Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Eisen

De eisen die aan een opwekkingswijze van elektriciteit gesteld mogen worden, zijn betrouwbaarheid en doorlopende beschikbaarheid. Omdat het verbruik varieert, moet de productie flexibel en regelbaar zijn. Bovendien moet de prijs redelijk zijn.

De mate waarin de diverse methoden daaraan kunnen voldoen varieert sterk:

Opslag van energie


In Broeierigheid beklaagde Peter Breedveld zich wederom over de zijns inziens onrechtvaardige behandeling die hem van de zijde van gevestigde media als Trouw en Vrij Nederland ten deel valt.

Inconsequent


Dat is mogelijk doordat banken diverse transformatiefuncties uitvoeren, die bovengenoemde moeilijkheden grotendeels uit de weg ruimen. De bank zorgt ervoor, in plaats van elke afzonderlijke lener apart. De bank kan dat, door haar grootte, het aantal klanten en de aanwezige expertise.

Dat maakt banken nuttig, zelfs onmisbaar in de moderne maatschappij.

Transformatiefuncties van banken


Ik vind het zwaar onverantwoordelijk. Een begrotingstekort van 3% betekent al dat er elk jaar bijgeleend wordt. Dt is al dom, en NG meer lenen is oliedom. De bedoeling van die 3% is nooit geweest om dat ELK JAAR te doen, maar incidenteel, bijvoorbeeld om conjunctuurschommelingen tegen te gaan of voor investeringen op de lange termijn.

Maar lenen voor consumptie, om mensen meer salaris of een hogere uitkering te geven, dat is dom en onverantwoordelijk populisme.

Bijlenen voor schijnwelvaart


Fout!

Het moet ‘gewend was’ zijn. Wel had gekund:
‘waaraan ze was gewend’,
‘waaraan ze gewend was’,
‘waar ze aan was gewend’ of
‘waar ze aan gewend was’,
maar in de hier gebruikte constructie is het wennen geen handeling maar een toestand, zodat ‘was gewend’ dan naar mijn mening echt niet kan in het Nederlands.

Toevoeging 25-08-2010

Maar zie actief/passief. Ik had hier dus ongelijk.

Verouderd, bedorven, getrouwd, gewend, t/m verstoken


Zo had ik ook het idee later accountant te willen worden. Wat dat beroep inhield wist ik niet. Ik vroeg me dat ook niet af, het kwam niet in me op me dat af te vragen. Het was voor mij zonder meer duidelijk dat accountants in een Bedford bestelbusje mochten rijden. Die hadden een schuifdeur; d.w.z. de echte, die ik overigens niet vaak gezien kan hebben, niet de gele modelauto van Matchbox die ik had.

Een verhaal n.a.v. twee verhalen (4)


Nog wat etymologie en klankengekte

Nadir

Het tegendeel van het zenit is het nadir, het punt niet recht boven je hoofd maar recht onder je voeten door de aarde heen en dan daar aan de andere kant aan de hemelbol.

Zenith? Zenit!


Een kort geding hoort tot de civiele rechtspraak, niet tot het strafrecht.

Ik leerde het onderscheid ook pas in 2007, toen Maurice de Hond het op zijn site uitlegde n.a.v. de rechtszaken tegen hem in verband met de Deventer moordzaak. Ook ik was dus een beetje intens dom, alleen, ik leer wel bij. Door te lezen en luisteren.

Intens dom


Omgekeerd doet elke geldautomaat de hele dag aan geldschepping: de biljetten die erin zitten zijn van de bank en dus per definitie geen geld – d.w.z. geen geld in monetaire zin, maar ze hebben natuurlijk wel waarde. Met die waarde staan ze ook op de balans van de bank.

Proces tegen ING?


Willem Post noemt voor het eerst de naam Barbara Walters weer: 50m44s. Zes minuten en zeventien seconden na de eerste keer. Dat is te lang.

Luisteraar altijd centraal


Ellen Browns idee was dat de regering in feite rentevrij van de centrale bank kan lenen. Alle rente die de regering betaalt, draagt immers bij aan de winst van de centrale bank, en omdat de regering die volledig in eigendom geeft, vloeit alle eventuele winst terug naar de staatskas. De netto rentelasten zijn nihil.

Wat Ellen Brown echter over het hoofd ziet, is dat elke lening gefinancierd moet worden. Voor elke lening is funding nodig. Het geld voor de lening (ook al is geldschepping een reel verschijnsel) moet ergens vandaan komen en dat heeft meestal zijn prijs.

Centrale bank financiert overheid?


Erwin Witteveen wilde een economieles geven, maar heeft die zelf nodig, met als speciale aandachtspunten: wat is een bank, hoe zit een bankbalans in elkaar, wat is de taak van een bank, hoe functioneert een bank?

Lesje economie


Dat betekent dat als Peter Breedveld over een poosje ook inziet wat er niet klopt in zijn eerste artikel, hij een tweede kan schrijven. Als hij daarin toegeeft en uitlegt dat er met de uitspraken van Jan-Bert Vroege bij nader inzien niks aan de hand was, dan is er bij nader inzien per saldo met Breedvelds twee artikelen ook niks aan de hand.

Niks aan de hand


Ik wil dat hele pad niet elke keer hoeven intikken als ik het commando gebruik. Gewoon xcopybat⏎ moet genoeg zijn. Dat is mogelijk door de PATH-variabele in te stellen.

PATH en de DOS-box


Copyright © deze vertaling 2011 R. Harmsen.
Dit is een eigen Nederlandse vertaling van mijn in het Portugees geschreven stuk Terra poderosa.

De kracht van de aardeKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden