Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Jarenlang wist ik ook niet hoe die naam in elkaar zat. Met alleen transcripties in Latijns schrift kom je namelijk niet ver. Zelfs zoeken in een Arabisch woordenboek is moeilijk: de Arabische taal kent 3 s-achtige klanken en dus letters, 3 t-achtige en 4 d-achtige (waarvan je er 1 of 2 ook als een soort z zou kunnen opvatten).

Transcriptie van de naam Qaddhafi


Iedereen moet zich aan de wet houden. Wat strafbaar is, mag niet. Wat wel mag, is vinden dat de wet niet deugt en dat die veranderd moet worden. Dat is democratie.

De zinloze petitie van Henk Bres (1)


Het is in de Nederlandse maatschappij momenteel bon ton om die uitleg niet te kunnen of willen begrijpen, of die ook bij wel begrijpen niet te aanvaarden. Dat lijkt mij toch vooral een probleem van de Nederlandse samenleving, niet van de moslims daarin.

Hopelijk verandert deze waan van het decennium mettertijd weer en gaan mensen weer meer logisch nadenken.

Uitlegbrief; meer tweets


Maar ik denk nu ook dat mijn verwijt onterecht was. Al had hij het uitgelegd, ik was toch geen sportfiguur geworden. Het zat niet in me. Ieder kind moet zijn eigen weg vinden in het leven, volwassenen hebben daar nauwelijks invloed op, al denken beide kanten soms van wel. Mijn weg is om dit nu op te schrijven.

Een verhaal n.a.v. twee verhalen (6)


Merkwaardig h? Maar overbodig, zelfs onjuist.

Het voordeel van deze tent is dat je [...]’. Dat volstaat. En keer ‘is’ en geen komma. (Er was ook al geen pauze.)

Isisisme


Zoals ik al zei is de zee op de plek waar het ongeluk gebeurde 1500 meter diep. Dus de druk op de zeebodem waar de olie uit de bron of een leiding stroomde, moet wel zo’n 150 bar bedragen, wat voor menselijke begrippen een enorm hoge druk is. Toch zijn zulke drukken in de techniek niet ongebruikelijk. Een voorbeeld: apparatuur om verf te spuiten, met drukken tot 500 bar.

De kracht van de aarde


Een bekende Nederlander met de naam Mendes is Joseph Mendes da Costa.

Is hij inderdaad zo bekend? Voor mij wel, maar dan alleen om de volledig triviale reden dat een vermoedelijk naar hem genoemde laan op de fietsroute naar onze tandarts ligt. Trivialer en irrelevanter kan het bijna niet, wat voor mij dan weer een goede reden is het toch maar even op te schrijven en te vermelden.

Ik had ook geen flauw benul dat hij beeldhouwer was.

Mendes da Costa


Zo mild is Justitie dus tegen mensen die ver over de schreef gaan. Weten we dat ook weer.

Milde eis van OM tegen Micha Kat


In taalkundige termen: de klemtoon is in het Nederlands distinctief. Die kan namelijk woorden onderscheiden die identiek zijn op de klemtoon na: VRkomen is iets anders dan voorKmen.

Maar die klemtoon draagt dus ook betekenis op een hoger niveau dan dat van een enkel woord. Eigenlijk gaat het dan om de plaats van een hoofdaccent tegenover dat van een nevenaccent: in ‘een boze DEAler’ ligt er nog steeds ook een klemtoon op de eerste lettergreep van ‘BOze’, maar die op de lettergreep DEA is sterker, zwaarder, nadrukkelijker.

Een boze dealer


Twiscussie? Twitterdiscussie. Nou ja, discussie, ik reageerde op een paar tweets van Geert Wilders en hij reageerde niet terug. Hoeft ook niet van mij.

Twiscussie met Geert Wilders


Dat is dan een onterecht vonnis geweest, gewezen door een rechter die het helaas, net als zo veel mensen, ook niet snapte. Toch was Modern Money Mechanics toen al bekend, want dat document dateert van 1961. En daarin staat het allemaal uitgelegd.

Het is te hopen dat Nederlandse rechters niet ook zulke blunders begaan. Misschien kan wat ik nu schrijf eraan bijdragen die blunders te voorkomen.

Proces tegen ING?


Bestandsgeboorte

Hoe kan ik nu, op een computer die toen nog helemaal niet bestond, nog de datums van die bestandjes zien? Dat weet ik ook niet precies. Meegekomen in een pkzip-bestand, waarschijnlijk. Toen ik laatst mijn webserver verhuisde van de ene FreeBSD-VPS naar een heel andere FreeBSD-VPS, bleek zip (dat lijkt op het oude Pkzip) zelfs keurig de birth time (-Btime in find, st_birthtime in stat (2)) te hebben meegenomen.

Wat getaleigenschappen (4)


Daaruit werd me duidelijk dat, zoals je Aranska als een Nederlandse ‘verhaspeling’ (nee, vriendelijker gezegd: vervorming, nog beter: variant) van Arantxa kunt opvatten, Arantxa weer een Spaanse verhaspeling is van het oorspronkelijke Baskische Arntzazu, of korter Arantza.

Arantsja, eigenlijk Arantsa


Het klassieke Arabisch uit de Qurʾaan, dat, in licht gemoderniseerde vorm, nu nog steeds gesproken wordt als mediataal, hoewel het niemands natuurlijke moedertaal is, had inderdaad de letter taaʾ ( ت ) met de klank t (als in het Neder­lands of Spaans) en de letter thaaʾ ( ث ) met de klank th als in het Engelse woord ‘think’.

Zenith? Zenit!


Als dat voor Jeroen H. voldoende grond is om mij voor leugenaar uit te maken, komt dat geheel voor zijn rekening. Nogmaals, hij is kennelijk helderziend en weet beter dan ikzelf wat ik in mijn leven zoal denk, meemaak en voel.

Schelden met stroKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden