Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Ik signaleerde deze – volgens mij verkeerde – uitdrukking al eerder. De hoorbare korte aarzeling kan erop wijzen dat het ook nu een vergissing was. Of is het een trend, gaat dit een onuitroeibare gewoonte worden?

Gaan de ronde (2)


Wat was er dan wel mis met het programma? De chaos, de veel de korte items, de flitserigheid, het totale gebrek aan aandacht en diepgang.

Dit was het nieuws niet (LLiNK)


De oplossing van Bush is dus: los het probleem op door het te verergeren. De regering leent nog meer geld, o.a. van Chinese beleggers (die staatsobligaties kopen), geeft dat aan de Amerikanen, die kopen er Chinese producten voor, zodat het geld weer terugvloeit. Zo werkt economie. Het is een kringloop. Maar zo'n maatregelen heeft dus geen enkel effect, en al helemaal geen positief effect.

Welke maatregelen?


Ik heb Martin Šimek haar naam eens op de radio horen zeggen, waarbij hij verder zoals gebruikelijk Nederlands sprak. Het klonk fascinerend, zoals hij die naam zei. Bij hem kon je namelijk duidelijk horen wat ook blijkt uit de correcte spelling (Wikipedia is over het algemeen betrouwbaar in zulke dingen, zeker in de oorspronkelijke taal): Navrátilová.

Waarom toch?


Verschillen zijn er natuurlijk ook, reden waarom ik begrijp dat Fouad Sidali bij nader inzien mededeelde:

De vergelijking die ik maakte is ongepast en had ik niet mogen maken. Men moet wel beseffen welke emoties de uitspraken van Wilders oproept

Niet absoluut; niet hetzelfde


Zelfs als ze lelijk was, wat duidelijk niet het geval is, zou één zo’n lach een grijze dag tot een feest kunnen maken. Daarom zeg ik: vergeet niet zo vaak mogelijk naar elkaar te glimlachen.

Elke dag zo'n glimlach


Niet het fractionele systeem is de oorzaak van geldschepping, maar kredietverlening op zich. Bij full reserve banking vindt ook geldschepping plaats. Ook een veelvoorkomend misverstand.

Proces tegen ING?


Van tweeën een en niet van enen twee. Maar de Taalunie denkt zo niet, zoals ook blijkt uit het vervangen van het trema door soms nog steeds een trema maar soms een koppelteken.

De reden was, is mij bij navraag wel eens gebleken (maart 2006), dat ‘geë-maild’ als consequentie had gehad dat men ook ‘gem̈‑bankierd’ had moeten voorschrijven (met een trema op de m van mobiel; inmiddels allang achterhaald door apps en smartphones) en dat stuitte op technische problemen. Daarom is het ge-e-maild en ge-m-bankierd geworden.

Daar zit ook wel weer wat in.

Zenith? Zenit!


Later heb ik me vrijwel helemaal afgekeerd van de frames, hoewel er nog sporen van te zien zijn op mijn voorpagina en hier. (Update 24 oktober 2012: lingfrm.htm nu ook helemaal afgeschaft.)

Ontstaan van het religiemenu


Ik mag graag zulke locaties bezoeken. Het maakt mij duidelijk dat de Europese Unie goed is en zeker moet blijven bestaan, ondanks alle kritiek die mogelijk is. Liever eindeloze vergaderingen met weinig daadkracht, en onderonsjes tussen Frankrijk en Duitsland waar andere landen zich van buitengesloten voelen, dan weer een oorlog zoals van 1870–1871, 1914–1918 of 1940–1945, waarvan de kern steeds het conflict tussen de rivalen Duitsland en Frankrijk was. Geen van die oorlogen heb ik meegemaakt, maar ik kan luisteren, lezen en me dingen voorstellen.

Le Markstein


Toch had ik ook gelijk, om mijn manier. Het ging in de discussie (jawel, een discussie, op Twitter!; soms lukt dat, ondanks de veel te korte berichten) namelijk over percentages. En dan is 10 plus 10 wel degelijk 21. Niet eens ongeveer 21, maar precies 21.

10 plus 10 is 21


Ga je bij diezelfde afslag niet naar het noorden maar naar het zuiden, ook langs de N324, dan kom je in Sabugal, en verderop ook nog in Penamacor. Ik ben er nooit geweest. Vandaar kun je in theorie binnendoor helemaal doorrijden naar de Spaanse stad Cáceres. Daar waren we wel. Een leuke stad. Maar de omgeving, en ook deze route erheen, zo te zien op Streetview, is nogal saai, kaal en droog.

Sabugal


Paradoxaal genoeg houdt het toekennen van een krediet automatisch geldschepping in, maar nu met ‘geld’ in een speciale monetaire betekenis. Maar deze geldschepping maakt de bank geen steek rijker: uitgedrukt als waarde, is het netto-effect nul.

Dit is lastig te begrijpen, maar het is wel waar. Dat zo veel mensen dit niet vatten, is een van de onderliggende oorzaken van een wijdverbreid, ongerechtvaardigd wantrouwen tegen banken dat onder het grote publiek heerst.

Rente weer in omloop


Volgens de geleerden moet tussen twee persoonsvormen een komma staan.

Eén zo’n geleerde is Jan Renkema, bekend van zijn stijlgids, de Schrijfwijzer. Bol.com heeft ’m:

Komma tussen persoonsvormen?


Bij laag percentage verwaarloosbaar

Dit effect zie je alleen duidelijk bij wat grotere percentages, en bij kleinere alleen op de lange duur. Vandaar dat ik meteen 10 procent als voorbeeld koos.

10 plus 10 is 21Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden