Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Als ik net zo oud word als mijn vader, heb ik nog maar zo’n 5 jaar te gaan. Bereik ik de leeftijd van mijn moeder, dan resten me nog ruim 32 jaren.

Spaanstálige literátuur


Ik (RH) zeg daarop: de bank heeft gelijk en het schrijnende gebrek aan basale kennis zit bij Mr. Van de Waarsenburg.

Proces tegen ING?


Taalvaardigheid

Peter Breedveld is op het punt van afval dus wel netjes en fatsoenlijk, net als ik probeer te zijn. Waarom past hij dan hetzelfde principe niet ook toe op de verbale communicatie op internet, met de bezoekers van zijn site? Jammer is dat.

Je kan best een scherpe columnist zijn zonder een onbeschofte toon. Kwestie van taalbeheersing, en die heeft hij wel.

Onbeschofte toon


Intuïtief is het voor mij helder dat de zon zo helder is, zelfs bij bewolkt weer, dat wegverlichting voor veilig extra zicht nutteloos is. Willen de lampen, hoe krachtig ook, significant iets bijdragen, dan moet het eerst veel donkerder zijn.

Dat komt ook doordat het menselijk gezichtsvermogen, net als het gehoor, logaritmisch werkt. Gelukkig maar, want anders werden we bij het minste beetje zonneschijn meteen verblind maar in de schemering zagen we niks. We zouden geritsel van een roofdier niet horen en door de donder zouden onze oren meteen kapotgaan.

Straatverlichting overdag


Constructieve inbreng”, dat is een eufemisme voor: ‘kritiek wordt niet op prijs gesteld, ga je niet afvragen of dingen wel echt kloppen; alleen medestanders en zijlijnjuichers mogen hier meepraten’.

De mantra's herhalen


Onregelmatigheidstoeslag

Als door ambtenaren of andersoortige medewerkers van de ermee belaste instantie periodiek wordt gecontroleerd of de lampen wel allemaal branden of dat er een paar defect zijn, dan is wel te snappen dat dat overdag gebeurt. ’s Avonds of ’s nachts werken is belastender voor werkers, dus zijzelf of hun vakbonden eisen dan terecht een toeslag op het loon.

Alleen, hoe zijn dan deze waarnemingen uit mijn lijst met notities te verklaren?:

Straatverlichting overdag


Want wat ik zie is precies dat: minachting van de rechter, minachting van de rechtbank. Minachting van het recht en van de rechtsstaat ook.

Dat hoeven we als maatschappij niet te pikken. Het zou goed zijn als de rechter, ook in Nederland, zou beschikken over machtsmiddelen om lieden als Karel B. aan te pakken.

Minachting van de rechtbank


Daarmee wil eiser tevens aangeven, dat niets daarbij in de weg staat de figuur 'bankrente' per direct af te schaffen, althans deze voortaan synoniem te laten zijn voor niet zo maar een vergoeding, maar een vergoeding als tegenprestatie voor bijvoorbeeld een in tijd afgemeten dienst van wezenlijke waarde.

Dat is nu al zo. Dat het anders lijkt, komt doordat Van de Waarsenburg het niet snapt.

Proces tegen ING?


Ik lag laatst midden in de nacht in bed uit mijn hoofd uit te rekenen hoeveel seconden er ook weer in een etmaal zitten. Waarom? Om te kijken hoe je een aantal pageviews per dag (bijv. 850) omrekent naar hoeveel seconden (100) gemiddeld tussen twee siteaccesses. Geloof ik, zo iets. Doet er niet toe.

Wat getaleigenschappen (2)


De laatste tijd is nogal eens sprake van een zekere Afonso Alves. Ik ken hem niet, want ik heb weinig met voetbal. Wel valt me op dat velen op radio en tv, zoals Dione de Graaff van Studio Sport, de schier onbedwingbare neiging hebben om de naam uit te spreken als alVES, met de klemtoon achteraan.

Uitspraak van de naam Alves


Wat raar is dat toch dat in Nederlandse media (buitenlandse heb ik niet gecheckt) de kracht van aardbevingen nog steeds wordt aangeven volgens de schaal van Richter!

Die schaal dateert van 1935 maar is (althans voor zware aardbevingen, en alleen die komen in het nieuws) al in 1979, dat is 32 jaar geleden, vervangen door de momentmagnitudeschaal.

De schaal van Richter? Is die niet antiek?


Nu moet het in principe natuurlijk ook zo. In een rechtszaak tussen twee partijen die een geschil hebben, moet de rechter beide partijen aan het woord laten en aandachtig en goed luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Hoe onzinnig dat eventueel ook is, de rechter moet luisteren en elk standpunt in overweging nemen om tot een onpartijdig oordeel te komen.

Minachting van de rechtbank


Ook op dit punt benadruk ik steeds geen jurist te zijn en lang niet alles te weten of te kunnen beoordelen. Juist daarom verwijs ik graag naar sites van mensen die wél rechten hebben gestudeerd en praktijkervaring hebben, en naar uitspraken van rechters.

Schelden met stro


Al vanaf 20 november 2002 zijn de excentrieke, gekke, rare, ethisch onverantwoorde en irriterende kleuren op mijn website uitschakelbaar. Websitebezoekers kunnen op een link klikken die op veel maar niet op alle pagina’s staat, om aan te geven dat ze liever rustige, saaie, normale, acceptabele, esthetische kleuren willen. Er wordt dan een cookie gezet om die voorkeur te onthouden.

Soms excentriek, vaak onopvallend


Dood

Het is erg jammer dat John Lennon († 1980) niet veel langer is blijven leven (en George Harrison († 2000) ook natuurlijk), en dat ze niet vaker en langer hun meningsverschillen opzij hebben kunnen zetten, de kans hadden gekregen nog verder uit te rijpen, en dan met z’n vieren een nog groter oeuvre neergezet dan ze nu in die korte bloeitijd al gedaan hebben.

Zo mooi!Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden