Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Op de kaft van de editie van 1979 staat de boektitel fout gespeld, namelijk als
Bestuurlijke
Informatie
Verzorging

Informatieverzorging is een samenstelling, en die spellen we in het Nederlands aan elkaar, als één woord. Als om esthetische redenen drie delen onder elkaar komen, zou er dus een afbreekstreepje achter ‘informatie’ moeten staan:
Bestuurlijke
informatie-
verzorging.

In het boek zelf staat het gelukkig wel goed, als Bestuurlijke informatieverzorging.

Leermoment: Starreveld


Dat woord ‘eerder’ viel me meteen op. In een flits wist ik dat deze tekst niet uit Nederland kon komen, maar alleen uit België.

Eerder


Als ik kritiek heb, en die heb ik, in dit geval op die Kamervragen van het CDA en het feit dat ze gesteld zijn, wil ik graag de tekst er letterlijk bij hebben, om ongewilde strawman-effecten te vermijden. Het is namelijk niet fair om op basis van half gehoorde radioberichten mensen te gaan bekritiseren terwijl ze misschien wel zelf al nuances aanbrachten die ik aangebracht wil zien en kanttekeningen plaatsten die ik wil plaatsen.

Begrijpend lezen


Berekening, eerste stap:
100 + 0,5% =
100 + (0,5/100 * 100) =
100 + (0,005 * 100) =
100 + 0,5 =
100,5
.

Tweede stap:
100,5 + 0,5% =
100,5 + (0,5/100 * 100,5) =
100,5 + (0,005 * 100,5) =
100,5 + 0,5025 =
101,0025
.

10 plus 10 is 21


Bij lezing kreeg ik namelijk sterk de indruk dat het hof de zogeheten werkzaamheid van de vereniging wel in strijd met de openbare orde vindt, maar die vereniging toch niet verboden verklaart en ontbindt. Het hof voert daarvoor als argument aan dat er geen gevaar is voor maatschappelijke ontwrichting.

Dat vond ik vreemd, want in de wet staat dat van die ontwrichting er helemaal niet bij!

De al dan niet zinvolle petitie van Henk Bres


Normaal maakt het programma ‘egrep’, dat achter de schermen op de server het zware zoekwerk doet, onderscheid tussen grote en kleine letters. Dus zoeken op ‘spanje’ levert niet ‘Spanje’ op. Dit gedrag kunt u echter wijzigen door het keuzevakje “Alsi majusculas“ (Ook hoofdletters) aan te vinken.

Zoeken met patronen


Het Radio 1-journaal duurt maar een paar minuten, dus ruimte voor uitgebreide analyses is er niet. Maar toch, Radio 1 is een nieuws-, actualiteiten- en sportzender. In al die uren zendtijd per dag zouden onderwerpen meer uitgediept kunnen worden, met meer kloppende details, in plaats van een kort onwaarschijnlijk bericht dat haast niet juist kan zijn.

Echt zo slecht beveiligd?


Beoordeling

Mijn mening: dit kan echt niet meer zo, dit is niet acceptabel.

Wetswijziging 2.0


Overleven in een gemeenschap

Ooit leefden mensen in kleine gemeenschappen in paradijsachtige omgevingen, waarschijnlijk in Afrika of niet ver ervandaan. Om fruit te plukken en op te eten, heb je geen handel nodig en geen geld. Om te jagen en de prooi met de hele groep op te eten ook niet.

De economie berustte erop dat iedereen naar vermogen bijdroeg en naar behoefte profiteerde.

Ruilhandel

Handelsgeld


Dressuurruiter, dat is ook wel een aardig woord, met drie keer twee keer dezelfde letter achter elkaar!

Alles twee keer


Het blijkt zich afgespeeld te hebben eind oktober 1998, nu ruim 13 jaar geleden! De tijd vliegt.

Ik heb veel teruggevonden, een gewraakt artikel van Ronald Plasterk, mijn ingezonden brief aan Intermediair als protest daartegen, diverse e-mails, hyperlinks naar latere episodes.

Buiten het eigen vakgebied


Het omgekeerde komt ook veel voor. Bijna iedereen zegt en schrijft tegenwoordig dat je iets publiekelijk kunt maken. Volgens mij kan dat niet. Je kunt iets publíék maken. Publiekelijk máken kan wel, met een andere klemtoon, maar dan betekent ‘maken’ ‘repareren’. Wie kent niet de mop met de baard over de advertentie over naar later bleek een defecte wip?

Publiekelijk publiek maken


Een pintransactie houdt (net als een bankoverschrijving of acceptgiro) in wezen in, dat een rekeninghouder een deel van zijn vordering op de bank (dat is dus geld!) overdraagt aan een andere rekeninghouder. Dat kan een rekeninghouder bij dezelfde bank zijn of een andere, maar dat regelen die banken onderling wel, dat maakt pinnen juist zo handig.

Dakloos door eigenwijsheid (1)


In 2038 zullen ze het waarschijnlijk pas toegeven en met authentieke documenten staven hoe het gegaan is. Als ik dan nog leef en tik (het kan, ik zou 83 zijn), plaats ik hieronder een naschrift.

De honduree van het jaar


Ob-sessie? Ob-session? Ob Session?

»Ob die Session gehalten werden kann, ist im Moment leider noch unbekannt.«

Nein! Nee, neen!

Obs-essie?

Obs-essie? O.b.s. Essie? Openbare basisschool Het essie? Het Esje? Het s’je?

Ob-sessie? Obs-essie?Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden