Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Zo legde hij de klemtoon in RodrŪguez (er blijkt in beide teams iemand zo te heten) correct op de Ū die daarom ook een streepje heeft. Maar soms (gelukkig meestal niet) sprak hij de u als w uit: roodriegwes.

Dat moet niet: in Spaans en Portugees is de u in gue, gui, que en qui altijd stom.

Vulloozoo


Ik heb Martin Šimek haar naam eens op de radio horen zeggen, waarbij hij verder zoals gebruikelijk Nederlands sprak. Het klonk fascinerend, zoals hij die naam zei. Bij hem kon je namelijk duidelijk horen wat ook blijkt uit de correcte spelling (Wikipedia is over het algemeen betrouwbaar in zulke dingen, zeker in de oorspronkelijke taal): NavrŠtilovŠ.

Waarom toch?


Solo entratas (alleen lemma’s)

Deze wijze van zoeken is vaak niet ideaal, omdat die te veel vindt! Zo vindt genoemde zoekpoging met zoeken ook ‘bezoeken’ en ‘onderzoeken’, woorden die que betekenis en herkomst misschien wel een zeker verband houden met ‘zoeken’, maar die toch heel verschillend zijn.

Zoeken met patronen


Nieuwe situatie, in de utopische wereld van de burgerinitiatiefnemers: rente schaffen we af, inflatie wordt daardoor nul (geloven zij; ik niet), blijft over als reŽel rendement van spaargeld: −1,2%. Inderdaad een verbetering. Om echt waardevast spaargeld te krijgen, zou ook die 1,2% vermogensrendementsheffing weg moeten.

Burgerinitiatief geldschepping (2)


Uit het voorafgaande volgt:

Een elektriciteitsvoorziening alleen op basis van zon en wind is niet mogelijk zonder energieopslag. De reden is dat noch zon noch wind de basislast kunnen leveren. Daarvoor zijn centrales op kolen, olie of splijtbaar materiaal (kernbrandstof) nodig.

Voor de middellast en pieklast blijven ook gasturbines nodig als we geen energieopslaginstallaties van voldoende capaciteit hebben.

Zonder opslag is op de lange termijn de elektriciteitsvoorziening niet gegarandeerd!

Opslag van energie


Vanmorgen (20-3) schreef ik een nogal raadselachtig artikeltje. Vanuit het principe dat grappen die je uit moet leggen niet leuk meer zijn, volgt hier de uitgebreide toelichting.

"En dan nog iets"


In andere kastjes de oude, maar toch nog belangrijke doosjes floppy’s (voor de wat jongere lezertjes: hier uitleg)

Leermoment: Starreveld


In de visie van Micha Kat hoort een journalist vooraf te kiezen tussen schuld (ŗ charge) of onschuld (ŗ decharge) van bepaalde personen, om dan verder alleen nog vanuit dat uitgangspunt te schrijven. Zelf werkt hij zo. Daarmee ziet Micha Kat bij voorbaat en opzettelijk af van elke objectiviteit, iedere nuance, elke belangstelling voor feiten, voor de waarheid.

Dat maakt alles wat Micha Kat schrijft ongezien ongeldig.

Standpunt vooraf


Arantxa Rus behaalt dezer dagen op het Wimbledon-tennistoernooi spectaculaire resultaten. Tenminste als ik het goed begrijp, want ik weet niks van sport.

Daarmee laait ook de discussie over de Ware Uitspraak van haar naam weer op. Logisch gevolg is dat mijn eerdere artikelen daarover meer gelezen en ook op Twitter genoemd worden.

Aranska ťn Arantsja


Nog een staaltje van zulk hypocriet en inconsequent denken, “7 hours ago” t.o.v. 6 jan 2012, 23:52:

Inhoud boven vorm


Peter negeert hiermee dat ik zijn terechtwijzing na “dat 'ss'-debacle” over het hoofd gezien had en pas vier dagen later zag. Allemaal gedocumenteerd, maar dat leest uiteraard niemand, want dat is maar dom gebazel en gezwatel van mij.

Selectieve verontwaardiging


Maar dan zal er toch wel een pincode gevraagd worden? Een pinpas heet niet voor niks zo, pin- komt van PIN = Persoonlijk IdentificatieNummer.

Echt zo slecht beveiligd?


Multilinguaal IberiŽ

Terug naar Xabi en Xavi. De letter x komt in de spelling van het Spaans (eigenlijk: Castiliaans) (vrijwel) niet voor, maar wel in alle andere talen die op het Iberisch schiereiland worden gesproken: Portugees, Galicisch, Baskisch, Catalaans. Misschien ook in het Asturiaans en Leonees, dat weet ik niet precies.

Dzabi?


Ruilhandel is lastig door de mismatches: wat een verkoper te bieden heeft, is vaak niet wat potentiŽle kopers willen hebben, en vice versa. Dit probleem kan worden opgelost door elke handelstransactie in tweeŽn te splitsen, waarbij in elk van de deeltransacties geld de plaats inneemt van het niet passende ruilproduct.

Maar de aanpassingsproblemen zitten niet alleen in de aard van de te kopen en verkopen artikelen. Er zijn ook vaak mismatches in de tijd.

Handelsgeld


Citaat uit artikel 15a, lid 1, punt 2:

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel mits:
[...]
2į. het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd;

GerechtvaardigdKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden