Compulsar octo dictionarios de interlingua

Piet Cleij e le IED. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
nl‑ia ia‑nl en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) ia‑en (IED) de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro:

acrobatisch, --e toeren uithalen : facer acrobatias (acrobatias)
dal, iemand uit het -- halen : traher un persona del puteo
doos, (uitpakken) uit de -- halen : discassar, disincassar
doos, het uit de -- halen : discassage, discassamento, disincassamento
eruithalen /WW/ : extraher
geweldig, --e stommiteiten uithalen : committer stupiditates enorme/stupende
goocheltoer, --en/s uithalen met cijfers : jocular con le cifras
goot,  iemand uit de -- halen : traher un persona del guttiera/fango
halen, er uit -- wat er in zit : tirar le maximo (maximo) de un cosa
halen, iemand onderuit -- : facer cader un persona
halen, iemand uit zijn slaap -- : tirar un persona de su somno
halen, uit de circulatie -- : retirar del circulation
halen, erts uit de grond -- : extraher mineral del solo
halen, hij heeft het uit de krant gehaald : ille lo ha tirate del jornal
halen, een zakdoek uit zijn zak -- : prender/extraher/retirar un pannello de naso de su tasca
halen, een boek uit de kast -- : prender/extraher/retirar un libro del armario
halen, de drukfouten uit de tekst -- : eliminar le errores typographic del texto
halen, uit elkaar -- : separar, dismontar, disfacer, disjunger, disunir
handeling, met een paar eenvoudige --en is de fiets uit elkaar te halen : con alicun manipulationes on pote dismontar iste bicycletta
hars, -- halen/winnen uit, -- aftappen : resinar
isoleren /WW/ : (uit een geheel halen) isolar, separar
kastanje, de --s uit het vuur halen : tirar le castanias del foco
koe, oude --ien uit de sloot halen : disinterrar/dispulverar vetule historias
kost, de --en eruit halen/hebben : coperir le costos, amortisar le costos
krent, de --en uit de pap halen : prender le melior parte, colliger le rosas e lassar le spinas
lichten /WW/ : (eruit halen) levar, remover, extraher, discargar
losdraaien /WW/ : (uit elkaar halen) disfacer, distachar {sj} torquente, distorquer
nest, --en uithalen : disannidar ovos
onderuithalen /WW/ : reverter, facer cader
ontbinden /WW/ : (uit elkaar halen) disaggregar, disgregar, decomponer, disintegrar, analysar
ontwarren /WW/ : (uit elkaar halen) disinvolver, disintricar, extricar
opdiepen /WW/ : (uit de diepte ophalen) tirar/traher del fundo de
opvissen /WW/ : (uit het water halen) (re)traher del aqua, piscar
pap, de krenten uit de -- halen : prender le melior parte
persen /WW/ : (door drukken uit iets halen) pressar, estraher
sloot, oude koeien uit de -- halen : disinterrar vetule historias
stekker, de -- uit het stopcontact halen : disconnecter le cavilia del prisa de currente
stom, een --me streek uithalen : facer un imbecillitate
streek, een stomme -- uithalen : facer un cosa stupide/un gaffe
stronk, --en uithalen : extirpar truncos
trekken /WW/ : (eruit halen, afleiden) tirar, traher, (WISK) extraher
trekken /WW/ : (uit een plaats vandaan halen) prender, tirar, traher
uitdraaien /WW/ : (door draaien uithalen) disvitar
uiteenhalen /WW/ : (demonteren) disassemblar, disarticular
uiteenhalen, het -- : disassemblage, disarticulation
uit-en-te(r)-na, iets -- herhalen : repeter mille vices/un cosa usque a satietate
uithalen /WW/ : (uitnemen) remover
uithalen, een schakel uit een ketting halen : distachar {sj} un anello de un catena
uithalen, een lade -- : tirar un tiratorio
uithalen, eieren -- : disannidar ovos
uithalen, draden -- : disfilar
uithalen, breiwerk -- : dismaliar tricots (F)
uithalen, een tand -- : extraher un dente
uithalen /WW/ : (leeghalen) vacuar
uithalen, een lade -- : vacuar un tiratorio
uithalen, een vogelnest -- : vacuar un nido, prender le ovos de un nido, disannidar le ovos
uithalen /WW/ : (uitvoeren) facer, committer
uithalen, een stomme streek -- : facer un imbecillitate
uithalen /WW/ : (baten) esser utile
uithalen, dat haalt niets uit : isto servira a nihil (nihil), isto non habera resultato(s)
uithalen /WW/ : (besparen) sparniar, economisar
uithalen /WW/ : (een arm/been uitstrekken) extender, extirar, (slaan) colpar, dar colpos/un colpo
uithalen, de kat haalde naar hem uit : le catto le ha date un colpo de pata
uithalen /WW/ : (kritiek leveren) fulminar (contra)
uithalen, fel -- naar iemand : inveher contra un persona, lancear un invectiva contra un persona
uithalen /WW/ : (zich flink inspannen) effortiar se multo
uitputting /ZN/ : (het leeghalen) exhaustion
uitspitten /WW/ : (spittend uithalen) cavar, excavar
uitsplitsen /WW/ : (in onderdelen uit elkaar halen) divider, subdivider, separar, detaliar
uittrekken /WW/ : (uithalen) disfacer
uitwaaien /WW/ : (een frisse neus halen) prender un halito (halito)/buccata de aere (aere) fresc, prender aere (aere)
vaart, uit de -- halen/nemen : retirar del navigation
vogelnest, --en uithalen : prender le ovos de nidos de ave, vacuar nidos de ave, disannidar ovos
vuur, de kastanjes uit het -- halen : tirar le castanias del foco
weghalen, veel joden zijn door de Duitsers weggehaald : multe judeos (judeos) ha essite deportate per le germanos
werven /WW/ : (overhalen zich aan te sluiten) recrutar
werving /ZN/ : (het overhalen zich aan te sluiten) recruta, recrutamento
zuigen /WW/ : (met de mond ergens uithalen) suger