Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Beter ‘gekant is’. Als er stond ‘die zich heeft gekant tegen’ zou het wel kunnen, omdat ‘zich kanten tegen’ wel een handeling is. ‘Gekant zijn tegen’ geeft echter geen handeling aan, maar een toestand, namelijk een mening, een opvatting. Dus bevat de zin in NRC een taalfout. Vind ik.

Verstopt, gekant, overtuigd, geblinddoekt, opgelost, verjaard


Onrust = gevaar

Even recapituleren: als ik me overal aan houd en de maximumsnelheid voor het gemak even als adviessnelheid opvat (is niet zo bedoeld, weet ik wel, maar ik erger me altijd aan mensen die waar je 50 mag 35 gaan zitten rijden of 58 waar 70 km/h is toegestaan), dan zou ik binnen luttele kilometers (een stuk of 8, hoogstens) achtereenvolgens 120, 100, 90, 100, 80, 100, 70, 50 en 100 kilometer per uur hebben gereden.

Dat doe ik niet, ik gebruik mijn verstand en beoordeel zelf wat een verantwoorde snelheid is, daarbij behendig bonnen vermijdend door niet té opzichtig maxima te overschrijden.

Onrust


Bij het tegenkomen op paden of bij het toiletgebouw wordt er geknikt en meestal ook een groetwoord gezegd in een gegokte of passende taal (bonjour, môgge, morje (o nee, dat was in Luxemburg), (guten) Morgen).

Wie buigt wie neer?


En een foute beslissing werd je verweten. Stom zijn en opzet zijn in sport identiek. Teamsport is voor mij vrijwel synoniem met vernedering. Individuele sport ook, want ook daarbij gaat het vrijwel alleen om de prestatie.

Een verhaal n.a.v. twee verhalen (6)


In mijn vertaling:
Lemma’s tussen rechte haken. – Lemma’s tussen rechte haken zijn woorden die worden gebruikt in een van de belangrijke traditionele hulptalen. Ze zijn opgenomen in dit woordenboek als niet strijdig met zijn principes maar tevens niet als een noodzakelijk product daarvan.

Zoeken met patronen


Ik twijfel er geen seconde aan dat deze stellingname tegen geweld oprecht is. Daarentegen vermoed ik, zoals ik al zei, bij de mensen die de lach verkeerd interpreteerden, wel kwaadwilligheid, een opzet om iemand hoe dan ook ergens op te pakken.

Verwerpelijk.

Kwaadwillig


Ik zeg dan: wat had die politieagent dan moeten doen? Eenzijdig beslissen – zonder het hele dossier te kennen dat de rechter wel bestudeerd heeft – dat deze actie onrechtvaardig en te hardvochtig is? Moet of mag de agent zomaar op eigen houtje die rechter gaan overrulen? Ik zeg: nee, in een rechtsstaat moet het zo niet. De agent moet datgene uitvoeren (of uitvoering ervan ondersteunen) wat op zorgvuldige wijze is besloten door degene die erover gaat: de onafhankelijke rechter.

Rationele afweging


Een vrouw geen hand geven zou dan niet voortkomen uit een neerbuigende houding tegenover vrouwen, maar is een uiting van vertrouwen: een vrouw wordt bij voorbaat vertrouwd, een man wordt gewantrouwd, hij moet eerst maar eens laten zien wat hij in zijn schild voert.

Geen handdruk: neerbuigend?


Eerdere stukken van mij over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting: Uitingsvrijheid absoluut? (3 december 2011), Niet absoluut (15 maart 2014), Absoluut of met wettelijke grenzen? (6 mei 2014).

Er mag heel veel


Zorgen

Veel mensen maken zich zorgen over rente, in hun visie zou die helemaal afgeschaft moeten worden, omdat ze denken:

Want banken scheppen in werkelijkheid wel degelijk ook de rente – niet met opzet, maar automatisch.

Rente scheppen


Er staat dan ook niet “nu verouderd” of “inmiddels verouderd”. Dat kon wel eens een bewuste keus zijn van deze (zeer taalbewuste en taalvaardige!) auteur.

Twijfelgeval. Nee, weet je wat, gewoon goed. Schrappen dus, dit voorbeeld. Nee, ik laat het toch maar staan. Nuance is belangrijk.

Toevoeging 25-08-2010: maar zie actief/passief. ‘Verouderen’ is een onovergankelijk werkwoord dat met ‘zijn’ wordt vervoegd. Nog een reden waarom de gebruikte volgorde wel kan.

Verouderd, bedorven, getrouwd, gewend, t/m verstokenTrouwens, in het Spaans schrijven ze eerder Aránzazu, zonder t.
Details, details …)

Arantsja, eigenlijk Arantsa


Erg irritant, zeggen ze, die collega’s. Zelf heb ik er niet zo veel last van. Als je goed oplet meldt Google ook wel dat hij met de oorspronkelijke zoekterm weinig kon. En als je niet goed oplet natuurlijk net zo goed, alleen heb je het dan niet in de gaten, dat hij het mold. Meldde. Gemeld heeft. Zei.

Commodevaraan


Nog interessanter en grappiger, uit de Nederlandse Wikipedia:

waarbij de m [van samt; RH] in het Latijn per abuis als ni werd gelezen  1 

Samenvattend: ja, het Arabisch kent iets als de Engelse th, maar die zat niet in de oorsprong van het woord ‘zenith’, dat was gewoon een t.

Zenith? Zenit!


Ik veerde op, dacht weer een fout opgemerkt te hebben, en nog wel een erg duidelijke, omdat ‘overlijden’ dan wel een werkwoord is, maar al nauwelijks een actieve betekenis heeft. Maar er is een belangrijk verschil met andere voorbeelden: ‘is overleden’ is geen verkorting van ‘is overleden geworden’, dus geen lijdende vorm.

Gerechtvaardigd, vermist, overleden, besmet, betrokken, toegestaanKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden