Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Doe je altijd zo zenuwachtig?

Nee hoor, ik hťb geen HDSL.

Wat?

Onrustig


Door die onvermijdelijke sentimenten van politici die herkozen willen worden en hun macht behouden, is er een veel te groot risico dat de regering, aan de knoppen van de geldhoeveelheidssturing, de geldhoeveelheid te veel zou laten groeien, met grote kans op hogere inflatie of zelfs hyperinflatie.

Gevaarlijk, dus niet doen.

Kan het en moeten we het willen?


In de winter vogels voeren, terwijl die beesten de enige niet-uitgestorven dinosaurussentak zijn, dus waarschijnlijk al 40 of meer miljoen jaar in deze drassige landen vertoeven. Wij bestaan Łberhaupt pas 6 miljoen jaar en hier ter plekke zijn we er hooguit 50 duizend.

En dan zouden die vogels van ONS moeten leren hoe te overleven en wij moeten ze erbij helpen? Wat een arrogantie!

Gevonden


Ook is er een pompcentrale (Alqueva II) en komen er nog twee bij (Venda Nova III en Salamonde II), reservoirs waarin een overschot aan reeds opgewekte windenergie (ook sterk in ontwikkeling) tijdelijk kan worden opgeslagen om in tijden van grotere behoefte of minder productie weer te benutten. Een onderwerp dat mij al lange fascineert, reden waarom ik er in 2010 een opstel over schreef: Armazenamento de energia.

No Nordeste Transmontano (opmerkingen van vertaler)


Dienstverlening

Ik denk dat het bedrijven vrij staat allerlei diensten aan te bieden aan andere bedrijven. De dame die ons belde bood overigens (nog?) niets aan.

Ook denk ik dat, als je ondernemer bent of om een andere reden domeinhouder, het aan te raden is goed na te denken welke diensten je echt nodig hebt en wilt afnemen, tegen welke prijs en voor hoelang.

Nl-domein aangevraagd?


Dat is eigenlijk veel erger. Wie dom is, kan daar niks aan doen. Maar dom doen terwijl je het niet bent, dat vind ik, tja, hoe zal ik het zeggen, toch wel heel erg dom eigenlijk.

Dom doen


Ik twijfel er geen seconde aan dat deze stellingname tegen geweld oprecht is. Daarentegen vermoed ik, zoals ik al zei, bij de mensen die de lach verkeerd interpreteerden, wel kwaadwilligheid, een opzet om iemand hoe dan ook ergens op te pakken.

Verwerpelijk.

Kwaadwillig


Door de beschuldiging met link, zoals gepresenteerd door Peter Breedveld, wordt dat wel gesuggereerd, dus dat Jan Bennink daar allemaal voor verantwoordelijk zou zijn. Dat zijn onzindelijke methoden van Peter Breedveld, dat is demagogie, dat is retorische misleiding van lezers, dat zijn gemene trucs.

Iemand die eerlijk, integer en oprecht is, doet zoiets niet.

Zorgvuldig


Maar hetzelfde woord heeft ook een andere betekenis: die van toonsoort, toonladder. Meestal wordt het in het meervoud gebruikt, maq‚m‚t, مقامات. Dit zijn reeksen noten, die de basis vormen voor talloze Arabische muziekstukken. Er komen tonen in voor die tussen de in westerse muziek gebruikelijke in liggen, wat mede verantwoordelijk is voor de eigenaardige klank van deze muziek.

Zo bezien zou je via toevallige historische verbanden kunnen stellen dat Amsterdam iets met melodieŽn te maken heeft.

Amsterdam is een melodieuze stad


De directeur van die technische school heette Pulleman, wat ik als kind eerst verstond als Prullenmand. Ik stelde me daarbij voor dat in de kelder van het donkere bakstenen gebouw vertoefde, om zich bezig te houden met vuilnisbakken en prullenmanden.

Ik begreep nog niet zo veel van de wereld in die tijd.

Een verhaal n.a.v. twee verhalen (4)


Dat betekent, dat wie zijn hypotheekrente niet betaalt omdat het ontvangen geld zogenaamd nep was (maar heel inconsequent met dat beweerde nepgeld wel een echt bestaand huis gekocht heeft), in feite indirect andere mensen besteelt: spaarders, kleine en grote bedrijven met tijdelijk bij de bank gestalde overschotten, de werknemers van die bedrijven, huidige en toekomstige pensioentrekkers (wiens premies pensioenfondsen mogelijk hebben belegd in aandelen, obligaties of onderhandse leningen van resp. aan banken), enz.

Dakloos door eigenwijsheid (2)


Anthony Migchels stelde:

[...] “waarmee ze nieuw geld kunnen scheppen, ad infinitum.

Dat is dus gewoon niet waar. De geldschepping wordt door diverse factoren begrensd en blijft derhalve beperkt. Dat blijkt ook uit de praktijkcijfers (aggregaat M3, “Non-MFIs excluding general government”, ofwel huishoudens en bedrijven zonder banken en overheid, eind van elk jaar, in miljarden euro’s):
1999: 4512
2000: 4700
2001: 5222
2002: 5567
2003: 5941
2004: 6297
2005: 6824
2006: 7440
2007: 8275
2008: 8990
2009: 8964
2010: 8910
2011: 9093
2012: 9342.

De geldhoeveelheid neemt toe, maar niet extreem, en zeker niet oneindig. Over 13 jaar gemiddeld 5,76% per jaar. Hoe ik dat bereken? (9342679/4512434) ^ (1/13).

Nog steeds niet gelezen


Het omgekeerde komt ook veel voor. Bijna iedereen zegt en schrijft tegenwoordig dat je iets publiekelijk kunt maken. Volgens mij kan dat niet. Je kunt iets publŪťk maken. Publiekelijk mŠken kan wel, met een andere klemtoon, maar dan betekent ‘maken’ ‘repareren’. Wie kent niet de mop met de baard over de advertentie over naar later bleek een defecte wip?

Publiekelijk publiek maken


Zo is er op tijdstip 1:10 in deze versie een fraaie zwaai omhoog. Van C naar G, blijkt, gewoon een kwint, wat is daar nou zo bijzonder aan? Misschien is het dat het stuk in A staat, zodat die C een kleine terts en de G een kleine septiem is? Zo zie je maar, met simpele middelen zijn bijzondere dingen te bereiken.

Zo mooi!


schrijven de naam als Khadaffi resp. Khaddafi. Dat vind ik echt fout. Die ‘kh’ slaat namelijk helemaal nergens op.

Transcriptie van de naam QaddhafiKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden