Internet locations that I tend to frequent


Alleen voor Nederlandstalige bezoekers:
Een enkele keer wil op sommige van boven­genoemde ontmoetings­plaatsen nog wel eens ruzie voorkomen tussen enkele deelnemers. Ik kreeg een tip dat dit boek er goede adviezen tegen geeft. Ik heb het zelf ook besteld: Ruzie, door Riekje Boswijk-Hummel.