Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Wat is dat, zo’n MvA en waar is die na te lezen? IHOA!!! (of in het Engels: IHUA, I hate unexplained acronyms). Ik gokte op ‘memorie van antwoord’.

De al dan niet zinvolle petitie van Henk Bres


Dit was een kort artikel, wat de tekst betreft, dus niet veel werk om te vertalen. Maar in die weinige woorden zit veel wezenlijks.

Het doet mij denken aan een ervaring die ik zelf dit jaar had in de Vogezen. Het leven is de moeite waard.

Luxos (opmerkingen van vertaler)


Creditrente betekent dat een bedrag uit het bezit van de bank gaat (waar het niet meetelde voor M1/M2/M3), naar een rekening op naam van de spaarder (ofwel de spaarrekening zelf, ofwel een betaalrekening (zichtrekening) van diezelfde rekeninghouder). Daar telt het bedrag wel mee voor M1 (of M2/M3, afhankelijk van hoe die in detail gedefinieerd zijn). Resultaat: geldschepping (die in dit geval de bank armer maakt en de spaarder rijker).

Rente scheppen


Is daarmee de Nederlandse wetgeving in strijd met het verdrag van Lanzarote, zoals Kamerlid Omtzigt stelde? Ik vind van niet, want het verdrag eist niet dat altijd ontbinding van de rechtspersoon volgt, of dat die ontbinding zelfs maar mogelijk is. Die maatregel staat namelijk alleen genoemd als mogelijkheid, niet als verplichting aan de verdragspartijen. Artikel 27, lid 2, waaronder punt d:

Wetsvoorstel verbieden rechtspersonen?


Rest

De rest van Peters artikel is eigenlijk best grappig, lezenswaardig, serieus, interessant en tedenkengevend. Aanbevolen! (We zitten hier niet voor niks in de recensiesectie van mijn website, h, dat vergeten mensen wel eens!)

Humor om te lachen


Postcodes waren er toen nog niet.

Er staat dan weer niet ‘Aan den Heer’, met de kunstmatige naamvalsvormen die tot ca. 1947 nog tot de officile spelling behoorden.

Titulatuur


Naschrift 19 augustus 2013:

In vroeger tijden kwam de nu door mij als Vlaams ervaren volgorde ook bij auteurs uit Nederland voor, zoals hier onderzocht en geconstateerd.

Woordvolgorde bij werkwoorden


Maar olie en aardgas zijn niet de enige stoffen die uit de aarde tevoorschijn komen: er is ook gesmolten gesteente, ofwel lava.

De kracht van de aarde


Maar dan denk ik: als je dan zo’n interessant maar ingewikkeld onderwerp behandelt, neem er dan meer tijd voor. Lees zelf van tevoren die verdragsartikelen goed door, zodat je de te veel uitweidende deskundige scherp en ter zake kunt bijsturen. Want het gaat wel degelijk om die artikelen waar Bert van Slooten steeds niet van wil horen.

Geen inhoud in ons programmma!


Verwijt, maar nu heuglijk feit

In een eerder stuk verweet ik Peter Breedveld dat hij wel Raja Felgata van antisemitisme beschuldigde, maar er consequent niet bij zei dat zij zei dat ze haar column als parodie bedoeld had. Ik vond dat hij daarmee de feiten incompleet en daarom verdraaid weergaf.

Vorige week (26 november) deed zich echter een heugelijk feit voor: hij vermeldde het nu eindelijk wel!

Eindelijk


Zuiver boekhouden

Dit gegoochel is dus echt 100% geldscheppen uit het niets!!

Het is geen gegoochel. Dat het geldschepping inhoudt, komt doordat alleen de creditkant meetelt als geld, de debetkant niet. Kwestie van afspraken, van definities. Geen willekeurige, toevallige afspraken, maar logisch samenhangende, waarmee centrale banken statistieken kunnen bijhouden en sturend optreden wat betreft de geldhoeveelheid, ter bevordering van de waardestabiliteit van het geld.

Toch net een beetje anders


Perzisch

Wist ik niet!

Toen ik een week of zo geleden vast wat in het rond las als voorbereiding voor dit artikel – dat ik toen al van plan was te gaan schrijven – zag ik tot mijn verbazing dat de naam Punjab niet stamt uit een van de talen daar ter plekke, maar uit het Perzisch (Farsi). De lettergreepopsplitsing is niet Pan-Jab maar Panj-Ab en het betekent ‘vijf water’. Vijfstromenland dus, naar de vijf rivieren die erdoor lopen.

In Arabisch schrift: پنجاب of los van elkaar gehaald پنج آب (in de voor het Farsi gebruikte variant, met extra letters, zoals de پ voor de p die in het Arabisch niet voorkomt en waar dus ook geen letter voor was).

Vijf

Naema? Naima? Nama?


In plaats van hem letterlijk te citeren duik ik nu ook zelf in de verdragtekst en wetsteksten om te zien of wat Omtzigt zegt wel klopt. Het voordeel van hier achter mijn schermpje zitten in plaats van in een tv-studio is dat ik gemakkelijk teksten kan opzoeken en letterlijk weergeven.

Wetsvoorstel verbieden rechtspersonen?


Pombal ligt volgens Google Maps over de snelweg 170 km van Lissabon. Anderhalf uur rijden (vergelijk Hoogeveen-Amsterdam in Nederland), maar dan moet je in en om Lissabon geen files tegenkomen en die zijn er, hoor ik regelmatig via internet op de radio, elke dag. En je moet nog een parkeerplaats vinden.

Famlia (opmerkingen van vertaler)


Maar opeens was ‘onze’ koffie op. Ok, kan gebeuren, morgen weer eens kijken, we hebben thuis ook altijd een paar pakken in voorraad. Nog steeds op. Toen ook maar eens naar de andere C1000. Ander winkelcentrum, zelfde winkelketen, zelfde franchiseformule, maar niet altijd precies hetzelfde assortiment!

Max Havelaar zit zichzelf dwarsKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden