen, hij heeft het uit de krant gehaald : ille lo ha tirate del jornal
[nl-ia] :halen, een zakdoek uit zijn zak ~ : prender/extraher/retirar un pannello de naso de su tasca
[nl-ia] :halen, een boek uit de kast ~ : prender/extraher/retirar un libro del armario
[nl-ia] :halen, de drukfouten uit de tekst ~ : eliminar le errores typographic del texto
[nl-ia] :halen, uit elkaar ~ : separar, dismontar, disfacer, disjunger, disunir
[nl-ia] :handeling, met een paar eenvoudige ~en is de fiets uit elkaar te halen : con alicun manipulationes on pote dismontar iste bicycletta
[nl-ia] :hars, ~ halen/winnen uit, ~ aftappen : resinar
[nl-ia] :isoleren /WW/ : (uit een geheel halen) isolar, separar
[nl-ia] :kastanje, de ~s uit het vuur halen : tirar le castanias del foco
[nl-ia] :koe, oude ~ien uit de sloot halen : disinterrar/dispulverar vetule historias
[nl-ia] :kost, de ~en eruit halen/hebben : coperir le costos, amortisar le costos
[nl-ia] :krent, de ~en uit de pap halen : prender le melior parte, colliger le rosas e lassar le spinas
[nl-ia] :lichten /WW/ : (eruit halen) levar, remover, extraher, discargar
[nl-ia] :losdraaien /WW/ : (uit elkaar halen) disfacer, distachar {sj} torquente, distorquer
[nl-ia] :nest, ~en uithalen : disannidar ovos
[nl-ia] :onderuithalen /WW/ : reverter, facer cader
[nl-ia] :ontbinden /WW/ : (uit elkaar halen) disaggregar, disgregar, decomponer, disintegrar, analysar
[nl-ia] :ontwarren /WW/ : (uit elkaar halen) disinvolver, disintricar, extricar
[nl-ia] :opdiepen /WW/ : (uit de diepte ophalen) tirar/traher del fundo de
[nl-ia] :opvissen /WW/ : (uit het water halen) (re)traher del aqua, piscar
[nl-ia] :pap, de krenten uit de ~ halen : prender le melior parte
[nl-ia] :persen /WW/ : (door drukken uit iets halen) pressar, estraher
[nl-ia] :sloot, oude koeien uit de ~ halen : disinterrar vetule historias
[nl-ia] :stekker, de ~ uit het stopcontact halen : disconnecter le cavilia del prisa de currente
[nl-ia] :stom, een ~me streek uithalen : facer un imbecillitate
[nl-ia] :streek, een stomme ~ uithalen : facer un cosa stupide/un gaffe
[nl-ia] :stronk, ~en uithalen : extirpar truncos
[nl-ia] :trekken /WW/ : (eruit halen, afleiden) tirar, traher, (WISK) extraher
[nl-ia] :trekken /WW/ : (uit een plaats vandaan halen) prender, tirar, traher
[nl-ia] :uitdraaien /WW/ : (door draaien uithalen) disvitar
[nl-ia] :uiteenhalen /WW/ : (demonteren) disassemblar, disarticular
[nl-ia] :uiteenhalen, het ~ : disassemblage, disarticulation
[nl-ia] :uit-en-te(r)-na, iets ~ herhalen : repeter mille vices/un cosa usque a satietate
[nl-ia] :uithalen /WW/ : (uitnemen) remover
[nl-ia] :uithalen, een schakel uit een ketting halen : distachar {sj} un anello de un catena
[nl-ia] :uithalen, een lade ~ : tirar un tiratorio
[nl-ia] :uithalen, eieren ~ : disannidar ovos
[nl-ia] :uithalen, draden ~ : disfilar
[nl-ia] :uithalen, breiwerk ~ : dismaliar tricots (F)
[nl-ia] :uithalen, een tand ~ : extraher un dente
[nl-ia] :uithalen /WW/ : (leeghalen) vacuar
[nl-ia] :uithalen, een lade ~ : vacuar un tiratorio
[nl-ia] :uithalen, een vogelnest ~ : vacuar un nido, prender le ovos de un nido, disannidar le ovos
[nl-ia] :uithalen /WW/ : (uitvoeren) facer, committer
[nl-ia] :uithalen, een stomme streek ~ : facer un imbecillitate
[nl-ia] :uithalen /WW/ : (baten) esser utile
[nl-ia] :uithalen, dat haalt niets uit : isto servira a nihil (nihil), isto non habera resultato(s)
[nl-ia] :uithalen /WW/ : (besparen) sparniar, economisar
[nl-ia] :uithalen /WW/ : (een arm/been uitstrekken) extender, extirar, (slaan) colpar, dar colpos/un colpo
[nl-ia] :uithalen, de kat haalde naar hem uit : le catto le ha date un colpo de pata
[nl-ia] :uithalen /WW/ : (kritiek leveren) fulminar (contra)
[nl-ia] :uithalen, fel ~ naar iemand : inveher contra un persona, lancear un invectiva contra un persona
[nl-ia] :uithalen /WW/ : (zich flink inspannen) effortiar se multo
[nl-ia] :uitputting /ZN/ : (het leeghalen) exhaustion
[nl-ia] :uitspitten /WW/ : (spittend uithalen) cavar, excavar
[nl-ia] :uitsplitsen /WW/ : (in onderdelen uit elkaar halen) divider, subdivider, separar, detaliar
[nl-ia] :uittrekken /WW/ : (uithalen) disfacer
[nl-ia] :uitwaaien /WW/ : (een frisse neus halen) prender un halito (halito)/buccata de aere (aere) fresc, prender aere (aere)
[nl-ia] :vaart, uit de ~ halen/nemen : retirar del navigation
[nl-ia] :vogelnest, ~en uithalen : prender le ovos de nidos de ave, vacuar nidos de ave, disannidar ovos
[nl-ia] :vuur, de kastanjes uit het ~ halen : tirar le castanias del foco
[nl-ia] :weghalen, veel joden zijn door de Duitsers weggehaald : multe judeos (judeos) ha essite deportate per le germanos
[nl-ia] :werven /WW/ : (overhalen zich aan te sluiten) recrutar
[nl-ia] :werving /ZN/ : (het overhalen zich aan te sluiten) recruta, recrutamento
[nl-ia] :zuigen /WW/ : (met de mond ergens uithalen) suger