Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Ik denk dat Micha Kat zijn journalistieke carrière helemaal eigenhandig naar de knoppen heeft geholpen, namelijk door consequent elke objectiviteit en nuance terzijde te schuiven en doorlopend links en recht mensen uit te schelden en te beschuldigen van alles wat slecht en vunzig is (en bovendien ongevraagd te tutoyeren!), meestal zonder enig bewijs of zelfs maar redelijk vermoeden of aanwijzing.

Waarom weigeren advocaten civiele zaken?


Interessanterwijze (oei, is dat een germanisme? ik denk het wel) staat er ook een Middelnederlands woord bij genoemd, dat niet geheel onverwacht ‘ast’ luidt.

Als Modernnederlandstalige is mij dat woord niet bekend. In het Middelnederlands betekende het (voor zover bekend, en dat is niet zo ver) vooral of alleen ‘dwarsbalk van het kruis’, staat hier vermeld.

Hochen


De letter i is in de echte uitspraak zo zwak, kort en ombeklemtoond, dat hij eigenlijk als klank vrijwel helemaal afwezig is.

Hardleersheid, en de juiste uitspraak van Srebrenica


Los van de minachting voor de lezer die uit een dergelijke werkwijze spreekt, is het ook juridisch niet in orde, kijk maar: Auteurswet, artikel 15a, lid 1, doorlopend in punt 4:

Een hyperlink is weer te veel gevraagd


De bestaande wetten bieden al mogelijkheden. Ik wees al op art. 140 Sr over criminele organisaties en op art. 2:20 BW dat het de rechter mogelijk maakt een rechtspersoon verboden te verklaren en te ontbinden. Dat kan als werkzaamheid of doel van die rechtspersoon in strijd is met de openbare orde.

Wat dat begrip, de ‘openbare orde’, precies inhoudt of in kan houden, zal wel moeten blijken uit jurisprudentie. Ik heb daar geen zicht op, ik ben geen jurist.

Hoe dan ook, over uitspraken van een onafhankelijke rechter gaat de Tweede Kamer niet, gezien het belangrijke principe van de scheiding der machten.

De zinloze petitie van Henk Bres (2)


Dit alles met maar één doel: kapotmaken, alles van binnenuit vermolmen als een termietenleger. Overal laten ze de stank van verrotting achter.

Dat verhaal over die sockpuppets is totale bullshit, in de wereld geholpen door

Voor de goede orde


Voor een bewolkte nacht kom ik dan op z’n best op 100 * 10^6 * π = 0,3 mlx (millilux), en vaak zal nog veel donkerder zijn. De wegverlichting die daar 20 tot 40 lux (40 duizend millilux dus) aan toevoegt, is dan zinvol. Het is daardoor niet meer zo donker.

Geen verrassend resultaat, maar ik moet ergens beginnen.

Straatverlichting overdag


Dat vraagteken stond er overigens eerst niet, het is op mijn e-mailmatig aanraden toegevoegd. Ziva is verreweg de verstandigste en redelijkste van het stel, zij luistert soms wel naar mijn opbouwende, ongevraagde adviezen.

Schelden (2)


De grootste vriend én vijand van de mens is z’n eigen instinct. Dat is sterker dan het denkvermogen en vervormt het en beheerst het. En dat gaat de eerste tienduizend jaar helaas nog niet veranderen.

Geen nuance op ons blog! (2)


Later

Steeds meer mensen leren pas na hun kindertijd onze taal en gebruiken die actief. Dat vind ik leuk. Ik wees eerder al op Freeyad Ibrahim.

Het mooiste vind ik het als de latere leerders ook de taalfouten van moedertaalsprekers gaan overnemen. Dat is een teken dat het hard gaat met de taalverwerving.

Ze nemen onze fouten over!


Sprankelend

Sprankelend! Wat een sprankelend woord is dat!

Zouden andere talen dan Nederlands daar ook zulke mooie woorden voor hebben?

Sprankelend!


Wat ook kan, is dat juist ík het allemaal verkeerd begrijp. Dat weet je maar nooit. Met die mogelijkheid hou ik altijd rekening. Voor het Dunning-Kruger-effect is niemand immuun, zelfs ik niet.

Ik heb nooit economie gestudeerd, zelfs had ik dat vak op de middelbare school (mammoetwet!) nooit in mijn pakket. Dus kom maar op met die kritiek.

Lesje economie


Amerikaanse mensengewichten in stenen vallen bij Josh Madison dan weer onder massa (tabblad Mass), waar je kun vernemen dat 1 stone = 6,35 kg en 83 kg = ca. 13 stone, 76 kg = 12 stone en 70 kg = 11 stenen. Flintstones staan er niet bij en rollende stenen ook niet.

Baarbar


Door je handtekening bind je je dan contractueel aan een zekere partij, namelijk de toenmalige bank. Mag die partij dan later zomaar besluiten haar rechten en vorderingen vanuit die overeenkomsten over te dragen aan een andere partij, zoals een SPV? Zonder toestemming en zelfs zonder medeweten van de oorspronkelijke tegenpartij?

Ik weet dat niet.

Dakloos door eigenwijsheid (1)


Het is een kwestie van cultuur: van het overlijden van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il en het opzeggen van de wapenstilstand herinner ik me wel een Noord-Koreaanse nieuwslezeres die in tranen was resp. een heldhaftige toon aansloeg. ‘Wij’ doen dat zo niet.

KwaadwilligKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden