Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Sophie in ’t Veld vond haar interpretatie van het gedrag van de handweigerende docent, als neerbuigend tegenover vrouwen, kennelijk logisch, voor de hand liggend en vaststaand. Maar ik ben er helemaal niet zo zeker van dat haar inzicht klopt. Ik vermoedde een andere gedragsachtergrond en inmiddels heb ik nog een hypothese.

Geen handdruk: neerbuigend?


Verwante talen

De tendens die we hier zien moet al heel oud zijn, want niet alleen het Nederlands, maar ook het Duits en het Engels kennen het verschijnsel. Toch zijn die drie talen al zo’n 1000 tot ruim 1500 jaar geleden uit elkaar gegroeid.

De basisregel is dat in een samenstelling (vaak ontstaan uit twee zelfstandige naamwoorden (substantieven) – hoewel er andere typen bestaan) het eerste element beklemtoond wordt. Zetten we daarentegen een bijvoeglijk naamwoord (adjectief) en een zelfstandig naamwoord (substantief) achter elkaar, dan krijg het substantief het hoofdaccent.

Een boze dealer


(De link naar de originele tweet, die Peter Breedveld zelf gaf, doet het niet meer. Gewist? Door hem zelf? Zodat de tweet niet meer letterlijk te citeren is? Geschiedvervalsing, vind ik dat, ben ik tegen. Als ik zelf iets publiceer wat niet deugt, laat ik het staan en voeg ik een correctie toe. Wel zo zuiver.)

Recht op aangifte doen


12:46 PM - 20 Aug 13:
Na dat 'ss'-debacle deed-ie het weer, nu over het Spaanse pseudoniem van een Braziliaanse.

12:46 PM - 20 Aug 13:
Bleef-tie weer over doordrammen. Hield-ie weer niet op. Toen heb ik 'm geband. Simpel.

Selectieve verontwaardiging


Dat deed me denken aan een liedje van vele jaren geleden, met de titel of waarin de zinsnede voorkwam “Bienvenido a Miami”. Het leuke daarvan vond ik, doordat de Spaanse taal geen hiaten kent maar alles vloeiend aan elkaar plakt (ik spreek Buenos Aires in gedachten altijd uit als Bueno Saires, om te voorkomen dat de s op Nederlandse wijze een z wordt en er een glottisslag voor de a verschijnt), dat ‘a Miami’ leidt tot twee keer hetzelfde: ‘ami ami’.

Vandaar de titel.

Ami ami


Of misschien ben ik wel dom of niet zo snaps. Dat kan. Maar domme lezers heb je nou eenmaal ook, zeker bij een intellectueel niet zo hoogstaand blog als Swapichou. En zoals een collega-blogger meermaals schreef, zo ook hier, onder het heteroniem “De Grote Vrager”:

Ze hebben Peter [...] Breedveld kennelijk ook nooit verteld dat je de lezer soms bij de hand moet nemen, zoals dat zo mooi heet, maar soms ook de kans moet geven zijn eigen conclusies te trekken.

Een hyperlink is weer te veel gevraagd


Mijn oorspronkelijke idee was dat journalisten en politici het helemaal fout deden door niet consequent decibels te gebruiken. Ik zie nu in dat het allemaal wat ingewikkelder is, en dat wat de journalisten deden, namelijk overnemen wat de onderzoekers zelf samenvattend schreven, wel verantwoord is.

De helft stiller


Sommige lemmawoorden in de IED staan tussen [ ]. Ze zijn in de elektronische IED te vinden met deze zoekopdracht: \[.+\]. Omdat de rechte of hoekige haken, ‘[’ e ‘]’ in reguliere expressies een speciale betekenis hebben, is het nodig er een backslash voor te zetten als je het woord zelf wilt vinden: \[ en \].

Een ingewikkelder zoekactie (die duidelijk laat zien dat reguliere expressies niet altijd op het eerste gezicht makkelijk te begrijpen zijn!), die echter completer en betrouwbaarder is, is: (^\[[a-z].+\])|(\[[^ -\.]+\]). Dit levert 236 resultaten op.

Zoeken met patronen


Ik kom nog even terug op de vraag die Ad Broere in zijn artikel gebruikte als inleiding voor zijn antwoord:

Vraag: Banken scheppen geld uit het niets, is dat hetzelfde als fractioneel bankieren?

Hij beantwoordt die vraag niet volmondig met ‘ja’, maar misschien ontstaat bij de lezer toch de indruk dat hij ‘ja’ bedoelt. Hoe dan ook, mijn antwoord is: nee, dat is niet hetzelfde.

Toch net een beetje anders


Tegenwoordig staan zulke dingen allemaal helder in de Wikipedia, bijvoorbeeld in het Engelstalige artikel Germanic languages in de tabel Diachronic. De “Dutch varieties” staan in de “Istvaeonic” tak van het “West Germanic” en de “Frisian varieties” in de “Ingvaeonic” tak.

Ik heb het niet verzonnen, het zijn de algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Een wetenschapper als Ronald Plasterk zou dat gewoon van zijn collega’s uit een ander vakgebied horen aan te nemen.

Buiten het eigen vakgebied


Ik vond het een indrukwekkend verhaal, eerlijk, openhartig en integer gemaakt. Het raakte me, hoewel ik theoretisch eigenlijk geen voeling zou moeten hebben met Robert Moszkowicz (naam nu wel meteen goed gespeld), die zichtbaar een totaal ander leven heeft geleid dan ikzelf en een heel andere persoonlijkheid heeft. Of is, hoe zeg je dat.

In twee rukken uit


[...] recht op geldschepping [...] behoort [...] toe aan de overheid, die daarmee maatschappelijke doelstellingen kan nastreven zoals prijsstabiliteit, werkgelegenheid, basisinkomen, (duurzame) infrastructuur en/of belastingverlaging.

Dit berust op een verkeerd idee van geldschepping. Het kan dus niet. Daar ga ik zo meteen op door.

Burgerinitiatief geldschepping


Zoals het er staat betekent het dat anderen hem hebben zitten overtuigen van die integriteit, tegen zijn eigen gevoel in, en die pogingen zijn uiteindelijk gelukt. Beetje vreemd dat hij zich daarna dan juist opeens minder ging aantrekken van wat anderen denken.

Bedoeld is waarschijnlijk dat hij zelf, onafhankelijk van anderen, geleidelijk van die integriteit overtuigd is geraakt, tijdens en door het nadenken over zijn drijfveren. Dan is er geen bewuste inspanning om te overtuigen, geen handelen, maar een proces, met als eindresultaat de toestand van overtuigd zijn, van het hebben van die overtuiging, van die mening. Daarom had er moeten staan ‘Toen ik eenmaal overtuigd was [...]’.

Verstopt, gekant, overtuigd, geblinddoekt, opgelost, verjaard


Kortom, zoals wel vaker het geval is, ik zit weer een steeds langer wordend stuk te schrijven dat helemaal nergens op slaat omdat het erin vervatte verwijt volkomen onterecht is! Sorry.

Maar dat mag de pret niet drukken.

Kijker altijd centraal


PROJECTEN: diverse zonne-energieprojecten in Frankrijk, BelgiŽ en Nederland, grotendeels samen met andere banken gefinancierd. Het totaal geÔnstalleerde vermogen: 116 megawatt­uur.

Dat kan niet, een vermogen gaat niet in wattuur, kilowattuur of megawattuur (Wh, kWh, MWh), maar in watt, kilowatt of megawatt (W, kW, MW). Het is een fout die vaak gemaakt wordt, zelfs in technische teksten.

Kilowatt en kilowattuurKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden