Visuele horizon

Terug naar de tekst.

Berekenen van de afstand door de lucht, gegeven the hoogte:

Omgekeerde formule:

Berekenen van de afstand langs het aardoppervlak, gegeven the hoogte:

Afleiden van de afstand door de lucht van die langs het aardoppervlak:

Terug naar de tekst.