Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Ook kwam de vraag voorbij of ik zelf kinderen heb. Zo ja, hoe kon ik dan begrip hebben of kanttekeningen plaatsen bij deze gebeurtenissen?

Ook daarbij weer: wat is de logica?

Rationele afweging


Op die derde voorwaarde loopt het dus stuk, vind ik, en de door de nieuwslezer (tevens redacteur, vaak, denk ik?) gebruikte formulering is echt fout.

Waarom tóch? En waaróm toch?

Hoe is te verklaren dat die toch gebruikt werd?

Dat hij zich voelt misleid


De avond van 7 september 2011. Radio 1, programma ‘Met het oog op morgen’. Deze keer gepresenteerd door Clairy Polak.

Prima muziekkeuze. Ik heb wel eens gehoord dat bij dit programma de wisselende presentatoren zelf mogen kiezen. Hulde daarvoor, zowel voor de keuze als voor het feit dat de presentator mede kiest.

Mocht ik me vergissen en is er toch een muzieksamensteller, dan toch mijn waardering voor zijn of haar voorkeur.

Clairy Polak: Sérgio Mendés


Het grootste deel van DOS is weinig geavanceerd. Unix-utilities voor de commandoregel (soms aangeduid als user land programs) zijn veel beter.

Maar xcopy is een uitzondering op deze regel. Dat is een heel krachtig en nuttig programma. Ik gebruik het om mijn back-ups up-to-date te houden.

Back-uppen met xcopy


Jeroen laat hier, ik denk bewust en opzettelijk, opdat lezers niet gemakkelijk zelf zullen nagaan of het wel klopt, een link achterwege. Welnu: ik heb helemaal geen vreemde opvattingen over geldschepping. Mijn opvattingen daarover zijn precies dezelfde als die van alle serieuze monetair economen en medewerkers van centrale banken.

Framing (4)


Wie die rapporten wel compleet onder ogen krijgt, is de rechter. Die ziet het volledige dossier en moet dan, alles afwegende, een beslissing nemen. Een rationele beslissing, waarbij emoties van betrokkenen hopelijk ook worden meegewogen. Maar niet, zoals ik wel in openbare en besloten discussies op internet zie gebeuren, zodanig dat het instinctief en ogenblikkelijk tot een eenzijdige stellingname leidt.

Rationele afweging


Voorzichtig

Aan de andere kant: het is lastig voor de media om hier meer over te weten te komen: de politie zal zeggen ‘het onderzoek loopt, wij brengen er op dit moment niets over naar buiten’. De bank zal reageren met ‘over individuele klanten doen wij nooit mededelingen’ en ‘op details van de beveiliging gaan wij om veiligheidsredenen nooit in.’

Begrijpelijk en terecht.

Echt zo slecht beveiligd?


Tot slot nog wat gezellige voorbeelden van hoe mijn geachte opponent en discussiepartner Jeroen H. meent op hoffelijke en fatsoenlijke wijze mij en wat ik schrijf te moeten aanduiden, op een plek waar ik niks terug kan zeggen omdat stelselmatig alles geweerd werd

Schelden (2)


Kortom: een verhelderend en lezenswaardig artikel, warm aanbevolen.

Verhelderend


[...] omdat uit onderzoek is gebleken dat het slecht is gesteld met de theoriekennis van automobilisten.

Er is geen duidelijke handeling van het ‘stellen’ geweest, en dus is ‘is gesteld’ fout, en alleen ‘gesteld is’ mogelijk.

Besmet, gemoeid, vermist, gesteld, gegijzeld, ondervoed, bemand, gedateerd


Zelf zorg ik ervoor dat ik geen dingen schrijf die voor zuidelijke lezers ongrammaticaal zouden klinken. Ik stoot liever niemand voor het hoofd als dat nergens voor nodig is. Ik probeer dus niet met ‘hij’ of ‘hem’ te verwijzen naar woorden waarvan ik gemakkelijk kan weten dat ze vrouwelijk zijn, zoals woorden op ‑ing of ‑heid, en ‘de’‑woorden op ‑schap.

Aan toekomstige taalvorsers (5)


3 * (10*67 + 1) = 2013 en
3 * (671 - 1) = 2010.

Logisch en duidelijk. De wereld klopt.

Wat getaleigenschappen (3)


Het stuk over het interview las ik helemaal door. Uit een noot bleek dat ik toen iets ondanks steeds weer afspelen niet kon verstaan.

Het leek me wel grappig het nu nog eens te proberen. We zijn weer bijna een jaar verder, en ook nu heb ik vrijwel elke dag vele uren lang naar Portugese radiostations geluisterd. Omdat ik dat prettig vind.

O, is het dat!?


Berekening, eerste stap:
100 + 0,5% =
100 + (0,5/100 * 100) =
100 + (0,005 * 100) =
100 + 0,5 =
100,5
.

Tweede stap:
100,5 + 0,5% =
100,5 + (0,5/100 * 100,5) =
100,5 + (0,005 * 100,5) =
100,5 + 0,5025 =
101,0025
.

10 plus 10 is 21


Bezwaren

De hydro-elektrische centrale is gebouwd vanaf 2008 en in productie gegaan in augustus 2014. Behalve de arenden waren er toch ook nog andere wezens niet blij, want ik lees hier in de Portugese Wikipedia:

No Nordeste Transmontano (opmerkingen van vertaler)Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden